www.torun.pl

Toruń

Budżet partycypacyjny 2019 - wstępna weryfikacja

Tabela zawiera zestawienie 154 projektów złożonych do Budżetu partycypacyjnego Torunia na rok 2019, wraz z informacją o wyniku wstępnej weryfikacji wszystkich projektów.

Domyślnie projekty są uszeregowane według nazw puli, do których zostały złożone (rodzaj zadania - osiedla). Można szeregować tabelę według numeru oraz według rodzaju zadania, a także według kolumny "Wstępna weryfikacja".

Statusy projektów zawarte w kolumnie "Wstępna weryfikacja" to wstępna propozycja Zespołu, który w kwietniu i w maju analizował wszystkie zgłoszone wnioski pod względem formalnym, zgodności z prawem, zgodności z miejskimi planami i programami działania. W kolumnie Uzasadnienie / Uwagi zawarte są dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Poszczególne wnioski mają statusy:

 • Na listę do głosowania
 • Już realizowane lub zaplanowane
 • Wycofane przez wnioskodawcę
 • Odrzucone

Wykaz został opublikowany 21 maja 2018 r. Do 28 maja 2018 r. można zgłaszać odwołania od propozycji Zespołu Weryfikującego. Ostateczna lista projektów przeznaczonych do głosowania zostanie ogłoszona 5 czerwca br.


Odwołania, uwagi lub opinie do wstępnej listy można zgłaszać:

 • pisemnie, na adres:
  Urząd Miasta Torunia
  Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
  ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 56 611 86 73.


  

  

Numer projektu Rodzaj zadaniasortuj malejąco Tytuł projektu Wstępna weryfikacja Uzasadnienie / Uwagi
GB0066 Bielawy-Grębocin(GB) Montaż stojaków na rowery oraz pojemników na psie odchody na OM Olsztyńska 110A-112C w Toruniu. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: 6 pojemników na śmieci, do których można wrzucać psie odchody, podajnik na torebki do zbierania psich odchodów, stojaki rowerowe w kształcie odwróconej litery U.
GB0058 Bielawy-Grębocin(GB) Replika Celtyckiej Rzeźby Niedźwiedzia Na listę do głosowania
GB0067 Bielawy-Grębocin(GB) Plac zabaw i zieleni dla Osiedla Bielawy - do trzech razy sztuka! Na listę do głosowania Zakres: Plac zabaw i rekreacji, częściowe ogrodzenie, zieleń, gumowa nawierzchnia, dojście o nawierzchni poliuretanowej, oświetlenie, tor do gry w bule. Przykładowe wyposażenie placu: tablica regulaminowa, płaszczyzna z siatki linowej, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, równoważnia ruchoma, przejście linowe, trap z poręczami, trap ze skałkami, drabinka wejściowa, rura zjazdowa, zjeżdżalnia, huśtawka podwójna, dwie piaskownice, statek, poręcze, ławki, stoły metalowe.
GB0064 Bielawy-Grębocin(GB) Wzbogacenie siłowni i placu zabaw Osiedla Pancernych przy ul. Chrzanowskiego. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Drabinki, bezpieczna nawierzchnia, poręcze do pompek, drążki, drabinki olimpy, ławki, orbitrek, jeździec, ujeżdżacz, wioślarz,  karuzela, alpinista lub taternik, zamiana skate parku na powierzchnię betonową z podjazdami, nawierzchnia z kostki, kamera z funkcją podczerwieni. Bez oświetlenia placu zabaw.
GB0056 Bielawy-Grębocin(GB) Budowa ostatniego odcinka ulicy Krakowskiej od ul. Suwalskiej do ul. Częstochowskiej jako dojazd dla wielu mieszkańców rejonu ulic Krakowskiej i Częstochowskiej Na listę do głosowania Projekt zostanie przeniesiony na listę ogólnomiejską.
GB0062 Bielawy-Grębocin(GB) Aleja gwiazd. W blasku świateł i kamer - poczuj się bezpiecznie. Odrzucone Chodnik wskazany w projekcie jest w dobrym stanie technicznym. Wskazane lampy oświetlenia ulicznego nie należą do miasta, a ich właściciel (Energa SA) planuje wymienić wszystkie punkty świetlne na oprawy LED. Brak możliwości technicznych podłączenia monitoringu miejskiego.
GB0059 Bielawy-Grębocin(GB) Poprawa stanu bezpieczeństwa osiedla poprzez wykonanie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego obsługiwanego przez U.M. Wydział Ochrony Ludności Odrzucone Odrzucono z przyczyn formalnych. Autor projektu zgłoszonego do puli lokalnej Bielawy-Grębocin nie jest mieszkańcem tego osiedla.
GB0063 Bielawy-Grębocin(GB) Raz, dwa, trzy - muzyczne Bielawy. Na listę do głosowania Zakres: 2 koncerty symfoniczne, 4 programy muzyczne dla dzieci i koncert zespołu "Raz, Dwa, Trzy" w aranżacji symfonicznej.
GB0055 Bielawy-Grębocin(GB) Dla dorosłych i dla dzieci Na listę do głosowania
B0492 Bydgoskie(B) Różany zakątek na rogu Krasińskiego i Matejki. Odrzucone Teren wskazany w projekcie jest przeznaczony pod zabudowę.
B0483 Bydgoskie(B) Park Jest Nasz! Już realizowane lub zaplanowane Działania wskazane w projekcie są zaplanowane w ramach działań miasta: opiekun parku oraz tablice informacyjne w ramach zadań WŚiZ, zgłaszanie problemów w przestrzeni parku zostanie włączone do aplikacji Dbam o miasto.
B0490 Bydgoskie(B) Dość stania w zatorze. Minirondo na skrzyżowaniu Gałczyńskiego i Matejki. Odrzucone Negatywna opinia Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Brak wystarczającej ilości miejsca na urządzenie minironda.
B0458 Bydgoskie(B) Remont pomieszczeń socjalnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Polskim Związku Niewidomych w Toruniu Odrzucone Brak zapewnienia ogólnodostępności.
B0465 Bydgoskie(B) Ekologiczne - ekonomiczne podziemne pojemniki na odpady przy ul. Fałata-Reja. Odrzucone Działanie wskazane w projekcie jest zadaniem obowiązkowym właściciela nieruchomości.
B0485 Bydgoskie(B) UMK zmienia się dla nas każdego dnia. Na listę do głosowania Zakres: Utwardzenie nawierzchni istniejącej drogi (wjazdu) obok Domu Studenckiego nr 12. Realizacja pod warunkiem trwałego zniesienia znaku ograniczającego wjazd na teren objęty projektem.
B0456 Bydgoskie(B) Umocnienie i reprofilacja brzegów oraz uszczelnienie Zbiornika Martówki Już realizowane lub zaplanowane Zadanie związane z realizacją statutowych zadań GMT. Miasto zleciło wykonanie dokumentacji projektowej, a realizacja nastąpi po 2018 r.
B0487 Bydgoskie(B) Altana dla aktywności społecznej na świeżym powietrzu - moja przystań. Odrzucone Zakres: Budowa drewnianej altany wyposażonej w ławy i stoły biwakowe, oświetlenie, kosze na śmieci. Teren realizacji: okolice Parku Miejskiego, Martówki, błoni nadwiślańskich - do uzgodnienia.
B0486 Bydgoskie(B) Chodnik częściowo pochłaniający smog na ul. Bolesława Prusa. Odrzucone Wskazany w projekcie chodnik jest w dobrym stanie technicznym. Efekt ekologiczny wątpliwy. Wydatek nieracjonalny.
B0463 Bydgoskie(B) Bydgoskie Przedmieście w kolorowej zieleni Na listę do głosowania Zmiana lokalizacji.
B0462 Bydgoskie(B) Zadbajmy o Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu Na listę do głosowania
B0461 Bydgoskie(B) Plac zabaw "Mały Mickiewicz" Na listę do głosowania
B0466 Bydgoskie(B) Skwer zieleni przy "Hali Olimpijczyk" Słowackiego 103 w Toruniu. Na listę do głosowania Zakres: Zielony skwer, wymiana krawężników i płytek chodnikowych, nawiezienie ziemi, wyrównanie terenu, nasadzenie niskiego żywopłotu okalającego trawnik, dwa kosze na psie odchody, kosz na śmieci, tabliczka informująca o obowiązku sprzątania odchodów po swoim psie, nowe przejście na skwerze.
B0488 Bydgoskie(B) Przebudowa ścieżki w Parku Miejskim przy kościele Michalitów. Na listę do głosowania Zakres: Przebudowa starej ścieżki asfaltowej: położenie odpowiedniej podbudowy pod nową ścieżkę, wykonanie nowej ścieżki o nawierzchni mineralnej.
B0489 Bydgoskie(B) Magiczny świat podróży na Bydgoskim. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Przeprowadzenie spotkań, warsztatów, animacji o charakterze edukacyjnym, z udziałem podróżników, reportażystów, fotografów, prezentujących różnorodność kulturową świata. Z projektu wyłączono kurs języka egzotycznego, jako działanie nieefektywne.
B0460 Bydgoskie(B) Bezpieczna i ładna okolica Na listę do głosowania Zmiana zakresu projektu (bez budowy śmietnika, bramy wjazdowej i śmietników na psie odchody).
B0475 Bydgoskie(B) Bezpieczne huśtawki na Gałczyńskiego. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Ze względu na konieczność zachowania minimalnych odległości placu zabaw od budynków oraz wiat śmietnikowych możliwy jest jedynie remont / wymiana istniejących urządzeń na nowe. Pozostały zakres opisany w projekcie (nowa huśtawka kombinowana potrójna z bocianim gniazdem oraz walec, nowa ławka oraz kosz na śmieci) jedynie w przypadku, kiedy będzie możliwa zmiana położenia lub kształtu placu zabaw i uzyskanie minimalnych odległości.
B0491 Bydgoskie(B) Ministrefa sportu dla dzieci na Osiedlu Młodych. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Remont istniejącego obiektu, do wysokości dostępnych środków, tj. do kwoty 150 000 zł.
B0481 Bydgoskie(B) Rekreacja na sportowo - Rewitalizacja placu zabaw dla starszych dzieci. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Ze względu na konieczność zachowania minimalnych odległości placu zabaw od budynków oraz wiat śmietnikowych możliwy jest jedynie remont / wymiana istniejących urządzeń na nowe. Zakres opisany w projekcie (pomost linowy, linowy ruchomy, tunelowy z lin, łukowy, przeplotnia łukowa, trap wspinaczkowy, ścianka wspinaczkowa, 3 zjeżdżalnie) jedynie w przypadku, kiedy będzie możliwa zmiana położenia lub kształtu placu zabaw i uzyskanie minimalnych odległości.
B0457 Bydgoskie(B) W zdrowym ciele zdrowy duch - budowa siłowni zewnętrznej - na świeżym powietrzu Na listę do głosowania
B0482 Bydgoskie(B) Frajda w nowej odsłonie - remont starego placu zabaw. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Ze względu na konieczność zachowania minimalnych odległości placu zabaw od budynków oraz wiat śmietnikowych możliwy jest jedynie remont / wymiana istniejących urządzeń na nowe. Pozostały zakres opisany w projekcie (wymiana huśtawek i karuzeli na nowe, zamontowanie w miejscu piaskownicy małego zestawu do zabawy w piasku, zamontowanie na trawie obok piaskownicy tzw. sprężynowca oraz małej lokomotywki) jedynie w przypadku, kiedy będzie możliwa zmiana położenia lub kształtu placu zabaw i uzyskanie minimalnych odległości.
B0459 Bydgoskie(B) Szkoła Liderów Na listę do głosowania
CH0463 Chełmińskie(CH) Orzeźwienie dla Chełmionki. Zraszacze i woda na miejskich placach rekreacyjnych. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Doprowadzenie wody do trzech lokalizacji dla zraszaczy, montaż hydrantów oraz w pełni automatycznego systemu podlewania roślinności, montaż zraszaczy lub kurtyn (po jednym) na Topolowym ludziku oraz Skwerze Borowików, obsługa systemów podlewania.
CH0464 Chełmińskie(CH) Trzecie Święto Chełmińskiego Przedmieścia. Na listę do głosowania Zakres: Instalacja sceny, nagłośnienie, występy zespołów, wynajem krzeseł, namiotów, konkursy z nagrodami dla uczestników, urządzenia rekreacyjne typu trampoliny, zjeżdżalnie dmuchane itp., warsztaty, pokazy sił mundurowych, pokazy warsztaty fitness, atrakcje dla dzieci, konkurs wiedzy o Chełmińskim Przedmieściu z nagrodami, zapewnienie miejsca do relaksu. Możliwa korekta zakresu rzeczowego w celu dostosowania do limitu środków, w tym limit łączny na nagrody dla uczestników 2 000 zł.
CH0434 Chełmińskie(CH) Czas na Brzezinę - plac zabaw dla młodzieży Na listę do głosowania
CH0433 Chełmińskie(CH) Czas na Brzezinę - remont boiska przy ul Nałkowskiej Na listę do głosowania
CH0440 Chełmińskie(CH) Rewitalizacja skweru przy ul. Św. Józefa. Projekt i realizacja Na listę do głosowania
CH0444 Chełmińskie(CH) Aktywny wypoczynek "Przy lesie" Odrzucone Opinia negatywna ze względu na uwarunkowania dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego.
CH0438 Chełmińskie(CH) Minirampa - dla deskorolki, rolek i rowerów bmx Na listę do głosowania
CH0448 Chełmińskie(CH) Nowy chodnik przy ul. Grunwaldzkiej 8 Na listę do głosowania
CH0468 Chełmińskie(CH) Trampolinowy plac zabaw dla małych i dużych. Na listę do głosowania Zakres: 4 trampoliny naziemne typu koło, huśtawki typu bocianie gniazdo, huśtawka deska, huśtawka typu kubełek, huśtawka typu ważka, 2 zjeżdżalnie mała i duża, liczydło, gra w kółko i krzyżyk, ściana wspinaczkowa, piramida linowa typu pająk, piaskownica, tablica do pisania kredą, ogrodzenie, bezpieczna powierzchnia (drewno rozdrobnione, grunt, ew. sztuczna), 3 ławki, kosze na śmieci.
CH0443 Chełmińskie(CH) Ping pong na Brzezinach dla dużych i małych. Na listę do głosowania
CH0465 Chełmińskie(CH) Rekreacja Przy Lesie. Na listę do głosowania Zmiana lokalizacji: Działka nr 5/2, obręb 33, ul. Polna 12. Zmiana zakresu: Siłownia zewnętrzna, plac zabaw, stoły do ping-ponga, ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, 3 lampy (projekt połączony z projektem W0432).
CH0466 Chełmińskie(CH) Och! Jak Zielono! Dbamy o nasze otoczenie. Na listę do głosowania Zakres: Wymiana zieleni, obsianie trawą, uzupełnienie krzewów, ułożenie opaski betonowej wzdłuż drogi dojazdowej, wymiana ziemi, nasadzenie roślin w gazonach (11 szt.), zasiew trawy lub roślin tworzących darń, obsadzenie krzewami zielonych skwerków przy lampach, rozbiórka istniejącego chodnika, naprawa istniejącego krawężnika, naprawa schodów, ułożenie opaski betonowej, nasadzenie roślin w gazonach (10 szt.), zazielenienie rabatami kwiatowymi.
CH0467 Chełmińskie(CH) Obsadzenie żywopłotem terenu gminnego przy Sz. Chełmińskiej, dom 155 A, B, C. Na listę do głosowania Zakres: Szerszy żywopłot z krzewów z Berberysą Smaragd, na każdym skwerku japońskie akcenty Tawuły Golden Princes, obsianie pustych miejsc trawą. Realizacja po zakończeniu inwestycji na ul. Długiej.
CH0451 Chełmińskie(CH) Zakup Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego oraz defibrylatora treningowego dla szkół w okręgu Chełmińskim - wzrost bezpieczeństwa i świadomości udzielania pierwszej pomocy wśród młodzieży. Odrzucone Projekt nie spełnia warunku ogólnodostępności. Działanie może byc realizowane w ramach środków budżetowych dostępnych dla jednostek oświatowych GMT.
CH0437 Chełmińskie(CH) Rowerowe miasteczko Na listę do głosowania
CH0447 Chełmińskie(CH) Chodniki przy Hurynowicz Na listę do głosowania
CH0446 Chełmińskie(CH) Nowy chodnik i parking Na listę do głosowania
CH0450 Chełmińskie(CH) Trzymaj się rowerzysto - montaż przy wybranych skrzyżowaniach okręgu "Chełmińskie" 25 podpór dla rowerzystów Na listę do głosowania Zmiana zakresu. Podpory w 16 miejscach, wszystkie wzdłuż Szosy Chełmińskiej.
CH0445 Chełmińskie(CH) Fiku Miku na Skwerze Borowików Na listę do głosowania
CH0449 Chełmińskie(CH) Budowa parkingu dla samochodów osobowych na 35 miejsc postojowych Na listę do głosowania Zmiana zakresu. Liczba miejsc zostanie określona na etapie przygotowania dokumentacji (w przypadku wyboru projektu).
CH0460 Chełmińskie(CH) Zielona ulica Mohna. Odrzucone Zmiana zakresu zadania: posadzenie krzewów na wybranych fragmentach ul. Mohna (między ulicą Długą a ul. Bartkiewiczówny).
CH0441 Chełmińskie(CH) Siłownia zewnętrzna "Krasnal Dominik" Na listę do głosowania
CZ0072 Czerniewice(CZ) Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Na listę do głosowania Zakres: Wynajęcie zespołu muzycznego, zaproszenie grupy rekonstrukcyjnej, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.
CZ0065 Czerniewice(CZ) Zdrowe Czerniewice. Na listę do głosowania Zakres: Cykl 50 treningów ogólnorozwojowych na świeżym powietrzu, z instruktorem, od wiosny do jesieni, dla dzieci, dorosłych i seniorów.
CZ0057 Czerniewice(CZ) Stojaki rowerowe Na listę do głosowania Stojaki w kształcie odwróconej litery U.
CZ0073 Czerniewice(CZ) Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla mieszkaniowego Solanki poprzez montaż monitoringu. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Zakup 15 kamer do monitoringu wizyjnego i przkazanie ich administratorowi w celu zamontowania i użytkowania we własnym zakresie.
CZ0056 Czerniewice(CZ) Amatorski Turniej Tenisa Stołowego Czerniewice Cup 2019 Na listę do głosowania Zmiana zakresu. Stoły do tenisa zostaną wynajęte na czas turnieju.
CZ0074 Czerniewice(CZ) Rewitalizacja terenu zielonego oraz montaż stojaków na rowery i pojemników na psie odchody. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Stojaki na rowery w kształcie litery U (min. 4), kosze na śmieci - 12 sztuk (do których można także wrzucać odchody po psach), uzupełnienie krzewów.
CZ0055 Czerniewice(CZ) Modernizacja boiska do koszykówki Na listę do głosowania
CZ0054 Czerniewice(CZ) Piłkochwyt do ścianki treningowej tenisa ziemnego w Toruniu - Czerniewice Na listę do głosowania
CZ0053 Czerniewice(CZ) Rozbudowa siłowni zewnętrznej Na listę do głosowania
CZ0052 Czerniewice(CZ) Letnie orzeźwienie /zamgławiacze/ Na listę do głosowania
CZ0058 Czerniewice(CZ) Boisko do siatki plażowej, piłki ręcznej, boule, badmintona, tenisa plażowego Na listę do głosowania Zmiana zakresu (bez toru do gry boulle).
CZ0066 Czerniewice(CZ) Zieleń ozdobna przy wjeździe do Czerniewic. Na listę do głosowania Zakres: Nasadzenie zieleni ozdobnej, wyeliminowanie traw i nasadzenie w ich miejsce roślinności, która nie będzie kłopotliwa w utrzymaniu. Zastosowanie różnorodnej zieleni: niska, kwitnąca, drzewka i krzewy niskopienne, sucholubne. Wykorzystanie kory drzewnej i kamienia ozdobnego.
CZ0067 Czerniewice(CZ) Modernizacja obiektu typu New Age Fit przy ul. Włocławskiej 220-222 w Czerniewicach. Na listę do głosowania Zakres: Modernizacja obiektu do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu New Age Fit, nawierzchnia bezpieczna z płyt poliuretanowych w kolorze czerwonym.
CZ0068 Czerniewice(CZ) Amatorski turniej tenisa stołowego Czerniewice Cup 2020. Na listę do głosowania Zakres: Turniej tenisa stołowego dla mieszkańców osiedla Czerniewice, drobny poczęstunek, medale i dyplomy dla uczestników.
CZ0059 Czerniewice(CZ) Wspólne Śpiewanie Pieśni Patriotycznych Na listę do głosowania
CZ0069 Czerniewice(CZ) Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na placu rekreacyjno-sportowym u zbiegu ulic: Zdrojowa / Włocławska w Czerniewicach. Na listę do głosowania Zakres: Demontaż 4 słupów starego typu, wykonanie nowej instalacji podziemnej i montaż ok. 7 słupów z oświetleniem led.
CZ0070 Czerniewice(CZ) Skwer osiedlowy w Czerniewicach. Odrzucone Powód formalny - wykonanie jedynie dokumentacji projektowej jest niezgodne z regulaminem Budżetu Obywatelskiego w Toruniu.
CZ0063 Czerniewice(CZ) XX festyn parafialny Tu są moje Czerniewice. Na listę do głosowania Zakres: Festyn, występ zespołu muzycznego, konkurencje sportowe, konkursy, pokazy artystyczne, atrakcje typu zjeżdżalnie, trampoliny, kule wodne, malowanie twarzy, przejażdżki na kucykach i quadach, nagrody za udziały w konkursach, zaplecze techniczne, nagłośnienie, oświetlenie, animatorzy, opłaty ZAiKS, artykuły spożywcze, ubezpieczenie, zaplecze sanitarne, itp. Możliwa korekta zakresu rzeczowego w celu dostosowania do limitu środków, w tym limit łączny na nagrody dla uczestników 2 000 zł.
CZ0071 Czerniewice(CZ) Modernizacja i dyslokacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie przy ul. Włocławskiej 220-222 w Czerniewicach. Na listę do głosowania Zakres: Utwardzenie kostką podłoża pod stołem do pig-ponga, montaż 2 ławek z oparciem, pojemnik na śmieci,  przeniesienie dwóch stanowisk do grillowania wraz z altankami w nowe miejsce, utwardzenie podłoża (kostka) pod altankami, nasadzenie gęstej i wysokiej zieleni.
CZ0051 Czerniewice(CZ) XIX Festyn Parafialny - "Tu są moje Czerniewice" Na listę do głosowania
JM0143 Jakubskie-Mokre(JM) Zieleń i środowisko. Rewitalizacja zieleni Na listę do głosowania
JM0137 Jakubskie-Mokre(JM) Sport to zdrowie - zacznij od dziś! Na listę do głosowania Projekt zostanie przeniesiony na listę ogólnomiejską.
JM0136 Jakubskie-Mokre(JM) Zapraszamy do zabawy! Na listę do głosowania
JM0142 Jakubskie-Mokre(JM) Utwardzenie nawierzchni na dojeździe do zespołu garaży przy ul. Bażyńskich (przy Przedszkolu Miejskim nr 15) Na listę do głosowania
JM0141 Jakubskie-Mokre(JM) Utwardzenie alejek bocznych na Cmentarzu Komunalnym w Toruniu Już realizowane lub zaplanowane Zadanie nie należy do zadań własnych budżetu miasta. Zadanie będzie ujęte w planie inwestycyjnym miejskiej spółki Urbitor.
JM0139 Jakubskie-Mokre(JM) Wykonanie lewoskrętu z ul. Żółkiewskiego do osiedla Piernikowego Odrzucone Niezgodne przygotowaną przebudową ul. Żółkiewskiego.
JM0147 Jakubskie-Mokre(JM) Trampoliny dla rodziny - minipark trampolinowy. Na listę do głosowania Zakres: Montaż 4 trampolin ziemnych, montaż 4 ławek, min. 1 latarnia.
JM0148 Jakubskie-Mokre(JM) Zielona aleja - Antczaka. Już realizowane lub zaplanowane Zadanie będzie realizowane w ramach już zaplanowanych działań miasta.
JM0144 Jakubskie-Mokre(JM) Wiata dla rowerzystów, rolkarzy itp. przy Placu daszyńskiego. Na listę do głosowania Zakres: Wykonanie na pl. Daszyńskiego wiaty chroniącej rowerzystów, rolkarzy, itp. przed deszczem i wiatrem. Wiata w stylu zamontowanej na Rynku Nowomiejskim, zazieleniona bluszczem.
JM0138 Jakubskie-Mokre(JM) Zagospodarowanie terenu podwórka przy ul. Kościuszki 42 w Toruniu Odrzucone Wnioskodawca nie jest mieszkańcem okręgu, w którym zlokalizowany został projekt lokalny. Brak zgód właścicieli nieruchomości.
JM0150 Jakubskie-Mokre(JM) Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Bażyńskich. Na listę do głosowania Zakres: Wykonanie azylu na przejściu dla pieszych oraz odpowiedniego oznakowania.
JM0140 Jakubskie-Mokre(JM) Jedziemy tramwajem i strażą pożarną - rozbudowa placu zabaw o tematyce nawiązującej do miejskiej. Na listę do głosowania
JM0151 Jakubskie-Mokre(JM) Remont drogi dojazdowej do osiedla Piernikowego. Na listę do głosowania Zakres: Remont drogi dojazdowej do osiedla Piernikowego wraz z oznakowaniem.
JM0152 Jakubskie-Mokre(JM) Zieleń zasłaniająca plac zabaw "Misiaczek" od ulicy. Na listę do głosowania Zakres: Nasadzenia zieleni o wysokości do 1,5 m wzdłuż ogrodzenia terenu rekreacyjnego "Misiaczek".
JM0153 Jakubskie-Mokre(JM) Zielone przystanki na Mokrym. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Zazielenienie wiat przystankowych we wskazanych lokalizacjach. Trzy wiaty w pełnym zakresie (Kościuszki 41, Grudziądzka 81, Przy Kaszowniku opodal nr 37), dwie pozostałe w ograniczonym, ze względu na konieczność zachowania skrajni drogowych.
K0073 Kaszczorek(K) Przystanek Fizyka. Odrzucone Pomysł nie może być zrealizowany na terenie bez dozoru. Koszt bieżącego utrzymania niewspółmierny do wartości zadania.
K0069 Kaszczorek(K) Samochodowe Kino Letnie w Kaszczorku Odrzucone W pierwszej ze wskazanych lokalizacji będzie prowadzona budowa parkingu Park & Ride. W drugiej, zgodnie z opnią MPU, kino stanowiłoby uciążliwość akustyczną dla okolicznych mieszkańców.
K0074 Kaszczorek(K) Festiwal Drwęcy 2020 Etno. Na listę do głosowania Zakres: W ramach festiwalu odbędą się m.in. darmowe spływy kajakowe dla 60 osób, występy folkowego zespołu muzycznego, karaoke, konkursy z nagrodami dla dzieci, "Spływ na byle czym" z nagrodami, warsztaty. Możliwa korekta zakresu rzeczowego w celu dostosowania do limitu środków, w tym limit łączny na nagrody dla uczestników 3 500 zł. Realizacja planowana poprzez jednostę miejską.
K0070 Kaszczorek(K) Budowa parkingu wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem Na listę do głosowania Projekt zostanie przeniesiony do puli ogólnomiejskiej.
K0077 Kaszczorek(K) Tor do żużla na rowerach w Kaszczorku. Na listę do głosowania Zakres: Budowa toru do speedrowera wraz z wyprofilowaniem łuków i ukształtowaniem przestrzeni wokół toru. Lokalizacja: ul. Skierki, działka 253/37, obręb 61.
K0079 Kaszczorek(K) Półkolonie dla dzieci w Kaszczorku. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Organizacja bezpłatnych półkolonii dla dzieci od 7 do 15 roku życia. Organizator - SP nr 27. Turnus dwa tygodnie, pięć dni w tygodniu. Otwarty nabór dzieci, na podstawie regulaminu. Szczegółowy plan zajęć opisany w projekcie może ulec modyfikacji, w zależności od możliwości finansowych.
K0080 Kaszczorek(K) Projekt hali sportowej w Kaszczorku. Odrzucone Powód formalny - wykonanie jedynie dokumentacji projektowej jest niezgodne z regulaminem Budżetu Obywatelskiego w Toruniu.
K0068 Kaszczorek(K) Mobilny dom Kultury "Oryl" w Kaszczorku Na listę do głosowania Zmiana zakresu projektu. Ze względu na koszty adaptacji zamiast zakupu wyeksploatowanego autobusu zostanie zakupiony kontener.
K0081 Kaszczorek(K) Koncert estradowy zespołu - gwiazdy ogólnopolskiej - na scenie w Kaszczorku. Na listę do głosowania Zakres: Koncert zespołu estradowego - gwiazdy ogólnopolskiej (być może Skaldowie) na scenie plenerowej w Kaszczorku, pierwsza połowa września 2020.
K0067 Kaszczorek(K) Festiwal Drwęcy 2019 Na listę do głosowania Zmiana zakresu. Występy lokalnych instytucji kultury: miejskich lub wybranych w konkursie.
K0085 Kaszczorek(K) Teren rozrywki przy ul. Gościnnej w Kaszczorku. Odrzucone Teren przeznaczony w planach pod budowę szkoły. Brak możliwości zapewnienia właściwej obsługi komunikacyjnej i higieniczno-sanitarnej dla imprez masowych.
K0082 Kaszczorek(K) Rozbudowa placu zabaw przy ul. Gościnnej w Kaszczorku. Na listę do głosowania Zakres: Dobudowanie do placu nowych urządzeń zabawowych dla dzieci najmłodszych i średnich oraz jednego w części dla dzieci większych.
K0071 Kaszczorek(K) Cykl imprez okolicznościowych w Kaszczorku Na listę do głosowania
K0084 Kaszczorek(K) Taras widokowy na skarpie Wisły w Kaszczorku. Odrzucone Teren szczególnie zagrożony powodzią. Część wskazanego terenu nie należy do Gminy Miasta Toruń.
K0072 Kaszczorek(K) Ćwiczenia z ewakuacji mieszkańców Kaszczorka na wypadek powodzi. Odrzucone Niespotykana skala ćwiczeń obejmująca całą dzielnicę - koszty projektu są trudne do oszacowania. Negatywna opinia Rady Okręgu. Ryzyko związane z brakiem możliwości zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia podczas ćwiczeń. Nieuzasadnione utrudnianie działalności gospodarczej. Wyłączenie z dyżurów jednostek Straży Pożarnej i Policji, negatywnie wpływające na poziom bezpieczeństwa innych rejonów miasta. Niezgodne z prawem zakłócenia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Nieznane konsekwencje związane ze zdarzeniami losowymi i nieszczęśliwymi wypadkami, w szczególności z udziałem osób fizycznych, które mogą się wydarzyć w czasie ćwiczeń.
O0511 Ogólnomiejskie(O) Zorganizowanie Konferencji Zdrowia "Jak żyć i co jeść, by nie chorować" Na listę do głosowania
O0634 Ogólnomiejskie(O) Parking i zielony park. Odrzucone Brak wskazania konkretnych zadań do realizacji, a co za tym idzie brak możliwości określenia kosztów. Projekt niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje na tym terenie zieleń parkową. Brak możliwości lokalizowania urządzeń produkujących energię elektryczną. Brak możliwości zagospodarowaia tak wielkiego terenu w ciągu jednego roku.
O0591 Ogólnomiejskie(O) Tenis dla dzieci. Odrzucone Projekt jest działaniem statutowym klubu sportowego wskazanego w treści wniosku, który otrzymuje na ten cel dotację z budżetu miasta Torunia.
O0530 Ogólnomiejskie(O) Miejsca parkingowe Odrzucone W ramach przygotowania budowy nowej siedziby Sądu Rejonowego miasto opracuje plan lokalizacji miejsc parkingowych w rejonie tej inwestycji.
O0522 Ogólnomiejskie(O) Slip do wodowania dla służb ratowniczych, łodzi i żaglówek Odrzucone Wydatek nieracjonalny. W Toruniu funkcjonuje już slip do wodowania, a jego wykorzystanie nie wskazuje na dodatkowe porzeby w tym zakresie.
O0595 Ogólnomiejskie(O) Remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Na listę do głosowania Zakres: Remont 36 kojców wewnętrznych w budynku głównym w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt oraz kociarni, naprawa posadzek, części metalowych, wymiana popękanego dachu lekkiego i okien dachowych, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, naprawa tynków i malowanie.
O0607 Ogólnomiejskie(O) Łąki kwietne oraz rośliny miododajne w Toruniu. Na listę do głosowania Zakres: Urządzenie w dziesięciu lokalizacjach łąk kwietnych, w tym obsianie ich roślinami miododajnymi, odpowiednie przygotowanie podłoża, tablice informacyjno-edukacyjne i roczna pielęgnacja roślin, w tym podlewanie.
O0635 Ogólnomiejskie(O) Wydłużenie prawoskrętu z Szosy Lubickiej na Przy Skarpie. Odrzucone Realizacja projektu wymagałaby dokonania wycinki drzew, co jest działaniem nieuzasadnionym. Zarządca drogi skoryguje działanie sygnalizacji świetlnej na wskazanym skrzyżowaniu.
O0541 Ogólnomiejskie(O) Mniejszy dług - bogatszy Toruń Na listę do głosowania
O0529 Ogólnomiejskie(O) Krokusowe dywany Na listę do głosowania Zmiana lokalizacji na "w centrum miasta".
O0626 Ogólnomiejskie(O) Remont nawierzchni dwóch odcinków ulicy Wybickiego w Toruniu. Na listę do głosowania Zakres: Remont nawierzchni dwóch odcinków ulicy Wybickiego.
O0632 Ogólnomiejskie(O) Ekrany akustyczne. Odrzucone Dane z mapy akustycznej nie wykazują przekroczeń norm hałasu we wskazanym obszarze. W związku z tym wydatek jest nieracjonalny.
O0495 Ogólnomiejskie(O) Bezpiecznie na lotnisko Wycofane przez wnioskodawcę
O0578 Ogólnomiejskie(O) Utwardzony trakt pieszo-rowerowy wzdłuż Wisły od Skarpy do Bulwarów. Odrzucone Zadanie nie może być zrealizowane w ciągu jednego roku ze względu na kwestie własności gruntów. Szacowany koszt realizacji wraz z wykupami terenów przekracza dostępną pulę środków.
O0608 Ogólnomiejskie(O) Nie chcemy zaśmieconego Torunia! Na listę do głosowania Zakres: Ustawienie 200 koszy na śmieci, w tym część na terenie lewobrzeżnego Torunia. Lokalizacje na podstawie zgłoszeń mieszkańców.
O0638 Ogólnomiejskie(O) Fantastyczna inicjatywa kulturalna - Fantastyczny Dom Kultury. Na listę do głosowania Zakres: Miejsce spotkań dla miłośników szeroko pojętej fantastyki. Zajęcia, warsztaty, dyskusje, gry fabularne, planszowe, bitewne, seanse filmowe, konkursy, spotkania z influencerami, itp.
O0153 Ogólnomiejskie(O) Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu mieszkaniowym Glinki w Toruniu. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19x30 m, wykonanie ogrodzenia terenu z bramą i furtką oraz wyposażenie boiska w bramki do piłki ręcznej, słupki do siatkówki wraz z siatką oraz słupy i kosze do koszykówki. Zmiana lokalizacji: działka nr 44/4, obręb 77. Ze względu na koszt projekt przeniesiony do puli ogólnomiejskiej (poprzednie oznaczenie P0153).
O0510 Ogólnomiejskie(O) Toruń miastem pieszych- 130 punktów wypoczynku (ławka plus element zieleni) oraz 26 zielonych skwerków relaksu (3 fotele drewniane, kompozycja zieleni - drzewa, krzewy, donice, kosz na śmieci). Na listę do głosowania
O0520 Ogólnomiejskie(O) Toruń czyta - sieć punktów do wymieniania książek Na listę do głosowania Zmiana zakresu (bez Parku Glazja). Ostateczna lokalizacja miejsc może ulec zmianie.
O0509 Ogólnomiejskie(O) Nowoczesny plac zabaw na Rubinkowie Na listę do głosowania
O0610 Ogólnomiejskie(O) Podwórkowe zabieracze czasu czyli animacje zabaw na toruńskich podwórkach. Na listę do głosowania Zakres: Cykl spotkań, animacji i warsztatów tematycznych (sport, programowanie, gry planszowe, aktorstwo, majsterkowanie, recycling, rysunek i rzeźba, itp.)  organizowanych na miejskich podwórkach. Łącznie 20 spotkań na 10 podwórkach w 7 toruńskich osiedlach wskazanych w projekcie.
O0125 Ogólnomiejskie(O) Nowoczesny plac zabaw na Rubinkowie. Na listę do głosowania Zakres: Plac zabaw - wielofunkcyjna wieża z trzema zjeżdżalniami w tym zwykła, rurowa, rurowa spiralna; bocianie gniazdo, zjazd linowy tyrolka, trójramienna karuzela wisząca, huśtawka czteroosobowa, ścianka linowa do wspinaczki, podwójna huśtawka wahadłowa, podwójna huśtawka zwykła, kręciołek, stożek linowy, ławki, kosze na śmieci. Ze względu na koszt projekt przeniesiony do puli ogólnomiejskiej (poprzednie oznaczenie R0125)
O0602 Ogólnomiejskie(O) Z psem w mieście, zdrowo i rekreacyjnie w Psim Parku. Na listę do głosowania Zakres: Doprowadzenie wody, brodzik do opłukania psa, doprowadzenie prądu, budowa 2 wiat, doposażenie kącika dla dzieci (trampolina, huśtawka, piaskownica, krzewy owocowe), kosze na psie odchody. Druk materiałów informacyjnych, zakup ławek i namiotów reklamowych, stołów i ławek cateringowych, grilla, oświetlenie wiat.
O0637 Ogólnomiejskie(O) Imprezy kulturalne na Forcie I, ul. Winna 19 w Toruniu. Na listę do głosowania Zakres: Organizacja 4 imprez kulturalno-rekreacyjno-warsztatowych na terenie Fortu I, w okresie marzec - październik 2020.
O0501 Ogólnomiejskie(O) Park rowerowy pump truck i dirt jumping dla wszystkich rowerzystów grawitacyjnych, zarówno tych młodych jak i starszych. Odrzucone Na podstawie umowy dzierżawy gruntu zawartej z GMT, dzierżawca ma obowiązek urządzić teren z własnych środków.
O0508 Ogólnomiejskie(O) Olimpijski sport dla torunian - budowa hali do curlingu Odrzucone Koszt projektu przekracza dostępną pulę środków.
O0617 Ogólnomiejskie(O) Pomoc zwierzętom dzikim - dofinansowanie działań Ekopatrolu Straży Miejskiej. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Kampania edukacyjno-informacyjna na temat sposobu postępowania w przypadku odnalezienia w mieście zwierzęcia wymagającego pomocy.
O0603 Ogólnomiejskie(O) Zielone ściany dla ochłody. Zakładamy kwitnące zielone ściany dla ludzi, ptaków i owadów. Odrzucone Wnioskodawca nie wskazał miejsc, w których projekt miałby być realizowany. W związku z tym nie jest możliwe wykonanie analizy stanu własności obiektów, oceny skutków finansowych związanych ze zmniejszeniem przychodów z wynajmu powierzcni.
O0611 Ogólnomiejskie(O) Łąki kwietne w Toruniu. Wycofane przez wnioskodawcę Projekt został połączony z projektem O0607, za zgodą wnioskodawców.
O0545 Ogólnomiejskie(O) Potężna Nadzieja! - budowa zewnętrznej tężni solankowej z systemem ścieżek spacerowych dla aktywnej haloterapii dostępnej dla mieszkańców Torunia. Na listę do głosowania
O0504 Ogólnomiejskie(O) Siatka przeciw ptakom nad skateparkiem mieszczącym się pod wiaduktem Na listę do głosowania
O0540 Ogólnomiejskie(O) Starówka w cieniu parasoli Odrzucone Brak zgody właścicieli kamienic na udostępnienie elewacji do zamocowania lin nośnych. Brak zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków.
O0628 Ogólnomiejskie(O) Aktywnie dla zdrowia w lesie na Skarpie. Odrzucone Powód formalny: autor projektu nie dostarczył zgody właściciela nieruchomości na realizację zadania.
O0518 Ogólnomiejskie(O) Garbata ścieżka rowerowa Odrzucone Niezgodne z wymogami dotyczącymi sposobu zagospodarowania pasa drogowego.
O0629 Ogólnomiejskie(O) Drzewa Torunia. Inwentaryzacja dendrologiczna z oceną stanu zdrowotnego drzewostanu. Wszystkie miejskie drzewa w jednej aplikacji. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew, wraz z oceną stanu zdrowotnego oraz systemu informatycznego do gromadzenia i prezentacji uzyskanych danych. Tylko drzewa na terenach publicznych. Ograniczono zakres projektu do możliwego do realizacji w jednym roku budżetowym - tylko obszar Starówki i Bydgoskiego Przedmieścia.
O0110 Ogólnomiejskie(O) Utwardzenie i oświetlenie ulicy Antoniego Bagińskiego. Na listę do głosowania Zakres: Utwardzenie ulicy kostką polbrukową, urządzenie chodników po obu stronach ulicy niskim krawężnikiem, wykonanie podjazdów na posesje, ustawienie 4 lamp LED po jednej stronie ulicy. Ze względu na koszt projekt przeniesiony do puli ogólnomiejskiej (poprzednie oznaczenie ST0110)
O0519 Ogólnomiejskie(O) Chodnik do lotniska Na listę do głosowania
O0331 Ogólnomiejskie(O) Rewitalizacja traktu spacerowego. Na listę do głosowania Zakres: Wymiana nawierzchni na kostkę betonową, nowe miejsca parkingowe 6 szt., naprawa murku z wykonaniem siedzisk z desek, ustawienie 10 szt. ławek z oparciem, 5 szt. betonowych koszy na śmieci, ustawienie 10 szt. lamp oświetleniowych LED. Ze względu na koszt projekt przeniesiony do puli ogólnomiejskiej (poprzednie oznaczenie SK0331).
O0517 Ogólnomiejskie(O) Zielony przystanek na Placu św. Katarzyny Na listę do głosowania Zmiana zakresu projektu. Donice z zielenią przy wiacie.
O0528 Ogólnomiejskie(O) Podgórska Na listę do głosowania
O0503 Ogólnomiejskie(O) Mobilna Strzelnica Kontenerowa na terenie Rubinkowa i Kaszczorka Odrzucone Koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie do kosztów inwestycyjnych.
O0619 Ogólnomiejskie(O) Sygnalizacja świetlna - przejście dla pieszych Trasa Średnicowa - Małachowskiego. Na listę do głosowania Zakres: Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez pieszych i skoordynowanej z systemem świateł na sąsiednich przejściach z sygnalizacją.
O0631 Ogólnomiejskie(O) Zanim znikną drzewa. Na listę do głosowania Zakres: Zaprojektowanie i budowa aplikacji internetowej, w której prezentowane będą wnioski i decyzje dotyczące wycinki drzew na terenie Torunia.
O0065 Ogólnomiejskie(O) Budowa ulicy Czekoladowej w Toruniu. Osiedle Bielawy-Grębocin. Na listę do głosowania Zakres: Pieszojezdnia z kostki betonowej, energooszczędne oświetlenie uliczne, wpusty uliczne. Ze względu na koszt projekt przeniesiony do puli ogólnomiejskiej (poprzednie oznaczenie GB0065).
O0620 Ogólnomiejskie(O) Bezpieczny Przedszkolak - rozbudowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim nr 17. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Rozbudowa parkingu oraz przygotowanie nowej organizacji ruchu na terenie przy PM nr 17 oraz przy punktach usługowych, dodanie oświetlenia i nowych nasadzeń. Realizacja jedynie w zakresie pozwalającym na oszczędzenie drzew.
O0539 Ogólnomiejskie(O) Muzyczne podwórze przy Kamienicy Inicjatyw Na listę do głosowania
O0516 Ogólnomiejskie(O) Remont kojców dla psów Na listę do głosowania
O0111 Ogólnomiejskie(O) Boisko wielofunkcyjne z torem rolkarskim na terenie rekreacyjno-sportowym w rejonie ul.ul. Czapli/Tataraków. Na listę do głosowania Zakres: Boisko wielofunkcyjne z torem rolkarskim oraz infrastrukturą towarzyszącą: ogrodzenie, mała architektura, ławki, kosze na smieci, stoły do gier planszowych, stojaki na rowery, oświetlenie. Ze względu na koszt projekt przeniesiony do puli ogólnomiejskiej (poprzednie oznaczenie ST0111).
O0538 Ogólnomiejskie(O) Gra miejska: Toruńska nić Ariadny Na listę do głosowania
O0636 Ogólnomiejskie(O) Akademia Pasji - biblioteczny kurs szycia dla początkujących. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Zakup i użyczenie na potrzeby projektu 7 maszyn do szycia, wyposażenie stanowisk krawieckich oraz zorganizowanie 40-godzinnych kursów szycia dla początkujących. Publiczny nabór uczestników kursów. Minimum trzy kursy w 2020 r.
O0515 Ogólnomiejskie(O) Zakup specjalistycznego pojazdu z wyposażeniem oraz sprzętu niezbędnego do ratowania zwierząt dla Eko Patrolu Straży Miejskiej w Toruniu. Odrzucone Zadanie statutowe jednostki GMT.
O0544 Ogólnomiejskie(O) LuxFest vol.4 - edycja specjalna Mikołajkowa Na listę do głosowania
O0514 Ogólnomiejskie(O) Licznik długu miasta Torunia Odrzucone Wydatek nieracjonalny. Informacja o zadłużeniu Torunia jest dostępna w dokumentach publikowanych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.
O0612 Ogólnomiejskie(O) Wspinaczka dla każdego - ścianka wspinaczkowa. Odrzucone Wskazane lokalizacje zostały negatywnie zaopiniowane pod względem konserwatorskim (tereny objęte ochroną konserwatorską) oraz planistycznych.
O0543 Ogólnomiejskie(O) Historia NZS UMK - przemalowanie pojazdu MZK Toruń w barwy NZS (Niezależne Zrzeszenie Studentów). Na listę do głosowania
O0587 Ogólnomiejskie(O) Sterylizacja 300 toruńskich kotów wolno żyjących. Na listę do głosowania Zakres: Coroczna akcja sterylizacji 300 wolno żyjących kotów na terenie Torunia, wraz z opieką okołooperacyjną.
O0537 Ogólnomiejskie(O) Wykonanie boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią o wym. 16x35m dla grup dziecięcych w wieku 5-7 lat oraz dla grup bramkarskich. Na listę do głosowania

Strony

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  Przed izbą przyjęć Specjalistycznego Szpitala Miejskiego rozpoczęto rozstawianie namiotów. To w nich będzie się odbywała wstępna selekcja, umożliwiająca oddzielenie pacjentów z podejrzeniem zarażenia koronawirusem od pozostałych.
 • Biznes
  To kolejne działanie mające na celu ograniczenie negatywnych skutków pandemii na gospodarkę. Jest kierowane do małych i średnich przedsiębiorców. Środki przeznaczone na ten cel to 400 milionów złotych. Nabór wniosków ruszy z końcem kwietnia. Jak zapowiadają twórcy nowego funduszu pożyczkowego: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz...
 • Biznes
  Ministerstwo Rozwoju przedstawiło dziś (7 kwietnia) nowe propozycje rozwiązań dedykowanych przedsiębiorcom.
 • Drogi, Miasto
  Ulica Bażyńskich na odcinku od Batorego do ul. Wojska Polskiego, na wysokości Szpitala Miejskiego, została zamknięta dla ruchu.
 • Miasto
  Fundacja na Rzecz Hematologii i Medycyny Regeneracyjnej prowadzi zbiórkę pieniędzy na zakup maseczek, przyłbic, kombinezonów i środków dezynfekcyjnych dla Oddziału Hematologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim.
 • Miasto
  Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu zaprasza na zajęcia powtórkowe w formie e-learninowej przed egzaminem dojrzałości z matematyki.
 • Filharmonicy z orkiestr symfonicznych największych polskich miast, w tym z Torunia, zagrali wspólnie fragment utworu „Wiosna” Antoniego Vivaldiego.
 • W ramach akcji „Zostań w domu, ćwicz z nami” do aktywności fizycznej zachęcają Twarde Pierniki.
 • 6 kwietnia 2020 roku dyrekcja Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu podjęła decyzje o zamknięciu Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”. Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2. Aż 200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i...
 • Życzenia Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego z okazji Światowego Dnia Zdrowia.
 • Znany toruński lekarz, którzy walczy ze stwardnieniem zanikowym bocznym, rozpoczął eksperymentalną terapię komórkami macierzystymi w klinice w Seulu.
 • W Toruniu i powiecie toruńskim potwierdzono zarażenie obecność SARS-CoV-19 u 59 osób. W związku z zarażeniem dwa oddziały Specjalistycznego Szpitala Miejskiego zostały zamknięte.
 • W okresie Świąt Wielkanocnych w Toruniu będzie inaczej funkcjonowała komunikacja miejska.