www.torun.pl

Nauka

Miejskie stypendia dla studentów

Miejskie stypendia dla studentów

Miejski Program Stypendialny to finansowe wsparcie skierowane do najlepszych studentów, którzy kontynuują lub rozpoczynają studia w Toruniu.

- Miejski Program Stypendialny skierowany jest zarówno do studentów rozpoczynających naukę w Toruniu, jak i kontynuujących studia w naszym mieście mówi prezydent Torunia Michał Zaleski. – Ściągamy do Torunia osoby, które skończyły szkołę na dobrym poziomie, wykazują się aktywnością i sukcesami w olimpiadach. Chcemy aby studiowali na toruńskich uczelniach.

Stypendia przyznawane są w formie finansowej na okres jednego roku akademickiego, tj. na 9 miesięcy, od 1 października każdego roku do dnia 30 czerwca roku następnego. Wysokość stypendium wynosi 400 zł miesięcznie. Program ruszył w 2015 r. Wnioski można składać do 15 października każdego roku.


Jak otrzymać stypendium na pierwszym roku?

O stypendium mogą ubiegać się kandydaci spełniający łącznie poniższe warunki:

 • nabyli prawa studenta uczelni wyższej utworzonej mającej siedzibę w Toruniu, i podejmują po raz pierwszy naukę na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich na wydziałach lub w jednostkach organizacyjnych uczelni, zlokalizowanych na terenie miasta Torunia;
 • ukończyli szkołę ponadgimnazjalną nie wcześniej, niż 24 miesiące przed datą rozpoczęcia studiów;
 • uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej średnią ocen nie niższą, niż 4,5;
 • posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej zwalniający z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu;
 • mieszkają na terenie miasta Torunia.

Stypendia przyznawane są w trybie konkursu wniosków składanych przez kandydatów.  Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Stypendialną. Komisja musi składać się z co najmniej 4 członków, w tym: trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Torunia; jednego przedstawiciela Rady Miasta Torunia, wskazanego przez Radę odrębną uchwałą. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium przysługuje laureatom zajmującym I, II i III miejsca w finale olimpiady, w dalszej kolejności kandydatom, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen na świadectwie kończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Stypendium może być przyznane danej osobie tylko jeden raz.


Stypendia na wyższych latach

O stypendium mogą ubiegać się kandydaci spełniający łącznie poniższe warunki:

 • są studentami studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uczelni wyższej mającej siedzibę w Toruniu, na wydziałach i w jednostkach organizacyjnych uczelni, zlokalizowanych na terenie miasta Torunia;
 • zaliczyli co najmniej pierwszy rok studiów oraz każdy następny w terminie przewidzianym regulaminem uczelni;
 • uzyskali w ostatnim roku studiów średnią ocen nie niższą niż 4,7 potwierdzoną przez uczelnię;
 • nie powtarzają roku;
 • nie przebywają na urlopie, który przerywa tok studiów;
 • studia drugiego stopnia podjęli nie później, niż w okresie 12 miesięcy od daty zaliczenia studiów pierwszego stopnia;
 • w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadzili działalność naukową lub artystyczną mogącą wnieść znaczący wkład w rozwój nauki lub sztuki;
 • mieszkają na terenie miasta Torunia.

Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przez komisję. Ocena merytoryczna wniosku jest wyrażana w punktach przyznawanych za działalność naukową lub artystyczną od 0 do 60 pkt.


Materiały źródłowe i druki wniosków znajdziesz tutaj:

Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura, Miasto, Sport
  Jeśli mamy niesprecyzowane plany na nadchodzący weekend, czemu nie wziąć udziału w wydarzeniach, jakie odbędą się w Toruniu. Czekają nas koncerty i muzyki klasycznej w wykonaniu Wakarecy Piano Duo, i jazzowej podczas trwającego w Od Nowie festiwalu. Teatr im. Wilama Horzycy zaś zaprasza na premierę „Aktorów prowincjonalnych” na Scenie na Zapleczu.
 • Miasto
  W przetargu na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Toruniu wpłynęła jedna oferta – od firmy Perro Agnieszka Szarecka.
 • Miasto, Sport
  Blisko pół tysiąca zawodników stanie do rywalizacji w 28. Halowych Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce Masters, które odbędą w toruńskiej Arenie w sobotę 23 lutego 2019 roku. Dla większości z nich, a także dla organizatorów, będzie to próba generalna przed marcowymi mistrzostwami globu.
 • Utrudnienia w wydawaniu dowodów osobistych
  Miasto
  Urząd Miasta Torunia zawiadamia, że ze względu na prace techniczne związane z wdrożeniem "e-dowodów", od 27 lutego do 4 marca 2019 roku wystąpią utrudnienia w składaniu wniosków i wydawaniu dowodów osobistych.
 • Zmiana rozkładów jazdy po konsultacjach
  Miasto, MZK
  Zakończyły się konsultacje projektu zmiany rozkładu jazdy linii autobusowej nr 25. Dzięki opiniom, jakie wpłynęły podczas konsultacji, wprowadzone zostaną zmiany w rozkładach jazdy.
 • XVII Halowe Mistrzostwa Polski w Dwuboju Pożarniczym
  Miasto
  Zakończyły się XVII Halowe Mistrzostwa Polski w Dwuboju Pożarniczym – najlepsi strażacy przez dwa dni rywalizowali w Toruniu i Grudziądzu. 22 lutego 2019 roku zwycięzcom wręczono nagrody.
 • Uroczystą przysięgę wojskową wieńczącą szkolenie podstawowe do Narodowych Sił Rezerwowych złoży w sobotę 23 lutego 2019 r. 109 elewów.
 • Już wkrótce Toruń może stać się tzw. „Miastem DroneReady”. Oznacza to, że nad miastem będzie mógł odbywać się autonomiczny ruch bezzałogowych statków powietrznych.
 • 20 lutego 2019 r. prezydent Michał Zaleski spotkał się w ramach corocznego cyklu z mieszkańcami Podgórza.
 • Powstający przy ul. Andersa 21 żłobek otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
 • Zyskaj do 70% dofinansowania do projektów na innowacje w Twojej firmie - 25 marca 2019 r. ruszają nabory do trzech konkursów organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości: „Badania na rynek - konkurs ogólny”, „Badania na rynek - miasta średnie” oraz „Badania na rynek - Dostępność Plus”. Wnioski będzie można składać do 8 maja 2019...
 • Prezydent Miasta Torunia ogłosił 22 lutego 2019 roku otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2019 w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej poprzez edukację liderów organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.
 • Zagospodarowanie terenów zieleni przy Muzeum Etnograficznym i zieleni parkowej Jordanek rusza 21 lutego 2019 r. prezydent Michał Zaleski podpisał umowę z wykonawcą prac w projekcie "Zielona brama gotyckiej starówki. Zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu".
 • Chętni do testowania biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej w Toruniu mogą zgłośić się do Miejskiego Zakładu Komunikacji! Warto to zrobić, gdyż dla uczestników pilotażowego programu organizujemy konkursy z nagrodami!