Budżet partycypacyjny 2019 - wstępna weryfikacja | www.torun.pl

Toruń

Budżet partycypacyjny 2019 - wstępna weryfikacja

Tabela zawiera zestawienie 154 projektów złożonych do Budżetu partycypacyjnego Torunia na rok 2019, wraz z informacją o wyniku wstępnej weryfikacji wszystkich projektów.

Domyślnie projekty są uszeregowane według nazw puli, do których zostały złożone (rodzaj zadania - osiedla). Można szeregować tabelę według numeru oraz według rodzaju zadania, a także według kolumny "Wstępna weryfikacja".

Statusy projektów zawarte w kolumnie "Wstępna weryfikacja" to wstępna propozycja Zespołu, który w kwietniu i w maju analizował wszystkie zgłoszone wnioski pod względem formalnym, zgodności z prawem, zgodności z miejskimi planami i programami działania. W kolumnie Uzasadnienie / Uwagi zawarte są dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Poszczególne wnioski mają statusy:

 • Na listę do głosowania
 • Już realizowane lub zaplanowane
 • Wycofane przez wnioskodawcę
 • Odrzucone

Wykaz został opublikowany 21 maja 2018 r. Do 28 maja 2018 r. można zgłaszać odwołania od propozycji Zespołu Weryfikującego. Ostateczna lista projektów przeznaczonych do głosowania zostanie ogłoszona 5 czerwca br.


Odwołania, uwagi lub opinie do wstępnej listy można zgłaszać:

 • pisemnie, na adres:
  Urząd Miasta Torunia
  Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
  ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 56 611 86 73.


  

  

Numer projektu Rodzaj zadaniasortuj malejąco Tytuł projektu Wstępna weryfikacja Uzasadnienie / Uwagi
GB0073 Bielawy-Grębocin Jeszcze w zielone gramy! - drugi etap rewitalizacji parku Bielawy Na listę do głosowania W ramach projektu zostanie wykonane: rewitalizacja istniejącego parku, nasadzenia drzew naokoło placu zabaw, wymiana oświetlenia, uzupełnienie placu zabaw o dodatkową  infrastrukturę.  Zakres rzeczowy zostanie dostosowany do limitu środków.
GB0071 Bielawy-Grębocin Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla poprzez montaż monitoringu Na listę do głosowania W ramach projektu zostanie wykonany montaż monitoringu osiedlowego w ilości 16 szt. kamer montowanych na słupach oświetleniowych i elewacjach budynków.
GB0070 Bielawy-Grębocin Rewitalizacja terenu zielonego OM Olsztyńska 110a - 112c Na listę do głosowania W ramach projektu zostanie wykonana rewitalizacja terenu zielonego przy wskazanych lokalizacjach poprzez uzupełnienie krzewów oraz dokonanie nowych nasadzeń w miejsach niezagospodarowanych. Zakres rzeczowy projektu zostanie dostosowany do limitu środków.
GB0069 Bielawy-Grębocin Super plac zabaw w szkole na Bielawach Na listę do głosowania W ramach projektu zostanie przeprowadzona rozbudowa i modernizacja istniejącego placu zabaw,  montaż nowych urządzeń (huśtawki wahadłowe z bocianim gniazdem, tunel domek, leśna polana), wymiana nawierzchni na syntetyczną
GB0074 Bielawy-Grębocin Remont w blokach przy ul. Olsztyńskiej 116 Odrzucone Zadanie statutowe administratora nieruchomości.
GB0058 Bielawy-Grębocin(GB) Replika Celtyckiej Rzeźby Niedźwiedzia Na listę do głosowania
GB0066 Bielawy-Grębocin(GB) Montaż stojaków na rowery oraz pojemników na psie odchody na OM Olsztyńska 110A-112C w Toruniu. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: 6 pojemników na śmieci, do których można wrzucać psie odchody, podajnik na torebki do zbierania psich odchodów, stojaki rowerowe w kształcie odwróconej litery U.
GB0067 Bielawy-Grębocin(GB) Plac zabaw i zieleni dla Osiedla Bielawy - do trzech razy sztuka! Na listę do głosowania Zakres: Plac zabaw i rekreacji, częściowe ogrodzenie, zieleń, gumowa nawierzchnia, dojście o nawierzchni poliuretanowej, oświetlenie, tor do gry w bule. Przykładowe wyposażenie placu: tablica regulaminowa, płaszczyzna z siatki linowej, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, równoważnia ruchoma, przejście linowe, trap z poręczami, trap ze skałkami, drabinka wejściowa, rura zjazdowa, zjeżdżalnia, huśtawka podwójna, dwie piaskownice, statek, poręcze, ławki, stoły metalowe.
GB0064 Bielawy-Grębocin(GB) Wzbogacenie siłowni i placu zabaw Osiedla Pancernych przy ul. Chrzanowskiego. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Drabinki, bezpieczna nawierzchnia, poręcze do pompek, drążki, drabinki olimpy, ławki, orbitrek, jeździec, ujeżdżacz, wioślarz,  karuzela, alpinista lub taternik, zamiana skate parku na powierzchnię betonową z podjazdami, nawierzchnia z kostki, kamera z funkcją podczerwieni. Bez oświetlenia placu zabaw.
GB0056 Bielawy-Grębocin(GB) Budowa ostatniego odcinka ulicy Krakowskiej od ul. Suwalskiej do ul. Częstochowskiej jako dojazd dla wielu mieszkańców rejonu ulic Krakowskiej i Częstochowskiej Na listę do głosowania Projekt zostanie przeniesiony na listę ogólnomiejską.
GB0062 Bielawy-Grębocin(GB) Aleja gwiazd. W blasku świateł i kamer - poczuj się bezpiecznie. Odrzucone Chodnik wskazany w projekcie jest w dobrym stanie technicznym. Wskazane lampy oświetlenia ulicznego nie należą do miasta, a ich właściciel (Energa SA) planuje wymienić wszystkie punkty świetlne na oprawy LED. Brak możliwości technicznych podłączenia monitoringu miejskiego.
GB0059 Bielawy-Grębocin(GB) Poprawa stanu bezpieczeństwa osiedla poprzez wykonanie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego obsługiwanego przez U.M. Wydział Ochrony Ludności Odrzucone Odrzucono z przyczyn formalnych. Autor projektu zgłoszonego do puli lokalnej Bielawy-Grębocin nie jest mieszkańcem tego osiedla.
GB0063 Bielawy-Grębocin(GB) Raz, dwa, trzy - muzyczne Bielawy. Na listę do głosowania Zakres: 2 koncerty symfoniczne, 4 programy muzyczne dla dzieci i koncert zespołu "Raz, Dwa, Trzy" w aranżacji symfonicznej.
GB0055 Bielawy-Grębocin(GB) Dla dorosłych i dla dzieci Na listę do głosowania
B0525 Bydgoskie Motyla noga. Budki dla motyli na Bydgoskim Przedmieściu Na listę do głosowania W ramach projektu zostaną  nasadzone rabaty kwiatowe (40 szt.), byliny (20 szt.) i krzewy (2 szt.)  oraz będą zamontowane budki dla motyli (40 szt.).
B0524 Bydgoskie Joga w parku na Bydgoskim Przedmieściu Na listę do głosowania W ramach projektu będą realizowane cotygodniowe ćwiczenia jogi w okresie lipiec-sierpień 2021 r.
B0523 Bydgoskie Bezpieczne Piekarskie Góry Na listę do głosowania W ramach projektu zostanie wykonany montaż nowych lamp oświetlających teren 5 szt., stojaki na rowery. Zmiana zakresu: nawierzchnia przepuszczalna - mineralna lub ażurowa, bez monitoringu.
B0522 Bydgoskie Pomoc zwierzętom żyjącym w Parku Miejskim Na listę do głosowania W ramach projektu zostaną wykonane poidełka  i karmniki dla zwierząt.
B0521 Bydgoskie Zadbajmy o skwer przy ul. Gagarina 34 Na listę do głosowania W ramach projektu zostanie wykonane uporządkowanie terenu, budowa chodników, ustawienie ławek, koszy na śmieci, urządzenie zieleni łąką kwietną z 2 domkami dla motyli, budowa placu zabaw przeznaczonego dla mieszkańców okolicznych bloków, budowa małego psiego parku, ustawienie słupów oświetlenia drogowego z oprawami typu LED.  Zakres rzeczowy zostanie dostosowany do limitu środków. W pierwszej kolejności zrealizowany będzie chodnik i zieleń.
B0520 Bydgoskie Ogrody Marysieńki Na listę do głosowania W ramach projektu zostanie wykonane  nasadzenie drzew ozdobnych i krzewów: magnolie, wisterie, azalie, róże niepnące. Zmiana zakresu: ze względu na ograniczenia konserwatorskie bez metalowej konstrukcji pergoli.
B0519 Bydgoskie Bezpieczne przejście przy SP 13 Na listę do głosowania W ramach projektu zostanie wykonana budowa wyniesionego  przejścia dla pieszych,  montaż słupków blokujących, uniemożliwiających  parkowanie  przed przejściem dla pieszych.
B0518 Bydgoskie Różany zakątek na rogu Krasińskiego i Matejki Odrzucone Działka jest przeznaczona na sprzedaż pod zabudowę mieszkaniową.
B0517 Bydgoskie Bezpieczne wyniesione skrzyżowanie ulic Reymonta i Krasińskiego Na listę do głosowania W ramach projektu zostanie wykonana budowa wyniesionej tarczy skrzyżowania, montaż słupków blokujących uniemożliwiających  parkowanie.  Zmiana zakresu - bez zwężenia jezdni.
B0516 Bydgoskie Bezpieczniej do domu. Remont chodników wzdłuż ul. Moniuszki od Gałczyńskiego do Kraszewskiego Na listę do głosowania W ramach projektu zostanie wykonany: remont  chodników, wymiana nawierzchni,  nasadzenia zieleni, montaż ławek.
B0515 Bydgoskie Przejście do marketu bez przeszkód i suchą nogą Na listę do głosowania W ramach projektu zostanie wykonana nowa nawierzchnia z kostki betonowej.
B0513 Bydgoskie Rewaloryzacja zniszczonej zieleni przyulicznej wzdłuż ul. Mickiewicza Na listę do głosowania W ramach projektu zostanie wykonane: nowe nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne w obrębie drzew, rekonstrukcja  istniejących żywopłotów, ustawienie niskich płotków.
B0512 Bydgoskie Zaparkuj bezpiecznie przy Orliku Odrzucone Negatywna opinia Rady Okręgu Bydgoskie oraz grupy mieszkańców osiedla. Wydatek nieracjonalny ze względu na istniejące i niewykorzystane miejsca parkingowe znajdujące się w najbliższej okolicy.
B0511 Bydgoskie Rekultywacja zieleni - ul. Adama Mickiewicza (odcinek Reja - Sienkiewicza) Na listę do głosowania W ramach projektu zostanie przeprowadzona rekultywacja zieleni w pasach po obu stronach jezdni - częściowa wymiana gleby, założenie trawników, uzupełnienie krzewów niskich pomiędzy ścieżką rowerową a pasem jezdni, uzupełnienie krzewów wyższych pomiędzy ścieżką rowerową a chodnikiem.
B0509 Bydgoskie Doposażenie placu zabaw przy ulicy Tuwima 14. Na listę do głosowania W ramach projektu zostanie wykonany montaż dodatkowych elementów na placu zabaw (huśtawka typu superlina, lokomotywa wagonik, dwa sprężynowce zwierzaki), remont piaskownicy, chodnik od placu zabaw do piaskownicy, dwie ławki,  kosz na śmieci.
B0507 Bydgoskie Skatepark w parku Rudelka Odrzucone Teren nie jest własnością miasta. Brak zgody właściciela terenu. Brak możliwości wycinki drzew w tym obszarze.
B0506 Bydgoskie Plac zabaw - mój bezpieczny skrawek osiedla Na listę do głosowania W ramach  projektu zostanie wykonane ogrodzenie placu zabaw, montaż podwójnej huśtawki, karuzeli, zjeżdżalni, piaskownicy, ławki i kosza na śmieci.
B0503 Bydgoskie Zielony zakątek na Osiedlu Młodych i remont chodnika. Na listę do głosowania
B0502 Bydgoskie Mała osiedlowa siłownia na Moniuszki. Na listę do głosowania W ramach projektu zostanie wykonana siłownia zewnętrzna, trawa wokół urządzeń, wymiana dwóch ławek.
B0499 Bydgoskie Wymiana zniszczonej nawierzchni chodnika ogólnodostępnego Na listę do głosowania W ramach projektu zostanie wykonana nowa nawierzchnia chodnikowa z kostki betonowej.
B0492 Bydgoskie(B) Różany zakątek na rogu Krasińskiego i Matejki. Odrzucone Teren wskazany w projekcie jest przeznaczony pod zabudowę.
B0483 Bydgoskie(B) Park Jest Nasz! Już realizowane lub zaplanowane Działania wskazane w projekcie są zaplanowane w ramach działań miasta: opiekun parku oraz tablice informacyjne w ramach zadań WŚiZ, zgłaszanie problemów w przestrzeni parku zostanie włączone do aplikacji Dbam o miasto.
B0490 Bydgoskie(B) Dość stania w zatorze. Minirondo na skrzyżowaniu Gałczyńskiego i Matejki. Odrzucone Negatywna opinia Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Brak wystarczającej ilości miejsca na urządzenie minironda.
B0458 Bydgoskie(B) Remont pomieszczeń socjalnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Polskim Związku Niewidomych w Toruniu Odrzucone Brak zapewnienia ogólnodostępności.
B0465 Bydgoskie(B) Ekologiczne - ekonomiczne podziemne pojemniki na odpady przy ul. Fałata-Reja. Odrzucone Działanie wskazane w projekcie jest zadaniem obowiązkowym właściciela nieruchomości.
B0485 Bydgoskie(B) UMK zmienia się dla nas każdego dnia. Na listę do głosowania Zakres: Utwardzenie nawierzchni istniejącej drogi (wjazdu) obok Domu Studenckiego nr 12. Realizacja pod warunkiem trwałego zniesienia znaku ograniczającego wjazd na teren objęty projektem.
B0456 Bydgoskie(B) Umocnienie i reprofilacja brzegów oraz uszczelnienie Zbiornika Martówki Już realizowane lub zaplanowane Zadanie związane z realizacją statutowych zadań GMT. Miasto zleciło wykonanie dokumentacji projektowej, a realizacja nastąpi po 2018 r.
B0487 Bydgoskie(B) Altana dla aktywności społecznej na świeżym powietrzu - moja przystań. Odrzucone Zakres: Budowa drewnianej altany wyposażonej w ławy i stoły biwakowe, oświetlenie, kosze na śmieci. Teren realizacji: okolice Parku Miejskiego, Martówki, błoni nadwiślańskich - do uzgodnienia.
B0463 Bydgoskie(B) Bydgoskie Przedmieście w kolorowej zieleni Na listę do głosowania Zmiana lokalizacji.
B0486 Bydgoskie(B) Chodnik częściowo pochłaniający smog na ul. Bolesława Prusa. Odrzucone Wskazany w projekcie chodnik jest w dobrym stanie technicznym. Efekt ekologiczny wątpliwy. Wydatek nieracjonalny.
B0462 Bydgoskie(B) Zadbajmy o Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu Na listę do głosowania
B0461 Bydgoskie(B) Plac zabaw "Mały Mickiewicz" Na listę do głosowania
B0466 Bydgoskie(B) Skwer zieleni przy "Hali Olimpijczyk" Słowackiego 103 w Toruniu. Na listę do głosowania Zakres: Zielony skwer, wymiana krawężników i płytek chodnikowych, nawiezienie ziemi, wyrównanie terenu, nasadzenie niskiego żywopłotu okalającego trawnik, dwa kosze na psie odchody, kosz na śmieci, tabliczka informująca o obowiązku sprzątania odchodów po swoim psie, nowe przejście na skwerze.
B0488 Bydgoskie(B) Przebudowa ścieżki w Parku Miejskim przy kościele Michalitów. Na listę do głosowania Zakres: Przebudowa starej ścieżki asfaltowej: położenie odpowiedniej podbudowy pod nową ścieżkę, wykonanie nowej ścieżki o nawierzchni mineralnej.
B0489 Bydgoskie(B) Magiczny świat podróży na Bydgoskim. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Przeprowadzenie spotkań, warsztatów, animacji o charakterze edukacyjnym, z udziałem podróżników, reportażystów, fotografów, prezentujących różnorodność kulturową świata. Z projektu wyłączono kurs języka egzotycznego, jako działanie nieefektywne.
B0460 Bydgoskie(B) Bezpieczna i ładna okolica Na listę do głosowania Zmiana zakresu projektu (bez budowy śmietnika, bramy wjazdowej i śmietników na psie odchody).
B0475 Bydgoskie(B) Bezpieczne huśtawki na Gałczyńskiego. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Ze względu na konieczność zachowania minimalnych odległości placu zabaw od budynków oraz wiat śmietnikowych możliwy jest jedynie remont / wymiana istniejących urządzeń na nowe. Pozostały zakres opisany w projekcie (nowa huśtawka kombinowana potrójna z bocianim gniazdem oraz walec, nowa ławka oraz kosz na śmieci) jedynie w przypadku, kiedy będzie możliwa zmiana położenia lub kształtu placu zabaw i uzyskanie minimalnych odległości.
B0491 Bydgoskie(B) Ministrefa sportu dla dzieci na Osiedlu Młodych. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Remont istniejącego obiektu, do wysokości dostępnych środków, tj. do kwoty 150 000 zł.
B0481 Bydgoskie(B) Rekreacja na sportowo - Rewitalizacja placu zabaw dla starszych dzieci. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Ze względu na konieczność zachowania minimalnych odległości placu zabaw od budynków oraz wiat śmietnikowych możliwy jest jedynie remont / wymiana istniejących urządzeń na nowe. Zakres opisany w projekcie (pomost linowy, linowy ruchomy, tunelowy z lin, łukowy, przeplotnia łukowa, trap wspinaczkowy, ścianka wspinaczkowa, 3 zjeżdżalnie) jedynie w przypadku, kiedy będzie możliwa zmiana położenia lub kształtu placu zabaw i uzyskanie minimalnych odległości.
B0457 Bydgoskie(B) W zdrowym ciele zdrowy duch - budowa siłowni zewnętrznej - na świeżym powietrzu Na listę do głosowania
B0482 Bydgoskie(B) Frajda w nowej odsłonie - remont starego placu zabaw. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Ze względu na konieczność zachowania minimalnych odległości placu zabaw od budynków oraz wiat śmietnikowych możliwy jest jedynie remont / wymiana istniejących urządzeń na nowe. Pozostały zakres opisany w projekcie (wymiana huśtawek i karuzeli na nowe, zamontowanie w miejscu piaskownicy małego zestawu do zabawy w piasku, zamontowanie na trawie obok piaskownicy tzw. sprężynowca oraz małej lokomotywki) jedynie w przypadku, kiedy będzie możliwa zmiana położenia lub kształtu placu zabaw i uzyskanie minimalnych odległości.
B0459 Bydgoskie(B) Szkoła Liderów Na listę do głosowania
CH0488 Chełmińskie Topolowy Ludzik – nawodnienie i pielęgnacja sposobem na dłuższe użytkowanie Na listę do głosowania W ramach projektu zostanie wykonane: naprawa i konserwacja elementów małej architektury, właściwe utrzymanie zieleni, montaż systemu nawadniającego, nawożenie roślinności.  Zmiana zakresu - Bez kompostownika. Wymiana piasku i naprawy zgodnie z zasadami utrzymania placów zabaw w mieście.
CH0483 Chełmińskie Mini siłownia zewnętrzna na Cyplu (na końcu ul. Osiedlowej) Na listę do głosowania W ramach projektu zostanie wykonany: montaż elementów siłowni, elementów małej architektuy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz montaż siatek zabezpieczających.
CH0487 Chełmińskie Piękniejsza i bezpieczna Willowa Na listę do głosowania W ramach projektu zostanie wykonane uzupełnienie nawierzchni chodnika.
CH0482 Chełmińskie Wybudowanie parkingu dla klientów i dostawców Poczty Polskiej na Szosie Chełmińskiej 140 Odrzucone Negatywna oipinia KBRD - lokalizacja zatoki zbyt blisko skrzyżowania. Realizacja stanowiłaby zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
CH0486 Chełmińskie Wierzbowy Zakątek perełką Chełmińskiego Przedmieścia - pielęgnacja skweru Na listę do głosowania W ramach projektu zostaną uzupełnione nasadzenia łąki kwietnej, przeprowadzona będzie pielęgnacja roślinności, konserwacja elementów małej architektury. Zmiana zakresu - Bez kompostownika.
CH0481 Chełmińskie Plac zabaw "Mały Józio" Odrzucone Lokalizacja niezgodna z mpzp.
CH0485 Chełmińskie Cień, tlen i miód Odrzucone Teren jest przeznaczony pod budowę linii tramwajowej.
CH0480 Chełmińskie Czwarte Święto Chełmińskiego Przedmieścia Na listę do głosowania W ramach projektu będzie zorganizowane Święto Chełmińskiego Przedmieścia (występ zespołu lub wokalisty, warsztaty, pokazy, konkursy).
CH0484 Chełmińskie Osiedlowy plac manewrowy Odrzucone Niezgodne z mpzp dla wskazanego terenu.
CH0479 Chełmińskie Mini park kieszonkowy z elementami rehabilitacyjnymi dla seniorów Odrzucone Wskazana lokalizacja niezgodna z mpzp.
CH0477 Chełmińskie Minirampa - dla deskorolki, rolek i rowerów bmx Na listę do głosowania W ramach projektu zostanie postawiona minirampa do jazdy na deskorolce, rolkach i rowerze.
CH0476 Chełmińskie Remont ogrodzenia przy sp. nr 4 Odrzucone Zadanie statutowe jednostki.
CH0472 Chełmińskie "Majsterkownia" Odrzucone W ramach projektu zostanie wyposażone w urządzenia techniczne miejsce, w którym będzie można wykonać samodzielnie drobne prace stolarskie, tapicerskie, szwalnicze. Zorganizowany zostanie także cykl warsztatów w zakresie obróbki drewna, szycia, podstaw tapicerowania.
CH0469 Chełmińskie Dość hałasu i kurzu! Sadzimy drzewa Na listę do głosowania W ramach projektu zostanie wykonane nasadzenie drzew w miejscach, gdzie pozwala na to infrastruktura podziemna.
CH0489 Chełmińskie Doposażenie placu zabaw w linarium i piaskownicę Na listę do głosowania W ramach projektu zostanie zamontowana piaskownica oraz linarium ze zjeżdżalnią i mostkiem. Zmiana puli. Poprzednie oznaczenie: O0649.
CH0463 Chełmińskie(CH) Orzeźwienie dla Chełmionki. Zraszacze i woda na miejskich placach rekreacyjnych. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Doprowadzenie wody do trzech lokalizacji dla zraszaczy, montaż hydrantów oraz w pełni automatycznego systemu podlewania roślinności, montaż zraszaczy lub kurtyn (po jednym) na Topolowym ludziku oraz Skwerze Borowików, obsługa systemów podlewania.
CH0464 Chełmińskie(CH) Trzecie Święto Chełmińskiego Przedmieścia. Na listę do głosowania Zakres: Instalacja sceny, nagłośnienie, występy zespołów, wynajem krzeseł, namiotów, konkursy z nagrodami dla uczestników, urządzenia rekreacyjne typu trampoliny, zjeżdżalnie dmuchane itp., warsztaty, pokazy sił mundurowych, pokazy warsztaty fitness, atrakcje dla dzieci, konkurs wiedzy o Chełmińskim Przedmieściu z nagrodami, zapewnienie miejsca do relaksu. Możliwa korekta zakresu rzeczowego w celu dostosowania do limitu środków, w tym limit łączny na nagrody dla uczestników 2 000 zł.
CH0434 Chełmińskie(CH) Czas na Brzezinę - plac zabaw dla młodzieży Na listę do głosowania
CH0433 Chełmińskie(CH) Czas na Brzezinę - remont boiska przy ul Nałkowskiej Na listę do głosowania
CH0440 Chełmińskie(CH) Rewitalizacja skweru przy ul. Św. Józefa. Projekt i realizacja Na listę do głosowania
CH0444 Chełmińskie(CH) Aktywny wypoczynek "Przy lesie" Odrzucone Opinia negatywna ze względu na uwarunkowania dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego.
CH0438 Chełmińskie(CH) Minirampa - dla deskorolki, rolek i rowerów bmx Na listę do głosowania
CH0448 Chełmińskie(CH) Nowy chodnik przy ul. Grunwaldzkiej 8 Na listę do głosowania
CH0468 Chełmińskie(CH) Trampolinowy plac zabaw dla małych i dużych. Na listę do głosowania Zakres: 4 trampoliny naziemne typu koło, huśtawki typu bocianie gniazdo, huśtawka deska, huśtawka typu kubełek, huśtawka typu ważka, 2 zjeżdżalnie mała i duża, liczydło, gra w kółko i krzyżyk, ściana wspinaczkowa, piramida linowa typu pająk, piaskownica, tablica do pisania kredą, ogrodzenie, bezpieczna powierzchnia (drewno rozdrobnione, grunt, ew. sztuczna), 3 ławki, kosze na śmieci.
CH0443 Chełmińskie(CH) Ping pong na Brzezinach dla dużych i małych. Na listę do głosowania
CH0465 Chełmińskie(CH) Rekreacja Przy Lesie. Na listę do głosowania Zmiana lokalizacji: Działka nr 5/2, obręb 33, ul. Polna 12. Zmiana zakresu: Siłownia zewnętrzna, plac zabaw, stoły do ping-ponga, ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, 3 lampy (projekt połączony z projektem W0432).
CH0466 Chełmińskie(CH) Och! Jak Zielono! Dbamy o nasze otoczenie. Na listę do głosowania Zakres: Wymiana zieleni, obsianie trawą, uzupełnienie krzewów, ułożenie opaski betonowej wzdłuż drogi dojazdowej, wymiana ziemi, nasadzenie roślin w gazonach (11 szt.), zasiew trawy lub roślin tworzących darń, obsadzenie krzewami zielonych skwerków przy lampach, rozbiórka istniejącego chodnika, naprawa istniejącego krawężnika, naprawa schodów, ułożenie opaski betonowej, nasadzenie roślin w gazonach (10 szt.), zazielenienie rabatami kwiatowymi.
CH0451 Chełmińskie(CH) Zakup Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego oraz defibrylatora treningowego dla szkół w okręgu Chełmińskim - wzrost bezpieczeństwa i świadomości udzielania pierwszej pomocy wśród młodzieży. Odrzucone Projekt nie spełnia warunku ogólnodostępności. Działanie może byc realizowane w ramach środków budżetowych dostępnych dla jednostek oświatowych GMT.
CH0467 Chełmińskie(CH) Obsadzenie żywopłotem terenu gminnego przy Sz. Chełmińskiej, dom 155 A, B, C. Na listę do głosowania Zakres: Szerszy żywopłot z krzewów z Berberysą Smaragd, na każdym skwerku japońskie akcenty Tawuły Golden Princes, obsianie pustych miejsc trawą. Realizacja po zakończeniu inwestycji na ul. Długiej.
CH0447 Chełmińskie(CH) Chodniki przy Hurynowicz Na listę do głosowania
CH0437 Chełmińskie(CH) Rowerowe miasteczko Na listę do głosowania
CH0446 Chełmińskie(CH) Nowy chodnik i parking Na listę do głosowania
CH0450 Chełmińskie(CH) Trzymaj się rowerzysto - montaż przy wybranych skrzyżowaniach okręgu "Chełmińskie" 25 podpór dla rowerzystów Na listę do głosowania Zmiana zakresu. Podpory w 16 miejscach, wszystkie wzdłuż Szosy Chełmińskiej.
CH0445 Chełmińskie(CH) Fiku Miku na Skwerze Borowików Na listę do głosowania
CH0449 Chełmińskie(CH) Budowa parkingu dla samochodów osobowych na 35 miejsc postojowych Na listę do głosowania Zmiana zakresu. Liczba miejsc zostanie określona na etapie przygotowania dokumentacji (w przypadku wyboru projektu).
CH0460 Chełmińskie(CH) Zielona ulica Mohna. Odrzucone Zmiana zakresu zadania: posadzenie krzewów na wybranych fragmentach ul. Mohna (między ulicą Długą a ul. Bartkiewiczówny).
CH0441 Chełmińskie(CH) Siłownia zewnętrzna "Krasnal Dominik" Na listę do głosowania
CZ0086 Czerniewice Ławki parkowe przy ścieżkach pieszo-rowerowych na ul. Włocławskiej i Łódzkiej Na listę do głosowania W ramach projektu zostanie zamontowanych 6 szt. ławek parkowych ustawionych wzdłuż ścieżek pieszo-rowerowych wraz z koszami na śmieci.
CZ0085 Czerniewice Trampoliny ziemne na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Zdrojowej/Włocławskiej Na listę do głosowania W ramach projektu zostaną zainstalowane trampoliny ziemne wraz z montażem elementów małej architektury (ławki, kosze), utwardzenie terenu.
CZ0084 Czerniewice Wspólne Śpiewanie Pieśni Patriotycznych Na listę do głosowania Zakres: Wynajęcie zespołu muzycznego, zaproszenie grupy rekonstrukcyjnej, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.
CZ0083 Czerniewice Monitoring wjazdu do Czerniewic przy ul. Włocławskiej od strony Brzozy toruńskiej Na listę do głosowania W ramach projektu zostanie wykonany montaż  kamery obrotowej na słupie.
CZ0082 Czerniewice Amatorski turniej tenisa stołowego Czerniewice cup 2021 Na listę do głosowania W ramach projektu zostanie zorganizowany turniej tenisa stołowego dla mieszkańców osiedla Czerniewice, drobny poczęstunek, dyplomy dla uczestników. Zakres realizacji projektu będzie dostosowany do puli środków.
CZ0081 Czerniewice Monitoring na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Solankowej w Toruniu - Czerniewicach Na listę do głosowania W ramach projektu zostanie  wykonany montaż kamery wraz z wysięgnikiem.
CZ0080 Czerniewice Festyn parafialny "Tu są moje Czerniewice" Na listę do głosowania W ramach projektu zostanie zoragnizowany festyn pn. "Tu są moje Czerniewice" (występ zespołu muzycznego, gry, konkursy, atrakcje dla dzieci).
CZ0079 Czerniewice Doświetlenie terenu rekreacyjno-sportowego u zbiegu ulic Włocławska/Solankowa w Czerniewicach Na listę do głosowania W ramach projektu zostanie wykonany montaż  oświetlenia (4 słupów z oprawą energooszczędną typu LED).
CZ0078 Czerniewice Zieleń ozdobna przy ul. Zdrojowej Na listę do głosowania W ramach projektu zostaną wykonane nowe  nasadzenia ozdobnych traw,  kwiatów, krzewów, częściowa wymiana gruntu.
CZ0070 Czerniewice(CZ) Skwer osiedlowy w Czerniewicach. Odrzucone Powód formalny - wykonanie jedynie dokumentacji projektowej jest niezgodne z regulaminem Budżetu Obywatelskiego w Toruniu.
CZ0071 Czerniewice(CZ) Modernizacja i dyslokacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie przy ul. Włocławskiej 220-222 w Czerniewicach. Na listę do głosowania Zakres: Utwardzenie kostką podłoża pod stołem do pig-ponga, montaż 2 ławek z oparciem, pojemnik na śmieci,  przeniesienie dwóch stanowisk do grillowania wraz z altankami w nowe miejsce, utwardzenie podłoża (kostka) pod altankami, nasadzenie gęstej i wysokiej zieleni.
CZ0072 Czerniewice(CZ) Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Na listę do głosowania Zakres: Wynajęcie zespołu muzycznego, zaproszenie grupy rekonstrukcyjnej, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.
CZ0065 Czerniewice(CZ) Zdrowe Czerniewice. Na listę do głosowania Zakres: Cykl 50 treningów ogólnorozwojowych na świeżym powietrzu, z instruktorem, od wiosny do jesieni, dla dzieci, dorosłych i seniorów.
CZ0057 Czerniewice(CZ) Stojaki rowerowe Na listę do głosowania Stojaki w kształcie odwróconej litery U.
CZ0056 Czerniewice(CZ) Amatorski Turniej Tenisa Stołowego Czerniewice Cup 2019 Na listę do głosowania Zmiana zakresu. Stoły do tenisa zostaną wynajęte na czas turnieju.
CZ0055 Czerniewice(CZ) Modernizacja boiska do koszykówki Na listę do głosowania
CZ0073 Czerniewice(CZ) Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla mieszkaniowego Solanki poprzez montaż monitoringu. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Zakup 15 kamer do monitoringu wizyjnego i przkazanie ich administratorowi w celu zamontowania i użytkowania we własnym zakresie.
CZ0054 Czerniewice(CZ) Piłkochwyt do ścianki treningowej tenisa ziemnego w Toruniu - Czerniewice Na listę do głosowania
CZ0074 Czerniewice(CZ) Rewitalizacja terenu zielonego oraz montaż stojaków na rowery i pojemników na psie odchody. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Stojaki na rowery w kształcie litery U (min. 4), kosze na śmieci - 12 sztuk (do których można także wrzucać odchody po psach), uzupełnienie krzewów.
CZ0053 Czerniewice(CZ) Rozbudowa siłowni zewnętrznej Na listę do głosowania
CZ0052 Czerniewice(CZ) Letnie orzeźwienie /zamgławiacze/ Na listę do głosowania
CZ0058 Czerniewice(CZ) Boisko do siatki plażowej, piłki ręcznej, boule, badmintona, tenisa plażowego Na listę do głosowania Zmiana zakresu (bez toru do gry boulle).
CZ0066 Czerniewice(CZ) Zieleń ozdobna przy wjeździe do Czerniewic. Na listę do głosowania Zakres: Nasadzenie zieleni ozdobnej, wyeliminowanie traw i nasadzenie w ich miejsce roślinności, która nie będzie kłopotliwa w utrzymaniu. Zastosowanie różnorodnej zieleni: niska, kwitnąca, drzewka i krzewy niskopienne, sucholubne. Wykorzystanie kory drzewnej i kamienia ozdobnego.
CZ0059 Czerniewice(CZ) Wspólne Śpiewanie Pieśni Patriotycznych Na listę do głosowania
CZ0067 Czerniewice(CZ) Modernizacja obiektu typu New Age Fit przy ul. Włocławskiej 220-222 w Czerniewicach. Na listę do głosowania Zakres: Modernizacja obiektu do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu New Age Fit, nawierzchnia bezpieczna z płyt poliuretanowych w kolorze czerwonym.
CZ0068 Czerniewice(CZ) Amatorski turniej tenisa stołowego Czerniewice Cup 2020. Na listę do głosowania Zakres: Turniej tenisa stołowego dla mieszkańców osiedla Czerniewice, drobny poczęstunek, medale i dyplomy dla uczestników.
CZ0063 Czerniewice(CZ) XX festyn parafialny Tu są moje Czerniewice. Na listę do głosowania Zakres: Festyn, występ zespołu muzycznego, konkurencje sportowe, konkursy, pokazy artystyczne, atrakcje typu zjeżdżalnie, trampoliny, kule wodne, malowanie twarzy, przejażdżki na kucykach i quadach, nagrody za udziały w konkursach, zaplecze techniczne, nagłośnienie, oświetlenie, animatorzy, opłaty ZAiKS, artykuły spożywcze, ubezpieczenie, zaplecze sanitarne, itp. Możliwa korekta zakresu rzeczowego w celu dostosowania do limitu środków, w tym limit łączny na nagrody dla uczestników 2 000 zł.
CZ0069 Czerniewice(CZ) Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na placu rekreacyjno-sportowym u zbiegu ulic: Zdrojowa / Włocławska w Czerniewicach. Na listę do głosowania Zakres: Demontaż 4 słupów starego typu, wykonanie nowej instalacji podziemnej i montaż ok. 7 słupów z oświetleniem led.
CZ0051 Czerniewice(CZ) XIX Festyn Parafialny - "Tu są moje Czerniewice" Na listę do głosowania
JM0652 Jakubskie-Mokre "Misiaczek" w nowej odsłonie Na listę do głosowania W ramach projektu zostanie wymienione na nowe ogrodzenie placu zabaw.
JM0165 Jakubskie-Mokre Barierki ochronne przy ul. Szosa Lubicka (DK15/80) Wycofane przez wnioskodawcę
JM0164 Jakubskie-Mokre Budowa miejsc postojowych przy lokalach użytkowych przy ul. Kościuszki 33-33 A Toruń Odrzucone Negatywna opinia KBRD. Realizacja projektu wymagałaby wycinki drzew i likwidacji zieleni.
JM0163 Jakubskie-Mokre Nowy ład przy Strudze Toruńskiej Na listę do głosowania W ramach projektu zostanie wykonane utwardzenie terenu. Zakres rzeczowy ograniczony do uporządkowania terenu - wyłożenie kostką ażurową, bez wyznaczania miejsc postojowych.
JM0162 Jakubskie-Mokre Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 23 w Toruniu Na listę do głosowania W ramach projektu zostanie  wymieniona nawierzchnia na bezpieczne podłoże, zostaną zamontowane urządzenia na placu zabaw (huśtawki, labirynt, bujaczka sprężynowa, domek), ławki 4 szt.
JM0161 Jakubskie-Mokre Futbol na osiedlu Jakubskie-Mokre Na listę do głosowania W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia sportowe z piłki nożnej dla dzieci z osiedla Jakubskie-Mokre. Założono trzy grupy wiekowe, po jednej godzinie, raz w tygodniu dla każdej grupy.
JM0160 Jakubskie-Mokre Barierki bezpieczeństwa na Szosie Lubickiej Na listę do głosowania W ramach projektu zostanie wykonany montaż barierek antybrygowych wzdłuż Szosy Lubickiej od skrzyżowania z ul. Targową do Piernikowego Osiedla, na odcinkach, gdzie pozwala na to szerokość chodnika.
JM0153 Jakubskie-Mokre(JM) Zielone przystanki na Mokrym. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Zazielenienie wiat przystankowych we wskazanych lokalizacjach. Trzy wiaty w pełnym zakresie (Kościuszki 41, Grudziądzka 81, Przy Kaszowniku opodal nr 37), dwie pozostałe w ograniczonym, ze względu na konieczność zachowania skrajni drogowych.
JM0143 Jakubskie-Mokre(JM) Zieleń i środowisko. Rewitalizacja zieleni Na listę do głosowania
JM0137 Jakubskie-Mokre(JM) Sport to zdrowie - zacznij od dziś! Na listę do głosowania Projekt zostanie przeniesiony na listę ogólnomiejską.
JM0136 Jakubskie-Mokre(JM) Zapraszamy do zabawy! Na listę do głosowania
JM0142 Jakubskie-Mokre(JM) Utwardzenie nawierzchni na dojeździe do zespołu garaży przy ul. Bażyńskich (przy Przedszkolu Miejskim nr 15) Na listę do głosowania
JM0141 Jakubskie-Mokre(JM) Utwardzenie alejek bocznych na Cmentarzu Komunalnym w Toruniu Już realizowane lub zaplanowane Zadanie nie należy do zadań własnych budżetu miasta. Zadanie będzie ujęte w planie inwestycyjnym miejskiej spółki Urbitor.
JM0139 Jakubskie-Mokre(JM) Wykonanie lewoskrętu z ul. Żółkiewskiego do osiedla Piernikowego Odrzucone Niezgodne przygotowaną przebudową ul. Żółkiewskiego.
JM0147 Jakubskie-Mokre(JM) Trampoliny dla rodziny - minipark trampolinowy. Na listę do głosowania Zakres: Montaż 4 trampolin ziemnych, montaż 4 ławek, min. 1 latarnia.
JM0148 Jakubskie-Mokre(JM) Zielona aleja - Antczaka. Już realizowane lub zaplanowane Zadanie będzie realizowane w ramach już zaplanowanych działań miasta.
JM0144 Jakubskie-Mokre(JM) Wiata dla rowerzystów, rolkarzy itp. przy Placu daszyńskiego. Na listę do głosowania Zakres: Wykonanie na pl. Daszyńskiego wiaty chroniącej rowerzystów, rolkarzy, itp. przed deszczem i wiatrem. Wiata w stylu zamontowanej na Rynku Nowomiejskim, zazieleniona bluszczem.
JM0149 Jakubskie-Mokre(JM) Strefa sportowo-rekreacyjna - siłownia plenerowa oraz strefa street workout.
JM0138 Jakubskie-Mokre(JM) Zagospodarowanie terenu podwórka przy ul. Kościuszki 42 w Toruniu Odrzucone Wnioskodawca nie jest mieszkańcem okręgu, w którym zlokalizowany został projekt lokalny. Brak zgód właścicieli nieruchomości.
JM0140 Jakubskie-Mokre(JM) Jedziemy tramwajem i strażą pożarną - rozbudowa placu zabaw o tematyce nawiązującej do miejskiej. Na listę do głosowania
JM0150 Jakubskie-Mokre(JM) Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Bażyńskich. Na listę do głosowania Zakres: Wykonanie azylu na przejściu dla pieszych oraz odpowiedniego oznakowania.
JM0151 Jakubskie-Mokre(JM) Remont drogi dojazdowej do osiedla Piernikowego. Na listę do głosowania Zakres: Remont drogi dojazdowej do osiedla Piernikowego wraz z oznakowaniem.
JM0152 Jakubskie-Mokre(JM) Zieleń zasłaniająca plac zabaw "Misiaczek" od ulicy. Na listę do głosowania Zakres: Nasadzenia zieleni o wysokości do 1,5 m wzdłuż ogrodzenia terenu rekreacyjnego "Misiaczek".
K0098 Kaszczorek Grajmy w minigolfa w Kaszczorku Odrzucone Na wskazanym terenie wykonano w roku 2020 tor speedrowerowy. Brak miejsca na lokalizację pola do minigolfa.
K0097 Kaszczorek Letnie orzeźwienie – zamgławiacze – na placu rekreacyjno - sportowym w Kaszczorku Na listę do głosowania W ramach projektu zostanie wykonana instalacja zamgławiająca, ławkostoły 4 szt., tablica edukacyjno-informacyjna 2 szt., ławki 7 szt. oraz budowa chodnika prowadzącego do zamgławiaczy.  Zmiana zakresu - Nawierzchnia ażurowa o powierzchni do 50 m kw., bez kamery monitoringu.
K0096 Kaszczorek Rozbudowa placu zabaw oraz budowa "street workout" – mini placu do ćwiczeń dla dorosłych w Kaszczorku Na listę do głosowania W ramach projektu zostanie zamontowany zestaw urządzeń zabawowych, 4 szt. ławkostołów z zadaszeniem oraz zestaw stret-workout.
K0095 Kaszczorek Wakacje 2021 w Kaszczorku Na listę do głosowania W ramach projektu zostaną zorganizowane półkolonie dla dzieci w wakacje 2021 r. w Kaszczorku. Zmiana zakresu - Szczegółowa oferta zajęć w ramach półkolonii oraz lokalizacja poszczególnych zajęć zostaną ustalone przez realizatora zadania.
K0094 Kaszczorek Zieleń wokół placu zabaw i kompleksu sportowego przy ul. Gościnnej Na listę do głosowania W ramach projektu zostanie zagospodarowany zielenią teren rekreacyjno-sportowy. Zmiana zakresu - urządzenie pergoli z zielenią oraz mała retencja. Bez drzew, na które nie ma miejsca na wskazanym terenie.
K0093 Kaszczorek W Kaszczorku nic się nie dzieje Na listę do głosowania W ramach projektu zostanie zorganizowany cykl warsztatów dla mieszkańcow Kaszczorka. Warsztaty wokalne,  fotograficzne, teatralne, "małego elektronika", przyrodnicze, sztuki użytkowej, folklorystyczne, zielarskie.
K0092 Kaszczorek Konkurs na wytwór artystyczny osadzony w Kaszczorku Odrzucone Projekt niedookreślony. Brak reguł prowadzenia konkursu. Nie można precyzyjnie określić rezultatu. Brak pewności osiągnięcia celu. Brak możliwości precyzyjnej wyceny kosztów. Nie można określić podstawowych zasad efektywności wydatkowania środków publicznych: cel, afektywność, legalność.
K0091 Kaszczorek "My w Kaszczorku" Odrzucone Wspólny serwis internetowy dla Rad Okręgów został uruchomiony w 2017 r. Rada Okręgu Kaszczorek może swobodnie korzystać z tego serwisu i publikować w nim zasoby objęte wnioskiem. Tworzenie odrębnego rozwiązania dla jednego osiedla jest nieuzasadnione - wydatek nieracjonalny.
K0090 Kaszczorek Retencja "Kaszczorek" Wycofane przez wnioskodawcę
K0089 Kaszczorek Festiwal Drwęcy 2021 Eko Na listę do głosowania W ramach projektu zostanie zrealizowany Festiwal Drwęcy 2021 Eko (spływ kajakowy, wyścigi kajakowe, występ zespołu folkowego, konkursy, zwiedzanie, nagrody i poczęstunek dla uczestników). Zmiana zakresu - bez warsztatów dłubania łodzi.
K0088 Kaszczorek Półkolonie dla dzieci w Kaszczorku - 2021 r. Wycofane przez wnioskodawcę Projekt został połączony z bliźniaczym projektem nr K0095, który został ujęty na liście do głosowania.
K0087 Kaszczorek Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej w Kaszczorku na sztuczną trawę Odrzucone Boisko wielofunkcyjne. Wymiana nawierzchni na sztuczną trawę uniemożliwi uprawianie innych dyscyplin, np. koszykówki.
K0086 Kaszczorek "Televizja" Kaszczorek Odrzucone Nieracjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.
K0099 Kaszczorek Cykl imprez – Kaszczorek 2021 Na listę do głosowania W ramach projektu zostanie zrelizowany cykl imprez kulturalnych, widowisk folklorystycznych oraz warsztatów. Zmiana zakresu - Wybór miejsca realizacji na terenie Kaszczorka do decyzji realizatora projektu.
K0073 Kaszczorek(K) Przystanek Fizyka. Odrzucone Pomysł nie może być zrealizowany na terenie bez dozoru. Koszt bieżącego utrzymania niewspółmierny do wartości zadania.

Strony

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu ekran komputera, na nim laska przewodniczącego Rady Miasta
  Koronawirus, Miasto
  W czwartek 17 czerwca 2021 roku o godz. 10:00 rozpocznie się 31. sesja Rady Miasta Torunia. Obrady odbędą się w trybie zdalnym i będą transmitowane w BIP-ie i serwisie YouTube.
 • Widok z lotu ptaka na starówkę i przebudowywany most Piłsudskiego w Toruniu
  Drogi, Inwestycje
  15/16 czerwca czekają nas kolejne nocne prace na moście drogowym im. marsz .J. Piłsudskiego w Toruniu.
 • plakat festiwalu
  Kultura, Miasto
  Do Maroko, Kolumbii i Gruzji będzie można się wybrać uczestnicząc w trzeciej edycji Festiwalu Kultury Podróży ŚwiatoPogląd. Odbędzie się on 18-20 czerwca 2021 r. w Dworze Artusa.
 • Goście uroczystości przy słoweńskim ulu, fot. Wojtek Szabelski
  Eko, Miasto
  W pasiece w Grębocinie stanął kolorowy ul ze Słowenii. Tak zaprzyjaźniony z Polską kraj podzielił się z mieszkańcami Torunia i okolicy swoim doświadczeniem w hodowli pszczół.
 • Grafika epidemiczna dla Torunia
  Koronawirus, Miasto
  W ciągu ostatniej doby nie potwierdzono w Toruniu żadnego przypadku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Nie odnotowano także ofiar śmiertelnych w wyniku COVID-19.
 • Herb miasta Torunia z aniołem
  Miasto
  Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Wydziału Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia. Termin składania ofert upływa 25 czerwca 2021 r.
 • 793 zaszczepionych w trzech punktach tymczasowych to bilans szczepień przeciwko koronawirusowi w drugi weekend czerwca w Toruniu.
 • Dlaczego dziki pojawiły się w Toruniu? Co sprawia, że dobrze czują się w naszym mieście? Jakie błędy popełniamy w kontaktach z dzikami? Odpowiada ekspert z Naczelnej Rady Łowieckiej.
 • Torunianie licznie wzięli udział w akcji "Toruń na rowery" i kręcili kilometry w rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski.
 • Chwilowy problem z systemem elektronicznej rejestracji klientów w kompleksie basenowym przy ul. Bażyńskich został usunięty. Obecnie obiekt pracuje normalnie.
 • W ciągu ostatniej doby potwierdzono w Toruniu 1 przypadek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych.
 • 319 osób zgłosiło się do punktu w toruńskiej galerii Plaza i przyjęło szczepionkę przeciw koronawirusowi. W niedzielę, 13 czerwca 2021 r. na chętnych czekamy na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego i w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej.
 • Na 13 czerwca 2021 r. zaplanowano drugi i ostatni dzień pikniku w Muzeum Twierdzy Toruń. Po deszczowej sobocie, niedziela zapowiada się ciepła i bez opadów. Zapraszamy!
 • W Toruniu w ciągu ostatniej doby potwierdzono 3 przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych.