Budżet obywatelski 2022 - ostateczna lista projektów odrzuconych | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Toruń

Budżet obywatelski 2022 - ostateczna lista projektów odrzuconych

Pomarańczowy napis Budżet obywatelski - wyniki głosowania, niebieskie tło.

  

Fragment plakatu BO 2022

1 października 2021 r. została opublikowana lista pojektów, które nie zostaną poddane pod głosowanie (odrzuconych) w procedurze budżetu obywatelskiego Torunia na rok 2022. Na liście znajdują się 52 pozycje - w stosunku do wykazu wstępnego lista zmniejszyła się o 5 projektów.

Projekty są pogrupowane w pule osiedlowe i ogólnomiejską. Tabela zawiera m.in. opis oraz uzasadnienie niepoddania projektu pod głosowanie.

Głosowanie odbędzie się w terminie od 16 do 25 października 2021 r.


DO POBRANIA:

  


  

Rodzaj zadania: Bydgoskie
Numer projektu Rodzaj zadania Tytuł projektu Lokalizacja Wycena wstępna UMT Opis projektu Końcowa weryfikacja Uzasadnienie / Uwagi
B0529 Bydgoskie Smerfny plac w nowej odsłonie - wymiana urządzeń zabawowych. Ul. Moniuszki 45. Wymiana starego, zużytego zestawu zabawowego na zestaw typu warownia, wymiana huśtawek na nowe. Odrzucone

Brak możliwości realizacji ze względu na niezachowane odległości od budynków / wiaty śmietnikowej.

B0537 Bydgoskie Ogród sąsiedzki - przestrzeń integrująca społeczność dzielnicy (w pobliżu skrzyżowania Sienkiewicza/Krasińskiego) Działka przy ulicy Krasińskiego 72 (obręb 8, nr 180), na zapleczu Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Młody Las" Celem projektu jest zaprojektowanie i stworzenie ogrodu sąsiedzkiego przy ul. Krasińskiego 72 - wielofunkcyjnej, otwartej przestrzeni służącej integracji społeczności Bydgoskiego Przedmieścia. Obecny stan tego terenu (położonego w pobliżu skrzyżowania Sienkiewicza/Krasińskiego) pozostawia wiele do życzenia - jest to przestrzeń zaniedbana i niebezpieczna. Stwórzmy tam wspólnie przyjazne miejsce sprzyjające nawiązywaniu i podtrzymywaniu sąsiedzkich więzi! Działania inwestycyjne: montaż oświetlenia i monitoringu, usunięcie zdewastowanego boiska, pielęgnacja drzew rosnących na działce, wyrównanie terenu, nasadzenie roślin, ustawienie elementów małej architektury (ławki, podesty, zadaszenia, stojaki rowerowe), przystosowanie części terenu do działań ogrodniczych (ogród warzywny, kompostownik, zbiornik na deszczówkę), przywrócenie funkcjonowania przyłączy wodno - kanalizacyjnych (instalacja sanitariatów) i inne (np. naturalny plac zabaw, mini-kino letnie).; Działania społeczne: budowanie społeczności skupionej wokół tego miejsca, włączanie do niej osób z różnych grup wiekowych i społecznych, warsztaty, koncerty i inne wydarzenia kulturalne (z zachowaniem rygorów sanitarnych). Odrzucone

Brak możliwości dokonania wyceny kosztów realizacji projektu. Wnioskodawca zaplanował określenie zakresu przedsięwzięcia jako jeden z elementów projektu - nie można więc określić kosztów na etapie weryfikacji wniosku, a co za tym idzie poddać wniosku pod głosowanie.

B0539 Bydgoskie Różany zakątek na rogu Krasińskiego i Matejki Skrzyżowanie ulic Krasińskiego i Matejki, nr działki 376 Przy skrzyżowaniu ulic Matejki i Krasińskiego znajduje się niewielki trawnik, który aż prosi się, aby uatrakcyjnić i ożywić. Biegnąca przez niego ścieżka błaga o wymianę nawierzchni, ustawienie przy niej ławeczki. Mamy pomysł, żeby to miejsce stało się ozdoba dla naszego osiedla, dlatego wnioskujemy o obsadzenie o kilkoma odmianami pachnących róż, a jeśli to możliwe posadzenie pasującego do tego miejsca drzewka lub kilku. Taki różany skwer podkreśli historyczny urok Bydgoskiego i będzie miłą oazą dla osób starszych, które mieszkają na osiedlu, a nie są w stanie chodzić na dłuższe spacery. Ławeczka i śliczne kwiaty umilą im dreptanie po osiedlu i dadzą szanse przycupnąć w trakcie spaceru. Odrzucone

Wskazany w projekcie teren jest przeznaczony do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe.

B0541 Bydgoskie Monitoring ul. Fałata 33-35/37 i dalsze nr; chodzi o parking i okolice parkingu z uwzględnieniem pawilonów i punktów usługowych Monitoring; bardzo prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby o założenie z Budżetu Obywatelskiego kamer umożliwiających poczucie bezpieczeństwa nas obywateli na ul. Fałata przy bibliotece Miejskiej i punktach prowadzących działaność gospodarczą. Z góry dziekujemy Odrzucone

Brak zgód właścicieli / zarządców terenu na instalację urządeń. Na wskazanym obszarze nie odnotowano znaczącej liczby zdarzeń uzasadniających zastosowanie systemu monitoringu miejskiego.

Rodzaj zadania: Chełmińskie
Numer projektu Rodzaj zadania Tytuł projektu Lokalizacja Wycena wstępna UMT Opis projektu Końcowa weryfikacja Uzasadnienie / Uwagi
CH0512 Chełmińskie Plac zabaw "Mały Józio" Teren zadrzewiony przy ul. Osiedlowej pomiędzy przedszkolem Calineczka a parkingiem na tzw. Cyplu. Mały Józio to projekt mający na celu stworzenie nowoczesnego placu zabaw dedykowanego najmłodszym mieszkańcom osiedla, którego nie posiadają, wyposażonym m.in. w: zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawka wahadłowa podwójna z bocianim gniazdem, zjazd linowy, karuzelę tarczową z siedziskiem, linaria, walec, piaskownicę, bujaki sprężynowe. Plac zabaw mieściłby się pomiędzy Przedszkolem Calineczka a parkingiem. Posiadałby również bezpieczną, amortyzującą nawierzchnię, ławki i kosze na śmieci oraz ogrodzenie. Miejsce to zyskałoby funkcjonalność, gdzie będzie miejscem rekreacji i zabaw. Wycofane przez wnioskodawcę

Projekt został połączony z projektem CH0511.

CH0516 Chełmińskie Wybudowanie zatoki parkingowej dla pojazdu dla inwalidów, klientów i dostawców Poczty Polskiej na Szosie Chełmińskiej 140 Teren przed pocztą na Szosie Chełmińskiej 140 Wybudowanie zatoki parkingowej z trzema miejscami przed urzędem Poczty Polskiej na Szosie Chełmińskiej 140 jest oczywistą potrzebą dla: inwalidów, pocztowców i klientów Poczty Polskiej. Tym bardziej, że jest miejsce! Jak dojazd do poczty odbywa się teraz widać na zdjęciach. Myślę, że nie ma potrzeby uzasadniania tego oczywistego wniosku! Proszę o głosy! Odrzucone

Niewystarczająca ilość miejsca dla zatoki parkingowej dla inwalidów. Teren w strefie oddziaływania skrzyżowania. Grupa mieszkańców zgłosiła wcześniej chęć urządzenia i utrzymywania na tym terenie społecznego skweru z bylinami.

Rodzaj zadania: Grębocin-Bielawy
Numer projektu Rodzaj zadania Tytuł projektu Lokalizacja Wycena wstępna UMT Opis projektu Końcowa weryfikacja Uzasadnienie / Uwagi
GB0075 Grębocin-Bielawy Quad ratowniczy z przyczepą ratowniczą działający w trudnym terenie. Pojazd stacjonowałby przy ul. Suwalskiej 55, a działałby na terenie miasta Toruń. Quad ratowniczy z przyczepą ratowniczą dla OSP Toruń-Bielawy. Quad porusza się traktami niedostępnymi dla ambulansów, wozów strażackich, motocykli. Dotrze do poszkodowanego w terenie pagórkowatym, na ścieżkę rowerową, na trakty turystyczne, w pobliżu linii brzegowej. Umożliwi przetransportowanie osób, które wymagają pomocy medycznej, a znalazły się poza terenem zurbanizowanym, np. na wycieczce rowerowej, grzybobraniu, wędkowaniu. Wyposażony w pług, może poruszać się także zimą. Takie pojazdy, z powodzeniem są wykorzystywane w służbach ratowniczych w Karkonoszach, w Beskidzie i na Słowacji. Odrzucone

Stacjonująca w tej części miasta Jednostka Ratowniczo Gaśnicza nr 3 Państwowej Straży Pożarnej dysponuje odpowiednim sprzętem do propwadzenia akcji w każdym terenie. Wydatek nieracjonalny.

GB0084 Grębocin-Bielawy Budowa toru rolkowego/wrotkowego i pumptrucku przy ul. Szczecińskiej Teren przy ul. Szczecińskiej (na przeciwko Kościoła) pomiędzy (do wyboru przez Urząd Miasta):; - ul. Rzeszowską a ul. Ostrołęcką (działka 326/10) ewentualnie ; - ul. Ostrołęcką a Skierniewicką (działka 326/11) lub; - ul. Skierniewicką a ul. Krynicką (działka 292/11). Budowa owalnego toru rolkowego wykonanego z asfaltu lub betonu (do wyboru przez wykonującego) okalającego znajdujący się wewnątrz pupmtruck, czyli ukształtowane górki, hopki pokryte warstwą bezpiecznego asfaltu. Będzie tam można jeździć na rowerze, rolkach, hulajnodze itp. ; Pumptruck będzie składał się z 2 torów - mniejszego i większego. Mniejszy tor będzie przeznaczony dla początkujących oraz młodszych dzieci na rowerkach biegowych/ hulajnogach. W skład pętli dla dzieci będą wchodzić garby (wysokość do 40 cm) i zakręty profilowane (wysokość do 70 cm).; Tor większy dla zaawansowanych będzie wyposażony w przeszkody o zróżnicowanym poziomie trudności, których wysokość mieści się w przedziale od 50 do 110/170 cm. ; Pumptruck wyrabia u użytkowników refleks, zmysł równowagi oraz kondycję oraz pozwala szkolić technikę jazdy.; Obiekt ten jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu dla nieco starszych dzieci, które powoli wyrastają z zabawy na placu zabaw a dzielnica Bielawy zyska kolejną atrakcję oraz spójną zabudowę rekreacyjną niedaleko terenu SP nr 35, placu zabaw, parku, Kościoła i Osiedlowego Domu Kultury. Odrzucone

Teren prywatny, brak możliwości realizacji. Koszt przekracza wartość dostępnej puli środków. Brak zgodności z mpzp - teren z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

GB0095 Grębocin-Bielawy Grunt to droga Ul. Tarnowska, działka nr 218/16, obręb 53. Droga wewnętrzna. Projekt zakłada wykonanie drogi dojazdowej na działce nr 218/16 przy ul. Tarnowskiej w Toruniu. Droga o powierzchni ok 660m2 umożliwi mieszkańcom codzienny dojazd do posesji bez dziur, błota, kałuż i niebezpieczeństwa związanego z uszkodzeniem pojazdów przez wystające studzienki. Realizacja projektu znacząco wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawę wizerunku osiedla. Odrzucone

Zgodnie z mpzp - droga wewnętrzna na terenie prywatnym. Nie spełnia warunku ogólnodostępności. Nie spełnia warunków technicznych dla zawracania pojazdów.

Rodzaj zadania: Jakubskie-Mokre
Numer projektu Rodzaj zadania Tytuł projektu Lokalizacja Wycena wstępna UMT Opis projektu Końcowa weryfikacja Uzasadnienie / Uwagi
JM0669 Jakubskie-Mokre Plac zabaw osiedle Winnica Ul. Winnica 35a-39, nr działki 105/2, obręb 57, lokalizacja - teren zielony przed budynkiem Winnica 37-37b (od strony balkonów). Budowa placu zabaw ul. Winnica 35a-39 w Toruniu. Montaż domku z dwoma zjeżdżalniami, karuzeli tarczowej, huśtawki "bocianie gniazdo", "ważki" podwójnej, piaskownicy 2,5 x 2,5 m, bujaka na sprężynie, dwóch ławek parkowych. Na całej powierzchni wyłożona nawierzchnia bezpieczna SBR gr. 45 cm. Całość ogrodzona. Odrzucone

Brak możliwości realizacji na wskazanym terenie ze względu na zbyt małe odległości od budynków mieszkalnych.

JM0670 Jakubskie-Mokre Remont ul. Świętopełka, czas najwyższy! Ul. Świętopełka oraz Pod Dębową Górą, działki: 325, 324, 225/5, 225/4, 314/4, 317/2, 319, 209/7, 211/1, 219/1. Wszystkich mieszkańców Torunia proszę o głosowanie na Projekt pod nazwą Remont ul. Świętopełka, czas najwyższy! Ulicy w tak opłakanym stanie próżno szukać w centrum Torunia. Stan tej ulicy pogorszył się jeszcze bardziej od kiedy ul. Świętopełka została podzielona Trasą im. Prezydenta Wł. Raczkiewicza na całym odcinku włączając ul. Pod Dębową Górą od wielu dekad nie były remontowane. Nadchodzi ten moment, w którym Wasze głosy mogą spowodować, że ulica stanie się cywilizowaną arterią naszego pięknego miasta! Odrzucone

Brak możliwości zrealizowania zadania w ciągu jednego roku - zgodnie z regulaminem BO.

JM0676 Jakubskie-Mokre Rondo przy ul. Wojska Polskiego oraz zagospodarowanie przyległych terenów zieleni Działka 264, 267, 268 obręb 4; 195, 197, 196, 150/1, 123/3 obręb 11 ul. Bażyńskich 26 / Wojska Polskiego 24 w Toruniu. Projekt zakłada wykonanie ronda na terenie skrzyżowania ul. Bażyńskich z ul. Wojska Polskiego, które obecnie wyposażone jest w sygnalizację świetlną. Elementem projektu jest również zagospodarowanie terenów zieleni zlokalizowanych przy ul. Wojska Polskiego w sąsiedztwie przyszłego ronda, przy Kościele pw. Chrystusa Króla oraz przy żłobku, a także przy ul. Bażyńskich. Centralny plac ronda wykonany zostanie z elementów gumowych. Tereny zieleni zyskają nowe nasadzenia bylin kwietnych, miododajnych, krzewów i ew. nowych drzew. ustawione zostaną ławki przy hotelu oraz przy kościele. Odrzucone

Likwidacja istniejącej sygnalizacji świetlnej pogorszyłaby sytuację pieszych przekraczających jezdnię w rejonie skrzyżowania.

JM0678 Jakubskie-Mokre Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży bazą rozwoju brydża sportowego w Toruniu Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży, ul. Łokietka 3, 87-100 Toruń. Celem projektu jest rozwój brydża sportowego w Toruniu poprzez stworzenie warunków do organizacji dużych turniejów. Podstawowym środkiem jego realizacji jest zakup niezbędnego sprzętu dla Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży (gdzie przeprowadzano już turnieje brydżowe), który byłby również bezpłatnie użyczany innym organizatorom zawodów brydżowych. Dzięki temu miasto miałoby szansę stać się liderem w organizacji rozgrywek brydża sportowego w naszym województwie, uniezależniając się i od dysponujących stosownym wyposażeniem konkurentów. Mieszkańcy, w tym liczne grono seniorów o stosunkowo niskiej mobliności, uzyskaliby możliwość uczestnictwa w turniejach wysokiej rangi. Realizacja projektu przyczyniałaby się do rozwoju dyscypliny także poprzez poprawę warunków do nauki dzieci i młodzieży. Projekt można traktować jako pierwszy krok do utworzenia w Toruniu Centrum Gier Umysłowych. Oba te przyszłościowe cele mogą być realizowane z wykorzystaniem środków zewnętrznych, np. unijnych. Odrzucone

Projekt przewiduje jedynie zakup sprzętu - bez żadnych działań na rzecz mieszkańców Torunia o charakterze ogólnodostępnym. Niemożliwy do realizacji w ramach procedury BO.

Rodzaj zadania: Kaszczorek
Numer projektu Rodzaj zadania Tytuł projektu Lokalizacja Wycena wstępna UMT Opis projektu Końcowa weryfikacja Uzasadnienie / Uwagi
K0100 Kaszczorek Nagrody dla ludzi sportu i kultury Kaszczorka Całe osiedle. Projekt polega na nagrodzeniu ludzi zajmujących się sportem i kulturą w Kaszczorku. W Kaszczorku mamy drużynę sportową startującą w lidze ogólnopolskiej, mamy ludzi kultury, sportu na bardzo wysokim poziomie. Aby zachęcić ich do dalszej pracy, która promuje nasze osiedle i daje nam dużo radości, proponuję przyznać im nagrody. Nagrody powinny być dla mieszkańców Kaszczorka albo osób występujących w zespołach/ drużynach z Kaszczorka. Nagrody powinny być podzielone na 2 kategorie wiekowe: do 20 lat i dorośli. Zgłosić laureatów będzie mógł każdy mieszkaniec osiedla, nagrodzona może być każda osoba spełniająca ww. kryteria. Komisja powołana w ramach projektu złożona z członków Rady Okręgu Kaszczorek, ludzi kultury i sportu w Toruniu ma przyznać minimum 10 nagród pieniężnych. Odrzucone

Reguły nagradzania osób działających w sferach sportu i kultury na terenie Gminy Miasta Toruń są ustalone dokumentami przyjętymi przez Radę Miasta Torunia oraz Prezydenta Miasta Torunia i nie przewidują kryterium w postaci rejonu zamieszkania na terenie GMT. W świetle tych reguł projekt nie jest możliwy do realizacji. Rada Okręgu Kaszczorek oświadcza, że jej ewentualny udział w tym projekcie nie był z nią uzgadniany.

K0102 Kaszczorek Raport o stanie osiedla Kaszczorek Cały obszar dzielnicy Kaszczorek – punkt formularza nie jest do końca adekwatny do przedmiotu projektu. Na dzień dzisiejszy mieszkaniec Kaszczorka nie ma szybkiego i łatwego dostępu do bazy wiedzy na temat swojego osiedla. Często dowiaduje się o inwestycjach miejskich czy prywatnych, dopiero podczas rozpoczęcia ich realizacji.; Projekt „Raport o stenie osiedla Kaszczorek” ma być zbiorem informacji, w tej chwili rozrzuconych po wielu opracowaniach, uchwałach, planach, decyzjach itp. Dokument ma spojrzeć szerzej – w skali powiatu i województwa gdyż Kaszczorek jest ważny z punktu widzenia transportu dla mieszkańców gmin na wschód od Torunia a także np. dla „wodniaków” korzystających z Wisły i Drwęcy itp. ; Zależy nam aby w łatwy i szybki sposób można było mieć dostęp do :; - Planu Zagospodarowania Przestrzennego tylko naszego osiedla; - Panu Ewakuacji Kaszczorka; - Planów miasta w zakresie ochrony czystości powietrza i wody w zakresie dotyczącym Kaszczorka; - Planów miasta na temat funkcjonowania szkoły SP 27 i Ośrodka Zdrowia itp; Zagłosuj na projekt „Raport o stanie osiedla Kaszczorek” ; Dowiedz się co Radni Rady Miasta Torunia myślą o sprawach istotnych dla Kaszczorka Odrzucone

Ze względu na wybiórczy i wyrywkowy zakres informacji proponowanych do ujęcia w raporcie, dokument zrealizowany wg projektu wnioskodawcy nie wykaże walorów przydatnych do efektywnego planowania i programowania rozwoju miasta. Dokumenty służące planowaniu strategicznemu muszą być poddawane systematycznej aktualizacji - natomiast w pocedurze BO zadania są realizowane w trybie jednorocznym i zapisanie środków na niezbędą cykliczną aktualizację nie jest możliwe w świetle regulaminu. W związku z powyższym wydatek byłby nieefektywny i nieracjonalny w kontekście zasad celowości i oszczędnego wydatkowania środków publicznych.

K0103 Kaszczorek Zajęcia całoroczne w Domu Kultury w Kaszczorku Mobilny Dom Kultury w Kaszczorku ul. Skierki 8, 87-100 Toruń. W Kaszczorku nic się nie dzieje. Dlatego zgłaszany przeze mnie projekt chce to zmienić. Polega on na organizacji cyklu warsztatów i spotkań w okresie od marca do listopada 2022 roku.; ; Tematyka warsztatów i spotkań: ; 1) Warsztaty Wokalne; 2) Warsztaty tradycji ludowej dla osób dorosłych; 3) Warsztaty fotograficzne; 4) Warsztaty teatralne; 5) Warsztaty „Małego Elektronika” ; 6) Warsztaty Przyrodnicze; 7) Warsztaty nowych form streatart i sztuki użytkowej; 8) Warsztaty folklorystyczne dla dzieci; 9) Warsztaty zielarskie W czasie wszystkich warsztatów będą nieodpłatnie dla uczestników picie i owoce oraz warzywa ; 10) warsztatów wprowadzających do stolarstwa; Spotkania: Spotkania mają się odbywać raz w miesiącu z ciekawymi ludźmi z Kaszczorka i Torunia Odrzucone

Kontenery, w których miałyby sie odbywac zajęcia zostały przekazane do MOSiR jako zaplecze boiska sportowego. Statystyki wykorzystania obiektu funkcjonującego w trybie przewidzianym wnioskiem w poprzednim okresie wskazują na nikłe zainteresowanie mieszkańców tą formą funkcjonowania - w związku z czym kontynuacja nie ma uzasadnienia. Wnioskodawca nie odpowiedział na wezwanie o dostarczenie dodatkowych wyjaśnień i informacji do projektu.

Rodzaj zadania: Ogólnomiejskie
Numer projektu Rodzaj zadania Tytuł projektu Lokalizacja Wycena wstępna UMT Opis projektu Końcowa weryfikacja Uzasadnienie / Uwagi
O0725 Ogólnomiejskie Woda dla działek im. gen. Bema na Rudaku ROD im. gen. J. Bema przy ul. Rudackiej w Toruniu Doprowadzenie wody miejskiej na teren ROD im. gen. J. Bema w Toruniu przy ul. Rudackiej. Odrzucone

Koszt realizacji przekracza dostępjną pulę środków. Niespełnione kryterium ogólnodostępności.

O0729 Ogólnomiejskie Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Toruń-Bielawy Pojazd stacjonowałby przy ul. Suwalskiej 55, a działałby na terenie miasta i Gminy Miasta Torunia. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy to sprzęt, który ratuje ludzkie życie i mienie. W odróżnieniu od ciężkich i dużych gabarytowo pojazdów Straży Pożarnej, wjedzie w wąskie uliczki czy trakty z kostki brukowej. Pozwoli szybko dotrzeć na miejsca zdarzeń drogowych. Jest bardzo przydatny do gaszenia pożarów pojazdów, a dzięki wyposażeniu w sprzęt ratowniczy, do udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków i udzielania tej pomocy także w innych sytuacjach. Może pracować przy gaszeniu drobnych pożarów, np. traw i śmietników; przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, czy gwałtownych zjawisk pogodowych; likwidacji i usuwaniu gniazd owadów niebezpiecznych: os, szerszeni. W OSP Toruń-Bielawy, wyjeżdżałby do zdarzeń w mieście i Gminie Miasta Toruń. Poza działaniami ratowniczymi, pojazd z wyposażeniem będzie służył w ćwiczeniach, szkoleniach, pokazach ratowniczych i zabezpieczaniu imprez sportowych i masowych. Odrzucone

Jednostka Ratowniczo Gaśnicza nr 3 Państwowej Straży Pożarnej dysponuje odpowiednim sprzętem do propwadzenia akcji w każdym terenie. Wydatek nieracjonalny.

O0730 Ogólnomiejskie Zielona Brama Podgórza Teren między ulicami gen. Gustawa Orlicza-Dreszera, Józefa Hallera, Szczepana Waczyńskiego W Toruniu brakuje cienia, powietrze jesienią i zimą brzydko pachnie, a woda ucieka. W ramach projektu Zielonej Bramy Podgórza wykonamy dziesiątki nasadzeń drzew (czerwonych, niebieskich, zielonych), krzewów (motylolubnych budlei) i kwiatów miododajnych, a to wszystko po to, żeby mieć, gdzie schronić się przed słońcem, czym oddychać i zatrzymać wodę i wilgoć. Ustawimy też budki dla ptactwa (szczególnie dla komarożernych jerzyków) i owadów, zainstalujemy ławki parkowe i piknikowe (żeby mieć, gdzie spędzić miło czas!), pojemniki na śmieci i psie odchody, wybudujemy wybieg dla psów i doświetlimy teren latarnią lub dwiema. W przyszłości postawimy także plac zabaw, siłownię zewnętrzną i… kto wie, co jeszcze? ;) Odrzucone

Teren zarezerwowany pod budowę trasy staromostowej. Inwestowanie środków publicznych na tym obszarze byłoby wydatkiem nieracjonalnym.

O0751 Ogólnomiejskie Zielony Bulwar Filadelfijski Bulwar Filadelfijski lub jego wybrana część. Bulwar jest w stanie agonalnym, a to bardzo ważna część Torunia. W słoneczne dni nie można znaleźć ani odrobiny cienia i uciec przed gorącem, które bije od nagrzanej asfaltowej nawierzchni. Pergola obrośnięta roślinnością jak i rozmieszczone co jakiś czas kurtyny wodne poprawiłyby mikroklimat i uprzyjemniły spacerowiczom odpoczynek i relaks Dodatkowo wpisuje się to w ekologiczny trend usuwania z miast betonu i likwidacji plam ciepła poprzez sadzenie roślin i zacienianie chodników. Konieczna jest więc całkowita modernizacja tego terenu. Wyremontowanie zniszczonej nawierzchni asfaltowej i uszkodzonych donic kwiatowych. W wybranym miejscu bulwaru (lub na jego całej długości) zbudowanie pergoli ze zintegrowanymi ławkami, która osłoni spacerowiczów przed słońcem ale nie będzie za bardzo zasłaniać widoku na miejskie mury i lewobrzeżną część Torunia. Obsadzenie pergoli atrakcyjnymi wizualnie roślinami pnącymi, przykładowo: glicynia, rdest czy powojnik. Budowa systemu nawadniania aby rośliny mogły przeżyć w okresach suszy. Całości dopełni pięć kurtyn wodnych rozmieszczonych równomiernie w wybranych miejscach bulwaru. Już realizowane lub zaplanowane

Kompleksowe zagospodarowanie bulwaru jest realizowane w ramach odrębnego projektu.

O0760 Ogólnomiejskie Superdrzewa gdzie ich trzeba. Sadzimy drzewa przy ul. Żółkiewskiego Ul. Żółkiewskiego od wiaduktu nad torami kolejowymi do Mostu Gen. Zawackiej. Systemy bezkolizyjne są stosowane w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i umożliwiają nasadzenia tam, gdzie występują problemy z instalacjami podziemnymi i zabetonowaniem przestrzeni. Umożliwiają kontrolowany rozwój bryły korzeniowej i optymalny wzrost drzewa pomimo trudnych warunków. Jedną z pierwszych tego typu realizacji była aleja drzew przed Dworcem Głównym we Wrocławiu Obecnie na rynku funkcjonuje kilka takich systemów: od tych stosujących mieszankę kamienno-glebową po rozwiązania Greenleaf Arbor System/Rootcell itp. Nie jesteśmy specjalistami, wybór technologii pozostawimy specjalistom. Projekt zakłada nasadzenia wzdłuż Drogi Krajowej nr 91 na odcinku ul. Żółkiewskiego. Ulica ta jest obecnie potworną betonową pustynią, na której łatwo o udar w słonecznie dni. Jest to jedna z najważniejszych ulic dla ruchu samochodowego w mieście, prowadząca na most Gen. Zawackiej i jako taka służy wszystkim torunianom. Poprawa estetyki i zacienienia tej ulicy przez nasadzenia jakiejkolwiek zieleni wysokiej przyniesie ulgę mieszkańcom miasta i spowolni proces postępującej betonozy. Dzięki wprowadzeniu tych nowoczesnych rozwiązań w zakresie zieleni Toruń w końcu będzie miał się czym pochwalić . Odrzucone

Gęstość sieci podziemnych uniemożliwia nasadzenia drzew, nawet z zastosowaniem nowoczesnych systemów.

O0761 Ogólnomiejskie Budowa boiska tymczasowego na osiedlu mieszkaniowym Glinki w Toruniu Ul. Poznańska 296, Toruń; nr działki 44/10, obręb 77. Wybudowanie boiska tymczasowego o wymiarach 23,9 x 15,4m wraz z wykonaniem ogrodzenia terenu z bramą i furtką, regulaminem, 2 ławkami, koszem na śmieci oraz wyposażeniem boiska w bramki do piłki nożnej przy ul. Poznańskiej 296 w Toruniu. ; Założeniem projektu jest poprawa bezpieczeństwa zabawy dzieci i młodzieży, dążenie do aktywnego i zdrowego trybu życia młodzieży oraz osób dorosłych, a także zwiększenie atrakcyjności nowo powstającego osiedla młodzieżowego. Odrzucone

Dla wskazanego terenu opracowywany jest dopiero miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Decyzje o powstaniu obiektów będą mogły byc podejmowane po opracowaniu i przyjęciu planu. Budowa boiska tymczasowego byłaby nieracjonalnym wydatkowaniem środków publicznych.

O0772 Ogólnomiejskie Uczuś - mobilna świetlica dla dzieci Autobus dostosowany i wyposażony będzie kursował na wszystkie toruńskie podwórka, do szkół, przedszkoli oferując swoją ofertę edukacyjno-animacyjną. Od 10 lat prowadzimy stacjonarną placówkę dla dzieci i młodzieży z ulic zwaną Wędką. Dajemy miejsce, gdzie dziecko czuje się bezpiecznie i może być sobą. Tu może poczuć się jak w domu i rodzinie. Niewyręczone, ale zaopiekowane, nie samotne, ale samodzielne. Dajemy mu wsparcie, jako wędkę możliwości, aby samodzielnie powiększało swoje zasoby, nierzadko przykryte i zadeptane sytuacją życiową. Teraz chcemy docierać z tą ideą dalej, czyli na toruńskie podwórka do dzieci, które nie korzystają ze świetlic, klubów, bawialni, a spędzają czas wolny na ulicach, podwórkach. Tworzymy mobilną świetlicę, którą dzieci już okrzyknęły mianem - Uczuś. Jest to autobus, w którym dzieci: odrobią lekcje, zjedzą ciepły posiłek, spędzą czas z rówieśnikami, odpoczną, rozwiną swoje pasje, pobawią się. Autobus już mamy, teraz potrzebujemy środków na dostosowanie i doposażenie go. Uczusia można zamawiać na swoje osiedle poprzez interaktywną mapę na stronie www i w smartfonowej aplikacji, na której będzie zawsze pokazywana aktualna pozycja Uczusia, by można było przyjść do nas. Korzystanie z Uczusia będzie całkowicie bezpłatne, a nawet będzie można wygrywać cenne nagrody w licznych konkursach ze sponsorami. Odrzucone

Projekt przewiduje jedynie wydatkowanie środków na zakup sprzętu i wyposażenie pojazdu, bez zaplanowania konkretnego zestawu działań na rzecz mieszkańców. Brak gwarancji dopuszczenia pojazdu do ruchu - ryzyko nieracjonalnego wydatkowania środków publicznych.

O0775 Ogólnomiejskie Zamkowy mostek Teren rekreacyjny przy Zamku Dybowskim Pomost z drewna prowadzący do terenu rekreacyjnego nad Wisłą przy Zamku Dybowskim. Wzorem kładki nad Martówką w Parku Bydgoskim. Odrzucone

Teren zalewowy, brak możliwości uzyskania pozwolenia Wód Polskich na zlokalizowanie obiektu na stałe związanego z gruntem. W ramach remontu mostu Piłsudskiego powstaje zejście z pomostu zapewniające dostęp do plaży. Dodatkowo istnieje kładka sezonowa, pozwalająca na swobodny dostęp do plaży.

O0777 Ogólnomiejskie Kowid-19 czyli uśmiechnij się i zapomnij o pandemii (osiedlowe imprezy plenerowe w Toruniu) Miejsca w plenerze, w zależności od obostrzeń. KOWID-19, to nazwa projektu, który ma odwrócić uwagę od pandemii poprzez zorganizowanie szeregu osiedlowych imprez w plenerze, na których wystąpią komicy. Będzie też wiele gier i zabaw dla osób w każdym wieku. Podczas imprez będą prowadzone w miarę możliwości zapisy do bazy dawców szpiku. Będzie można oddać też krew. Zaprezentować swoje talenty. Będzie fajnie. Zagłosuj Odrzucone

Brak informacji niezbędnych do oceny projektu, możliwości realizacyjnych i wyliczenia kosztów. Brak potwierdzenia ustaleń ze stacją krwiodawstwa w zakresie dostępności sprzętu. Brak ustaleń z organizacją zajmującą się prowadzeniem bazy dawców szpiku.

O0778 Ogólnomiejskie Odłownie dzikich zwierząt w Toruniu Działka nr 33/2 obręb 51 ul. Buszczyńskich 9, działka nr 59/19 obręb 59, ul. Bolta 14, działka nr 210/2 obręb 67, ; ul. Rudacka 36 w Toruniu Montaż trzech pilotażowych odłowni dzikich zwierząt przeznaczonych do odławiania bytujących obecnie w mieście dzików. Odłownie należy zamontować na terenach zielonych nad Strugą Toruńską na Rubinkowie, na terenach zielonych przy ul. Bolta Na Skarpie oraz na Rudaku. Odłownie wykonane będą z ogrodzenia, z siatki oraz automatycznego systemu zamykania drzwi wejściowych. W komplecie będzie także system elektronicznego powiadamiania o załapanych zwierzętach oraz tunel, który pozwoli ewakuować je z odłowni do pojazdu. Pojazd wywozi zwierzęta z miasta. Odrzucone

Projekt przewiduje podejmowanie działań niezgodnych z prawem. Zgodnie z przepisami dotyczącymi walki z ASF odłowienie dzików jest możliwe wyłącznie w celu eliminacji odłowionych zwierząt.

O0779 Ogólnomiejskie Rowerowe lewobrzeże Sieć ścieżek rowerowych miałaby łączyć nowy ciąg pieszo rowerowy na starym moście z przejazdem na wprost lub w lewo umożliwiając płynny i bezkolizyjny przejazd w kierunku ul. Łódzkiej, do Andersa, a także Łódzkiej w kierunku Strzałowej i Okólnej, a dalej Włocławskiej. Rowerowe lewobrzeże to projekt mający na celu stworzenie ścieżek rowerowych potrzebnych do płynnego przejazdu z nowego ciągu rowerowego na starym moście w kierunku ulic Łódzkiej, Strzałowej, Okólnej i Andersa/Włocławskiej. Takie wzmocnienie ubogiej na ten moment infrastruktury rowerowej w lewobrzeżnej części Torunia pozwoliłoby zmaksymalizować korzystanie z bezpiecznego dojazdy do pracy/szkoły rowerem przez mieszkańców osiedli Stawki, Rudak, Podgórz. Ponadto pozytywnie przyczyniłoby się do rozładowania korków na starym moście, a także miałoby pozytywny wpływ na środowisko oraz aktywność fizyczną torunian. Odrzucone

Koszty realizacji przekraczają dostępną pulę środków. Brak możłiwości wykonania projektów i realizacji zadania w okresie jednego roku budżetowego, zgodnie z regulaminem BO.

O0782 Ogólnomiejskie Ginące miasto Rynek Staromiejski Projekt zakłada organizację plenerowej wystawy reprodukcji, znajdujących się w publicznych zasobach archiwalnych zdjęć, ilustracji przedstawiających wyburzone w XXI wieku budynki, które znajdowały się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Realizacja projektu powinna być konsultowana z pomysłodawcami oraz z naukowcami z Wydziału Sztuk Pięknych i Wydziału Humanistycznego UMK. Odrzucone

Kwestie związane z dokumentowaniem i publicznym prezentowaniem materiałów dotyczących historycznego dziedzictwa miasta, w tym także dotyczące obiektów już nieistniejących, są przedmiotem wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, ukazujących sie w postaci książek, broszur, artykułów prasowych, w formie drukowanej, a także w internecie. Realizacja projektu byłaby powielaniem działań już realizowanych - nieracjonalne wydatkowanie środków publicznych.

O0789 Ogólnomiejskie Retencja "Kaszczorek" Ul. Turystyczna, działka nr 414/3, naprzeciwko cmentarza w Kaszczorku. Projekt dotyczy zbudowania samodzielnego systemu gospodarowania wodą deszczową na potrzeby podlewania zieleni miejskiej oraz spłukiwania ulic w naszym mieście. Zostanie zbudowany przy ul. Turystycznej (na wysokości cmentarza).; Obejmuje on zaprojektowanie i wykonanie wszystkich instalacji hydraulicznych, w całosci (za wyjątkiem punktów czerpalnych) w części podziemnej, a także wszystkie prace wchodzace w zakres procesu budowalnego. Odrzucone

Teren zalewowy. Konieczność uzyskania zgód wodnoprawnych - proces długotrwały. Brak możliwości realizacji w jednym roku, zgodnie z wymogami BO.

O0792 Ogólnomiejskie Doposażenie Parku Tysiąclecia Park Tysiąclecia - Toruń Zagłosujmy, aby Park Tysiąclecia był jeszcze piękniejszy! Wniosek przewiduje doposażenie Parku Tysiąclecia poprzez m.in. zmianę nawierzchni na placu zabaw dla dzieci, doposażenie wybiegu dla psów w dwie ławeczki i śmietnik na psie odchody wraz z woreczkami, zmiana nawierzchni dróg (alejek), montaż monitoringu, stworzenie „wodopoju” przy wybiegu dla psów, rozważenie możliwości realizacji dodatkowych miejsc parkingowych przy parku, doposażenie parku w toaletę typu „TOI TOI” przy placu zabaw dla dzieci. Odrzucone

Park Tysiąclecia został kompleksowo zrewitalizowany wg projektów wypracowanych wspólnie z mieszkańcami, w procesie nieloetapowych konsultacji społecznych. W okresie trwałości projektu zrealizowanego za środki zewnętrzne nie ma możliwości wprowadzania kolejnych zmian.

O0796 Ogólnomiejskie Stop SMOG - czujniki i wyświetlacze jakości powietrza na zanieczyszczonych osiedlach Zaproponowane przez mieszkańców danego osiedla lokalizacje znajdują się w miejscach centralnych dla danego osiedla lub często odwiedzanych, w okolicy sklepu osiedlowego, przedszkola, czy często uczęszczanej trasy dojazdowej, aby informacje wyświetlane na wyświetlaczu jak najpełniej służyły mieszkańcom danego osiedla oraz informowały jak największą liczbę osób, co stanowi myśl przewodnią tego projektu. Projekt zakłada zainstalowanie 5 czujników poziomu zanieczyszczeń powietrza z wyświetlaczami oraz przekaźnikami do udostępniania odczytów w Internecie na terenie następujących osiedli domów jednorodzinnych pominiętych przez miejską sieć czujników jakości powietrza : Wrzosy, Działki Józefa, Działki PZWANN, Rudak.; Czujniki byłyby zamontowane w miejscach centralnych dla danego osiedla, umożliwiając w ten sposób mieszkańcom stałe obserwacje jakości powietrza w otoczeniu swojego domu. Dzięki zamontowanym wyświetlaczom nikt nie byłby pomijany w dostępie do informacji, również osoby, które nie posiadają dostępu do Internetu.; Starania o poprawę jakości powietrza w dzielnicach domów jednorodzinnych, które obecnie generują bardzo duże ilości pyłów mają na celu również zmniejszenie zanieczyszczenia na pozostałych osiedlach.; ; ; Wycofane przez wnioskodawcę

Projekt został włączony do zakresu projektu O0774, w uzgodnieniu z wnioskodawcami.

O0800 Ogólnomiejskie Zamykane schowki na rowery dla mieszańców Torunia Ul. Fałata 51, Witkowskiego 1D, Kołłątaja 16a, Kaliskiego 47e, Freytaga 3, Łąkowa 11, Gołębia 16a/ Konopackich 18, Rydygiera 11a, Jamontta 1, Bolta 1. Każdy, kto musiał zostawić na zewnątrz przypięty rower, dobrze zna uczucie lekkiego niepokoju - czy kiedy wrócę, on nadal tam będzie? Kto nie zrezygnował z wybrania się na Starówkę rowerem, bo wiązało się to z koniecznością zniesienia jednośladu z wysokiego piętra? Mimo wciąż rozwijającej się sieci ścieżek rowerowych w naszym mieście, czujemy, że mieszkańców Torunia można jeszcze skuteczniej zachęcić do porzucenia samochodu w mieście i przemieszczania się za pomocą siły własnych mięśni. Pełną piersią odetchnęłoby od tego całe nasze miasto i my wszyscy - w nim mieszkający. ; Powyższy projekt oferuje kolejny krok na ścieżce do rozwiązania tych problemów z pomocą publicznych, zamykanych i udostępnianych na dłuższy czas wiat rowerowych w różnych miejscach Torunia. Nigdy więcej rdzewiejących ram i butwiejących siodełek! Nigdy więcej wnoszenia roweru na siódme piętro, gdy zepsuje się winda! ; Projekt przewiduje obsadzenie wiat pnącą zielenią aby podnosić waloru estetyczne miejsca, w których będą się znajdowały. Odrzucone

Projekt przewiduje najem dzierżawę boksów - nie spełnia warunku ogólnodostępności wymaganego regulaminem BO.

O0805 Ogólnomiejskie Ławki dla matek karmiących w Parku Tysiąclecia Park Tysiąclecia Trzy ławki dla matek karmiących posiadające zasłonięte miejsce do karmienia oraz przewijak. Realizacja projektu pozwoli w ciszy zaopiekować się niemowlęciem podczas spaceru po Parku Tysiąclecia. Odrzucone

Na terenie parku znajdują się 3 ławki do karmienia piersią, zlokalizowane w miejscach wskazanych przez mieszkańców w procesie konsultacji społecznych i projektowania parku. Stawianie dodatkowych byłoby wydatkiem nieracjonalnym.

O0806 Ogólnomiejskie Bezpieczne, zielone wiaty rowerowe z kontrolą dostępu i panelem słonecznym. Dokładne lokalizacje do ustalenia z autorką projektu i służbami miasta. Proponowane (wstępnie):; 1. u zbiegu ulic Bydgoskiej i Chopina; 2. ul. Kochanowskiego przy wyjazdem na ul. Bydgoską; 3. ul. Sienkiewicza przed skrzyżowaniem z ul. Krasińskiego; 4. ul. Krasińskiego na wysokości numeru 114 (przy szczycie budynku) Jeden zaparkowany samochód zajmuje tyle miejsca w cennej publicznej przestrzeni, co 14 rowerów, które nie zanieczyszczają powietrza, nie hałasują, nie stanowią niebezpieczeństwa w ruchu. Aby odgruzować tę piękną dzielnicę z nadmiaru parkujących na ulicy, chodnikach i (niegdyś) pasach zieleni aut, trzeba zaproponować alternatywę. Wielu mieszkańców Bydgoskiego Przedmieścia nie używa roweru na co dzień, ponieważ nie ma go gdzie trzymać. Najważniejsza jest ochrona przed warunkami atmosferycznymi i kradzieżą i te warunki miałby spełniać projektowane zielone wiaty rowerowe, z systemem kontroli dostępu. Odrzucone

Brak zgody konserwatora zabytków na ustawienie tego typu urządzeń w chronionej konserwatorsko przestrzeni Bydgoskiego Przedmieścia.

Rodzaj zadania: Ogólnomiejskie
Numer projektu Rodzaj zadania Tytuł projektu Lokalizacja Wycena wstępna UMT Opis projektu Końcowa weryfikacja Uzasadnienie / Uwagi
O0808 Ogólnomiejskie Ścieżkhaton - M(i)a sto pomysłów czyli zmieniamy Toruń Wybór lokalizacji np. w ramach konsultacji. Maraton projektowania skweru sensorycznego, który posłuży wszystkim mieszkańcom Torunia. W pierwszej części dwudniowego wydarzenia będziemy edukować, przekażemy wiedzę i zapewnimy wsparcie mentorów. Po części warsztatowej rozpoczniemy ŚCIEŻKHATON - zaprojektowanie skweru sensorycznego, który posłuży wszystkim mieszkańcom Torunia. Celem skweru jest pobudzanie zmysłów: dotyku, wzroku, zapachu, słuchu, smaku. Aby jeszcze bardziej wzbudzić percepcję na bodźce strefy powinny się wzajemnie przenikać. Skwery zmysłów są doskonałym uzupełnieniem tradycyjnych form rehabilitacji i profilaktyki osób w różnym wieku. Świetnie wspomagają prawidłowy rozwój dzieci. Przestrzenie tego typu są wspaniałym narzędziem edukacyjnym. Poprzez zabawę, dają dzieciom możliwość interakcji z przyrodą, a wspólna zabawa dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych integruje, uczy tolerancji. Poprzez kontakt z naturą (zarówno czynny, jak i bierny) mamy możliwość wyciszenia się, odpoczynku fizycznego i psychicznego. Odrzucone

Brak możliwości dokonania wyceny kosztów realizacji projektu. Wnioskodawca zaplanował określenie zakresu przedsięwzięcia jako jeden z elementów projektu - nie można więc określić kosztów na etapie weryfikacji wniosku, a co za tym idzie poddać wniosku pod głosowanie.

Rodzaj zadania: Podgórz
Numer projektu Rodzaj zadania Tytuł projektu Lokalizacja Wycena wstępna UMT Opis projektu Końcowa weryfikacja Uzasadnienie / Uwagi
P0168 Podgórz Policjant leży na osiedlu "Letnia" - ruch jednokierunkowy Osiedle "Letnia": ul. Iwanowskiej, ul. Rajmunda Galona, ul. Leona Witkowskiego. Zmiana organizacji na ruch jednokierunkowy na ulicy Iwanowskiej, Galona, Witkowskiego. Wjazd od ulic: Prufferów, Iwanowskiej, Witkowskiego, Letniej lub Galona. Odrzucone

Organizacja ruchu na tej ulicy musi być rozpatrywana w kontekście układu drogowego na całym osiedlu. Ewentualne zmiany muszą być także poprzedzone konsultacjami społecznymi. Zagadnienie do rozpatrzenia w ramach bieżącej działalności miasta, poza procedurą budżetu obywatelskiego.

P0170 Podgórz Park dla psów z prawdziwego zdarzenia Teren przy ulicy Okólnej (naprzeciwko Targowiska Okólna), gen. W. Andersa i Drzymały. W Toruniu nie powstał jeszcze ani jeden porządny psi park, w którym bez skrępowania można by spuścić psa ze smyczy, bawić się z nim w aportowanie, bawić się na psim placu zabaw lub po prostu biegać. Dotychczasowe parki są stosunkowo niewielkie i nie pozwalają na to, aby przebywało w nim więcej niż 2-3 opiekunów. Czas to zmienić! Podgórski psi park będzie służył nie tylko osobom mieszkającym na Podgórzu, ale także wszystkim torunianom i toruniankom. Potrzebujemy takiego miejsca! Będzie gdzie usiąść, gdzie pospacerować, gdzie pobiegać, gdzie porzucać, gdzie się bawić i trenować. Odrzucone

Wybieg dla psów znajduje się w bezpośredniej bliskości od wskazanej w projekcie lokalizacji (ok. 200 m). Wydatek nieracjonalny.

P0171 Podgórz Bezpieczniejsza ulica 63. Pułku Piechoty Ul. 63 Pułku Piechoty od skrzyżowania z ul. gen. Józefa Hallera aż do skrzyżowania z ul. Okólną. Ulica 63. Pułku Piechoty stanowi newralgiczny punkt na mapie Podgórza. W okolicy skrzyżowania z ul. Hallera dziko zaparkowane samochody uniemożliwiają poruszanie się chodnikiem, a także ograniczają widoczność i miejsce jadącym autobusom i innym samochodom. Z racji, że jest to prosta i długa ulica, bardzo często kierowcy jadący tą ulicą przekraczają dozwoloną prędkość, nie bacząc na obecność przejść dla pieszych, bloki, domy czy boisko. Dlatego proponuję montaż progów lub wysepek zwalniających w okolicy m.in. przejść dla pieszych, by wyegzekwować jazdę dozwoloną prędkością, jak również instalację słupków ograniczających parkowanie tam, gdzie jest to niezbędne dla zachowania wymaganej ustawowo przestrzeni 1,5m dla pieszych i bezpieczeństwa poruszających się po ulicy pojazdów i pieszych. Odrzucone

Próg zwalniający zostanie zamontowany w roku 2021. Montaż słupków został negatywnie oceniony przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

P0172 Podgórz Rewitalizacja terenu tzw. Górki część II - wiata śmietnikowa Teren przy Poznańskiej 93, za przystankiem autobusowym. Wiata śmietnikowa to kolejny etap rewitalizacji terenu w ścisłym centrum starego Podgórza tuż przy przystanku MZK.; Projekt zakłada wyznaczenie miejsca, przygotowanie podłoża i montaż zasłony pojemników na śmieci od strony chodnika.; Celem projektu jest poprawienie estetyki miejsca przy przystanku autobusowym poprzez przeniesienie pobliskich pojemników na odpady komunalne. Teren tzw. GÓRKI jest w trakcie realizacji założeń projektu z 2020 roku w związku z czym znacząco poprawi się jego wygląd. Pozostaje kwestia pojemników na odpady. ; Pojemniki są często otwarte tym samym w pobliżu unosi się nieprzyjemna woń. Jest ich sporo gdyż wymaga tego podjęta przez mieszkańców segregacja odpadów. Dlatego też zabierają dość sporo miejsca przy czym bardzo rzucają się w oczy nie tylko oczekującym na autobus lecz również przechodniom i kierowcom. Chętnie przebywają tu osoby spożywające alkohol i załatwiają tam swoje potrzeby fizjologiczne, bo ”jest się za czym schować”. W pobliżu znajdują się liczne sklepy, przystanek MZK, budynki mieszkalne. Jednym słowem jest to miejsce publiczne. Warto spróbować o nie zadbać. Odrzucone

Projekt nie spełnia kryterium ogólnodostępności, co jest wymagane regulaminem BO. Urządzenie wiaty śmietnikowej jest zadaniem administratora posesji.

P0185 Podgórz Plac zabaw przy ul. Bliskiej Teren przy lesie wzdłuż ul. Bliskiej. Projekt zakłada budowę ogrodzonego placu zabaw z nawierzchnią piaskową wraz z instalacją urządzeń: 2 x podwójna huśtawka wahadłowa, drabinki lub linka wspinaczkowa, 2 x bujak sprężynowy, 1 x zjeżdżalnia, 1 x huśtawka równoważna, 3 x ławki do siedzenia, oświetlenie obiektu. Teren w pasie między ul. Bliską a lasem ma przeznaczenie rekreacyjno-rozrywkowe, lecz obecnie nie jest w tym celu wykorzystywany i się marnuje.; Plac zabaw wspomoże aktywny wypoczynek dla naszych pociech i pozytywnie wpłynie na ich kondycję. ; Odrzucone

Brak możliwości lokalizacyjnych. Niezachowane minimalne odległości od budynków mieszkalnych oraz oddziaływanie linii wysokiego napięcia.

P0190 Podgórz Słoneczny park zręczności na Polanie Ul. Kręta 73, działka nr 501/1 w obrębie 63, w bliskim sąsiedztwie obecnego placu zabaw osiedla Słoneczna Polana. Celem projektu jest stworzenie parku zręczności, czyli miejsca aktywności sportowo-ruchowej dla dzieci w pobliżu Słonecznej Polany przy ul. Krętej.; W ramach projektu powstanie wyjatkowy park ze ściankami wspinaczkowymi z podestem, linkami, sznurami do balansowania i uwieszania się. Powstanie również popularna i przynosząca dzieciom wiele radości kolejka linowa z podestem do startu oraz ławka leśna bez oparcia.; Wraz z powstaniem osiedla Słoneczna Polana oraz w związku z planami powstania kolejnych, sąsiadujących osiedli stworzenie parku zręczności zapewni wszystkim dzieciom wspaniałe i bezpieczne miejsce do codziennych zabaw. Odrzucone

Ze względu na liczne protesty dotyczące tego projektu i konflikt sąsiedzki zadanie nie może być poddane pod głosowanie. W pierwszej kolejności lokalna społecznośc powinna rozwiązać spór związany z lokalizacją obiektu.

Rodzaj zadania: Rudak
Numer projektu Rodzaj zadania Tytuł projektu Lokalizacja Wycena wstępna UMT Opis projektu Końcowa weryfikacja Uzasadnienie / Uwagi
RU0080 Rudak Rudak łapie deszczówkę Pojemniki na deszczówkę będą mogły być zamontowane przez mieszkańców Rudaka na terenie posesji i budynków użyteczności publicznej, np Szkoła, Dom Muz należących do gminy na terenie Rudaka. Ekspansywna zabudowa dzielnicy Rudak oraz wieloletnia praca kopalni gliny spowodowała obniżenie poziomu wód gruntowych i powierzchniowych. O ile na terenach zielonych nawet 90% deszczówki wsiąka w grunt i pozostaje w nim, lub odparowuje tworząc mikroklimat, tak na szczelnie zabudowanych ulicach, chodnikach i parkingach ponad 70% wody opadowej jest bezpowrotnie tracone.; Projekt polega na zakupie i przekazaniu mieszkańcom do montażu 300 szt. 360 litrowych pojemników na deszczówkę wraz z podstawowymi, niezbędnymi przyłączeniami. Warunkiem przekazania 1 szt. pojemnika będzie przekazanie przez mieszkańca 1 kg zgniecionych butelek PET. ; Projekt jest odpowiedzią na coraz bardziej dotkliwy problem suszy, potrzebą działań zwiększających pojemność retencyjną oraz wspiera ponowne wykorzystanie odpadów plastikowych.; W systemach odwodnienia budynków tkwi ogromny niewykorzystany potencjał. Każdy mieszkaniec dzielnicy Rudak może przyczynić się do oszczędności zasobów wodnych na własnej posesji. Odrzucone

Uchwała Rady Miasta Torunia ustala zasady dofinansowania tego typu przedsięwzięć. Nie można zmienić zasad ustalonych przez RMT w trybie procedury budżetu obywatelskiego.

RU0090 Rudak Stacja Roweru Miejskiego na Rudaku - ul. Okólna 169 Budynek przy ul. Okólnej 169. Projekt zakłada postawienie stacji Roweru Miejskiego jako kolejnego elementu istniejącej już sieci roweru miejskiego. Stacja miałaby się znaleźć na działce należącej do Urzędu Miasta Torunia, na której znajduje się budynek o adresie ul. Okólne 169. Lokalizacja wybrana jest nieprzypadkowo- budynek pod adresem ul. Okólna 169 pełni funkcję istotnego centrum kulturalno-społecznego organizującego rozmaite formy aktywności oraz wsparcia dla lokalnej społeczności toruńskiego Rudaka. Działa tam filia Dom Muz Centrum Kultury Dwór Artusa wraz ze swoją ofertą kulturalną. Znajduje się tam oddział Książnicy Kopernikańskiej. Funkcjonuje także świetlica środowiskowa. W ramach budżetu dzielnicy Rudak zgłoszona zostaje także kolejna edycja projektu Fantastyczny Dom Kultury. Utworzenie stacji miejskiego będzie komplementarne ze wszystkimi powyższymi projektami i działaniami, umożliwiając podróż do oraz z lokalizacji w aktywny i ekologiczny sposób, o dowolnej porze w okresie od 14 lutego do 23 grudnia. Zmniejszone zostaną bariery logistyczne. Odrzucone

Brak możliwości wykonania w roku 2022, ze względu na realizowaną umowę z operatorem systemu stacji rowerowych, obowiązującą do końca 2022 r.

RU0092 Rudak Modernizacja placu zabaw - Podgórska 14d/Strzałowa 7 i 9 Podgórska 14d a Gerwazego 7 i 9 Celem projektu jest stworzenie atrakcyjnego, bezpiecznego i czystego miejsca zabaw dla dzieci gdzie mogłyby przebywać na świeżym powietrzu i w czasie zabawy stymulować swój rozwój psycho-ruchowy. W ramach projektu chcielibyśmy uzyskać modernizację istniejącego już placu zabaw z doposażeniem o nowe, bardziej atrakcyjne urządzenia. Dodatkowo chcielibyśmy zawnioskować o ogrodzenie ogrodzenie placu oraz wymianę nawierzchni piaskowej na syntetyczną, która sprzyja ochronie środowiska i uporządkuje to miejsce. Na nawierzchni dodatkowo chcielibyśmy wprowadzenia elementu 2d tj. gra w klasy i 3d np. motyl, żółw. Cały projekt przysłuży się okolicznym mieszkańcom. Porządek i ład wprowadzony w to miejsce da dzieciom bezpieczne miejsce do odpoczynku i zabawy. Ze względu na lokalizację blisko torów kolejowych oraz dzikich terenów zielonych wprowadzenie ogrodzenia podwyższy poziom higieny na placu ( w okolicy pojawiają się lisy, dziki). Prosimy o głosy jeśli chcecie aby dzieci miały przyjazne miejsce. Głosujcie na projekt! Odrzucone

Brak możliwości formalno-prawnej realizacji projektu. Niezachowane minimalne odległości od budynków mieszkalnych.

RU0094 Rudak Zapory samochodowe do wjazdu na osiedle Osiedle Gerwazego - Rudak. Zapory samochodowe.; Staramy się jako osiedle od 10 lat. Na parking wjeżdżają nam przeważnie pracownicy wojska. Jest z tym wielki problem, bo my jako mieszkańcy nie mamy gdzie parkować Odrzucone

Niespełniony warunek ogólnodostępności.

RU0095 Rudak Kącik Rudakowych Przygód... Osiedle Rudak Wychodząc naprzeciw współczesnym problemom z jakimi zmagają się nasze dzieci szczególnie w czasach panującej pandemii, takimi jak: zaburzenia emocjonalno-społeczne, zaburzenia psychiczne, otyłość oraz brak kontaktu z grupą rówieśniczą takie miejsce będzie wspaniałą terapią dla naszych dzieci. Dodatkowo dzieci będą miały możliwość zawierania nowych znajomości i spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu zamiast przed ekranem monitora lub telefonu.; Nasz projekt zakłada utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i dostępności również dla osób z niepełnosprawnością.; Przykładowy zestaw urządzeń, które miałyby tworzyć nowoczesny plac zabaw:; - zamek ze zjeżdżalnią,; - pajęcza sieć,; - tyrolka,; - piaskownica,; - huśtawka z oparciem,; - bocianie gniazdo,; - tunele sensoryczne,; - ścianka wspinaczkowa,; - huślawka dla niepełnosprawnych,; - stół do ping ponga, - ławki dla rodziców,; - tablice edukacyjne o ptakach i owadach.; Plac zabaw powinien być oświetlony, ogrodzony i posiadać bezpieczną gumowo/ratanową nawierzchnię.; Głosując razem pomożemy sobie stworzyć kolorowy kącik na mapie naszego pieknego osiedla, który będzie cieszył przede wszystkim nasze kochające pociechy... Odrzucone

Wskazany teren jest częściowo własnością osoby prywatnej, w pozostałej części przeznaczony na układ drogowy. Brak możliwości lokalizacji.

Rodzaj zadania: Staromiejskie
Numer projektu Rodzaj zadania Tytuł projektu Lokalizacja Wycena wstępna UMT Opis projektu Końcowa weryfikacja Uzasadnienie / Uwagi
SM0437 Staromiejskie Modernizacja boiska do koszykówki i piłki ręcznej przy ul. Kołłątaja 22c Ul. Kołłątaja 22C, boisko przy parkingu, działka nr 122/40 ob.3. Modernizacja boiska do koszykówki i piłki ręcznej przy ul. Kołłątaja 22c Odrzucone

Brak możliwości spełnienia wymogów formalno-prawnych i technicznych dotyczących odległosći od ulicy i parkingów.

SM0438 Staromiejskie Przebudowa zatok autobusowych wraz z nasadzeniami Przebudowa będą objęte trzy przystanki:; - przy Legionów 65, w kierunku centrum,; - przy skrzyżowaniu ulicy Legionów z ulicą Kilińskiego, w kierunku centrum.; - przy skrzyżowaniu ulicy Legionów z ulicą Dekerta, w kierunku osiedla Koniuchy. Projekt zakłada:; - przebudowę zatok autobusowych z zastosowaniem krawężników typu kassel,; - ustawienie wiat,; - budowę nowych przejść dla pieszych,; - wykonanie nasadzeń krzewów lub kwiatów.; Poszerzenie przystanku uzyskane dzięki przebudowie zatoki przyspieszy wymianę pasażerów oraz ułatwi poruszanie się w okolicy przystanku, osoby wysiadające z autobusów nie będą już wpadać na pieszych idących chodnikiem. Wiata zapewni schronienie przed deszczem oraz wiatrem. Rośliny będą cieszyć oko. Odrzucone

Przystanki są przewidziane do modernizacji w ramach programu modernizacji przystanków, jako przystanki zatokowe. W trakcie projektowania. Rezygnacja z zatok zmniejszyłaby znacząco płynność ruchu w ul. Legionów.

Rodzaj zadania: Stawki
Numer projektu Rodzaj zadania Tytuł projektu Lokalizacja Wycena wstępna UMT Opis projektu Końcowa weryfikacja Uzasadnienie / Uwagi
ST0129 Stawki Zakup składanej sceny wraz z zadaszeniem oraz ławeczek dla mieszkańców osiedle Stawki Różne lokalizacje – scena przenośna, składana – przykładowe lokalizacje – skwer Czapli/Tataraków, przyszły park kieszonkowy przy ul.Strzałowej/Artyleryjskiej lub Park Tysiąclecia. zakup składanej, najlepiej przenośnej sceny wraz z zadaszeniem, umożliwiającej organizowanie imprez plenerowych dla mieszkańców osiedla Stawki oraz zakup ławeczek dla widowni i doprowadzenie instalacji elektrycznej zapewniającej oświetlenie, nagłośnienie sceny Odrzucone

Sceny przenośne różnej wielkości znajdują się w zasobach Toruńskiej Agendy Kulturalnej - są do wynajęcia, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Wydatek nieracjonalny.

ST0130 Stawki Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza oraz nowa infrastruktura na rzecz dzikich zwierząt z Parku Tysiąclecia Park Tysiąclecia na Stawkach w Toruniu. Projekt ma na celu stworzenie atrakcyjnej ścieżki edukacyjno-dydaktycznej przybliżającej małym i dorosłym spacerowiczom osobliwość fauny i flory Parku Tysiąclecia, gdzie spotkać można wielu ciekawych przedstawicieli świata przyrody, szczególnie awifauny: np. zimorodka, wilgę, kaczkę mandarynkę. Barwne tablice informacyjne i gatunkowe, plenerowe gry logiczne np. "ptasie memory", rozpoznawanie śladów i inne pomysłowe zadania do wykonania na trasie ścieżki pozwolą na aktywne i miłe spędzenie czasu wśród zieleni w różnych zakamarkach parku.; Przedsięwzięciu towarzyszy zakup i montaż infrastruktury wspierającej:; a) podajników karmy dla dzikich ptaków tzw. kaczkomatów; b) poidełek oraz karmników; c) skrzynek lęgowych dla ptaków i nietoperzy; d) koszy lęgowych dla kaczek nad strugą; e) "pływających" domków dla krzyżówek i mandarynek.; Ścieżka byłaby pod względem treści i ilustracji dedykowana dla parku, a nie wykonana z gotowych szablonów. Opracowanie scenariusza ścieżki poprzedzi specjalistyczna ekspertyza środowiskowa roślin i zwierząt, która uwzględni możliwości dodania niektórych drzew parku do ochrony czynnej jako pomniki przyrody. Odrzucone

Park Tysiąclecia został kompleksowo zrewitalizowany wg projektów wypracowanych wspólnie z mieszkańcami, w procesie wieloetapowych konsultacji społecznych. W okresie trwałości projektu zrealizowanego za środki zewnętrzne nie ma możliwości wprowadzania kolejnych zmian. Obszar parku, o znacznej różnorodności biologicznej, jest wystarczająco duży do zapewnienia pokarmu dla żyjących tam zwierząt. Nie ma też uzasadnienia dla tworzenia sztucznych warunków dla ptaków - istniejące enklawy niedostępne dla ludzi zapewniają odpowiednie warunki dla ich rozwoju. Analizy dot. drzewostanu zostały wykonane na etapie planowania rewitalizacji parku.

ST0134 Stawki Strzałowa mini fit-park Róg ul. Artyleryjskiej i Strzałowej, 046301_01/obręb 0066. Strzałowa mini fit-park to projekt mający na celu stworzenie parku kieszonkowego z infrastrukturą do wypoczynku oraz aktywnych ćwiczeń (ławki, elementy siłowni zewnętrznej) na terenie skrzyżowania ul. Strzałowej i Artyleryjskiej, w pobliżu istniejącego parku i placu zabw Już realizowane lub zaplanowane

Teren przeznaczony pod park kieszonkowy. Elementy wskazane w projekcie zostaną w miarę możliwości uwzględnione przy projektowaniu parku.

Rodzaj zadania: Wrzosy
Numer projektu Rodzaj zadania Tytuł projektu Lokalizacja Wycena wstępna UMT Opis projektu Końcowa weryfikacja Uzasadnienie / Uwagi
W0461 Wrzosy Park Naturalny Wrzosowisko dla torunian Projekt obejmuje teren zwany Parkiem Naturalnym Wrzosowisko przy ulicach: św. Jana Bosko, Storczykowa, Ugory, Szosa Chełmińska, pozostający w obrębie 32, zarówno w części leśnej, jak i polno-łąkowej. Projekt „Park Naturalny Wrzosowisko dla torunian” to innowacyjne spojrzenie na znaczący historycznie i przyrodniczo fragment miasta. Jest próbą uratowania cudem zachowanego w stanie niezabudowanym fragmentu przedpola Twierdzy Toruń. Chodzi jedynie o uzupełnienie go o naturalny plac zabaw dla dzieci w części zachodniej, toru do gry w bule, rozmieszczenie tablic informacyjnych, ławek, oznaczenie miejsc historycznych oraz ciekawostek przyrodniczych na całym terenie Wrzosowiska, umieszczenie budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy, domków dla jeży, przygotowanie zadaszonego miejsca spotkań grupowych oraz dodatkowych miejsc parkingowych na jego skraju od strony ulicy św. Jana Bosko. Celem projektu jest zachowanie naturalnego charakteru Wrzosowiska, podkreślenie jego walorów przyrodniczych, historycznych i rekreacyjnych, jak też ułatwienie korzystania z jego zalet. Wrzosowisko w naturalny sposób ma być otwarte dla wszystkich, którzy chcą tu odpoczywać na łonie natury. Dotychczasowe społeczne zaangażowanie w porządkowanie terenu dowodzi, że potencjał miejsca jest ogromny i pogodzić może wiele funkcji. Od oczekiwań rodzin z dziećmi, posiadaczy psów, po spacerowiczów, rowerzystów i biegaczy. Odrzucone

Trwa procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Wszelkiego rodzaju działania związane z jego wykorzystaniem będą mogły być prowadzone po zaakceptowaniu zmiany mpzp przez Radę Miasta Torunia. Przewidziana prawem procedura uchwalania planu nie może być zastępowana innymi mechanizmami.

Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura, Miasto
  Koncert inaugurujący 39. Świętojański Festiwal Organowy odbył się 19 lipca 2024 r. w Kościele Wniebowzięcia NMP w Toruniu.
 • Na zdjęiu: wieża ratusza na tle pochmurnego nieba
  Kultura, Miasto
  Weekend rozpoczynamy sztuką młodego pokolenia - w CSW otwarcie trzech wystaw młodych artystek. Dla melomanów - koncert inaugurujący 39. Świętojański Festiwal Organowy. A w niedzielę czeka nas odpoczynek i spacery - instytucje kultury zachęcają do pełnego relaksu.
 • Autobusem MZK do Kamionek
  Miasto
  Z Torunia prosto nad jezioro w Kamionkach. 20 lipca 2024 r. uruchomiona zostanie linia autobusowa nr 141.
 • Miasto
  - Od godz. 12:00 w niedzielę 21 lipca do godz. 23:00 w poniedziałek 22 lipca 2024 r. prognozowane są upały. Temperatura maksymalna w niedzielę wyniesie od 30°C do 32°C, w poniedziałek od 31°C do 33 °C - informuje Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 • Kultura, Miasto
  W piątek, 19 lipca 2024 r. rozpoczął się cykl koncertów w ramach „Alternatywnej Sceny Letniej”. Wakacyjne wieczory umilą fantastyczni artyści: Faustyna, Ampacity, VHS, Jakub Jan Bryndal + EL AXO oraz Kathia, których będzie można posłuchać na plenerowej scenie na Bulwarze Filadelfijskim.
 • Po spotkaniu z NGOsami
  Miasto
  Trwają konsultacje Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2025 r. Za nami spotkanie z NGOsami.
 • Kolejne tablice informujące o tym, aby nie wchodzić na łachy wiślane, pojawiły się na lewym brzegu Wisły.
 • Kolejna odsłona projektu Park Kultury - w amfiteatrze parku na Bydgoskim Przedmieściu zaplanowano koncert i pokaz filmowy w ramach kina letniego.
 • W piątek, 19 lipca 2024 r. rozpoczął się cykl koncertów w ramach „Alternatywnej Sceny Letniej”. Wakacyjne wieczory umilą fantastyczni artyści: Faustyna, Ampacity, VHS, Jakub Jan Bryndal + EL AXO oraz Kathia, których będzie można posłuchać na plenerowej scenie na Bulwarze Filadelfijskim.
 • Toruńskie Stowarzyszenie Rodzin „Powrót z U” w ramach dofinansowania otrzymanego od Gminy Miasta Toruń realizuje dwa programy, których celem jest przede wszystkim zapewnienie kompleksowego wsparcia rodzicom oraz opiekunom dzieci i osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
 • Trwają konsultacje Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2025 r. Za nami spotkanie z NGOsami.
 • Pandy małe z toruńskiego Ogrodu Zoobotanicznego, Rani i Ogonek, zostały po raz pierwszy rodzicami.
 • Już w sobotę 20 lipca 2024 r. na Zamku Krzyżackim w Toruniu odbędą się kolejne zajęcia z cyklu comiesięcznych, bezpłatnych wykładów o nazwie „Zamek pełen historii”.
 • Od czerwca 2023 r. w Toruniu można wypożyczać rowery typu cargo. W pierwszym roku z takiej możliwości skorzystano 57 razy. Najwięcej wypożyczeń, aż 17, było w październiku 2023 r.