Zabytki z dofinansowaniem | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Zabytki z dofinansowaniem

Miasto
Data publikacji: 28 września 2023
Autor: Filip Tomasik

Projekty rewitalizacji siedziby katów toruńskich oraz prac konserwacyjnych w kościele p.w. Św. Jakuba otrzymają dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków to wsparcie dla samorządów, które dzięki dodatkowym środkom mogą przywrócić dawny blask zabytkom. W ramach II edycji programu na ponad 3200 inwestycji przeznaczono blisko 1,8 mld zł.

Na liście znalazły się dwa projekty dot. toruńskich zabytków. Konserwacja i restauracja kruchty północnej (Białej Kruchty) oraz wnętrza kaplic: Różańcowej i Ogrójcowej Kościoła p.w. Św. Jakuba w Toruniu zostanie wsparta kwotą  3 430 000 zł. Kolejne 3,5 mln trafi do Torunia na rewitalizację historycznej siedziby katów (rakarzy) toruńskich na cele społeczne – etap I.

Więcej o toruńskich projektach objętych dotacją:

Rewitalizacja historycznej siedziby katów (rakarzy) toruńskich na cele społeczne– etap I.

Inwestycja ma na celu ocalenie przed katastrofą budowlaną znajdującego się w bardzo złym stanie technicznym unikatowego obiektu, w którym od 1821 r. mieściła się podmiejska siedziba toruńskiego kata, a następnie, do lat 70-tych XX w. – rakarnia.

Aby zachować ten zabytkowy kompleks przy ul. Szosa Chełmińska 75 dla przyszłych pokoleń, niezbędne jest przeprowadzenie renowacji w zakresie:

 1. kompleksowego remontu budynku A (powierzchnia użytkowa ok. 235 m2) polegającego na m.in.: - wymianie stropów, więźby, pokrycia dachowego - wymianie/uzupełnieniu stolarki otworowej – przeprowadzeniu prac remontowo-konserwatorskich przy elewacjach ceglanych
  i tynkowanych - wykonaniu przyłączenia do sieci ciepłowniczej - dostosowaniu budynku do korzystania przez osoby niepełnosprawne
 2. zagospodarowania otoczenia zabytku poprzez m.in.: - renowację ogrodzenia murowanego - wykonanie parkingu i chodników - urządzenie zielonych miejsc odpoczynku itp.
 3. zabezpieczenia budynku B (powierzchnia użytkowa ok. 141m2) i C (powierzchnia użytkowa ok. 149 m2)

Inwestycja ma charakter kompleksowy - obejmuje swoim zakresem cały zespół zabudowy tzw. Rakarni i wspiera zrównoważony rozwój w wymiarach: środowiskowym, kulturowym i społecznym. Zrewitalizowane budynki planuje się przeznaczyć na cele społeczne, adresowane do osób wymagających wsparcia m.in. z powodu wieku, niepełnosprawności, długotrwałej choroby czy sprawowania bezpośredniej opieki nad osobami w gorszej kondycji psychicznej i/lub fizycznej. Dzięki temu nastąpi rozwój usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej w formach środowiskowych - dziennych, co zapobiegnie umieszczaniu osób wymagających wsparcia w placówkach całodobowych, długoterminowych, a także zwiększy się liczba trwałych, dostępnych i przystępnych cenowo miejsc świadczenia usług społecznych. Gmina posiada dok. techniczną i wymagane decyzje do rozpoczęcia inwestycji. Umożliwia to sprawne wykonawstwo i szybkie rozliczenie zadania.

Konserwacja i restauracja kruchty północnej (Białej Kruchty) oraz wnętrza kaplic: Różańcowej i Ogrójcowej Kościoła p.w. Św. Jakuba w Toruniu.

Najcenniejszym zabytkiem toruńskiego Nowego Miasta, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i uznanej za Pomnik Historii, na Europejskim Szlaku Kulturowym Św. Jakuba, Pomorskim Szlaku Cysterskim i Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego, jest stojący w narożniku Rynku Nowomiejskiego kościół św. Jakuba Apostoła wzniesiony w latach 1309-1368.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje prace konserwatorsko-restauratorskie kruchty północnej (tzw. białej) oraz wnętrza z wyposażeniem kaplic: Różańcowej i Ogrójcowej. Pracom poddane zostaną partie wnętrza ważne dla kościoła jako miejsca sprawowania liturgii, koncertów i obiegu turystycznego.

Zarówno Kruchta Północna jak i Kaplica Ogrójcowa są elementami widocznymi od razu po wejściu na teren obiektu. Stopień ich zniszczenia wymaga niezwłocznego podjęcia prac by zahamować dalszą destrukcję zabytku.

Prace w Kruchcie północnej obejmować będą m.in.: - usunięcie tynków renowacyjnych z cokołów
i głuchych partii tynków - oczyszczenie i uzupełnienie tynków - konserwacja i odsolenie tynków cokołów - oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych - impregnacja nadproży drewnianych - podklejenie odspojonych partii tynków oryginalnych - konserwacja i rekonstrukcja warstw malarskich.

Kaplica Różańcowa: - konserwacja boazerii (z wyłączeniem obrazu na płótnie) wraz z ornamentami
i zwieńczeniami - konserwacja marmoryzacji i intarsji obrazów olejnych na desce z przedpiersi boazerii, konfesjonału z obrazem nad nim, ścian za boazeriami i ołtarzem, obrazu „Narodziny Dzieciątka” ze ściany zachodniej kaplicy, ołtarza (bez figury gotyckiej Madonny) z marmoryzacją złoceń oraz obrazów i srebrnych wot.

Prace w Kaplicy Ogrójcowej powstałej w latach 1507–1508 obejmować będą m.in.: - wykonanie dokumentacji fotograficznej i badań odkrywkowych sondujących - podklejenie odspojonych tynków - konserwacja sklepienia ceglanego - odsłonięcie polichromii, oryginalnych tynków i pobiał - oczyszczenie polichromii i ich konsolidacja - uzupełnienie ubytków w tynkach i pobiałach - wykonanie retuszu konserwatorskiego odsłoniętych polichromii - rekonstrukcja ceramicznej posadzki - konserwacja drzwi drewnianych i naprawa osadzenia ich w otworze drzwiowym.

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: walka bokserska
  Miasto, Sport
  9 i 10 grudnia 2023 r. w hali tenisowej przy ul. Szosa Chełmińska odbędą się walki finałowe Mistrzostw Polski w Boksie Olimpijskim.
 • Na zdjęciu: otwarcie Mistrzostw Polski w Boksie Olimpijskim
  Miasto, Sport
  Od 4 do 10 grudnia 2023 r. Toruń jest stolicą boksu – rozpoczęły się Mistrzostwa Polski seniorek i seniorów w boksie olimpijskim.
 • Na zdjęciu; rzeźba mostu im. gen. E. Zawackiej wykonana w lodzie
  Miasto
  Jedną z atrakcji 10. rocznicy powstania mostu gen. Elżbiety Zawackiej było rzeźbienie mostu w lodzie. Spektakularna rzeźba stanęła na Rynku Staromiejskim.
 • Na zdjęciu: stół z kolorowymi papierami, przy nim siedzą dzieci podczas warsztatów
  Kultura, Miasto
  Przy ul. Kościuszki, w obrębie dawnych Młynów Richtera oficjalnie otworzono Młyn Kultury, w którym swoje miejsce znalazły trzy instytucje kulturalne, kierowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 • Na zdjęciu: otwarty "Przewodnik astronomiczny po Polsce", widac dłonie trzymające tę otwartą książkę
  Miasto
  Premiera „Przewodnika astronomicznego po Polsce” przygotowanego na Rok Kopernika miała miejsce 9 grudnia 2023 r. w Ratuszu Staromiejskim.
 • Na zdjęciu: grupa osób, w tle most drogowy
  Drogi, Miasto
  Liczne grono torunianek i torunian wraz z prezydentem Michałem Zaleskim pozowało do wspólnej fotografii z mostem drogowym im. gen. Elzbiety Zawackiej w tle z okazji 10. rocznicy jego otwarcia.
 • Poznaliśmy laureatów 44. edycji konkursu plastycznego pn. „Moja przygoda w muzeum”. Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowe w Toruniu.
 • 10 grudnia 2023 r. na Lodowisku Mentor Sport rozegrany zostanie coroczny turniej charytatywny Świąteczna Bitwa Gwiazd.
 • Dobra informacja dla miłośników jazdy na łyżwach. 16 grudnia 2023 roku otwarte zostanie lodowisko sezonowe Przy Skarpie. Po dłuższej przerwie ponownie otwarte zostanie sezonowe lodowisko MOSiR, które znajduje się przy ul. Przy Skarpie 2. Pierwsi łyżwiarze będą mogli wejść na lód 16 grudnia 2023 roku. Lodowisko będzie czynne od poniedziałku do...
 • Obywatele Ukrainy mogą skorzystać z bezpłatnej doraźnej pomocy psychologicznej.
 • Prezydent Torunia Michał Zaleski odwiedził z opłatkiem i upominkami toruńskie kluby seniora.
 • 9 i 10 grudnia 2023 r. w hali tenisowej przy ul. Szosa Chełmińska odbędą się walki finałowe Mistrzostw Polski w Boksie Olimpijskim.
 • Od 10 lat białe łuki mostu im. gen. Elżbiety Zawackiej są nieodłącznym elementem panoramy Torunia. Rocznicę otwarcia drugiego toruńskiego mostu drogowego obchodzimy w ten weekend.
 • W najbliższą niedzielę, 10 grudnia 2023 r., w rejonie Motoareny odbędzie się impreza samochodowa „4. Toruńska Barbórka”. W związku z tym z ruchu na kilka godzin zostanie zmieniona organizacja ruchu.