Budżet obywatelski 2020 - lista projektów do głosowania | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Toruń

Budżet obywatelski 2020 - lista projektów do głosowania

Wyniki głosowania na rok 2020

Kliknij na obrazek, by pobrać zestawienie z wynikami głosowania na rok 2020

  

4 października 2019 r. zostały opublikowane listy projektów do głosowania oraz projektów odrzuconych w procedurze Budżetu obywatelskiego Torunia na rok 2020.

Spośród 157 wniosków poprawnych formalnie, na liście projektów, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy weryfikacji znalazło się ostatecznie 113 pozycji. Na liście projektów odrzuconych są 44 pozycje, w tym 6 już realizowanych lub zaplanowanych do realizacji, 3 wycofane przez wnioskodawców; 35 odrzuconych na etapie oceny merytorycznej.

Pierwotnie, przed okresem odwoławczym, na liście projektów do głosowania znajdowało się 109 projektów. W wyniku odwołań na listę tę przeniesiono 6 kolejnych projektów wstępnie oznaczonych jako odrzucone (B0487, CH0460, O0560, O0630, SM0421, RU0054) oraz wykreślono z niej 1 propozycję (W0430). Dodatkowo jeden z projektów (O0611) został włączony w zakres projektu O0607. Lista projektów odrzuconych zmniejszyła się natomiast o 4 - do 44 pozycji, w tym: 6 już realizowanych lub zaplanowanych do realizacji, 3 wycofane przez wnioskodawców; 35 odrzuconych na etapie oceny merytorycznej.

Wykazy projektów można przeglądać korzystając z tabel zamieszczonych na naszych stronach:

Można też pobrać listy w postaci plików PDF:

  

>>> GŁOSOWANIE na na projekty do Budżetu obywatelskiego Torunia na rok 2020 odbędzie się w dniach 12-21 października 2019 r.

  


Numer projektusortuj malejąco Rodzaj zadania Tytuł projektu Lokalizacja Końcowa weryfikacja Wycena projektu Opis projektu Zakres / Uwagi
B0466 Bydgoskie(B) Skwer zieleni przy "Hali Olimpijczyk" Słowackiego 103 w Toruniu. Ul. Słowackiego 114 w Toruniu; obręb 7 działki nr 260; 247/2; 263/1; 263/2. Działki są własnością GMT (263/2), w użyczeniu MOSiR od 2005 roku (263/1; 247/2) i MZD 260; Skwer zieleni sąsiadujący z Halą Olimpijczyk od strony ul. Słowackiego. Na listę do głosowania 40 000 zł Wykonanie skweru zieleni wraz z wymianą krawężników i płytek chodnikowych. Nawiezienie ziemi, wyrównanie terenu, nasadzenie niskiego żywopłotu okalającego trawnik. Usytuowanie dwóch śmietników na psie odchody oraz kosza na śmieci. Tabliczka informująca o obowiązku sprzątania odchodów po swoim psie.

Zakres: Zielony skwer, wymiana krawężników i płytek chodnikowych, nawiezienie ziemi, wyrównanie terenu, nasadzenie niskiego żywopłotu okalającego trawnik, dwa kosze na psie odchody, kosz na śmieci, tabliczka informująca o obowiązku sprzątania odchodów po swoim psie, nowe przejście na skwerze.

B0475 Bydgoskie(B) Bezpieczne huśtawki na Gałczyńskiego. Plac zabaw między blokami na ul. Gałczyńskiego 29-31 i 25-27. Na listę do głosowania 40 000 zł Montaż nowych huśtawek z bocianim gniazdem, nowej ławki i kosza na śmieci.

Zmiana zakresu: Ze względu na konieczność zachowania minimalnych odległości placu zabaw od budynków oraz wiat śmietnikowych możliwy jest jedynie remont / wymiana istniejących urządzeń na nowe. Pozostały zakres opisany w projekcie (nowa huśtawka kombinowana potrójna z bocianim gniazdem oraz walec, nowa ławka oraz kosz na śmieci) jedynie w przypadku, kiedy będzie możliwa zmiana położenia lub kształtu placu zabaw i uzyskanie minimalnych odległości.

B0481 Bydgoskie(B) Rekreacja na sportowo - Rewitalizacja placu zabaw dla starszych dzieci. Ul. Aleja 700-lecia 77 - miejsce starego placu zabaw między wieżowcami nr 14 i 16 a budynkiem MSM. Na listę do głosowania 130 000 zł W ramach projektu "Rekreacja na sportowo" pragniemy odmienić wygląd starego, zniszczonego placu zabaw znajdującego się między blokami przy Al. 700-lecia i budynkiem MSM. W projekcie planujemy usunąć stare urządzenia i w ich miejsce zamontować nowoczesną wieloelementową konstrukcję z myślą o dzieciach starszych, dla których obecnie nie ma placu zabaw na Osiedlu Młodych. Nowy zestaw będzie bardzo atrakcyjny i zapewni wiele godzin zabawy. Będzie zawierał 4 różne pomosty: linowy, linowy ruchomy, tunelowy z lin, łukowy, przeplotnię łukową, trap wspinaczkowy, ściankę wspinaczkową i 3 zjeżdżalnie w tym ślimakową. Obejmuje 14 różnych urządzeń, po których można wspinać się, przeprawiać, zwisać, wchodzić, pełzać, zjeżdżać. Dzięki temu ta część osiedla uzyska nowy świeży wygląd. Plac zabaw rzeczywiście będzie spełniał swoją rolę i zaspokoi potrzeby rodzin z dziećmi, których coraz więcej przybywa na naszym osiedlu.

Zmiana zakresu: Ze względu na konieczność zachowania minimalnych odległości placu zabaw od budynków oraz wiat śmietnikowych możliwy jest jedynie remont / wymiana istniejących urządzeń na nowe. Zakres opisany w projekcie (pomost linowy, linowy ruchomy, tunelowy z lin, łukowy, przeplotnia łukowa, trap wspinaczkowy, ścianka wspinaczkowa, 3 zjeżdżalnie) jedynie w przypadku, kiedy będzie możliwa zmiana położenia lub kształtu placu zabaw i uzyskanie minimalnych odległości.

B0482 Bydgoskie(B) Frajda w nowej odsłonie - remont starego placu zabaw. Plac na ul Gałczyńskiego między blokami 33-35 a 29-31. Na listę do głosowania 50 000 zł W ramach projektu "Frajda w nowej odsłonie" pragniemy odnowić stary plac zabaw na ul. Gałczyńskiego między blokami 33-35 a 29-31. Projekt obejmuje: 1) demontaż starych urządzeń (piaskownicy, huśtawki i karuzeli); 2) wymiana huśtawek i karuzeli na nowe; 3) zamontowanie w miejscu piaskownicy małego zestawu do zabawy w piasku w atrakcyjnym dla dzieci kształcie np. statku oraz wciągarki do piasku; 4) zamontowanie na trawie koło piaskownicy tzw. sprężynowca oraz małej lokomotywki. UZASADNIENIE - Ze względu na wiek stan techniczny urządzeń pozostawia wiele do życzenia. Dzieci także nie chcą korzystać ze starych i mało atrakcyjnych sprzętów. To jest w zasadzie największa bolączka, że place te powstały lata temu i nie przystają do dzisiejszych standardów i potrzeb dzieci.

Zmiana zakresu: Ze względu na konieczność zachowania minimalnych odległości placu zabaw od budynków oraz wiat śmietnikowych możliwy jest jedynie remont / wymiana istniejących urządzeń na nowe. Pozostały zakres opisany w projekcie (wymiana huśtawek i karuzeli na nowe, zamontowanie w miejscu piaskownicy małego zestawu do zabawy w piasku, zamontowanie na trawie obok piaskownicy tzw. sprężynowca oraz małej lokomotywki) jedynie w przypadku, kiedy będzie możliwa zmiana położenia lub kształtu placu zabaw i uzyskanie minimalnych odległości.

B0485 Bydgoskie(B) UMK zmienia się dla nas każdego dnia. Toruń, ul. Reja 25, działka geodezyjna nr 126/2 (droga wewnętrzna obok Domu Studenckiego UMK nr 12, budynku wielorodzinnego przy ul. Reja 23 oraz w pobliżu Przychodni Lekarskiej "Zdrowie"). Na listę do głosowania 150 000 zł Wymiana nawierzchni (utwardzenie) istniejącej drogi (wjazdu), zlokalizowanej na terenie nieruchomości UMK, stanowiącej działkę geodezyjną nr 126/2, położonej w Toruniu przy ul. Reja 25 (obok Domu Studenckiego UMK nr12).

Zakres: Utwardzenie nawierzchni istniejącej drogi (wjazdu) obok Domu Studenckiego nr 12. Realizacja pod warunkiem trwałego zniesienia znaku ograniczającego wjazd na teren objęty projektem.

B0487 Bydgoskie(B) Altana dla aktywności społecznej na świeżym powietrzu - moja przystań. Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu - Martówka. Na listę do głosowania 85 000 zł Realizacja tego projektu ma na celu zorganizowanie w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu nad Martówką zadaszonego miejsca, w którym mieszkańcy mogliby spędzać czas na świeżym powietrzu organizując pikniki, warsztaty, spotkania integracyjne. Altana posiadałaby drewniane stoły oraz ławy dla 20 osób, wyposażona byłaby w potrzebną infrastrukturę - prąd, oświetlenie "na monety", kosze na odpady selektywne, monitoring, nieopodal toi-toi oraz była otoczona zielenią.

Zakres: Budowa drewnianej altany wyposażonej w ławy i stoły biwakowe, oświetlenie, kosze na śmieci. Teren realizacji: okolice Parku Miejskiego, Martówki, błoni nadwiślańskich - do uzgodnienia.

B0488 Bydgoskie(B) Przebudowa ścieżki w Parku Miejskim przy kościele Michalitów. Teren pomiędzy ulicami Bydgoską, Danielewskiego i Rybaki - nr działki 125/2, obręb 0012 - jest to teren będący własnością Gminy Miasta Toruń. Ścieżka wybrana do wyremontowania jest dokładnie wskazana na mapce i zdjęciach będących załącznikiem do wniosku. Na listę do głosowania 100 000 zł Ścieżka w Parku Miejskim prowadząca od przystanku tramwajowego "Konopnickiej" w kierunku ulicy Rybaki i kościoła Michalitów jest bardzo uczęszczanym - zwłaszcza przez starszych mieszkańców Bydgoskiego Przedmieścia - ciągiem komunikacyjnym. Mimo to jest bardzo zaniedbana - pełna dziur i nierówności. Stało się to już przyczyną licznych potknięć, a nawet złamań pośród chodzących tamtędy torunian. Poza tym miejsce to ma fatalną estetykę. Czas najwyższy, aby to zmienić! Przebudujmy ścieżkę w taki sposób, aby była naturalną kontynuacją pięknie wybrukowanych ścieżek przylegających bezpośrednio do przystanku - dla wygody mieszkańców i zachwytu gości.

Zakres: Przebudowa starej ścieżki asfaltowej: położenie odpowiedniej podbudowy pod nową ścieżkę, wykonanie nowej ścieżki o nawierzchni mineralnej.

B0489 Bydgoskie(B) Magiczny świat podróży na Bydgoskim. Toruń, Bydgoskie Przedmieście. Na listę do głosowania 33 000 zł Magiczny świat podróży na Bydgoskim Przedmieściu. Projekt mający na celu pokazać bogactwo kulturowe świata a jednocześnie nauczyć jak odkrywać i pokazywać swoją najbliższą okolicę. Aby podróżować nie trzeba wcale daleko wyjeżdżać - wystarczy z ciekawością wyjść z domu.

Zmiana zakresu: Przeprowadzenie spotkań, warsztatów, animacji o charakterze edukacyjnym, z udziałem podróżników, reportażystów, fotografów, prezentujących różnorodność kulturową świata. Z projektu wyłączono kurs języka egzotycznego, jako działanie nieefektywne.

B0491 Bydgoskie(B) Ministrefa sportu dla dzieci na Osiedlu Młodych. Boisko na terenie Osiedla Młodych, przy ulicy Tuwima 14. Na listę do głosowania 150 000 zł Modernizacja małego boiska na Osiedlu Młodych. Wymiana kostki brukowej na bezpieczną dla dzieci nawierzchnię. Zamontowanie bramek i koszy do koszykówki. Zamontowanie stołu do piłkarzyków oraz płaskiej ścieżki trampolinowej.

Zmiana zakresu: Remont istniejącego obiektu, do wysokości dostępnych środków, tj. do kwoty 150 000 zł.

CH0460 Chełmińskie(CH) Zielona ulica Mohna. Strona zachodnia ulicy Jana Mohna (od ul. Długiej do ul. Bartkiewiczówny). Nr działki 122/3. Na listę do głosowania 10 000 zł Projekt zakłada nasadzenie drzew liściastych (preferowane gatunki o wysokich właściwościach oczyszczających powietrze np. brzozy, platany klonolistne, wiązy, jesiony) po zachodniej stronie ul. Mohna (między ulicą Długą a ul. Bartkiewiczówny) wraz z nawodnieniem i zabezpieczeniem nasadzeń. W ostatnich latach w dzielnicy Chełmińskie Przedmieście narasta problem pogodzenia intensywnej zabudowy mieszkaniowej i komercyjnej z terenami zielonymi. Podejmowane są próby likwidacji skwerów oraz znacznych połaci zieleni pod nowe bloki oraz parkingi. Ulica Mohna po niedawnym remoncie nawierzchni niestety nie wzbogaciła się o nową zieleń w postaci drzew. W związku z powyższym brakuje na niej cienia, który dałby schronienie w upalne dni, a także liści oczyszczających powietrze oraz produkujących tlen. Celem projektu jest także przywrócenie przestrzeni publicznej walorów estetycznych.

Zmiana zakresu zadania: posadzenie krzewów na wybranych fragmentach ul. Mohna (między ulicą Długą a ul. Bartkiewiczówny).

CH0463 Chełmińskie(CH) Orzeźwienie dla Chełmionki. Zraszacze i woda na miejskich placach rekreacyjnych. Topolowym Ludzik (teren gminny zarządzany przez WGK, leżący między ulicami Długą, Hurynowicz, Szosą Chełmińską); Skwer Borowików (teren gminny zarządzany przez Wydział Zieleni znajdujący się przy ulicy Borowiackiej); Zielony Skwer przy ul. Św. Józefa (teren gminny, o który w obecnej chwili nikt nie dba, a jako RO 11 poprosiliśmy i prosimy o oddanie go w zarządzanie Wydziału Zieleni po rewitalizacji - celem zwiększenia zorganizowanych obszarów zielonych w okręgu "Chełmińskie") - obok przyszłego skrzyżowania z przyszłą ulicą Długą). Na listę do głosowania 120 000 zł Celem projektu jest doprowadzenie oraz wykorzystanie w okresie letnim wody na trzech miejskich placach rekreacyjnych okręgu "Chełmińskie" - Topolowym Ludziku, Skwerze Borowików oraz Zielonym Skwerze przy ulicy Świętego Józefa. Gruntownie zmodernizowane i obsadzone zielenią place cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców okręgu, zapewnienie dzieciom ochłody w okresie upałów oraz regularne nawadnianie poprawi estetykę i funkcjonalność tych miejsc. Woda ma służyć wszystkim mieszkańcom okręgu dlatego w ramach projektu planowane jest: 1. Montaż zraszaczy lub kurtyn (po dwa) na Topolowym ludziku oraz Skwerze Borowików - wpasowujących się w istniejące aranżacje lokalizacji. 2. Montaż w pełni automatycznego systemu nawadniającego dla roślinności w trzech lokalizacjach. 3. Montaż poideł la ludzi i zwierząt (psy, koty, ptaki) na Skwerze Borowików oraz Zielonym Skwerze przy ul. Św. Józefa.

Zmiana zakresu: Doprowadzenie wody do trzech lokalizacji dla zraszaczy, montaż hydrantów oraz w pełni automatycznego systemu podlewania roślinności, montaż zraszaczy lub kurtyn (po jednym) na Topolowym ludziku oraz Skwerze Borowików, obsługa systemów podlewania.

CH0464 Chełmińskie(CH) Trzecie Święto Chełmińskiego Przedmieścia. Ul. Św. Józefa, park przy Toruńskich Wodociągach. Na listę do głosowania 22 000 zł Święto Chełmińskiego Przedmieścia będzie wydarzeniem kulturalnym dla mieszkańców Torunia, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców z okręgu "Chełmińskie". Ma ono na celu zwiększenie poczucia więzi pomiędzy mieszkańcami poprzez zaproponowanie im wspólnego spędzania czasu, wspólnych zajęć integracyjnych dla każdej grupy wiekowej, wykładów oraz prezentacji zdjęć ukazujących historyczne "Chełmińskie Przedmieście ". Docelowo, coroczne (a wnioskowane Trzecie) Święto Chełmińskiego Przedmieścia będzie okazją do rodzinnych i sąsiedzkich spotkań kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych integrujących mieszkańców "Chełmińskiego".

Zakres: Instalacja sceny, nagłośnienie, występy zespołów, wynajem krzeseł, namiotów, konkursy z nagrodami dla uczestników, urządzenia rekreacyjne typu trampoliny, zjeżdżalnie dmuchane itp., warsztaty, pokazy sił mundurowych, pokazy warsztaty fitness, atrakcje dla dzieci, konkurs wiedzy o Chełmińskim Przedmieściu z nagrodami, zapewnienie miejsca do relaksu. Możliwa korekta zakresu rzeczowego w celu dostosowania do limitu środków, w tym limit łączny na nagrody dla uczestników 2 000 zł.

CH0465 Chełmińskie(CH) Rekreacja Przy Lesie. Działka nr 5/2, obręb 33, ul. Polna 12. Na listę do głosowania 165 000 zł Stworzenie ogólnodostępnego miejsca do rekreacji zlokalizowanego przy Szosie Chełmińskiej między Polną i św. Józefa od strony Netto, z siłownią zewnętrzną, ławkami i stojakami do rowerów.

Zmiana lokalizacji: Działka nr 5/2, obręb 33, ul. Polna 12. Zmiana zakresu: Siłownia zewnętrzna, plac zabaw, stoły do ping-ponga, ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, 3 lampy (projekt połączony z projektem W0432).

CH0466 Chełmińskie(CH) Och! Jak Zielono! Dbamy o nasze otoczenie. Teren otaczający budynek mieszkalny przy ul. Szosa Chełmińska 161-163. Na listę do głosowania 40 000 zł Wykonanie zadania zgłoszonego pozwoli uporządkować i poprawić estetykę terenu znajdującego się po wschodniej i północnej stronie budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Szosa Chełmińska 161-163. Od strony wschodniej - dwa skwerki zieleni oznaczone na mapie A i B. Skwer A: wymiana zieleni i obsianie trawą. Skwer B: ułożenie opaski bet. na szer. 1 płytki wzdłuż drogi dojazdowej, wymiana ziemi, nasadzenie roślin w gazonach (11 szt), zasiew trawy lub roślin zadarniających. Dodatkowo skwerki zielone przy lampach oświetleniowych obsadzić krzewami. Od strony północnej - skwer zieleni na mapie C: rozbiórka istniejącego chodnika, naprawa istniejącego krawężnika, naprawa schodów, ułożenie opaski bet. na szer. 2 płytek, nasadzenie roślin w gazonach (10 szt.), wymiana ziemi, zasiew trawy lub roślin zadarniających.

Zakres: Wymiana zieleni, obsianie trawą, uzupełnienie krzewów, ułożenie opaski betonowej wzdłuż drogi dojazdowej, wymiana ziemi, nasadzenie roślin w gazonach (11 szt.), zasiew trawy lub roślin tworzących darń, obsadzenie krzewami zielonych skwerków przy lampach, rozbiórka istniejącego chodnika, naprawa istniejącego krawężnika, naprawa schodów, ułożenie opaski betonowej, nasadzenie roślin w gazonach (10 szt.), zazielenienie rabatami kwiatowymi.

CH0467 Chełmińskie(CH) Obsadzenie żywopłotem terenu gminnego przy Sz. Chełmińskiej, dom 155 A, B, C. Ul. Szosa Chełmińska 155 A, B, C działki przyległe do chodnika, zaznaczone na mapce krzyżykami na czerwono. Na listę do głosowania 10 000 zł Obsadzenie krzewami z Berberysą Smaragd szerszego żywopłotu na terenie gminnym przy Sz. Chełmińskiej na odcinku domu 155 A, B, C oraz na skwerku obok - zakręt z ul. Długiej i Sz. Chełmińskiej.

Zakres: Szerszy żywopłot z krzewów z Berberysą Smaragd, na każdym skwerku japońskie akcenty Tawuły Golden Princes, obsianie pustych miejsc trawą. Realizacja po zakończeniu inwestycji na ul. Długiej.

CH0468 Chełmińskie(CH) Trampolinowy plac zabaw dla małych i dużych. Ul. Polna 14A Toruń. Działka 23/9 obręb 33 róg Polnej i Legionów obok boiska Orlik. Na listę do głosowania 160 000 zł Trampolinowy plac zabaw dla małych i dużych - Wrzosy plac przy boisku Orlik Polna / Legionów.

Zakres: 4 trampoliny naziemne typu koło, huśtawki typu bocianie gniazdo, huśtawka deska, huśtawka typu kubełek, huśtawka typu ważka, 2 zjeżdżalnie mała i duża, liczydło, gra w kółko i krzyżyk, ściana wspinaczkowa, piramida linowa typu pająk, piaskownica, tablica do pisania kredą, ogrodzenie, bezpieczna powierzchnia (drewno rozdrobnione, grunt, ew. sztuczna), 3 ławki, kosze na śmieci.

CZ0063 Czerniewice(CZ) XX festyn parafialny Tu są moje Czerniewice. Ul. Włocławska 256, 87-100 Toruń - plac przy kościele. Na listę do głosowania 22 000 zł Organizacja jubileuszowego XX festynu parafialnego "Tu są moje Czerniewice" - zapewnienie atrakcji dla dzieci i dorosłych, oprawy muzycznej - występ gwiazd formatu krajowego, zakup art. spożywczych oraz usług gastronomicznych, nagród i fantów, usługi sanitarne, zapewnienie zaplecza technicznego (ul. Włocławska 256).

Zakres: Festyn, występ zespołu muzycznego, konkurencje sportowe, konkursy, pokazy artystyczne, atrakcje typu zjeżdżalnie, trampoliny, kule wodne, malowanie twarzy, przejażdżki na kucykach i quadach, nagrody za udziały w konkursach, zaplecze techniczne, nagłośnienie, oświetlenie, animatorzy, opłaty ZAiKS, artykuły spożywcze, ubezpieczenie, zaplecze sanitarne, itp. Możliwa korekta zakresu rzeczowego w celu dostosowania do limitu środków, w tym limit łączny na nagrody dla uczestników 2 000 zł.

CZ0065 Czerniewice(CZ) Zdrowe Czerniewice. Boisko wielofunkcyjne przy zbiegu ulic: Zdrojowej i Włocławskiej. Na listę do głosowania 15 000 zł Cykl 50 treningów ogólnorozwojowych na świeżym powietrzu, od wiosny do jesieni, dla dzieci, dorosłych i seniorów. Trening w grupie na świeżym powietrzu pod okiem specjalisty, który dostosuje wykonywane ćwiczenia dla każdego uczestnika, daje szanse na lepsze samopoczucie, podnosi sprawność fizyczną, pozwala zacieśnić więzy społeczne mieszkańców osiedla, a przez to podnosi ogólne zadowolenie z życia.

Zakres: Cykl 50 treningów ogólnorozwojowych na świeżym powietrzu, z instruktorem, od wiosny do jesieni, dla dzieci, dorosłych i seniorów.

CZ0066 Czerniewice(CZ) Zieleń ozdobna przy wjeździe do Czerniewic. Ul. Zdrojowa na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Matysiaków (w pasach drogowych) działka nr 373, 494, 495; obręb 76. Na listę do głosowania 40 000 zł Nasadzenie roślin ozdobnych na terenach zielonych przy ul. Zdrojowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Matysiaków (w pasach drogowych). Zadaniem powyższego projektu jest wyeliminowanie traw i nasadzenie w ich miejsce roślinności, która nie będzie kłopotliwa w utrzymaniu. Zastosowanie różnorodnej zieleni niskiej, kwitnącej, drzewka i krzewy niskopienne, sucholubne oraz wykorzystanie folii ogrodowej, kory drzewnej i kamienia ozdobnego. Ogólna powierzchnia terenów zielonych przewidziana pod nasadzenie roślin ozdobnych wynosi ok. 350 m2. Wykorzystanie naturalnych elementów przyrodniczych ma na celu przede wszystkim uporządkowanie terenów zielonych i podniesienie walorów estetycznych głównego wjazdu do Czerniewic.

Zakres: Nasadzenie zieleni ozdobnej, wyeliminowanie traw i nasadzenie w ich miejsce roślinności, która nie będzie kłopotliwa w utrzymaniu. Zastosowanie różnorodnej zieleni: niska, kwitnąca, drzewka i krzewy niskopienne, sucholubne. Wykorzystanie kory drzewnej i kamienia ozdobnego.

CZ0067 Czerniewice(CZ) Modernizacja obiektu typu New Age Fit przy ul. Włocławskiej 220-222 w Czerniewicach. Ul. Włocławska 220-222, działka nr 113/2, obręb 76. Na listę do głosowania 80 000 zł Modernizacja obiektu do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu New Age Fit na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Włocławskiej 220-222. Nawierzchnia bezpieczna z płyt poliuretanowych w kolorze czerwonym. Całkowita powierzchnia terenu ok. 190 m2. Płyty o wymiarach 50x50 cm. Nawierzchnia z płyt poliuretanowych będzie bardziej przyjazna dla użytkowników - pod względem estetycznym, praktycznym i stworzy większe poczucie bezpieczeństwa.

Zakres: Modernizacja obiektu do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu New Age Fit, nawierzchnia bezpieczna z płyt poliuretanowych w kolorze czerwonym.

CZ0068 Czerniewice(CZ) Amatorski turniej tenisa stołowego Czerniewice Cup 2020. Sala przy Parafii pw. Matki Bożej Łaskawej i św. J. Escrivy w Toruniu przy ul. Włocławskiej 256 lub hala sportowa Zespołu Szkół nr 34 przy ul. Włocławskiej 237 w Toruniu. Na listę do głosowania 15 000 zł Czerniewice Cup 2020 - kolejna edycja amatorskiego turnieju tenisa stołowego dla mieszkańców osiedla Czerniewice. Event przeznaczony dla całych rodzin gdyż nieodzownym elementem każdej dyscypliny sportowej są kibice.

Zakres: Turniej tenisa stołowego dla mieszkańców osiedla Czerniewice, drobny poczęstunek, medale i dyplomy dla uczestników.

CZ0069 Czerniewice(CZ) Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na placu rekreacyjno-sportowym u zbiegu ulic: Zdrojowa / Włocławska w Czerniewicach. Plac rekreacyjno-sportowy mieszczący się u zbiegu ulic Zdrojowa / Włocławska w Czerniewicach - Toruń. Na listę do głosowania 75 000 zł Zadanie polega na modernizacji oświetlenia zewnętrznego na kompleksie rekreacyjno-sportowym mieszczącym się u zbiegu ulic Zdrojowa / Włocławska w Czerniewicach, celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców przebywających w godzinach wieczornych na terenie w/w obiektu oraz zwiększenia automatycznie ilości osób mogących korzystać z dwóch boisk wielofunkcyjnych, siłowni zewnętrznej, stołu do ping ponga, placu zabaw, a zimą z lodowiska zewnętrznego.

Zakres: Demontaż 4 słupów starego typu, wykonanie nowej instalacji podziemnej i montaż ok. 7 słupów z oświetleniem led.

CZ0071 Czerniewice(CZ) Modernizacja i dyslokacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie przy ul. Włocławskiej 220-222 w Czerniewicach. Ul. Włocławska 220-222, działka 113/2, obręb 76. Na listę do głosowania 25 000 zł Modernizacja i dyslokacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie przy ul. Włocławskiej 220-222. Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej o powierzchni ok. 50 m2 do gry w ping ponga. Przeniesienie dwóch stanowisk do grillowania wraz z altankami, stołu do ping-ponga, nasadzenie gęstej i wysokiej zieleni (iglaków). Dyslokacja obiektów sportowych i rekreacyjnych spowodowana jest przeobrażeniami drogowymi związanymi z przebudową ul. Włocławskiej. W niewielkiej odległości od terenów rekreacyjno-sportowych powstała pętla autobusowa, która wymusza przeniesienie powyższych obiektów na wskazane miejsca.

Zakres: Utwardzenie kostką podłoża pod stołem do pig-ponga, montaż 2 ławek z oparciem, pojemnik na śmieci,  przeniesienie dwóch stanowisk do grillowania wraz z altankami w nowe miejsce, utwardzenie podłoża (kostka) pod altankami, nasadzenie gęstej i wysokiej zieleni.

CZ0072 Czerniewice(CZ) Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Czerniewice - SP nr 34, ul. Włocławska 237/239. Na listę do głosowania 7 000 zł Czterokrotnie już na naszym osiedlu uczciliśmy Święto Niepodległości poprzez śpiew. Do Wspólnego Śpiewania Pieśni Patriotycznych zaprosiliśmy mieszkańców osiedla oraz włączyliśmy do niego tutejszą szkołę. Powyższe święto jest znakomitą okazją do integrowania się lokalnej społeczności. W związku z tym chcemy z pozyskanych pieniędzy wynająć pełen zespół muzyczny, który porwie nas do bardziej ochoczego śpiewania. Tym bardziej, że w 2020 r. będziemy obchodzić 100 rocznicę powrotu Torunia do wolnej Polski. Chcielibyśmy również program naszej imprezy urozmaicić poprzez zaproszenie grupy rekonstrukcyjnej. Dzięki temu krąg odbiorców znacznie się poszerzy, ponieważ do miłośników wspólnego śpiewania dołączą także pasjonaci militariów i historii. Będzie to duża atrakcja dla najmłodszych.

Zakres: Wynajęcie zespołu muzycznego, zaproszenie grupy rekonstrukcyjnej, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

CZ0073 Czerniewice(CZ) Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla mieszkaniowego Solanki poprzez montaż monitoringu. OM Solanki w Toruniu: ul. Włocławska 224, 226, 228 i 230; ul. Gardzielewskiego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10-a, 10b-c, 10d-e, 12, 14, 16; ul. Solankowa 38, 40, 42, 44, 46 - Obręb 76, nr działek: 181, 183, 184, 185, 186, 190, 191, 192, 193-194, 205 i 207. Na listę do głosowania 30 000 zł Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, szczególnie dzieci uczęszczających do szkoły, poprawa bezpieczeństwa kierowców oraz podniesienie komfortu życia mieszkańców. Projekt zakłada montaż monitoringu osiedlowego w ilości 15 szt. kamer montowanych na słupach oświetleniowych skierowanych na ulicę i parkingi przy budynkach. Ponadto w projekcie zgłaszam wykonanie progów zwalniających 16 szt. Mieszkańcy osiedla zaobserwowali niepokojące zjawisko związane z przekraczaniem prędkości przez pojazdy poruszające się przez drogi osiedlowe oraz liczne dewastacje. Dzięki realizacji tego projektu mieszkańcy zdecydowanie poczują się bardziej bezpieczni.

Zmiana zakresu: Zakup 15 kamer do monitoringu wizyjnego i przkazanie ich administratorowi w celu zamontowania i użytkowania we własnym zakresie.

CZ0074 Czerniewice(CZ) Rewitalizacja terenu zielonego oraz montaż stojaków na rowery i pojemników na psie odchody. OM Solanki w Toruniu: ul. Włocławska 224, 226, 228 i 230; ul. Gardzielewskiego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10a, 10b-c, 10d-e, 12, 14, 16; ul. Solankowa 38, 40, 42, 44, 46 - Obręb 76, nr działek: 181, 183, 184, 185, 186, 190, 193-194, 205 i 207. Na listę do głosowania 62 000 zł Celem projektu jest rewitalizacja terenu zielonego OM SOLANKI w Toruniu poprzez uzupełnienie krzewów oraz dokonanie nowych nasadzeń w miejscach niezagospodarowanych. Ponadto, projekt zakłada montaż 12 szt. pojemników na psie odchody oraz 17 szt. minimum 4-stanowiskowych stojaków na rowery. Wykonanie projektu znacznie poprawi atrakcyjność osiedla oraz zmieni brudny obraz związany z psimi odchodami na terenie zielonym oraz chodniku. Ponadto, w ostatnim czasie mieszkańcy osiedla zaobserwowali wzmożony ruch jednośladów. Rowery przypinane są do słupów, znaków, drzew itp. Z uwagi na ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo związane z parkowaniem rowerów, konieczny jest montaż stojaków na rowery.

Zmiana zakresu: Stojaki na rowery w kształcie litery U (min. 4), kosze na śmieci - 12 sztuk (do których można także wrzucać odchody po psach), uzupełnienie krzewów.

GB0063 Bielawy-Grębocin(GB) Raz, dwa, trzy - muzyczne Bielawy. Toruń, ul. Szczecińska 38 - teren zielony oraz budynek kościoła. Na listę do głosowania 120 000 zł Projekt Muzyczny skierowany do mieszkańców Bielaw-Grębocina. W ramach projektu w miesiącach wiosennych i jesiennych odbędą się 2 koncerty symfoniczne i 4 programy muzyczne dla dzieci w wykonaniu Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej i 1 koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy w aranżacji symfonicznej. Jest to bezpłatna możliwość uczestnictwa mieszkańców w wyjątkowych wydarzeniach kulturalnych w miejscu swojego zamieszkania - "kultura na dotyk". Dla najmłodszych mieszkańców to możliwość wspaniałej zabawy i edukacji muzycznej. Zachęcam do poparcia projektu i skorzystania z zaplanowanych wydarzeń muzycznych.

Zakres: 2 koncerty symfoniczne, 4 programy muzyczne dla dzieci i koncert zespołu "Raz, Dwa, Trzy" w aranżacji symfonicznej.

GB0064 Bielawy-Grębocin(GB) Wzbogacenie siłowni i placu zabaw Osiedla Pancernych przy ul. Chrzanowskiego. Toruń Osiedle Pancernych pomiędzy ulicą Chrzanowskiego torami kolejowymi i ulicą Wymarzoną. Na listę do głosowania 160 000 zł Projekt dotyczy wzbogacenia istniejącego już placu zabaw i siłowni dla dzieci i dorosłych. W związku z dużym zainteresowaniem i chętnym korzystaniem z w/w miejsca oraz boiska do piłki istnieje potrzeba rozbudowania o dodatkowe urządzenia oraz zapewnienia bezpieczeństwa poprzez położenie bezpiecznej na wypadki nawierzchni i oświetlenie oraz monitorowanie z funkcją podczerwieni. Istniejące urządzenia do siłowni nie do końca spełniają potrzeby korzystających gdyż są zbyt proste, a na placu zabaw urządzeń jest za mało, a dzieci dochodzących dużo. Jest też prośba, by zainstalowano po dwa drążki, dwie poręcze, drabinki, trzy ławki zamiast skate parku, powierzchnię betonową z podjazdami. Siłownia to jeździec, orbitrek, wioślarz. Plac zabaw to karuzela, alpinista i taternik.

Zmiana zakresu: Drabinki, bezpieczna nawierzchnia, poręcze do pompek, drążki, drabinki olimpy, ławki, orbitrek, jeździec, ujeżdżacz, wioślarz,  karuzela, alpinista lub taternik, zamiana skate parku na powierzchnię betonową z podjazdami, nawierzchnia z kostki, kamera z funkcją podczerwieni. Bez oświetlenia placu zabaw.

GB0066 Bielawy-Grębocin(GB) Montaż stojaków na rowery oraz pojemników na psie odchody na OM Olsztyńska 110A-112C w Toruniu. OM Olsztyńska 110a, 110b, 112, 112a, 112b, 112c. Nr ewidencyjny gruntów: 110 A 144/15 obręb 54, 110 B 144/12: 144/13 obręb 54, 112 144/21 obręb 54, 112A 144/20 obręb 54, 112 B 144/19 obręb 54, 112 C 144/18 obręb 54. Na listę do głosowania 15 000 zł Montaż stojaków na rowery oraz pojemników na psie odchody na OM Olsztyńska 110 A-112 C w Toruniu.

Zmiana zakresu: 6 pojemników na śmieci, do których można wrzucać psie odchody, podajnik na torebki do zbierania psich odchodów, stojaki rowerowe w kształcie odwróconej litery U.

GB0067 Bielawy-Grębocin(GB) Plac zabaw i zieleni dla Osiedla Bielawy - do trzech razy sztuka! Działki nr: 326/14, 469/2, 292/9, 292/6. Na listę do głosowania 185 000 zł Projekt przewiduje uzupełnienie istniejącego parku o działki miejskie 326/14, 469/2, 292/9, 292/6 i przedłużenie go w kierunku kościoła. projekt obejmuje trzy działania: 1. Budowa placu zabaw (konstrukcje służące dzieciom starszym, jak trapy do wspinaczek i przejścia linowe oraz młodszym, jak piaskownice i huśtawki); 2. Budowa terenu do gry w bule (bulodrom); 3. Uzupełnienie terenu o nasadzenia roślin, krzewów i drzew (projekt został przyjęty w ramach programu "Zielony Toruń"). Plac zabaw jest niezbędnym elementem dla tak dynamicznie rozwijającego się osiedla jak osiedle Bielawy, zasiedlanego przez rodziny z małymi dziećmi. Bulodrom będzie stanowić ciekawą alternatywę dla rozpowszechnionych sportów, gra w petankę rozwija precyzję graczy i kulturę zabawy. Uzupełnienie terenu zielenią przyczyni się do powstania lokalnego "zielonego płuca" osiedla, gdzie będzie można odpocząć, odprężyć się.

Zakres: Plac zabaw i rekreacji, częściowe ogrodzenie, zieleń, gumowa nawierzchnia, dojście o nawierzchni poliuretanowej, oświetlenie, tor do gry w bule. Przykładowe wyposażenie placu: tablica regulaminowa, płaszczyzna z siatki linowej, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, równoważnia ruchoma, przejście linowe, trap z poręczami, trap ze skałkami, drabinka wejściowa, rura zjazdowa, zjeżdżalnia, huśtawka podwójna, dwie piaskownice, statek, poręcze, ławki, stoły metalowe.

JM0144 Jakubskie-Mokre(JM) Wiata dla rowerzystów, rolkarzy itp. przy Placu daszyńskiego. Toruń, przy Placu Daszyńskiego. Na listę do głosowania 60 000 zł Wykonanie na placu widokowym przy Placu Daszyńskiego wiaty chroniącej przed deszczem i wiatrem dla rowerzystów, rolkarzy i uprawiających jazdę na hulajnogach. Wiata z dwóch standardowych wiat przystankowych - głębokich przesuniętych względem siebie o 80 cm (wejście i wyjście). Wnętrze tak powstałej wiaty wyposażone w siedziska, stolik i stojak.

Zakres: Wykonanie na pl. Daszyńskiego wiaty chroniącej rowerzystów, rolkarzy, itp. przed deszczem i wiatrem. Wiata w stylu zamontowanej na Rynku Nowomiejskim, zazieleniona bluszczem.

JM0147 Jakubskie-Mokre(JM) Trampoliny dla rodziny - minipark trampolinowy. Ul. Łąkowa na terenie Stadionu Osiedlowego Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik, obszar między kortami tenisowymi a ul. Łąkową, wg Geoportalu działka nr 48, obręb 0004. Na listę do głosowania 55 000 zł Mini park trampolinowy - nowy punkt na rekreacyjnej mapie osiedla, który umożliwi zarówno dzieciom jak i dorosłym wspaniałą i bezpieczną zabawę Park składałby się z czterech trampolin ziemnych, z których każda miałby powierzchnię do skakania o wymiarach 1m x 1m. Maty do skakania są na poziomie gruntu co sprawia, że korzystanie z trampolin jest bezpieczne. Dodatkowo na terenie mini parku znajdują się ławki z oparciem oraz latarnia.

Zakres: Montaż 4 trampolin ziemnych, montaż 4 ławek, min. 1 latarnia.

JM0150 Jakubskie-Mokre(JM) Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Bażyńskich. Ulica Bażyńskich 20, nr działki 150/1. Na listę do głosowania 30 000 zł Przejście dla pieszych na ulicy Bażyńskich było objęte miejskim programem poprawy bezpieczeństwa. Zastosowane rozwiązanie (odblaski) okazało się nieskuteczne. Ten projekt zakłada zastosowanie skutecznych i sprawdzonych rozwiązań takich jak azyl, zwężenie pasa ruchu i odgięcie toru jazdy.

Zakres: Wykonanie azylu na przejściu dla pieszych oraz odpowiedniego oznakowania.

JM0151 Jakubskie-Mokre(JM) Remont drogi dojazdowej do osiedla Piernikowego. Dojazd do osiedla piernikowego od strony Szosy Lubickiej. Obręb 56 działka nr 196/4, 197/4. Na listę do głosowania 100 000 zł Wykonanie remontu drogi dojazdowej do osiedla Piernikowego wraz z oznakowaniem.

Zakres: Remont drogi dojazdowej do osiedla Piernikowego wraz z oznakowaniem.

JM0152 Jakubskie-Mokre(JM) Zieleń zasłaniająca plac zabaw "Misiaczek" od ulicy. Wzdłuż ogrodzenia terenu rekreacyjnego "Misiaczek", od strony skrzyżowania ul. Lubickiej i Szosy Lubickiej z ul. targową. Obręb 57, działka 125. Na listę do głosowania 3 000 zł Wykonanie nasadzeń zieleni o wysokości minimum 1,8 m wzdłuż ogrodzenia terenu rekreacyjnego "Misiaczek" tak aby osłonić korzystające z placu zabaw dzieci od spalin i hałasu samochodów przejeżdżających przez skrzyżowanie.

Zakres: Nasadzenia zieleni o wysokości do 1,5 m wzdłuż ogrodzenia terenu rekreacyjnego "Misiaczek".

JM0153 Jakubskie-Mokre(JM) Zielone przystanki na Mokrym. Przystanek autobusowy, ul. Kościuszki 41, działka 326/4 obręb 04; Przystanek autobusowy, ul. Kościuszki północna nitka, opodal nr 41, działka 326/4 obręb 04; Przystanek autobusowy, ul.Grudziądzka 78A, działka nr 167 obręb 04; Przystanek autobusowy, ul.Grudziądzka 81, działka nr 670 obręb 03; Przystanek autobusowy, ul.przy Kaszowniku opodal nr 37, działka nr 49/7 obręb 0018. Na listę do głosowania 270 000 zł Wiata przystankowa, gdy świeci słońce, potrafi rozgrzać się nawet do 45 stopni. Chowanie się pod nią jest mało przyjemne. Wiaty przystankowe na toruńskich ulicach będą więc obsadzone wokół trawą, na ścianach znajdą się pnącza, a na dachu rośliny, które dają sobie radę w trudnych warunkach. Szacuje się, że rośliny te w ciągu roku wyprodukują 10 kg tlenu. Zależy nam mieszkańcom na tym, aby Toruń był miastem zielonym. Zieleń nie tylko cieszy oko i daje cień, ale też oczyszcza powietrze, co ma ogromne znaczenie dla zdrowia nas wszystkich. Zielone przystanki łagodzą skutki zmian klimatu poprzez obniżanie temperatury i ograniczenie zjawiska tzw. miejskiej wyspy ciepła, poprawę mikroklimatu, retencję wód opadowych. Dadzą też schronienie pasażerom nie tylko od deszczu i wiatru, ale również słońca.

Zmiana zakresu: Zazielenienie wiat przystankowych we wskazanych lokalizacjach. Trzy wiaty w pełnym zakresie (Kościuszki 41, Grudziądzka 81, Przy Kaszowniku opodal nr 37), dwie pozostałe w ograniczonym, ze względu na konieczność zachowania skrajni drogowych.

K0074 Kaszczorek(K) Festiwal Drwęcy 2020 Etno. Brzeg Drwęcy od granic miasta Torunia (most autostradowy) do Punktu Postojowego dla kajakarzy "Wygoda" w pobliżu Muzeum Etnograficznego w Kaszczorku ul. Turystyczna. Na listę do głosowania 50 000 zł "Festiwal Drwęcy 2020 Etno" to darmowe wydarzenie kulturalne, łączące naszą lokalną tradycję z zabawą i rekreacją. W ramach imprezy planujemy darmowe: spływy kajakowe dla 60 osób; występy folkowego zespołu muzycznego takiego jak: "Joryj Kłoc" lub "Kapela Brodów", "Tołhaje", "Zespół Pieśni i Tańca Kujawy"; występ zespołu z muzyką biesiadną; karaoke i konkursy z nagrodami dla dzieci; "Spływ na byle czym" z nagrodami 3000, 2000, 1000 zł dla zwycięzców; stanowiska warsztatowe: warsztaty wykonywania mioteł brzozowych, koszyków wiklinowych, szkutnicze łodzi jednopiennych, ceramiczne; zwiedzanie Muzeum Etnograficznego - filia w Kaszczorku; nieodpłatny catering do kwoty 2000 zł.

Zakres: W ramach festiwalu odbędą się m.in. darmowe spływy kajakowe dla 60 osób, występy folkowego zespołu muzycznego, karaoke, konkursy z nagrodami dla dzieci, "Spływ na byle czym" z nagrodami, warsztaty. Możliwa korekta zakresu rzeczowego w celu dostosowania do limitu środków, w tym limit łączny na nagrody dla uczestników 3 500 zł. Realizacja planowana poprzez jednostę miejską.

K0077 Kaszczorek(K) Tor do żużla na rowerach w Kaszczorku. Kaszczorek ul. Fantazyjna 22, obręb 62 działka 47 lub Zakole 17 lub działka 166/63 wraz z 167/2 wraz z 166/19 lub działka 253/37 przy ul. Skierki lub każda inna w Kaszczorku. Na listę do głosowania 120 000 zł Mój projekt polega na budowie toru do speedrowera (żużla na rowerach) w Kaszczorku. Tor ma mieć długość prostych 30 oraz odpowiednio wyprofilowane łuki. Na łukach poza torem ma być wał ziemny nie niższy niż 1 m oraz wał ziemny w miejscu startu na długości 15 m. Na starcie ma być konstrukcja i taśma opuszczana ręcznie. Tor powinien być wydzielony z gruntu krawężnikami albo innymi trwałymi elementami zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Nawierzchnia - Odnośnie informacji technicznych nie zawartych w niniejszym opisie, proszę o to aby były wzięte z projektu toru w zrealizowanego w Żołędowie gmina Osielsko (w miarę możliwości finansowych przewidzianych w niniejszym projekcie, http://bip.osielsko.pl/?app=przetargi&nid=6882&y=2018&status=3).

Zakres: Budowa toru do speedrowera wraz z wyprofilowaniem łuków i ukształtowaniem przestrzeni wokół toru. Lokalizacja: ul. Skierki, działka 253/37, obręb 61.

K0079 Kaszczorek(K) Półkolonie dla dzieci w Kaszczorku. Mobilny Dom Kultury Oryl i jego bezpośrednie pobliże Oryl ul. Skierki Toruń lub jeśli to miejsce nie powstanie do 2020 roku to inne miejsce w Kaszczorku np. Punkt Postojowy dla Kajarzy Wygoda niedaleko Skansenu w Kaszczorku lub inne miejsce w Kaszczorku ustalone przez organizatora. Na listę do głosowania 35 000 zł Półkolonie dla dzieci w wakacje 2020 roku w Kaszczorku. W ramach półkolonii organizowanych w lipcu lub sierpniu 2020 roku w Kaszczorku mają się odbywać zajęcia5 dni w tygodniu, przez 2 tygodnie, między poniedziałkiem a piątkiem, mogą się również odbywać w sobotę. Dzieci będą pod opieką od 7:00 do 17:00. Będą prowadzone zajęcia dla dzieci w wieku między 10 a 15ym rokiem życia. Grupa do 20 osób. W ramach zajęć ma być nieodpłatny catering dla uczestników - 3 posiłki każdego dnia. Mają się odbyć minimalnie: warsztaty ze śpiewu (emisja głosu, zabawy muzyczne, karaoke, beatbox, tworzenie piosenki, wzmacnianie poczucia rytmu i pamięci muzycznej) zakończone koncertem dla publiczności; z budowy łodzi jednopiennych (dłubanek); z prac wikliniarskich (koszyki i inne przedmioty); z wypieku pierników; z wytwarzania mioteł brzozowych; z kiszenia ogórków. Mają się również odbywać nieodpłatne wycieczki np. do Fortu I oraz Muzeum Etnograficznego oddział w Kaszczorku oraz rejs do Muzeum Mennonitów w Nieszawce ze zwiedzaniem tego muzeum.

Zmiana zakresu: Organizacja bezpłatnych półkolonii dla dzieci od 7 do 15 roku życia. Organizator - SP nr 27. Turnus dwa tygodnie, pięć dni w tygodniu. Otwarty nabór dzieci, na podstawie regulaminu. Szczegółowy plan zajęć opisany w projekcie może ulec modyfikacji, w zależności od możliwości finansowych.

K0081 Kaszczorek(K) Koncert estradowy zespołu - gwiazdy ogólnopolskiej - na scenie w Kaszczorku. Rejon ulic Gościnnej i Skierki - działka nr 253/37, teren miejski. Na listę do głosowania 55 000 zł Organizacja koncertu estradowego zespołu - gwiazdy ogólnopolskiej (prawdopodobnie będzie to zespół "Skaldowie") na scenie plenerowej w Kaszczorku, której budowa jest w zakresie innego projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. Niniejszy projekt obejmie wynagrodzenie dla zespołu i agencji koncertowej, nagłośnienie i oświetlenie oraz opłatę na rzecz ZAIKSu. Termin koncertu: pierwsza połowa września 2020 r. Jeśli wnioskowana w innym projekcie budowa stałej sceny plenerowej nie zostanie zrealizowana do czasu koncertu, odbędzie się on na scenie mobilnej.

Zakres: Koncert zespołu estradowego - gwiazdy ogólnopolskiej (być może Skaldowie) na scenie plenerowej w Kaszczorku, pierwsza połowa września 2020.

K0082 Kaszczorek(K) Rozbudowa placu zabaw przy ul. Gościnnej w Kaszczorku. Rejon ulic Gościnnej i Skierki - działka nr 253/37, teren miejski. Na listę do głosowania 35 000 zł Dobudowanie urządzeń zabawowych dla dzieci najmłodszych i średnich na terenie wydzielonym i ogrodzonym podczas jednej z poprzednich edycji BP (sąsiedztwo ulicy Skierki w Kaszczorku). Dobudowanie jednego urządzenia sprawnościowego w części większej placu zabaw (w sąsiedztwie ww.terenu), urządzonej i wyposażonej w urządzenia zabawowe i siłownię plenerową również ze środków BP.

Zakres: Dobudowanie do placu nowych urządzeń zabawowych dla dzieci najmłodszych i średnich oraz jednego w części dla dzieci większych.

O0065 Ogólnomiejskie(O) Budowa ulicy Czekoladowej w Toruniu. Osiedle Bielawy-Grębocin. Ulica Czekoladowa, Osiedle Bielawy-Grębocin, obręb 53, działka 189/2. Na listę do głosowania 330 000 zł Planuje się budowę pieszojezdni z kostki betonowej o grubości 8 cm. Długość ulicy wynosi ok 145 mb. W ramach zadania planuje się budowę nowego energooszczędnego oświetlenia ulicznego oraz wpustów. Ulica w obecnym stanie stwarza niebezpieczeństwo dla poruszania się dzieci i młodzieży do szkół. Jak i mieszkańców do przystanku autobusowego przy ul. Olsztyńskiej. Pobocza ulicy są pozarywane, tworzą głębokie wgłębienia. Po opadach deszczu woda z ulicy i poboczy bezpośrednio wlewa się na posesję mieszkańców tej ulicy. Wybudowanie pieszojezdni w zdecydowany sposób poprawi bezpieczeństwo i komfort życia dla mieszkańców tej ulicy.

Zakres: Pieszojezdnia z kostki betonowej, energooszczędne oświetlenie uliczne, wpusty uliczne. Ze względu na koszt projekt przeniesiony do puli ogólnomiejskiej (poprzednie oznaczenie GB0065).

O0068 Ogólnomiejskie(O) Małgorzatki chce dołączyć do pięknych ulic Torunia. Ul. Małgorzatki 1 do skrzyżowania z ul. Katarzynki. Na listę do głosowania 690 000 zł Ulica Małgorzatki to jedna z osiedlowych ulic, położona na osiedlu Grębocin-Bielawy. Jej przebudowa na odcinku od ul. Katarzynki w kierunku wschodnim poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, a swój wygląd dostosuje do pozostałych ulic osiedla. W ramach prac wykonanie pieszo-jezdni z kostki betonowej. Na ulicy, po części której dopuszczony będzie ruch, kostka w kolorze szarym, natomiast chodniki w kolorze grafitowym. Dla poprawy bezpieczeństwa wymiana oświetlenia drogowego na energooszczędne LED (7 lamp) oraz zamontowanie dwóch progów zwalniających. Wybudowanie wpustów deszczowych w celu prawidłowego odwodnienia. Dla wzmocnienia nawierzchni ulic zastosowanie geotkaniny separacyjnej, na której zostaną wykonane wszystkie warstwy ulicy. Obsadzenie zielenią. W ulicy znajdują się już: kanalizacja sanitarna i deszczowa, instalacja wodociągowa i gazowa, teletechniczna oraz oświetlenie uliczne. Zakres realizacji projektu dostosowany do wysokości środków przeznaczonych na ten cel.

Zakres: Pieszojezdnia z kostki betonowej szarej, chodniki koloru grafitowego, oświetlenie energooszczędne, dwa progi zwalniające, wpusty deszczowe, zieleń, wzmocnienie nawierzchni ulic geotkaniną. Ze względu na koszt projekt przeniesiony do puli ogólnomiejskiej (poprzednie oznaczenie GB0068).

O0110 Ogólnomiejskie(O) Utwardzenie i oświetlenie ulicy Antoniego Bagińskiego. Ulica Antoniego Bagińskiego w Toruniu. Na listę do głosowania 445 000 zł Wykonanie utwardzenia i oświetlenia ulicy Antoniego Bagińskiego.

Zakres: Utwardzenie ulicy kostką polbrukową, urządzenie chodników po obu stronach ulicy niskim krawężnikiem, wykonanie podjazdów na posesje, ustawienie 4 lamp LED po jednej stronie ulicy. Ze względu na koszt projekt przeniesiony do puli ogólnomiejskiej (poprzednie oznaczenie ST0110)

O0111 Ogólnomiejskie(O) Boisko wielofunkcyjne z torem rolkarskim na terenie rekreacyjno-sportowym w rejonie ul.ul. Czapli/Tataraków. teren ograniczony ul. Czapli/Łączna/Tataraków/Szuwarów- działki miejskie, w MPZP przeznaczenie pod usługi sportowe i zieleń parkową. Na listę do głosowania 600 000 zł W ramach projektu powstanie boisko wielofunkcyjne z torem rolkarskim oraz infrastrukturą towarzyszącą tj. ogrodzeniem i małą architekturą wg projektu wykonanego w 2019 r. i uzyskanego już pozwolenia na budowę. Boisko wielofunkcyjne z torem rolkarskim powstanie jako jeden z elementów w ramach całościowego projektu kompleksu o charakterze rekreacyjno- wypoczynkowym z urządzeniami sportowymi, zielenią oraz infrastrukturą towarzyszącą tj. małą architekturą, ławkami, koszami, stołami do gier planszowych,stojakami na rowery i oświetleniem sukcesywnie realizowanego od kilku lat mieszkańców tej części dzielnicy Stawki Zagospodarowanie i uatrakcyjnienie tego terenu jest bardzo wyczekiwane przez mieszkańców wciąż rozwijającej się dzielnicy. Dzięki zrealizowaniu wszystkich elementów tego kompleksu wg przyjętego projektu ma szansę powstać jeden z najładniejszych i najbogatszych w urządzenia rekreacyjno-wypoczynkowe obszarów w mieście.

Zakres: Boisko wielofunkcyjne z torem rolkarskim oraz infrastrukturą towarzyszącą: ogrodzenie, mała architektura, ławki, kosze na smieci, stoły do gier planszowych, stojaki na rowery, oświetlenie. Ze względu na koszt projekt przeniesiony do puli ogólnomiejskiej (poprzednie oznaczenie ST0111).

O0116 Ogólnomiejskie(O) Zagospodarowanie terenu przy ul. Świerkowej w Toruniu. Działka nr ewidencyjny 420/15 z obrębu nr 50 przy ul. Świerkowej w Toruniu. Na listę do głosowania 380 000 zł Celem projektu jest stworzenie warunków do zabaw dla dzieci, miejsca na wypoczynek dla dorosłych (m.in. rodziców i dziadków oraz opiekunów dzieci). W ramach projektu planowany jest plac zabaw i wiele atrakcji na atrakcyjne spędzenie czasu dla dorosłych m.in. siłownia zewnętrzna, plac do gry w bule czy w szachy.

Zakres: Wykonanie i montaż nawierzchni ścieżki spacerowej, postawienie urządzeń, miejsce do gier i zabaw, nasadzenie zieleni, drzew, krzewów, pnączy i bylin, oznakowanie zakazu wprowadzania psów, bramki. Ze względu na koszt projekt przeniesiony do puli ogólnomiejskiej (poprzednie oznaczenie R0116).

O0125 Ogólnomiejskie(O) Nowoczesny plac zabaw na Rubinkowie. Ul. Filomatów Pomorskich 2, a Filomatów Pomorskich 4 (modernizacja placu zabaw "Piaskowa Kraina"). Na listę do głosowania 380 000 zł Rozbudowa i modernizacja placu zabaw "Piaskowa kraina" poprzez instalację urządzeń zabawowych (wielofunkcyjna wieża z trzema zjeżdżalniami w tym zwykła, rurowa, rurowa spiralna; bocianie gniazdo, zjazd linowy, trójramienna karuzela wisząca i inne), teren przy ul. Filomatów Pomorskich 2 i 4.

Zakres: Plac zabaw - wielofunkcyjna wieża z trzema zjeżdżalniami w tym zwykła, rurowa, rurowa spiralna; bocianie gniazdo, zjazd linowy tyrolka, trójramienna karuzela wisząca, huśtawka czteroosobowa, ścianka linowa do wspinaczki, podwójna huśtawka wahadłowa, podwójna huśtawka zwykła, kręciołek, stożek linowy, ławki, kosze na śmieci. Ze względu na koszt projekt przeniesiony do puli ogólnomiejskiej (poprzednie oznaczenie R0125)

O0153 Ogólnomiejskie(O) Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu mieszkaniowym Glinki w Toruniu. Okolice ul. Poznańskiej 269, działka nr 44/4, obręb 77. Na listę do głosowania 300 000 zł Wybudowanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19x30 m wraz z wykonaniem ogrodzenia terenu z bramą i furtką oraz wyposażeniem boiska w bramki do piłki ręcznej, słupki do siatkówki wraz z siatką oraz słupy i kosze do koszykówki przy ul. Poznańskiej 296 w Toruniu. Założeniem projektu jest poprawa bezpieczeństwa zabawy dzieci i młodzieży, dążenie do aktywnego i zdrowego trybu życia młodzieży oraz osób dorosłych, a także zwiększenie atrakcyjności nowo powstającego osiedla mieszkaniowego.

Zmiana zakresu: Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19x30 m, wykonanie ogrodzenia terenu z bramą i furtką oraz wyposażenie boiska w bramki do piłki ręcznej, słupki do siatkówki wraz z siatką oraz słupy i kosze do koszykówki. Zmiana lokalizacji: działka nr 44/4, obręb 77. Ze względu na koszt projekt przeniesiony do puli ogólnomiejskiej (poprzednie oznaczenie P0153).

O0331 Ogólnomiejskie(O) Rewitalizacja traktu spacerowego. Rewitalizacja traktu spacerowego łączącego ul. Kard. St. Wyszyńskiego z ul. Ślaskiego. Nr działek:37/3 2/43 - obręb 59; 48/26, 39/2, 48/36, 48/37, 48/35, 35/54 - obręb 58. Na listę do głosowania 500 000 zł Ostatni etap rewitalizacji traktów spacerowych łączący wschodnią część osiedla z zachodnią zepnie w całość główną arterię spacerową na terenie osiedla. Dodatkowym atutem traktu jest odcinek zlokalizowany przy Przychodni Lekarskiej "Na Skarpie" która funkcjonuje od 1985 r. Dodatkowe miejsca postojowe w ilości 6 szt. dla pacjentów są dodatkowym atutem tej rewitalizacji. Wyposażenie w ławki oraz oświetlenie przyczyni się do czynnego i bezpiecznego odpoczynku mieszkańców osiedla "Na Skarpie".

Zakres: Wymiana nawierzchni na kostkę betonową, nowe miejsca parkingowe 6 szt., naprawa murku z wykonaniem siedzisk z desek, ustawienie 10 szt. ławek z oparciem, 5 szt. betonowych koszy na śmieci, ustawienie 10 szt. lamp oświetleniowych LED. Ze względu na koszt projekt przeniesiony do puli ogólnomiejskiej (poprzednie oznaczenie SK0331).

O0560 Ogólnomiejskie(O) MotoAmbulans na ulicach Torunia. Na terenie całej Gminy Miasta Toruń oraz, w miarę możliwości i jeśli zajdzie taka potrzeba, w gminach ościennych, obsługiwanych przez pojazdy ratownicze z Torunia. Na listę do głosowania 270 000 zł Motoambulans to motocykl, który dzięki wyposażeniu w sprzęt medyczny oraz sygnały świetlne i dźwiękowe, prowadzony przez doświadczonego kierowcę-ratownika medycznego, może być wykorzystywany jako pojazd ratunkowy lub do przewozu np. krwi. Dzięki niewielkim rozmiarom może przedostać się przez zakorkowane skrzyżowania i dotrzeć w trudno dostępne miejsca, np. zastawione pojazdami uliczki osiedlowe, w znacznie skracając czas dojazdu do poszkodowanych, dla których liczą się przede wszystkim pierwsze minuty. To one nierzadko decydują o tym, czy dana osoba przeżyje lub powróci do pełni zdrowia. Obecny w ciągu paru minut ratownik udzieli pierwszej pomocy i zaopatrzy poszkodowanego, czekając na ewentualny przyjazd standardowego ambulansu. Podobne pojazdy funkcjonują na świecie od lat 80-tych. Od kilku lat ma je Bydgoszcz, a od 2019 r. również Włocławek. Motoambulans to także korzyść finansowa, gdyż jego eksploatacja jest znacznie tańsza niż w przypadku zwykłych karetek. Motoambulans na ulicach Torunia byłby wykorzystywany w zależności od warunków pogodowych w sezonie późnowiosennym, letnim i wczesnojesiennym, i będzie służył nam wszystkim, chociaż obyśmy go nigdy nie potrzebowali!

Zakres: Zakup motocykla z wyposażeniem medycznym, oznakowaniem świetlnym i dźwiękowym, który będzie wykorzystaywany jako pojazd ratunkowy lub do przewozu krwi.

O0574 Ogólnomiejskie(O) LuxFest vol. 4 - edycja specjalna Mikołajkowa. Hala Arena Toruń, ul. Generała Józefa Bema 73/89. Na listę do głosowania 350 000 zł LuxFest to wyjątkowy festiwal muzyczny przeznaczony dla całych rodzin z dziećmi, jak i dla fanów muzyki rockowej, alternatywnej i hip hopowej! Podczas festiwalu wystąpili m.in. Organek, Fisz Emade, Arka Noego, Grubson, czy TSA. Pomysłodawcą festiwalu jest lider zespołu Luxtorpeda - Robert „Litza” Friedrich. W Poznaniu festiwal odbywa się już od 7 lat, w Toruniu odbyły się natomiast 3 edycje finansowane z Budżetu Partycypacyjnego Mieszkańców Miasta Toruń. Festiwal w Toruniu cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a ostatnia edycje zgromadziła ok. 6 tysięcy uczestników z całej Polski. LuxFest to jedna z niewielu imprez muzycznych, na których mili widziani są nie tylko dorośli fani, ale i dzieci - za sprawą Strefy Sztuki LuxArt. Na rodziny czekają rozmaite warsztaty, zajęcia, pokazy, spotkania twórcze oraz gry dla dzieci i młodzieży. 21 listopada 2020 pragniemy zorganizować już czwartą specjalną edycję mikołajkową skierowaną dla całych rodzin. Nie zabraknie świetnych zespołów, jak i atrakcyjnych warsztatów.

Zakres: Organizacja festiwalu muzycznego oraz towarzyszącej imprezie strefy warsztatów, pokazów, zajęć i spotkań twórczych oraz gier dla dzieci i młodzieży.

O0579 Ogólnomiejskie(O) Labirynt z krzaków. Błonia nadwiślańskie. Na listę do głosowania 20 000 zł Labirynt ma być wykonany z wysokich krzaków lub tuj (1,5 metra). Ma mieć wyjście i wejście. Nie ma być za trudny ani za łatwy. Jego wymiary powinny mieć co najmniej 10 metrów na 10 metrów. Będzie to super zabawa dla dzieci i dorosłych.

Zakres: Utworzenie roślinnego labiryntu z wysokich krzewów, o wymiarach min. 10x10 m. Zmiana lokalizacji - błonia nadwiślańskie.

O0587 Ogólnomiejskie(O) Sterylizacja 300 toruńskich kotów wolno żyjących. Miasto Toruń. Na listę do głosowania 65 000 zł Przeprowadzenie akcji sterylizacji (wraz z odłowieniem oraz opieką okołooperacyjną) 300 kotów wolno żyjących na terenie Torunia, w miejscach zgłaszanych przez mieszkańców. Głównym adresatem zadania jest społeczność lokalna M.Torunia. Są to zarówno zwolennicy oraz opiekunowie jak i przeciwnicy kotów - dla każdej z tych grup satysfakcjonujące będzie nie powiększanie populacji kotów, a z czasem jej zmniejszenie. Koty w mieście są potrzebne, a zatem pożyteczne. To sojusznicy człowieka w walce z gryzoniami. Problemy powstają wówczas, kiedy jest ich na danym terenie za dużo. Oczekiwanym skutkiem akcji sterylizacji jest regulacja nad populacji kotów miejskich, zmniejszenie ogólnej liczby bezdomnych kotów w mieście ,a także kontrola ich liczby, pozwalająca na naturalną ochronę przed gryzoniami. Ponadto skutkiem przeprowadzonej akcji sterylizacji będzie poprawa komfortu życia mieszkańców i poprawa czystości otoczenia, gdyż rzadziej będą się borykać z problemem bezdomnych kotów na osiedlach, w piwnicach bloków, na terenach ogródków działkowych oraz wielu firm i instytucji. Niewątpliwie też dzięki szeroko zakrojonej akcji sterylizacji kotów miejskich, mniej kotów trafi do schroniska.

Zakres: Coroczna akcja sterylizacji 300 wolno żyjących kotów na terenie Torunia, wraz z opieką okołooperacyjną.

O0595 Ogólnomiejskie(O) Remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Przybyszewskiego 3. Na listę do głosowania 190 000 zł Remont kojców wewnętrznych w budynku głównym w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt. W tzw. szklarni znajduje się 36 kojców dla 90 psów i kociarnia, w której może przebywać ok. 50 kotów. Wszystkie pomieszczenia są ogrzewane. Przebywają tu między innymi zwierzęta najstarsze i wymagające szczególnej opieki. Zimą przenosimy tu z terenu psiaki krótkowłose. Znajduje się tu przede wszystkim kwarantanna, czyli miejsce dla zwierząt nowo przyjętych. Ze względu na dużą rotację psów, bardzo ważne jest utrzymanie higieny w kojcach. Ubytki w posadzce i skorodowane siatki nie pozwalają na skuteczną dezynfekcję. Remont obejmuje naprawę posadzek, części metalowych, wymianę popękanego dachu lekkiego i okien dachowych, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia, naprawę tynków i malowanie.

Zakres: Remont 36 kojców wewnętrznych w budynku głównym w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt oraz kociarni, naprawa posadzek, części metalowych, wymiana popękanego dachu lekkiego i okien dachowych, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, naprawa tynków i malowanie.

O0599 Ogólnomiejskie(O) Rewitalizacja terenu w parku "Na Skarpie”. II etap. Park "Na Skarpie", między placem Cyrkowym a ul. Winną, przy Forcie I im. Jana III Sobieskiego. Działka nr 19/58, 25/2 oraz 19/7), obręb 58. Na listę do głosowania 450 000 zł Kolejny etap zwycięskiego zadania z budżetu obywatelskiego na rok 2018 pt.: Rewitalizacja terenu w parku "Na Skarpie”. Rubinkowo też chce mieć swoją "Martówkę". Chcemy stworzyć dla mieszkańców Torunia miejsce do przyjaznego uprawianiu sportu i rekreacji, spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu oraz dostosowanie istniejącego terenu na potrzeby torów łuczniczych i terenu wypoczynkowo-zabawowego zgodnie z Uchwałą 822/14 Rady Miast Torunia z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Winnej oraz w rejonie Fortu I w Toruniu. Składać na to miałaby się: rozbudowa torów łuczniczych z zabezpieczaniem w postaci wału ziemnego (niwelacja terenu, karczowanie); odpowiednie, naturalne i bezpieczne oddzielenie części sportowej od rekreacyjnej (szpaler drzew, płot, rząd krzewów, znaki ostrzegawcze); wstawienie dużej wiaty, solidnych ławostołów przymocowanych na stałe do podłoża; rozbudowa placu zabaw; montaż oświetlenia i monitoringu, rewitalizacja budynku przyłączonego do działki 217 do stanu użytkowego.

Zmiana zakresu: Rozbudowa istniejących torów łuczniczych, uporządkowanie terenu, oddzielenie części strzeleckiej od rekreacyjnej, ustawienie ławostołów przymocowanych do podłoża, rozbudowa placu zabaw, oświetlenie i monitoring, rewitalizacja istniejącego budynku do stanu użytkowego. Zmiana lokalizacji: (19/58, 25/2 oraz 19/7), obręb 58.

O0602 Ogólnomiejskie(O) Z psem w mieście, zdrowo i rekreacyjnie w Psim Parku. Przybyszewskiego 3, teren Psiego Parku za Schroniskiem dla Zwierząt. Na listę do głosowania 45 000 zł Celem projektu jest stworzenie przyjaznego i bezpiecznego miejsca dla mieszkańców Torunia, chcących spędzić czas ze swoim czworonogiem. W dobie zamykania się w domu i coraz rzadszych interakcji międzyludzkich, chcemy stworzyć społeczność wielopokoleniową, która będzie spędzać wspólnie czas i wspierać się w przypadku trudności. Wokół Psiego Parku istnieje już dość duża społeczność, która może stanowić zalążek dla kolejnych więzi społecznych. Nadzór zoopsychologa pozwala niwelować konflikty między czworonogami. Doradza, jak czytać zachowania naszych psów, aby unikać konfliktów między zwierzakami w przyszłości, ale także uczy dostrzegać sygnały ostrzegawcze, co zapobiega pogryzieniom ludzi przez psy. Psi park ma być też miejscem, gdzie można będzie organizować warsztaty, seminaria i szkolenia z udziałem psów i ich opiekunów. Wielu turystów podróżujących z psami, szuka miejsca, w którym po zwiedzeniu Starówki mogą odpocząć i spędzić czas ze swoim pupilem. Planujemy druk materiałów informacyjnych także w obcych językach. Chcemy promować aktywne spędzanie czasu z psem, co może okazać się świetną inwestycją w zdrowie mieszkańców.

Zakres: Doprowadzenie wody, brodzik do opłukania psa, doprowadzenie prądu, budowa 2 wiat, doposażenie kącika dla dzieci (trampolina, huśtawka, piaskownica, krzewy owocowe), kosze na psie odchody. Druk materiałów informacyjnych, zakup ławek i namiotów reklamowych, stołów i ławek cateringowych, grilla, oświetlenie wiat.

O0604 Ogólnomiejskie(O) Dietetyczna opieka dla każdego - osiągnij z nami swój cel. Część zajęć będzie przeprowadzona na terenie szkół oraz w wynajętych salach szkoleniowych. Na listę do głosowania 100 000 zł Dietetyką zajmujemy się od 10 lat i skutecznie udało nam się dojść do celu kilku tysiącom osób! Wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców przygotowaliśmy projekt, który jest kierowany dla każdego i jego celem są regularne spotkania z dietetykiem - zarówno indywidualne, jak i grupowe. Pomoc fachowców z zakresu żywienia, treningów i regeneracji jeszcze nigdy nie była tak szeroko dostępna. Z naszej strony oferujemy wiele godzin spotkań, warsztatów kulinarnych, prezentacji, wspólnych treningów, bezpłatne analizy składu ciała, bezpłatne konsultacje ze specjalistami oraz szeroko pojęta pomoc - układanie jadłospisów, planów żywieniowych oraz wspólne gotowanie. Zawsze jest dobry moment, by zacząć przygodę ze zdrowym odżywianiem, dietą lub by zadbać o swoją sylwetkę.

Cykl zajęć warsztatowych i wykładów poświęconych tematyce zdrowego stylu życia, sportu i właściwego odżywiania się. Publiczny nabór uczestników. Wykonawca i miejsce realizacji zostaną wybrane w drodze otwartego konkursu ofert, w procedurze stosowanej standardowo przez Gminę Miasta Toruń w tego typu projektach. Zakres zostanie dostosowany do limitu środków w wysokości 100 000 zł.

O0605 Ogólnomiejskie(O) Toruńscy seniorzy obsługują smartfony. Wszystkie działania będą odbywać się w Toruniu. Na listę do głosowania 20 000 zł Szkolenia z obsługi smartfonów przeznaczone dla lokalnej społeczności osób w wieku 50+. Są one skierowane do osób rozpoczynających swoją przygodę z urządzeniami posiadającymi ekrany dotykowe. nauka obsługi smartfona ma na celu wprowadzenie w świat nowych technologii, technologii mobilnych, osoby, które nie radzą sobie z obsługą smartfonów, które tak mocno zawładnęły życiem przeciętnego Polaka. Szkolenia prowadzone będą na dwóch poziomach zaawansowania, w małych kameralnych grupach. Dla osób zupełnie początkujących , które są świeżymi posiadaczami smartfonów, oraz dla osób już smartfony obsługujących, ale nie potrafiących w pełni wykorzystać ich możliwości, chcących podnieść swoje kompetencje cyfrowe.

Zakres: Szkolenia grupowe i indywidualne dla 100 osób w wieku 50+ z zakresu obsługi smartfonów i innych urządzeń z ekranami dotykowymi. Otwarty nabór uczestników, kryteria naboru będą uzgodnione z Gminą Miasta Toruń.

O0607 Ogólnomiejskie(O) Łąki kwietne oraz rośliny miododajne w Toruniu. Wiele lokalizacji na terenie Torunia: ul. Grudziądzka na wysokości budynku nr 161 aż do skrzyżowania z ulicą Wielki Rów; Rondo przy ulicy Odrodzenia – Uniwersytecka; Skwer Borowików; okolice ronda przy ul. Morycińskiego oraz Polnej; Ogród Zaplecza Hodowlanego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK; okolice dworca północnego; ulica Andersa; ulica Łódzka; Szosa Lubicka (w pobliżu skrzyżowania z ul. Olimpijską); ul. Gagarina. Na listę do głosowania 300 000 zł Projekt ma na celu stworzenie łąk kwietnych oraz kompozycji roślin miododajnych w 10 lokalizacjach w naszym mieście, m.in.: ul. Grudziądzka na wysokości budynku nr 161 aż do skrzyżowania z ulicą Wielki Rów; Rondo przy ulicy Odrodzenia – Uniwersytecka; Skwer Borowików; okolice ronda przy ul. Morycińskiego oraz Polnej; Ogród Zaplecza Hodowlanego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK; okolice dworca północnego; ulica Andersa; ulica Łódzka; Szosa Lubicka (w pobliżu skrzyżowania z ul. Olimpijską); ul. Gagarina. Łąki są świetną, ekonomicznie uzasadnioną alternatywą dla miejskich trawników. Są także rezerwuarami wody opadowej w glebie, która dzięki zacienieniu roślin powoli odparowuje z powierzchni gruntu. Dzięki rozbudowanemu systemowi korzeniowemu łąki są odporne na suszę. Jednocześnie w czasie ulewnych deszczów mogą absorbować dwa razy więcej wody niż trawnik. Wyższa roślinność pełni funkcję izolacyjną. Zapobiega więc tzw. efektowi wysp cieplnych, który latem powoduje, że temperatura w mieście może być nawet o 15 stopni Celsjusza wyższa niż na przedmieściach. Wysokie kwitnące rośliny stanowią barierę wyłapującą pyły z powietrza ograniczającą poziom smogu w mieście. Realizacja tego projektu ma na celu zachowanie bioróżnorodności w mieście, zapewnienie zapylaczom bazy pokarmowej. W ramach projektu planujemy nie tylko zaprojektowanie aranżacji roślinnych, ale i roczne regularne podlewanie roślinności zakładając, że będzie to kontynuowane po tym okresie.

Zakres: Urządzenie w dziesięciu lokalizacjach łąk kwietnych, w tym obsianie ich roślinami miododajnymi, odpowiednie przygotowanie podłoża, tablice informacyjno-edukacyjne i roczna pielęgnacja roślin, w tym podlewanie.

O0608 Ogólnomiejskie(O) Nie chcemy zaśmieconego Torunia! Główne trakty uczęszczane rzez pieszych na terenie całego Torunia. Na listę do głosowania 80 000 zł Toruń jest jednym z niewielu miast w Polsce, na ulicach którego nie ma koszy na śmieci. Musimy to zmienić. Musimy umożliwić mieszkańcom miasta wyrzucanie nieczystości po psach i odpadków do odpowiednich pojemników- kupy i śmieci powinny zniknąć z trawników. W ramach projektu postawionych zostanie 200 koszy na śmieci na terenie całego Torunia, przy czym połowa tej puli zostanie zarezerwowana dla lewobrzeża (aktualnie na lewobrzeżu kosze na śmieci znajdują się tylko przy niektórych placach zabaw). Miejsca, w których powinny się one znaleźć wskażą sami mieszkańcy - w konsultacjach przygotowanych przez Urząd Miasta.

Zakres: Ustawienie 200 koszy na śmieci, w tym część na terenie lewobrzeżnego Torunia. Lokalizacje na podstawie zgłoszeń mieszkańców.

O0610 Ogólnomiejskie(O) Podwórkowe zabieracze czasu czyli animacje zabaw na toruńskich podwórkach. Podwórka na osiedlach i dzielnicach: Rubinkowo, Bydgoskie, Rudak, Chełmińskie, Skarpa, Jakubskie-Mokre, Stawki, Wrzosy, Podgórz. Podwórka będą dobierane na bieżąco i nie są ustalone z góry. Zależy to od specyfiki miejsca i ilości współpracujących parterów w tym rodziców. Chcemy jednak, aby było to jedno podwórko na jedną dzielnicę. Na listę do głosowania 34 000 zł Proponujemy warsztaty tematyczne i animacje podwórkowe dla dzieci i młodzieży prowadzone przez profesjonalnych animatorów i warsztatowców - praktyków. Z dziećmi spotykają się programiści, szachiści, sportowcy, żołnierze, aktorzy i przeprowadzają cykl ciekawych spotkań w temacie pasji prowadzącego. I będą to m.in. zajęcia z kodowania / programowania, wielkie gry planszowe, aktorskie spotkani, taneczne spotkania, majsterkowanie, modelarstwo, krawiectwo, robienie biżuterii, recycling, rysunek i rzeźba. Chcemy zarazić odbiorców pasja do okrywania swojego talentu i rozwijania go. Na dane podwórko przyjedziemy 2 razy. Najpierw, aby animując zabawy podwórkowe, poznać się bliżej i by zaprosić na następne spotkanie już na konkretne warsztaty dzieci z tego podwórka. Dodatkową atrakcją będzie możliwość objeżdżania z nami pozostałych podwórek już jako pomaginier i pomaginierka w organizowaniu kolejnych spotkań. Rozkładamy namioty, stoły, krzesła, włączamy dmuchawy.

Zakres: Cykl spotkań, animacji i warsztatów tematycznych (sport, programowanie, gry planszowe, aktorstwo, majsterkowanie, recycling, rysunek i rzeźba, itp.)  organizowanych na miejskich podwórkach. Łącznie 20 spotkań na 10 podwórkach w 7 toruńskich osiedlach wskazanych w projekcie.

O0613 Ogólnomiejskie(O) Budowa kamiennego krzyża celtyckiego. Toruń, zbieg ulicy Olsztyńskiej i Przeskok, sąsiedztwo kamiennego kręgu i rzeźby celtyckiego niedźwiedzia. Na listę do głosowania 40 000 zł Replika kamienna krzyża celtyckiego będącego symbolem wiary chrześcijańskiej na terenie Wysp Brytyjskich. Obiekt wykonany w tradycyjnej stylizacji w bezpośrednim sąsiedztwie kamiennego kręgu i rzeźby celtyckiego niedźwiedzia.

Zakres: Budowa repliki kamiennego krzyża celtyckiego.

O0615 Ogólnomiejskie(O) Tężnia solankowa dla każdego. Osiedle Mokre - ul. Wojska Polskiego - tereny zielone nad "Strugą Toruńską". Na listę do głosowania 280 000 zł Celem projektu jest zmiana otoczenia na przyjazne poprzez powstanie tężni solankowych, dookoła tężni rozmieszczone będą ławki, stoliki i nowe nasadzenia krzewów płożących, teren utwardzony, oświetlony, niewielkie ogrodzenie z furtką i tablicą informującą o zasadach korzystania z przestrzeni publicznej. Rozpylana solanka w tężni tworzy aerozol bogaty w całą gamę cennych mikroelementów, takich jak np. jod, brom, wapń, magnez,potas, żelazo, sód. powoduje to, że wokół wytwarza się mikroklimat zbliżony do nadmorskiego. Oddychanie takim powietrzem zaleca się m.in. osobom z chorobami górnych dróg oddechowych, chorobami tarczycy, alergikom, palaczom tytoniu i wszystkim mieszkańcom dużych aglomeracji miejskich. Walory prozdrowotne połączone z integracją sąsiedzką wpłyną nie tylko na poprawę zdrowia, ale również zminimalizują wykluczenie społeczne.

Zmiana zakresu: Budowa jednej tężni solankowej na terenie przy ul. Wojska Polskiego. Ławki, stoliki, nasadzenia krzewów płożących, utwardzenie terenu, ogrodzenie, tablica informacyjna. Druga lokalizacja nie jest możliwa ze względu na bliskość pasa drogowego oraz niezgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

O0617 Ogólnomiejskie(O) Pomoc zwierzętom dzikim - dofinansowanie działań Ekopatrolu Straży Miejskiej. Teren Gminy Miasta Torunia. Na listę do głosowania 60 000 zł W mieście coraz częściej pojawiają się lub przebywają dzikie zwierzęta. Niektóre z nich ulegają wypadom lub chorują. Obowiązkiem ludzi jest niesienie im pomocy. Działalność Eko Patrolu, który od kilku lat pomaga chorym i rannym zwierzętom wymaga wsparcia finansowego, ponieważ systematycznie rośnie liczba podejmowanych działań. W związku ze wzrastająca wrażliwością mieszkańców naszego miasta, środki uzyskane w ramach projektu pozwolą uratować jeszcze większą liczbę zwierząt. Zadaniem projektu jest dofinansowanie zarówno doraźnej pomocy weterynaryjnej jak i leczenia zwierząt dzikich, które wymagają pobytu w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Dzikich. W ramach projektu przeprowadzona będzie również kampania edukacyjno-informacyjna przeznaczona dla mieszkańców Torunia, której zdaniem będzie szerzenie wiedzy na temat postępowania w przypadku odnalezienia w mieście zwierzęcia wymagającego pomocy. Program ma zapewnić pomoc dla potrzebujących zwierząt, a mieszkańców ma utwierdzić w pewności, że znalezione przez nich zwierzęta zostaną odebrane i otoczone opieką przez specjalistów z Eko Patrolu, lekarzy weterynarii oraz Ośrodek rehabilitacji dla zwierząt.

Zmiana zakresu: Kampania edukacyjno-informacyjna na temat sposobu postępowania w przypadku odnalezienia w mieście zwierzęcia wymagającego pomocy.

O0619 Ogólnomiejskie(O) Sygnalizacja świetlna - przejście dla pieszych Trasa Średnicowa - Małachowskiego. Istniejące przejście dla pieszych przez Trasę Władysława Raczkiewicza na wysokości ul. Małachowskiego. Obręb 3, działki nr 71, 73/6. Na listę do głosowania 250 000 zł Projekt dotyczy budowy sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych biegnącym przez Trasę Średnicową na wysokości ul. Małachowksiego i cmentarza przy ul. Wybickiego. Zakłada on wykonanie elementów systemu sygnalizacji wzbudzanej przez pieszych skoordynowanej z systemem świateł na skrzyżowaniu Trasy Średnicowej z Szosą Chełmińską. Realizacja projektu zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo pieszych kierujących się na cmentarz przy ul. Wybickiego, mieszkańców osiedla i uczniów SP nr 4.W pierwotnym kształcie Trasa Średnicowa wyklucza przejście dla pieszych w tym miejscu. Dzięki naciskom mieszkańców zostało ono wytyczone, ale nadal nie jest bezpieczne. logika projektowania traktów komunikacyjnych w miastach powinna być zorientowana na pieszych. Pomimo niewątpliwych zalet tras średnicowych, płynny ruch kołowy nie powinien stać wyżej niż bezpieczeństwo mieszkańców.

Zakres: Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez pieszych i skoordynowanej z systemem świateł na sąsiednich przejściach z sygnalizacją.

O0620 Ogólnomiejskie(O) Bezpieczny Przedszkolak - rozbudowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim nr 17. Parking u zbiegu ulic Gagarina i Sienkiewicza, przy PM nr 17. Na listę do głosowania 450 000 zł Projekt zakłada rozbudowę parkingu oraz przygotowanie nowej organizacji ruchu na terenie przy PM nr 17 oraz punktach usługowych (piekarnia, restauracja Widelec, itp.) Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu w tym rejonie, w szczególności osobom z małymi dziećmi, które uczęszczają do rozbudowanego przedszkola (liczba miejsc w PM nr 17 w ostatnim roku podwoiła się). Realizacja projektu zapewni dostateczną liczbę miejsc osobom korzystającym z punktów usługowych oraz rodzicom i opiekunom przywożącym dzieci do przedszkola. Ponadto planowane jest dodanie oświetlenia i nowych nasadzeń (krzewy i drzewa) przy jednoczesnym założeniu,że prace nie spowodują uszczerbku na istniejącym drzewostanie.

Zmiana zakresu: Rozbudowa parkingu oraz przygotowanie nowej organizacji ruchu na terenie przy PM nr 17 oraz przy punktach usługowych, dodanie oświetlenia i nowych nasadzeń. Realizacja jedynie w zakresie pozwalającym na oszczędzenie drzew.

O0624 Ogólnomiejskie(O) Pomoc kotom wolno żyjącym. Teren Gminy Miasta Toruń. Na listę do głosowania 45 000 zł Przedmiotem projektu jest zakup karmy dla kotów w puszkach, która przeznaczona będzie dla kotów wolno żyjących, zamieszkujących obszar Miasta Torunia. Po zakupie karma rozdysponowana zostanie pomiędzy karmicieli ww. kotów, którzy będą dokarmiali koty pozostające pod ich opieką. W Toruniu znaczna część populacji kotów jest stale dokarmiana przez karmicieli społecznych. Jest to kilkadziesiąt osób, które codziennie dokarmiają koty znajdujące się pod ich opieką. Ilość kotów to przypadających na jednego karmiciela jest różna i waha się od kilku do kilkudziesięciu sztuk. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt opieka nad wolno żyjącymi zwierzętami należy do zadań własnych Gminy. W art. 11 a. ust.2 .pkt.2) ustawy precyzuje, że obowiązkiem Gminy jest m.in. "opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie". Realizacja każdego celu wymaga jednak odpowiednich nakładów finansowych - zaś środki przeznaczone w budżecie na dokarmianie kotów są zdecydowanie niewystarczające.

Zakres: Zakup karmy w puszkach dla kotów wolno żyjących i przekazanie jej, za pośrednictwem wybranej w konkursie organizacji ekologicznej, zarejestrowanym "karmicielom kotów".

O0626 Ogólnomiejskie(O) Remont nawierzchni dwóch odcinków ulicy Wybickiego w Toruniu. Remont nawierzchni dwóch odcinków ulicy Wybickiego: 1 odcinek od skrzyżowania ulic Wybickiego i Wiązowej, wzdłuż budynków przy ulicy Wybickiego 0-32, 19-19C, 21-21C wraz z remontem przylegających do ulicy miejsc postojowych na wysokości budynku przy ulicy Wybickiego 30-32; 2 odcinek od skrzyżowania ulic Wybickiego i Lelewela, wzdłuż zespołu garaży przy ulicy Wybickiego 21D-F (zespół garaży od stacji benzynowej wzdłuż ogrodzenia z zapleczem Państwowej Straży Pożarnej) do skrzyżowania z brukowaną ulicą Wybickiego wraz z remontem nawierzchni przylegających do ulicy miejsc postojowych. Działka o num. geodezyjnym 334/6 Na listę do głosowania 750 000 zł Na remont nawierzchni ulicy Wybickiego, która na Osiedlu Lelewela składa się z trzech odcinków mieszkańcy oczekują od ok.15 lat. Po zakończeniu inwestycji w tym rejonie tj. budowy mieszkań i Trasy Średnicowej, pozostały remonty dróg lokalnych. Wykonanie tego zadania jest bardzo oczekiwane przez mieszkańców Osiedla Lelewela.

Zakres: Remont nawierzchni dwóch odcinków ulicy Wybickiego.

O0629 Ogólnomiejskie(O) Drzewa Torunia. Inwentaryzacja dendrologiczna z oceną stanu zdrowotnego drzewostanu. Wszystkie miejskie drzewa w jednej aplikacji. Dokumentacja dotyczy obszaru Starówki i Bydgoskiego Przedmieścia. Na listę do głosowania 700 000 zł W pierwszym etapie wykonanie inwentaryzacji drzew na gruntach należących do Miasta z wyjątkiem obszaru lasów komunalnych. Konieczne jest uwzględnienie w niej dokładnej lokalizacji, gatunku, opisu stanu zdrowotnego, wymiarów (pierśnica, wysokość). Drugim etapem projektu będzie stworzenie przyjaznej użytkownikowi mobilnej platformy internetowej, której trzonem funkcjonalnym będzie baza zinwentaryzowanych drzew. Najbardziej atrakcyjną cechą tej platformy ma być funkcjonalność "Moje drzewo", która polegać ma na przypisaniu, każdemu zalogowanemu mieszkańcowi - użytkownikowi aplikacji jednego drzewa na gruntach miejskich. W ten sposób każdy mieszkaniec mógłby stać się patronem, opiekunem jednego drzewa. Działanie będzie służyć zwiększeniu świadomości ekologicznej w dobie widocznych zmian klimatycznych.

Zmiana zakresu: Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew, wraz z oceną stanu zdrowotnego oraz systemu informatycznego do gromadzenia i prezentacji uzyskanych danych. Tylko drzewa na terenach publicznych. Ograniczono zakres projektu do możliwego do realizacji w jednym roku budżetowym - tylko obszar Starówki i Bydgoskiego Przedmieścia.

O0630 Ogólnomiejskie(O) Tratwa Flisacka na Rondzie Wiślanym w Kaszczorku. Toruń na środku ronda w Kaszczorku u zbiegu ulic: Księżycowej, Turystycznej i Ligi Polskiej. Obręb 61, działka 404/2 (za geoportal Toruń). Własność Gminy Miasta Torunia. Na listę do głosowania 50 000 zł Projekt będzie nawiązaniem do planowanej nazwy ronda:Rondo Wiślane. Projekt pokaże wszystkim mieszkańcom Torunia oraz przyjezdnym wielowiekowe związki tradycji flisackiej z Toruniem, w szczególności z Kaszczorkiem, który jako niegdyś samodzielna wieś był miejscem stałego zamieszkania oraz nocowania wielu flisaków wiślanych. Replika tratwy ma stać pośrodku ronda w Kaszczorku, które przyjmie nazwę Ronda Wiślanego. Będzie więc tematycznie bezpośrednio nawiązywał do miejsca, w którym stoi. Tratwa ma mieć wymiary (zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu) - 7,8 m x ... m (krawędzią dłuższą od strony rzeki Wisły) oraz szerokość blisko 5 m.

Zmiana zakresu zadania: Urządzenie aranżacji roślinnej nawiązującej charakterem do nazwy ronda i wiślanych tradycji Torunia.

O0631 Ogólnomiejskie(O) Zanim znikną drzewa. Projekt ma charakter ogólnomiejski. Na listę do głosowania 150 000 zł Planujemy zbudować aplikację, dzięki której będzie można dowiedzieć się gdzie, kiedy i jakie drzewa znikną z naszej okolicy. Dzięki niej będzie wystarczająco dużo czasu na rozmowę i być może unikniemy konfliktogennych sytuacji. Pomożemy lepiej dbać o środowisko naszego miasta ale i jego stały rozwój.

Zakres: Zaprojektowanie i budowa aplikacji internetowej, w której prezentowane będą wnioski i decyzje dotyczące wycinki drzew na terenie Torunia.

O0633 Ogólnomiejskie(O) Doprowadzenie oświetlenia ulicznego do ROD "Przy Grobli". Ulica Przy Grobli do wjazdu do ROD "Przy Grobli". Na listę do głosowania 135 000 zł Doprowadzenie oświetlenia ulicznego do ROD "Przy Grobli" wzdłuż drogi przy ulicy Przy Grobli przy której jest część oświetlenia ulicznego. Nadmieniamy, że użytkownicy ogródków działkowych to ludzie wieku podeszłym - powracający z ogrodu bardzo często porą wieczorową do domu autobusem lub rowerem - często pieszo, stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia powracających z ROD zdarzają się przypadki nagabywania, a wręcz dochodzi do napaści przez osoby z podejrzanych środowisk, które wymuszają oddanie pieniędzy, a nawet warzyw i kwiatów.

Zakres: Doprowadzenie oświetlenia ulicznego do wjazdu na teren ROD "Przy Grobli".

O0636 Ogólnomiejskie(O) Akademia Pasji - biblioteczny kurs szycia dla początkujących. Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska Filia nr 16 - Mediateka ul. Raszei 1 87-100 Toruń. Na listę do głosowania 20 000 zł Mediateka na Skarpie jest instytucją coraz bardziej wpisującą się w lokalną społeczność. Naszym celem jest stworzenie biblioteki jako miejsca kojarzącego się nie tylko z książkami, ale takiego w którym każdy może rozwijać swoje pasje. Prowadzimy już zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych: Akademię Twórczych Pomysłów, Klub Kreatywnego Malucha, Klub Seniora oraz kobiece Inspiracje. Tym razem, w ramach planowanej Akademii Pasji, chcielibyśmy nauczyć chętne osoby prostych technik krawieckich, takich jak szycie poduszek, worków, maskotek, kosmetyczek, wszywania zamków czy prostych przeróbek krawieckich. Bezpłatny kurs poprowadzi wykwalifikowana instruktorka. Maszyny i profesjonalny warsztat krawiecki sfinansowany będzie z Budżetu Obywatelskiego.

Zmiana zakresu: Zakup i użyczenie na potrzeby projektu 7 maszyn do szycia, wyposażenie stanowisk krawieckich oraz zorganizowanie 40-godzinnych kursów szycia dla początkujących. Publiczny nabór uczestników kursów. Minimum trzy kursy w 2020 r.

O0637 Ogólnomiejskie(O) Imprezy kulturalne na Forcie I, ul. Winna 19 w Toruniu. Fort I Centrum Kulturalno-Historyczne, ul. Winna 19, 87-100 Toruń. Na listę do głosowania 50 000 zł Imprezy kulturalne na Forcie I ul. Winna 19 w Toruniu to projekt mający zachęcić mieszkańców osiedla Skarpa do korzystania z Centrum Kulturalno-Historycznego Fort I. W tym celu organizacja pozarządowa zorganizuje 4 imprezy na terenie Fortu I w terminie między 01.03.2020 a 30.10.2020. Program imprez: występy zespołu muzycznego, który poprowadzi też karaoke i konkursy z nagrodami o wartości 1000 zł dla uczestników. Występy mają się odbyć pod namiotem na dziedzińcu Fortu. Na każdej imprezie mają być minimum 3 stanowiska warsztatowe obrazujące historię Fortu oraz jego okolic (np. zajęcia wyplatania koszyków, strzelanie z łuku itp.) Na imprezie ma być zapewniony nieodpłatny poczęstunek z foodtrucka (do kwoty 2000 zł, powyżej tej kwoty foodtrucki działają komercyjnie) z przynajmniej jedną potrawą regionalną. Uczestnicy mają być oprowadzani nieodpłatnie po terenie Fortu I w grupach. Na dziedzińcu Fortu ma być zorganizowane kino letnie.

Zakres: Organizacja 4 imprez kulturalno-rekreacyjno-warsztatowych na terenie Fortu I, w okresie marzec - październik 2020.

O0638 Ogólnomiejskie(O) Fantastyczna inicjatywa kulturalna - Fantastyczny Dom Kultury. Preferowana - w obrębie Zespołu Staromiejskiego lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Na listę do głosowania 180 000 zł Celem projektu Fantastyczna inicjatywa Kulturalna jest stworzenie na mapie Torunia miejsca przyciągającego ludzi żądnych wiedzy i poszukujących możliwości rozwijania swoich zainteresowań. Dzięki szerokiej gamie proponowanych zajęć i spotkań kulturalnych z ulubionymi autorami, influencerami, czy popularyzatorami nauki powstanie miejsce atrakcyjne dla hobbystów w każdym wieku. Wspólnym mianownikiem tematycznym wszystkich aktywności animowanych w ramach FIKu będzie szeroko pojęta fantastyka we wszystkich jej aspektach jak i formach. Będzie to także przestrzeń do integracji środowisk pasjonatów.(m.in. literatury, filmu,gier fabularnych, planszowych i bitewnych, kultury azjatyckiej). Dla odwiedzających funkcjonować będzie także otwarta sala kinowa. FIK co dwa tygodnie będzie organizować spotkania podczas których będzie okazja, by spotkać się ze swoimi ulubionymi pisarzami na żywo, czy zadać nurtujące pytania twórcom treści znanym tylko z Internetu.

Zakres: Miejsce spotkań dla miłośników szeroko pojętej fantastyki. Zajęcia, warsztaty, dyskusje, gry fabularne, planszowe, bitewne, seanse filmowe, konkursy, spotkania z influencerami, itp.

P0141 Podgórz(P) Street Workout Szubińska. Siłownia zewnętrzna przy ul. Szubińskiej, na działce numer 656. Na listę do głosowania 40 000 zł Budowa parku kalistenicznego; umieszczenie drążków, drabinek i poręczy do ćwiczeń, na których mogłaby trenować coraz większa liczba osób uprawiających ten sport oraz w celu uzupełnienia sprzętu, już istniejącej w tym miejscu siłowni zewnętrznej (na wzór parków przy ul. Kraszewskiego lub ul. Bema).

Zakres: Budowa parku kalistenicznego, umieszczenie drążków, drabinek i poręczy do ćwiczeń, uzupełnienie sprzętu już istniejącej w tym miejscu siłowni zewnętrznej. W razie wyboru nastąpi korelacja z innymi projektami tego typu realizowanymi w tym rejonie.

P0143 Podgórz(P) Relax przy grillu. Działka numer 656 przy ul. Szubińskiej (obok siłowni zewnętrznej i boiska). Na listę do głosowania 20 000 zł Projekt zakłada ustawienie zewnętrznego grilla oraz dwóch ławek ze stołami i śmietników. Ów teren jest idealnym miejscem na spotkania integracyjne mieszkańców oraz rodzin. Miejsce do grillowania jest bardzo potrzebne na tym osiedlu, ponieważ pozwoli to łatwiej nawiązywać kontakty pomiędzy mieszkańcami dzielnicy.

Zakres: Ustawienie zewnętrznego grilla oraz dwóch ławek ze stołami i śmietników. W razie wyboru nastąpi korelacja z innymi projektami tego typu realizowanymi w tym rejonie.

P0144 Podgórz(P) Modernizacja boiska na Szubińskiej. Boisko na działce - numer 656 przy ul. Szubińskiej. Na listę do głosowania 10 000 zł Projekt zakłada podwyższenie płotu za bramki tak zwanymi "piłkochwytami". Aktualnie piłka często przelatuje ponad istniejącym płotem i stwarza to zagrożenie dla uczestników ruchu na ulicy Szubińskiej i Gniewkowskiej.

Zakres: Podwyższenie płotu za bramkami - tak zwanych "piłkochwytów". W razie wyboru nastąpi korelacja z innymi projektami tego typu realizowanymi w tym rejonie.

P0145 Podgórz(P) Zielony azyl dla mieszkańców Podgórza i ich pupili. Teren dokładnie pomiędzy ulicami: Okólną 11A, Okólną 13, Okólną 34 i Letnią 73. Dla specyzowania: w GoogleMaps (tryb satelity) to zadrzewiony teren ze zrujnowanym budynkiem przypominającym wartownię. Na listę do głosowania 120 000 zł Na szarym Podgórzu zieleni nigdy nie będzie za wiele, dlatego proponuję zbudowanie rekreacyjnego terenu dla mieszkańców, w którym znalazłyby się zarówno plac zabaw, ławeczki, siłownia zewnętrzna jak i atrakcje dla psów i miejsce do ich wyprowadzania. Według projektu istniejąca zieleń ma zostać uporządkowana, a nowe rośliny mają zostać zasadzone. Postuluję również o rozwiązanie problemu znajdującego się na tym terenie zrujnowanego budynku, który stanowi zagrożenie dla otoczenia.

Zmiana zakresu: Urządzenie terenu rekreacyjnego, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, ławek oraz miejsca wyprowadzania psów (o ile pozwolą na to wymagane odległości od urzędzeń zabawowych). Budynek w ramach innego działania miasta.

P0146 Podgórz(P) Łapy, łapy, cztery łapy - chodź na wybieg nie do chaty. Podgórz - teren między ulicami: Inowrocławską / Andersa / Drzymały. Na listę do głosowania 50 000 zł "Osiedle Letnia" zamieszkuje bardzo duża liczba psów, a jednocześnie nie ma miejsca ogrodzonego i bezpiecznego dla czworonogów po całej lewej stronie Wisły. Urządzenie wybiegu dla psów z ogrodzeniem, wydzieloną śluzą przy wejściu, ławkami, torem agillity, koszem na śmieci, koszem z dystrybutorem torebek na psie odchody, ławkami dla właścicieli, psią toaletą, tablicą informacyjną, zakrzewieniem - byłoby wybawieniem dla zamieszkujących właścicieli i ich pupili. Mieszkańcy lewego brzegu Wisły są niestety pozbawieni wybiegów dla psów, a czy jesteśmy gorszymi mieszkańcami niż mieszkańcy innych dzielnic? W trosce o środowisko, aby kompleks nie stał się tylko toaletą dla czworonogów, projekt obejmie budowę ogrodzonego wybiegu dla psów, w sąsiedztwie terenów zielonych.

Zakres: Urządzenie wybiegu dla psów z ogrodzeniem, 5 płotków do przeskakiwania, 4 obręcze, 2 kładki,  2 huśtawki, 1 szyld, 2 poidełka dla psów, ogrodzenie, furtki drewniane, kosze na odpady (w tym psie odchody), ławeczki, wytyczenie ścieżek, nowe nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, uporządkowanie istniejącej zieleni, plac zabaw dla dzieci (huśtawki, drabinki, wieża, zjeżdżalnia, karuzela), kamera monitoringu. Teren między ulicami: Inowrocławską / Andersa / Drzymały.

P0148 Podgórz(P) Plac wielofunkcyjny "Glinki". Ul. Szubińska, teren zielony między boiskiem sportowym a Parafią pw. S.W. Frelichowskiego w Toruniu. Na listę do głosowania 160 000 zł Plac wielofunkcyjny "Glinki" przy boisku do gry w koszykówkę na ul. Szubińskiej będzie miejscem gdzie dzieci będą uczyć się jazdy na rolkach, deskorolkach czy rowerach, a w okresie zimowym dzięki zamianie nawierzchni na lodowisko, również na łyżwach. Dla osób które lepiej opanują jazdę na jednośladach lub rolkach atrakcyjnych będą elementy wyposażenia skateparku. Wokół placu postawione zostaną ławki osłonięte od słońca. Całość stanowić będzie miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi.

Zakres: Wykonanie elementów skateparku, oświetlenie, 5 ławek, zadaszenie obiektu nad ławkami, naniesienie graffiti klasycznych zabaw chodnikowych, podwyższone obrzeże umożliwiające wylanie wody na lodowisko, monitoring obiektu. W razie wyboru nastąpi korelacja z innymi projektami tego typu realizowanymi w tym rejonie.

P0149 Podgórz(P) Aktywny Podgórz - siłownia łącząca pokolenia. Ul. 63 Pułku Piechoty (naprzeciwko bloku 73A). W tym miejscu znajduje się już wydzielony teren pod plac zabaw, którego obecnie planowana jest modernizacja. Na listę do głosowania 70 000 zł Budowa siłowni plenerowej w tym łatwo dostępnym dla mieszkańców miejscu ze szczególnym uwzględnieniem znajdującego się obok placu zabaw, który ma przejść gruntowną modernizację, zachęci do aktywnego spędzania wolnego czasu dla całej społeczności lokalnej. Proponowana budowa siłowni plenerowej pod chmurką byłaby dużym uatrakcyjnieniem oferty sportowej dla mieszkańców w różnym wieku bez względu na poziom sprawności fizycznej. Utworzenie tego miejsca to szansa na zdrowe i radosne życie a także na włączenie do aktywnego udziału w życiu lokalnym młodzieży, która będzie miała swoje miejsce do organizacji czasu wolnego.

Zakres: Budowa siłowni plenerowej, ławeczka, kosze na śmieci, stojak na rowery, obramowanie z kostki brukowej.

P0150 Podgórz(P) Trójkąt Galona. Trójkątny "dziki" teren na zbiegu ulic Letnia i Galona. Działka nr 643/1, 643/2, 636/2. Na listę do głosowania 190 000 zł Zagospodarowanie "dzikiego" terenu na zbiegu ulic Letnia i Galona przy równoczesnym zachowaniu obecnego zadrzewienia. Wyrównanie gruntu i budowa parkingu na tej części ww terenu, która obecnie już jest jako parking wykorzystywana. Na pozostałej części rewitalizacja obszaru zielonego, wyrównanie terenu, wykonanie nasadzeń drzew ozdobnych i krzewów, montaż ławek, wytyczenie ścieżek, montaż koszy na śmieci i psie odchody.

Zakres: Zagospodarowanie terenu, zachowanie obecnego zadrzewienia, wyrównanie gruntu, budowa parkingu, rewitalizacja obszaru zielonego, wykonanie nasadzeń drzew ozdobnych i krzewów, montaż ławek, wytyczenie ścieżek, montaż koszy na śmieci.

P0151 Podgórz(P) Budowa chodnika od bloku 75A do ulicy Andersa. Teren pomiędzy blokiem przy ulicy 63 Pułku Piechoty 75A wzdłuż bloku do bramki i dalej do ulicy Andersa. Na listę do głosowania 75 000 zł Budowa chodnika od bloku przy ulicy 63 Pułku Piechoty 75A wzdłuż bloku do bramki i dalej do ulicy Andersa.

Zakres: Budowa chodnika na wskazanym odcinku.

P0152 Podgórz(P) Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej przy ul. Poznańskiej 294 w Toruniu. Ul. Poznańska 294: nr działki 47/10 obręb 77 TTBS, nr działki 44/10 obręb 77 GMT. Na listę do głosowania 50 000 zł Projekt przedstawia budowę siłowni zewnętrznej na utwardzonym podłożu. Urządzenia siłowni przeznaczone dla osób w każdej kategorii wiekowej. Budowa siłowni zewnętrznej pozwoli aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu oraz przyczyni się do integracji mieszkańców obszaru.

Zakres: Budowa siłowni zewnętrznej na utwardzonym podłożu, postawienie orbitreka, biegacza, rowerów, twistera, prasy nożnej, wioślarza, słupa, pajacyka, steppera, 2 ławek. Tablica z regulaminem korzystania, kosz na śmieci.

R0117 Rubinkowo(R) Rozbudowa i modernizacja parkingu przy ul. Filomatów Pomorskich etap III. Parking przy garażach ul. Filomatów Pomorskich 5. Na listę do głosowania 192 000 zł Zmiana zakresu: Rozbudowa i modernizacja parkingu przy ul. Filomatów Pomorskich etap III - około 26 miejsc postojowych (wykonanych z kostki brukowej łącznie z dojazdami) na terenie przylegającym do garaży (po ich lewej stronie i przed nimi).

Zakres: Rozbudowa i modernizacja parkingu z kostki brukowej. Liczba miesc uzależniona od limitu dostępnych środków.

R0119 Rubinkowo(R) Oświetlenie dla torów rowerowych pumptrack na Rubinkowie. Obszar istniejącego kompleksu torów rowerowych pumptrack na terenie IX LO na Rubinkowie, ulica Rydygiera 12A. Działka ewidencyjna 49/40 obręb 0051. Na listę do głosowania 80 000 zł Zgłoszony projekt ma na celu rozbudowę istniejącego kompleksu torów typu pumptruck zlokalizowanego na terenie IX LO na Rubinkowie o infrastrukturę oświetleniową. Realizacja będzie polegała na umiejscowieniu 6-8 latarni energooszczędnych typu LED w otoczeniu torów. Dobre oświetlenie torów pozwoli na bezpieczne korzystanie również po zachodzie słońca.

Zakres: Oświetlenie istniejącego kompleksu torów typu pumptruck: 6-8 latarń energooszczędnych typu solarnego.

R0123 Rubinkowo(R) Tyrolski szlak - 2 zjazdy linowe pełne radości. Donimirskiego 7 w stronę Kasztanowej 31, nr działki 7/31 i 10/23 - 1 tyrolka; Łyskowskiego 28 - teren SP nr 8 (od strony rakowicza7), nr działki 29/23 - 1 tyrolka. Na listę do głosowania 60 000 zł Tyrolka jest coraz bardziej popularną formą rozrywki dla dzieci. Należy ona do ciekawszych i na pewno bardziej ekstremalnych. Jest to idealne urządzenie zabawowe, które uczy wytrzymałości oraz odpowiedniego utrzymania równowagi. Dzieci mogą doświadczyć nieco innej i ciekawej formy rozrywki. Biorąc pod uwagę rzadkość występowania tyrolki, dzieci maja zagwarantowaną świetną zabawę podczas każdorazowego zjazdu. Pamiętajmy o tym, że aktywność dziecka na świeżym powietrzu oddziałuje na jego wychowanie, jego postrzeganie zasad współdziałania i panujące prawa w grupie. inwestycja w tyrolki zwiększy również atrakcyjność terenów na których powstaną zjazdy linowe.

Zmiana zakresu: Ustawienie 2 tyrolek w dwóch lokalizacjach (Donimirskiego 7 oraz Łyskowskiego 28) - podest z desek, lina ocynkowana, wózek ze stali nierdzewnej z autamtycznym hamulcem, gumowe siedzisko z wkładem metalowym. Trzecia lokalizacja - ul. Buszczyńskich 13 - niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

R0124 Rubinkowo(R) Gry planszowe - ćwiczymy umysł. Kasztanowa 31, nr działki 7/28 (1 stół do gier planszowych); Buszczyńskich 1-3, nr działki 31/42 (1 stół do gier planszowych); Buszczyńskich 5-7, nr działki 31/42 (1 stół do gier planszowych); Buszczyńskich 13, nr działki 10/27 (1 stół do gier planszowych); promenada Piskorskiej - w pobliżu Piskorskiej 7-8 nr działki 64/53 (1 stół do gier planszowych); Niesiołowskiego 8-10, nr działki 54 (1 stół do gier planszowych); Działowskiego 10 przy placu zabaw, nr działki 53/32 (1 stół do gier planszowych); Dziewulskiego 33 plac zabaw, nr działki 71/31 (1 stół do gier planszowych); Dziewulskiego 22 nr działki 75/26 (1 stół do gier planszowych). Na listę do głosowania 100 000 zł Rozrywka, którą dostarczają przeróżne gry planszowe, może okazać się owocna zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Poprzez systematyczne granie w różne gry planszowe dzieci uczą się taktycznego myślenia, kreatywności i są bardziej otwarte na świat zewnętrzny. U osób starszych gry spowalniają proces obumierania komórek mózgowych. Jednocześnie przewagą gier planszowych nad grami komputerowymi, są przede wszystkim ich trudne do zastąpienia funkcje społeczne takie jak wysoka integracja grupy uczestników czy podtrzymanie więzi interpersonalnych.Poza tym ustawienie stołów do gier spowoduje zwiększenie atrakcyjności terenów naszego osiedla.

Zakres: Ustawienie 9 stołów do gier planszowych w różnych lokalizacjach na terenie osiedla, wskazanych we wniosku.

R0126 Rubinkowo(R) Ze sportem na Ty - rewitalizacja boiska międzybudynkowego. Boisko usytuowane jest przy ul. Łyskowskiego 9-11 (koło placu zabaw) - działka nr 49/57 obręb 51. Na listę do głosowania 192 000 zł Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z boiska oraz o estetykę tego obiektu sportowego widzę potrzebę modernizacji boiska pomiędzy blokami przy ul. Łyskowskiego 9-11-13. Nowe boisko zyskałoby bezpieczną nawierzchnię, nowe ogrodzenie i infrastrukturę towarzyszącą tj.: nowe ławki i kosze na śmieci. Boisko sportowe daje możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego. Aktywność fizyczna to nieodzowny element zdrowego stylu życia. Z każdej strony słyszymy, że sport to zdrowie, a jego uprawianie pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie fizyczne i psychiczne. Wyznaczając sobie kolejne cele w sporcie oraz stopniowo realizując je, zyskujemy nie tylko coraz lepszą kondycję fizyczną, ale również poczucie, że ma dla nas rzeczy niemożliwych. Zmodernizowane boisko to zdecydowanie bardziej bezpieczna i ciekawsza opcja spędzania czasu wolnego.

Zakres: Modernizacja boiska, wykonanie podbudowy i nawierzchni syntetycznej, wyrysowanie pól do gry, nowe ogrodzenie, 2 kosze do gry w koszykówkę, 2 ławki, 2 kosze na śmieci.

RU0054 Rudak(RU) Stanowiska parkingowe wzdłuż osiedla Sosnowy Las. Obręb 66, działki 136,137, droga miejska ul. Strzałowa, wzdłuż nieruchomości 17-19. Na listę do głosowania 160 000 zł Modernizacja chodnika i budowa ogólnodostępnego parkingu wzdłuż nieruchomości Strzałowa 17-19. Utworzenie 30 miejsc parkingowych. Nawierzchnia z kostki brukowej wraz z odwodnieniem. Projekt ten umożliwi mieszkańcom nowych bloków parkowanie w pobliżu nieruchomości. Na terenie osiedla brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych zarówno dla mieszkańców, rodziców dowożących dzieci do przedszkola i żłobka oraz przyjeżdżających gości.

Zmiana zakresu zadania: Budowa 7 miejsc parkingowych, z uwzględnieniem konieczności ochrony zieleni.

RU0059 Rudak(RU) Renowacja figurki Matki Bożej przy ul. Rudackiej. Figurka Matki Bożej przy ul. Rudackiej 25. Na listę do głosowania 20 000 zł Renowacja figurki Matki Bożej przy u. Rudackiej 25. Oczyszczenie pozostałości starych farb, uzupełnienie ubytków, likwidacja pęknięć i odmalowanie oraz wzmocnienie terenu wewnątrz ogrodzenia i odrestaurowanie obudowy figurki.

Zakres: Renowacja figurki, oczyszczenie pozostałości starych farb, uzupełnienie ubytków, likwidacja pęknięć, odmalowanie, wzmocnienie terenu wewnątrz ogrodzenia, odrestaurowanie obudowy figurki.

RU0060 Rudak(RU) Stacje naprawcze rowerowe. Cztery lokalizacje wskazane na mapce. Na listę do głosowania 45 000 zł Montaż stacji naprawczych rowerowych w wybranych lokalizacjach okręgu Rudak: 1. Ul. Podgórska - Łódzka - teren parkingu, przy biurowcu "Paluszek"; 2. Ul. Rudacka - przy siłowni zewnętrznej, przebieg ścieżki rowerowej; 3. Rondo im. W. Pileckiego - zjazd z trasy Nowomostowej po stronie "Uszkok"; 4. Ul. Podgórska - parking miejski, skrzyżowanie z ul. Grzybową. Brak stacji na terenie okręgu.

Zakres: Montaż stacji naprawczych rowerowych w wybranych lokalizacjach okręgu Rudak - 4 punkty.

RU0062 Rudak(RU) Pojemniki przeznaczone na składowanie psich odchodów: 7 sztuk. Gerwazego: 4, 6, 12, 16, 22; Podgórska: 14b,d - działki: 88/6, 96, 97 i 14/6, obręb 66. Na listę do głosowania 5 000 zł Pojemniki na składowanie psich odchodów przyczynią się do poprawy estetyki i higieny terenów zielonych osiedla Gerwazego.

Zakres: Postawienie 7 pojemników na odpady (do których można też wrzucać psie odchody) oraz podajników na woreczki, we wskazanych lokalizacjach.

RU0063 Rudak(RU) Stojaki na rowery przy budynku Gerwazego / Podgórska. Gerwazego: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22; Podgórska 14 b,d - Działki nr 88, 6/96, 97 i 14b, obręb 66. Na listę do głosowania 20 000 zł Stojaki na rowery przyczynią się do poprawy funkcjonalności, estetyki na terenie Osiedla Gerwazego.

Zakres: Zainstalowanie 15 stojaków na rowery, kształt odwróconej litery U, we wskazanych lokalizacjach.

RU0064 Rudak(RU) Inwentaryzacja i waloryzacja cennych drzew na terenie Rudaka. Tereny zielone na terenie Rudaka, m.in.: obręb 67 Dz.ew. 201/3, 227, 208, 215, 554, 561, 593, obręb 66 Dz. ew.127/25 oraz wokół budynków użyteczności publicznej, np. szkoła należąca do gminy na terenie Rudaka lub na działkach prywatnych na terenie Rudaka (za zgodą właściciela). Ponadto możliwe jest dodanie działek obejmujących pasy drogowe. Na listę do głosowania 70 000 zł Projekt polega na wykonaniu w terenie inwentaryzacji drzew na terenie działek należących do miasta oraz wskazaniu najcenniejszych okazów wymagających zachowania ze względu na znaczne wymiary, wysokie walory estetyczne, przyrodnicze, ochrony klimatu lokalnego, itp. Wyniki prac terenowych proponuje się przedstawić mieszkańcom poprzez działającą aplikację na stronie https://www.mojedrzewo.torun.pl/incident/all. Sugeruje się również możliwość rozwoju aplikacji o możliwość dodawania na mapie poszczególnych drzew cennych dla mieszkańców. Rudak aktualnie przechodzi intensywne zmiany sposobu zagospodarowania i obniżania walorów przyrodniczych. Dla wielu osób drzewa są istotne z różnych powodów. Stworzenie i wypełnienie mapy drzew dostępnej dla mieszkańców pozwoli na wskazanie cennych egzemplarzy oraz ułatwi dialog związany z ich ochroną.

Zakres: Inwentaryzacja drzew na terenach gminnych okręgu, wykonanie georeferencji drzew, wskazanie najcenniejszych okazów, udostępnienie informacji w aplikacji mojedrzewo.torun.pl.

RU0065 Rudak(RU) Walentynkowe budki lęgowe na Rudaku za odpady z plastiku. Budki lęgowe będą mogły być zamontowane przez mieszkańców na drzewach (tereny zielone: obręb 67 dz.ew.201/3, 227, 208, 215, 567, 554, 561, 593, obręb 66 Dz.ew. 127/25) i budynkach użyteczności publicznej, np. szkoła, Dom Muz należących do gminy na terenie Rudaka lub działkach prywatnych na terenie Rudaka. Na listę do głosowania 20 000 zł Projekt polega na zakupie i przekazaniu mieszkańcom do montażu budek lęgowych dla ptaków. Warunkiem przekazania 1 szt. budki lęgowej będzie przekazanie przez mieszkańca 1 kg zgniecionych butelek PET. Termin realizacji akcji - 14.02.2020 r. Przewiduje się przekazanie budek o różnych średnicach otworów: 50 szt. dla jerzyków, 50 szt. dla sikor, 50 szt. dla szpaków. Budki lęgowe będą mogły być zamontowane przez mieszkańców na drzewach i budynkach (np. użyteczności publicznej) należących do gminy na terenie Rudaka lub działkach prywatnych na terenie Rudaka. Projekt łączy w sobie dbałość o środowisko naturalne poprzez zwiększenie liczby miejsc do gniazdowania ptaków owadożernych oraz wspiera ponowne wykorzystanie odpadów plastikowych poprzez obieg zamknięty. Budka lęgowa to symbol święta miłości: jest gniazdem, w którym ptaki mogą składać jaja i wychowywać pisklęta. Podobna akcja organizowana jest z powodzeniem od wielu lat w Krakowie.

Zakres: Zakup 150 budek lęgowych dla ptaków (50 dla jerzyków, 50 dla drobnych ptaków, 50 dla szpaków) i przekazywanie ich w zamian za dostarczone butelki PET.

RU0066 Rudak(RU) Psi park. Działka nr 127/25, między osiedlem Sosnowy Las a kulochwytem. Na listę do głosowania 50 000 zł Budowa wybiegu dla psów w celu rekreacyjnym, ogrodzone i wyposażone w sprzęt do ćwiczeń i spędzania wolnego czasu z pupilem np. mostki, bieżnie itp. Zwarta i gęsta zabudowa ciągle się zwiększa, brak miejsc na spacery z psami. Proponowany teren oddalony od zabudowy mieszkaniowej, otoczony drzewami, wyciszający.

Zakres: Budowa wybiegu dla psów, ogrodzony i wyposażony w sprzęt do ćwiczeń. Realizacja zgodnie zgodnie ze standardami obowiązującymi w Gminie Miasta Toruń.

SK0330 Skarpa(SK) Bezpieczna Skarpa. Ligi Polskiej 5, Witosa 9 obręb 59 nr działki 92/9; Szarych Szeregów 2 obręb 59 nr działki 46/5; Szosa Lubicka 152 obręb 58 nr działki 35/54. Na listę do głosowania 140 000 zł Zagwarantowanie bezpieczeństwa w miejscach uczęszczanych ciągów pieszych. Montaż 11 lamp typu LED w newralgicznych częściach osiedla przyczyni się do znaczącej poprawy bezpieczeństwa tej części osiedla.

Zakres: Montaż 11 lamp typu LED we wskazanych lokalizacjach. Podłączenie do systemu zasilania SM Na Skarpie.

SK0332 Skarpa(SK) Plac zabaw. Toruń, osiedle Na Skarpie, ul. Kusocińskiego 6, 16 a Malinowskiego 5, 7. Obręb 59 numer działki 94/13. Na listę do głosowania 215 000 zł Rewitalizacja ostatniego fragmentu boiska na którym w pierwszym etapie powstała siłownia zewnętrzna, w drugim etapie zrealizowano "Certyfikowany i bezpieczny plac zabaw dostosowany dla wszystkich - bez barier ". Obecny etap zepnie w klamrę teren byłego boiska po betonowym korcie. Powstanie atrakcyjny i kolorowy plac zabaw dla dzieci w przedziale wiekowym od 3 lat do 8 lat.

Zakres: Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, obreży placu, montaż urządzeń - zestaw zabawowy, bujaki 2 szt., huśtawka wagowa 2 szt., huśtawka wahadłowa, karuzela, ławka 1+2 szt. Tablica z regulaminem, kosze na śmieci 3 szt., nowe oświetlenie LED 4 szt., ogrodzenie panelowe. Zakres zostanie dostosowany do dostępnej puli środków, tj. 215 000 zł.

SK0336 Skarpa(SK) Sport - to zdrowie. Boisko usytuowane pomiędzy budynkami Szarych Szeregów 5 i Szarych Szeregów 7, obręb 59, numer działki 46/5. Na listę do głosowania 217 000 zł Zamiana starych wręcz straszących obiektów małej architektury na obiekty, które spełniać będą funkcje sportowo-rekreacyjne przeznaczone do aktywnego wypoczynku, dające możliwość podejmowania różnorodnych form aktywności w myśl zasady "Sport to zdrowie".

Zakres: Rewitalizacja boiska - przystosowanie do gry w futsal, piłkę ręczną, koszykówkę (2 kosze). Nawierzchnia poliuretanowa, obrzeże z kostki, 2 bramki, 4 lampy LED, nowe ogrodzenie, piłkochwyty, 20 siedzisk stadionowych, kosze na śmieci, tablica z regulaminem. Zakres zostanie dostosowany do dostępnej puli środków, tj. 217 000 zł.

SM0414 Staromiejskie(SM) Rekreacja i relaks w SP 24 - dokończenie zadania z 2019 r. Szkoła Podstawowa nr 24 w Toruniu ul. Ogrodowa 3/5, 87-100 Toruń dokładnie - boisko dla uczniów klas starszych. Na listę do głosowania 180 000 zł Projekt przewiduje dokończenie zadania z 2019 r. czyli stworzenie na nowo powstałym boisku strefy rekreacji (zamontowanie betonowych stołów do gry w tenisa, szachy, warcaby oraz gry w piłkarzyki) i strefy relaksu ( zamontowanie na bezpiecznej nawierzchni dwóch huśtawek typu "bocianie gniazdo"). Uzupełnienie siłowni zewnętrznej o trzy nowe urządzenia, przedłużenie rozbiegu bieżni do skoku w dal, wymianę chodnika wzdłuż sali gimnastycznej oraz przykrycie nową trawą z rolki terenu obejmującego projekt i instalację oświetlenia na boisku szkolnym.

Zakres: Uzupełnienie siłowni o trzy urządzenia, 2 lampy LED, stół do gry w piłkarzyki, do gry w szachy oraz w warcaby, stół do ping-ponga, wymiana chodnika, huśtawka bocianie gniazdo (bezpieczna nawierzchnia), trawa z rolki, przedłużony rozbieg bieżni do skoku w dal, przykrycie studzienek.

SM0417 Staromiejskie(SM) Zasługujemy na piękną zieleń pod oknami! Rewaloryzacja skwerku pod blokiem PCK 21-25. Skwer pod blokiem PCK 21-25 - miejske działki, nie są objęte dzierżawą. Na listę do głosowania 55 000 zł Brzoza pod blokiem PCK 21-25 uschła, wierzbę płacząca ledwie odbiła po drastycznym przycięciu. Ziemia na trawniku jest tak nieurodzajna, że nawet chwasty nie chcą tu rosnąć. Prosimy o kompleksową poprawę estetyki i funkcjonalności tego miejsca. Mamy prawo mieć ładny i ekologiczny widok z okien. Prosimy o odtworzenie żywopłotu, rabaty bylinowe, łąkę kwietną, praktyczniejsze stojaki dla rowerów, usunięcie martwej brzozy, leczenie obecnych tu drzew. W bloku mieszka dużo starszych osób, niech to miejsce uprzyjemnia im jesień życia.

Zakres: Uzupełnienie żywopłotu tak, aby okalał cały trwanik, wymiana ziemi, utwardzenie łąki, przesunięcie ławki, wymiana krzewu na rabatę bylinową przy ławeczkach, wymiana stojaka na rower o kształcie U i przesunięcie go, usunięcie suchej brzozy, nasadzenie nowych krzewów i drzew, pielęgnacja i leczenie istniejącego drzewostanu, ustawienie estetycznego termokompostownika, kranik z wodą, budki lęgowe dla ptaków, domki dla owadów.

SM0418 Staromiejskie(SM) Wyjście ewakuacyjne ratujące życie dzieci. Jęczmienna 10. Placówka Stowarzyszenia WĘDKA. Na listę do głosowania 90 000 zł Zakup i montaż schodów ewakuacyjnych w placówce wsparcia dziennego WĘDKA na Starówce dla 200 dzieci. Obecnie w lokalu jest tylko jedno wyjście, co w razie pożaru czy innych katastrof jest niewystarczającym. Lokal, gdzie przebywają dzieci mieści się poniżej 3 m pod poziomem chodnika, więc ucieczka oknami obecnie nie jest możliwa. Stąd pomysł, aby jedno z okien przerobić na drzwi i dostawić do nich 3 metrowe schody. Projekt schodów takich istnieje od początku funkcjonowania budynku jako budynek dla NGO-sów toruńskich, jednak nie został do tej pory wdrożony w życie, Skąd nasz pomysł do budżetu obywatelskiego.

Zakres: Urządzenie wyjścia ewakuacyjnego z obiektu, schody wewnętrzne, oznaczenia ewakuacyjne.

SM0421 Staromiejskie(SM) Dość marnowania energii torunian!!! Spotkania będą zorganizowane na terenie Torunia. Na listę do głosowania 50 000 zł Każdego dnia na placach zabaw czy miejskich siłowniach bezpowrotnie marnujemy energię mieszkańców Torunia. Dzieci beztrosko bawiące się na huśtawkach i karuzelach, czy ćwiczący na maszynach młodzi ludzie, przez 356 dni w roku zamieniają energię mięśni na energię cieplną i bezpowrotnie ją tracącą. A przecież odzyskaną energię możemy wykorzystać na wiele sposobów. Choćby na oświetlenie placu zabaw po zapadnięciu zmroku. A może generator mgły który ochłodzi nasze rozgrzane ciała, czy po prostu do ładowania smartfonów? Energię możemy też sprzedać i zysk przeznaczyć na pomoc potrzebującej rodzinie, na rzecz schroniska czy na hospicjum. Chcemy razem z wami zaprojektować i zbudować urządzenia, które zmienią energię naszych mięśni w coś dobrego. Pomożemy w ten sposób i sobie i środowisku.

Zmiana zakresu zadania: Zorganizowanie spotkania przeprowadzonego metodą Design Thinking, podczas którego mieszkańcy będą pracować nad koncepcją instalacji umożliwiających odzyskiwanie energii z miejskich placów zabaw. Zadanie będzie miało charakter edukacyjno-kreatywny, służący zarówno wzrostowi świadomości w zakresie ekologii, potrzeb i możliwości energetycznych w szczególności ze źródeł odnawialnych, jak i stanowiący próbę znalezienia pomysłów na poziomie idei oraz koncepcji technicznych służących wykorzystaniu energii mechanicznej wyzwalanej podczas korzystania z różnego rodzaju urządzeń na placach zabaw. Zakres związany z tworzeniem prototypów, testowaniem i wdrożeniem zostaje wyłączony z projektu. Projektowanie i budowa urządzeń nie należy do zadań własnych gminy.

ST0108 Stawki(ST) Renowacja osiedlowego placu zabaw przy SMBDJ "Zakole". Okólna 142/142 a-b-c. Na listę do głosowania 40 000 zł „Ludzie nie dlatego przestają się bawić, że się starzeją, lecz starzeją się, bo przestają się bawić” - Mark Twain. Po co ten projekt? Aby stworzyć na osiedlu Stawki lepsze warunki dla nas i naszych dzieci. Dzieci uwielbiają się bawić. Dorośli potrzebują chwil wytchnienia i odpoczynku. Ważne, by zabawa była ciekawa, ucząca, a także bezpieczna. I tu przechodzimy do sedna sprawy. Cztery Place Zabaw na Osiedlu Stawki przy SMBDJ Zakole są już stare, nie mają odpowiedniej nawierzchni i nie ma na nich miejsca odpoczynku dla rodziców i starszych dzieci. Jeden z tych placów stoi zapomniany i niewykorzystany. Dlatego świetnym rozwiązaniem będzie renowacja 4 placów zabaw, bezpieczne gumowane podłoże, nowe elementy, jak huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice i karuzele i hamak a także bezpieczne ogrodzenia oraz ławki i stoliki, by swobodnie można zjeść przekąskę lub poczytać książkę. Jako mama 4-latka widzę jak ważne jest przebywanie dziecka na świeżym powietrzu, swobodna zabawa i spotykanie dzieci z sąsiedztwa. Przy okazji można poznać lepiej sąsiadów i nawiązać przyjazne relacje z nimi. Głosujcie sąsiedzi! A potem przybywajcie na gotowe miejsca wypoczynku!

Zmiana zakresu: Renowacja jednego placu zabaw (ul. Okólna 142/142 a,b,c): wymiana huśtawki na podwójną i bezpieczną, karuzela bezpieczna tarczowa, zjeżdżalnia ze wspinaczką, wygrodzenie piaskownicy z drewnianym daszkiem, zmiana ceglanego murku na drewniany. Pozostałe lokalizacje zbyt blisko dróg.

ST0109 Stawki(ST) Nowoczesny plac zabaw - rozbudowa infrastruktury przy ul. Nenufarów. Ul. Nenufarów, działki nr 739. Na listę do głosowania 120 000 zł Projekt zakłada rozbudowę istniejącego placu zabaw przy ul. Nenufarów. Istniejąca infrastruktura obejmuje głównie urządzenia dla małych dzieci, jednakże wciąż powiększające się osiedle budynków jedno- i wielorodzinnych sprawia, że w godzinach szczytu brakuje miejsca dla dzieci starszych, które bawią się głównie na ulicach i na pobliskiej górce. W związku z tym planowania jest modernizacja placu zabaw i wyposażenie go na sąsiadujących terenach o infrastrukturę dla nieco starszych użytkowników: 1) zjazd linowy typu Tyrolka, 2) kompleks trampolin umieszczonych w ziemi, 3) konstrukcja typu małpi gaj, 4) ławki ze stolikami, 5) stół do pin-ponga.

Zakres: Zjazd linowy typu tyrolka, kompleks trampolin umieszczonych w ziemi, konstrukcja typu małpi gaj, ławki ze stolikami, stół do ping-ponga.

ST0113 Stawki(ST) Play-Park. Park przy skrzyżowaniu ul. Strzałowa i Artyleryjskiej (Stawki). Na listę do głosowania 120 000 zł Stwórzmy wspólną przestrzeń do zabawy dla dzieci w Parku na rogu ul. Strzałowej/ Artyleryjskiej. To miejsce bardzo chętnie odwiedzane przez młodsze oraz starsze dzieci i dorosłych w czasie wolnym. Dodajmy dziecięcego charakteru poprzez instalacje elementów placu zabaw tj. bujaczka, zjeżdżalnia, karuzela, piramida wspinaczkowa. Niech przestrzeń służy integracji mieszkańców z okolicznych zamkniętych osiedli a także domków jednorodzinnych, będzie miejscem aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu przez nasze dzieci.

Zakres: Przestrzeń do zabawy, plac zabaw: zjeżdżalnia, karuzela, huśtawka, sprężynowce, drabinki. Bezpieczna nawierzchnia z płyt amortyzaujących i antypoślizgowych.

W0425 Wrzosy(W) Czyste i zadbane Wrzosy. Wzdłuż ul. Słowiczej, Lisiej, św. Antoniego oraz Jeleniej. Na listę do głosowania 3 000 zł Projekt "Czyste i zadbane Wrzosy"ma na celu montaż śmietników (w tym śmietników na psie odchody) wzdłuż ulic Słowiczej, Lisiej, św. Antoniego oraz Jeleniej. Wspólnie zadbajmy o otoczenie wokół nas. Montaż śmietników powinien przyczynić się nie tylko do realnej poprawy czystości, może również pozytywnie wpłynąć na świadomość mieszkańców ich większą wrażliwość na czystość w najbliższym otoczeniu.

Zakres: Montaż koszy na śmieci (8 sztuk) oraz podajników na woreczki do zbierania psich odchodów.

W0426 Wrzosy(W) Zagraj w grę - zbieraj po psie. Rejon ulic Freytaga, Watzenrodego, Hubego, Strobanda. Miejsce do ustalenia. Na listę do głosowania 13 000 zł Dzisiaj Osiedle Jar jest najszybciej rozwijającym się miejscem w Toruniu. Wśród zamieszkujących osiedle jest również wiele psów, które są pełnoprawnymi członkami społeczności. Co normalne zwierzęta również potrzebują załatwiać swoje potrzeby, dokładnie tak samo, jak ich właściciele. Nasze psy chciałyby, aby wzorem ludzi, ich odchody zostały posprzątane i nie pozostawały na lokalnych terenach zielonych czy chodnikach. Rozwiązaniem zachęcającym właścicieli do odpowiedniego zachowania jest rekuperator. To prosta skrzynka przypominająca tzw. Jednorękiego bandytę, która ma zachęcać do wrzucania do niej odpadów. Co ciekawe, maszyna za dobre uczynki nagradza drobnym upominkiem, np. psią karmą czy zabawką, którą możemy wręczyć szczęśliwemu czworonogowi. Urządzenie to poprzez swoją funkcję pomoże zachować porządek i zaszczepić mechanizm każdorazowego sprzątania po swoim psie.

Zakres: Zakup urządzenia - rekuperatora oraz rocznego zapasu woreczków na psie odchody, karmy i gadżetów dla korzystających z urządzenia. Nastąpiła ponowna weryfikacja kosztów realizacji.

W0427 Wrzosy(W) Porządek na osiedlu Jar - kreatywne rozwiązania. Rejon ulic Freytaga, Watzenrodego, Hubego, Strobanda. Miejsce dyskusji do ustalenia. Na listę do głosowania 20 000 zł Na osiedlu Jar znajduje się mnóstwo terenów zielonych. Jednym z czynników, dla którego tyle osób decyduje się o zamieszkaniu na tym obszarze, jest bliskość przyrody. Problemem, który dotyka mieszkańców Jaru od początków jego powstania, są śmieci. Tereny zielone i las są zasypane śmieciami i odpadkami. Nie brakuje setek drobnych plastikowych opakowań czy reklamówek, ale także coraz większych dzikich wysypisk. W projekcie założono realizację pierwszej fazy tj. przeprowadzenie kreatywnego procesu do wskazania najlepszego rozwiązania problemu, w oparciu o metodę Design Thinking, czyli właśnie kreatywne podejście do problemów miejskich. Koniecznie będzie zorganizowanie warsztatu z udziałem mieszkańców, władz miasta i innych. Efektem będzie gotowe rozwiązanie do realizacji. Takie innowacyjne podejście będzie pierwszym tego typu w naszym mieście i stanowić będzie wizytówkę i przykład, jak należy rozwiązywać problemy o różnej skali, przy bezpośrednim udziale mieszkańców.

Zakres: Zorganizowanie warsztatów kreatywnych - procesu prowadzącego do wskazania najlepszego rozwiązania problemu, w oparciu o metodę Design Thinking. Problem do rozwiązania zostanie określony w przypadku wyboru projektu. Nastąpiła ponowna weryfikacja kosztów realizacji.

W0428 Wrzosy(W) Zagospodarowanie zieleni z elementami rekreacyjnymi Osady Leśnej Barbarka. Ul. Przysiecka 13. Na listę do głosowania 230 000 zł W ramach zadania zostanie zagospodarowany teren Osady poprzez: ustawienie trasy rekreacyjno-edukacyjnej z 12 elementami do ćwiczeń. Planowane wyposażenie ścieżki to: równoważnia zygzak, drabinka, pachołki slalom, drążki, kłody skośne, poręcze, ławeczka, równoważnia prosta, kierunkowskaz konik, szczudła, tablice informacyjne i instalacyjne. Na terenie zostaną podjęte prace nasadzeniowe drzew i krzewów w celu uzupełnienia istniejących zakrzewień oraz stworzenia zielonych kurtyn w celu zabezpieczenia i odgrodzenia miejsc o różnym przeznaczeniu. Zaplanowano nasadzenia drzew i krzewów leśnych owoców i miododajnych, nasadzeń roślin zielnych miododajnych, leśnych w tym gatunków grądowych kwitnących wczesną wiosną. Nasadzenia będą pełniły również rolę edukacyjną dla osób odwiedzających teren Osady. W teren zostaną wkomponowane klomby z roślinności leśnej z wykorzystaniem kamienia, donic i drewna.

Zakres: Ustawienie trasy rekreacyjno-edukacyjnej z 12 elementami do ćwiczeń. Naszdzenia drzew i krzewów, zielone kurtyny, pnącza, rośliny miododdajne i leśne owoce. Tabliczki informacyjne, domki dla owadów, poidełka. Klomby roślinności leśnej.

W0431 Wrzosy(W) Spotkajmy się na Jarze! Teren zielony przy Intermarche ul. Ugory 4, boisko sportowe - orlik przy ul. Ugory / Zbożowa, Parafialny Ośrodek Samarytanin przy ul. Św. Faustyny 12 w Toruniu. Na listę do głosowania 34 000 zł Spotkajmy się na Jarze! Cykl imprez o charakterze kulturalno-sportowo-rekreacyjnym, które pozwolą zarówno tym najmłodszym, jak i starszym mieszkańcom osiedla spędzić aktywnie czas na świeżym powietrzu. Zabawa, sport oraz integracja ze środowiskiem lokalnym pozwoli nawiązać nowe kontakty. W ramach projektu inicjatorzy chcą zorganizować: IV Festyn rodzinny na Jarze oraz II Osiedlowy turniej piłki nożnej i koncert z okazji Dnia Seniora.

Zakres: Cykl imprez integracyjnych: IV Festyn rodzinny na Jarze; II osiedlowy turniej piłki nożnej; koncert z okazji dnia seniora. Możliwa korekta zakresu rzeczowego w celu dostosowania do limitu środków, w tym limit łączny na nagrody dla uczestników 2 000 zł, dla każdej z imprez cyklu.

Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura, Miasto
  Koncert inaugurujący 39. Świętojański Festiwal Organowy odbył się 19 lipca 2024 r. w Kościele Wniebowzięcia NMP w Toruniu.
 • Kultura, Miasto
  W piątek, 19 lipca 2024 r. rozpoczął się cykl koncertów w ramach „Alternatywnej Sceny Letniej”. Wakacyjne wieczory umilą fantastyczni artyści: Faustyna, Ampacity, VHS, Jakub Jan Bryndal + EL AXO oraz Kathia, których będzie można posłuchać na plenerowej scenie na Bulwarze Filadelfijskim.
 • Na zdjęciu: ruda panda mała
  Eko, Miasto
  Pandy małe z toruńskiego Ogrodu Zoobotanicznego, Rani i Ogonek, zostały po raz pierwszy rodzicami.
 • Na zdjęciu: kolarki jadą na rowerach w wyścigu, obok mury gotyckie Torunia
  Drogi, Miasto, Sport
  25 lipca 2024 roku (czwartek) odbędzie się V Międzynarodowy Wyścig Kolarski Kobiet Śladami Królewny Anny Wazówny. Zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone w dniu wydarzenia od godziny 0:00 do 20:00.
 • Po spotkaniu z NGOsami
  Miasto
  Trwają konsultacje Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2025 r. Za nami spotkanie z NGOsami.
 • DroneTech 2024 - plakat
  Biznes, Miasto
  O możliwościach współpracy podczas edycji 2024 wydarzenia Dronetech World Meeting przedstawiciele Centrum Wsparcia Biznesu rozmawiali z organizatorami z Instytutu Wspierania Nowych Technologii. Najważniejsze spotkanie przedstawicieli branży lotniczej i pojazdów bezzałogowych odbędzie się w dniach 24-26 października 2024 na terenie Centrum...
 • Kolejne tablice informujące o tym, aby nie wchodzić na łachy wiślane, pojawiły się na lewym brzegu Wisły.
 • Kolejna odsłona projektu Park Kultury - w amfiteatrze parku na Bydgoskim Przedmieściu zaplanowano koncert i pokaz filmowy w ramach kina letniego.
 • W piątek, 19 lipca 2024 r. rozpoczął się cykl koncertów w ramach „Alternatywnej Sceny Letniej”. Wakacyjne wieczory umilą fantastyczni artyści: Faustyna, Ampacity, VHS, Jakub Jan Bryndal + EL AXO oraz Kathia, których będzie można posłuchać na plenerowej scenie na Bulwarze Filadelfijskim.
 • Toruńskie Stowarzyszenie Rodzin „Powrót z U” w ramach dofinansowania otrzymanego od Gminy Miasta Toruń realizuje dwa programy, których celem jest przede wszystkim zapewnienie kompleksowego wsparcia rodzicom oraz opiekunom dzieci i osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
 • Trwają konsultacje Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2025 r. Za nami spotkanie z NGOsami.
 • Pandy małe z toruńskiego Ogrodu Zoobotanicznego, Rani i Ogonek, zostały po raz pierwszy rodzicami.
 • Już w sobotę 20 lipca 2024 r. na Zamku Krzyżackim w Toruniu odbędą się kolejne zajęcia z cyklu comiesięcznych, bezpłatnych wykładów o nazwie „Zamek pełen historii”.
 • Od czerwca 2023 r. w Toruniu można wypożyczać rowery typu cargo. W pierwszym roku z takiej możliwości skorzystano 57 razy. Najwięcej wypożyczeń, aż 17, było w październiku 2023 r.