Zabytki z dofinansowaniem | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Zabytki z dofinansowaniem

Miasto
Data publikacji: 28 września 2023
Autor: Filip Tomasik

Projekty rewitalizacji siedziby katów toruńskich oraz prac konserwacyjnych w kościele p.w. Św. Jakuba otrzymają dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków to wsparcie dla samorządów, które dzięki dodatkowym środkom mogą przywrócić dawny blask zabytkom. W ramach II edycji programu na ponad 3200 inwestycji przeznaczono blisko 1,8 mld zł.

Na liście znalazły się dwa projekty dot. toruńskich zabytków. Konserwacja i restauracja kruchty północnej (Białej Kruchty) oraz wnętrza kaplic: Różańcowej i Ogrójcowej Kościoła p.w. Św. Jakuba w Toruniu zostanie wsparta kwotą  3 430 000 zł. Kolejne 3,5 mln trafi do Torunia na rewitalizację historycznej siedziby katów (rakarzy) toruńskich na cele społeczne – etap I.

Więcej o toruńskich projektach objętych dotacją:

Rewitalizacja historycznej siedziby katów (rakarzy) toruńskich na cele społeczne– etap I.

Inwestycja ma na celu ocalenie przed katastrofą budowlaną znajdującego się w bardzo złym stanie technicznym unikatowego obiektu, w którym od 1821 r. mieściła się podmiejska siedziba toruńskiego kata, a następnie, do lat 70-tych XX w. – rakarnia.

Aby zachować ten zabytkowy kompleks przy ul. Szosa Chełmińska 75 dla przyszłych pokoleń, niezbędne jest przeprowadzenie renowacji w zakresie:

 1. kompleksowego remontu budynku A (powierzchnia użytkowa ok. 235 m2) polegającego na m.in.: - wymianie stropów, więźby, pokrycia dachowego - wymianie/uzupełnieniu stolarki otworowej – przeprowadzeniu prac remontowo-konserwatorskich przy elewacjach ceglanych
  i tynkowanych - wykonaniu przyłączenia do sieci ciepłowniczej - dostosowaniu budynku do korzystania przez osoby niepełnosprawne
 2. zagospodarowania otoczenia zabytku poprzez m.in.: - renowację ogrodzenia murowanego - wykonanie parkingu i chodników - urządzenie zielonych miejsc odpoczynku itp.
 3. zabezpieczenia budynku B (powierzchnia użytkowa ok. 141m2) i C (powierzchnia użytkowa ok. 149 m2)

Inwestycja ma charakter kompleksowy - obejmuje swoim zakresem cały zespół zabudowy tzw. Rakarni i wspiera zrównoważony rozwój w wymiarach: środowiskowym, kulturowym i społecznym. Zrewitalizowane budynki planuje się przeznaczyć na cele społeczne, adresowane do osób wymagających wsparcia m.in. z powodu wieku, niepełnosprawności, długotrwałej choroby czy sprawowania bezpośredniej opieki nad osobami w gorszej kondycji psychicznej i/lub fizycznej. Dzięki temu nastąpi rozwój usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej w formach środowiskowych - dziennych, co zapobiegnie umieszczaniu osób wymagających wsparcia w placówkach całodobowych, długoterminowych, a także zwiększy się liczba trwałych, dostępnych i przystępnych cenowo miejsc świadczenia usług społecznych. Gmina posiada dok. techniczną i wymagane decyzje do rozpoczęcia inwestycji. Umożliwia to sprawne wykonawstwo i szybkie rozliczenie zadania.

Konserwacja i restauracja kruchty północnej (Białej Kruchty) oraz wnętrza kaplic: Różańcowej i Ogrójcowej Kościoła p.w. Św. Jakuba w Toruniu.

Najcenniejszym zabytkiem toruńskiego Nowego Miasta, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i uznanej za Pomnik Historii, na Europejskim Szlaku Kulturowym Św. Jakuba, Pomorskim Szlaku Cysterskim i Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego, jest stojący w narożniku Rynku Nowomiejskiego kościół św. Jakuba Apostoła wzniesiony w latach 1309-1368.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje prace konserwatorsko-restauratorskie kruchty północnej (tzw. białej) oraz wnętrza z wyposażeniem kaplic: Różańcowej i Ogrójcowej. Pracom poddane zostaną partie wnętrza ważne dla kościoła jako miejsca sprawowania liturgii, koncertów i obiegu turystycznego.

Zarówno Kruchta Północna jak i Kaplica Ogrójcowa są elementami widocznymi od razu po wejściu na teren obiektu. Stopień ich zniszczenia wymaga niezwłocznego podjęcia prac by zahamować dalszą destrukcję zabytku.

Prace w Kruchcie północnej obejmować będą m.in.: - usunięcie tynków renowacyjnych z cokołów
i głuchych partii tynków - oczyszczenie i uzupełnienie tynków - konserwacja i odsolenie tynków cokołów - oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych - impregnacja nadproży drewnianych - podklejenie odspojonych partii tynków oryginalnych - konserwacja i rekonstrukcja warstw malarskich.

Kaplica Różańcowa: - konserwacja boazerii (z wyłączeniem obrazu na płótnie) wraz z ornamentami
i zwieńczeniami - konserwacja marmoryzacji i intarsji obrazów olejnych na desce z przedpiersi boazerii, konfesjonału z obrazem nad nim, ścian za boazeriami i ołtarzem, obrazu „Narodziny Dzieciątka” ze ściany zachodniej kaplicy, ołtarza (bez figury gotyckiej Madonny) z marmoryzacją złoceń oraz obrazów i srebrnych wot.

Prace w Kaplicy Ogrójcowej powstałej w latach 1507–1508 obejmować będą m.in.: - wykonanie dokumentacji fotograficznej i badań odkrywkowych sondujących - podklejenie odspojonych tynków - konserwacja sklepienia ceglanego - odsłonięcie polichromii, oryginalnych tynków i pobiał - oczyszczenie polichromii i ich konsolidacja - uzupełnienie ubytków w tynkach i pobiałach - wykonanie retuszu konserwatorskiego odsłoniętych polichromii - rekonstrukcja ceramicznej posadzki - konserwacja drzwi drewnianych i naprawa osadzenia ich w otworze drzwiowym.

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  Uroczyste ślubowanie na sztandar miasto zakończyło 17 czerwca 2024 r. służbę przygotowawczą 6 nowych pracowników Urzędu Miasta Torunia.
 • Plac 4 czerwca 1989 r. po zdemonotowaniu barierek wokół terenu inwestycji w poniedziałek 17 czerwca 2024 r. Fot. Małgorzata Litwin
  Miasto
  Komunikat w sprawie czasowego wstrzymania prac ziemnych w rejonie Alei Solidarności i ul. Wały gen. Sikorskiego.
 • Kultura, Miasto
  Święto Miasta zbliża się wielkimi krokami! W dniach 20 – 24 czerwca na torunian czeka cały szereg atrakcji, dzięki którym świętowanie urodzin Torunia stanie się jeszcze przyjemniejsze.
 • Plakat festiwalu z rozetą witrażową na czerwonym tle
  Kultura, Miasto
  W Toruniu rozpoczął się 28. Międzynarodowy Festiwal Nova Muzyka i Architektura. Wstęp na część wydarzeń jest bezpłatny.
 • Eko, Kultura, Miasto
  Na kocykach, leżakach i matach piknikowych posłuchaliśmy muzyki i wspólnie odpoczywaliśmy w parku na Bydgoskim Przedmieściu.
 • Miasto
  17 czerwca 2024 r. w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema odbyła się uroczystość objęcia obowiązków komendanta Centrum przez płk. Romana Piotrowskiego.
 • Serdecznie zapraszamy na recital fortepianowy włoskiego pianisty, Sandro Ivo Bartoli, który będzie gościem w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu w dniach 19-20 czerwca 2024 r.
 • Komunikat w sprawie czasowego wstrzymania prac ziemnych w rejonie Alei Solidarności i ul. Wały gen. Sikorskiego.
 • Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego, Toruń znalazł się wśród miast z najmniejszym udziałem osób narażonych na hałas w ciągu doby.
 • 18 czerwca 2024 r. na Stadionie Miejskim przy ul. Bema odbędzie się 46. Memoriał Grzegorza Duneckiego – patrona obiektu.
 • 14 czerwca 2024 r. piłkarska reprezentacja Urzędu Miasta Torunia i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń wzięła udział w IX Piłkarskim Turnieju Samorządowców Województwa Kujawsko-Pomorskiego o Puchar Marszałka – Waganiec 2024.
 • Kościół św. Szczepana obchodzi swoje 120-lecie. Uroczystości z tej okazji odbyły się 16 czerwca 2024 r.
 • Anne Weber z Niemiec i Zbigniew Rokita z Polski – to laureaci Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S.B. Lindego w 2024 r. Nagrody odebrali 16 czerwca 2024 r. podczas uroczystości w Ratuszu Staromiejskim.
 • Członkowie Kapituły Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S.B. Lindego obradowali 15 czerwca 2024 r. w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu.