www.torun.pl

Toruń

Rada Działalności Pożytku Publicznego

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi ze współpracą miasta z organizacjami pozarządowymi.

Do jej podstawowych zadań należy: opiniowanie projektów strategii rozwoju Gminy Miasta Toruń; opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi; wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania sektora NGO, inicjowanie działań wspierających i poprawiających jakość współpracy miasta i organizacji pozarządowych.

RDPP działa na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Wieloletniego programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi (Uchwała RMT 440/2012 Rady Miasta Torunia).

Skład Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia na lata 2015-1016:

 1. Aleksandra Łukomska-Smulska, Europejska Unia Kobiet-SEKCJA POLSKA, o/Toruń - przewodnicząca RDPP
 2. Łukasz Broniszewski, Fundacja Stabilo - wiceprzewodniczący RDPP
 3. Paweł Piotrowicz, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia - sekretarz RDPP

  członkowie: 
 4. Elżbieta Dokurno, Wydział Kultury Urzędu Miasta Torunia
 5. Krzysztof Duda, Toruńska Inicjatywa Obywatelska
 6. Anna Falkowska, Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia
 7. Ewa Grobelska, Fundacja na rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "Daj Szansę"
 8. Dorota Knut, Wydzial Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia
 9. Małgorzata Kowalska, CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
 10. Ewa Kwiesielewicz-Szyszka, Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
 11. Maria Pałucka, Wydział Sportu i Turystki Urzędu Miasta Torunia
 12. Michał Rosiński, Toruński Klub Sportu Osób Niepełnosprawnych
 13. Danuta Samsel, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia
 14. Joanna Scheuring-Wielgus, Radna Miasta Torunia
 15. Małgorzata Toruńska, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia
 16. Łukasz Walkusz, Radny Miasta Torunia
 17. Janusz Wiśniewski, Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych
 18. Anna Zielińska, Stowarzyszenie Hospicjum Światło

Kontakt:
Sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem RDPP prowadzi Agnieszka Szczepańska, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia


Chcesz wiedziec więcej?
Adresy e-mail do poszczególnych członków oraz bieżące informacje na temat prac Rady Działalności Pożytku Publicznego są publikowane w miejskim serwisie dla organizacji pozarządowych orbiTorun.pl:

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto, Sport
  19 marca 2019 roku Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski i Przewodniczący Rady Miasta Torunia Marcin Czyżniewski wręczyli nagrody i wyróżnienia dla 241 toruńskich zawodników, trenerów i sportowych działaczy.
 • Biznes, Kultura, Miasto, Sport
  Umowy dotacyjne z organizacjami pozarządowymi podpisane - 364 organizacje będą realizować projekty i działania w 2019 roku lub w ramach projektów wieloletnich na łączną kwotę prawie 35 mln zł.
 • Miasto, Sport
  W czwartek 21 marca 2019 r. uczniowie kilkunastu toruńskich szkół aktywnie powitają wiosnę w ramach imprezy "Sportowa wiosna”. W Arenie Toruń wspólnie z toruńskimi sportowcami będzie się bawić ponad 2000 dzieci.
 • Trwa konkurs "Zbieramy Makulaturę"
  Kultura, Miasto
  31 marca 2019 roku zakończy się tegoroczna edycja konkursu „Zbieramy makulaturę”. W rywalizacji uczestniczą publiczne i niepubliczne placówki oświatowe - przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z Torunia.
 • Miasto
  W 110. rocznicę urodzin gen. prof. Elżbiety Zawackiej kombatanci, przedstawiciele miasta, Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, wojska i toruńskich szkół złożyli kwiaty na grobie Honorowej Obywatelki na cmentarzu św. Jerzego.
 • Miasto, Sport
  Już w sobotę 23 marca 2019 roku nastąpi uroczyste otwarcie 8. Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce Masters Toruń 2019. W zawodach weźmie udział 4350 zawodników z 88 krajów.
 • 20 marca 2019 r. nastąpi uroczyste otwarcie gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej nr 15 ul. Paderewskiego 5/11.
 • Zerwanie linii oświetleniowej napowietrznej to przyczyna awarii oświetlenia na ulicy Bydgoskiej. Latarnie nie działają na odcinku od ul. Reja do Sienkiewicza.
 • Luba i Słodka to ulice osiedlowe położone na osiedlu Bielawy Grębocin. Obie przejdą przebudowę i do końca lipca zmienią swój wygląd.
 • Klub Sportowy Toruń informuje, że w dniu 18 marca 2019 roku ruszył proces składania wniosków o przyznanie akredytacji stałych na sezon 2019 na spotkania Get Well Toruń na Motoarenie.
 • 18 marca 2019 r. w CKK Jordanki rozpoczęła się XXVI edycja Welconomy Forum in Toruń.
 • W najbliższą sobotę, 2 marca 2019 r., nastąpią utrudnienia podczas rejestracji zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Toruniu.
 • 18 marca 2019 roku prezydent Michał Zaleski spotkał się z mieszkańcami osiedla Bielawy-Grębocin. Spotkanie zorganizowano w Szkole Podstawowej nr 35.
 • Do 2 maja 2019 roku można zgłaszać kandydatury do 24. edycji Nagród Prezydenta Miasta Torunia. Wyróżnienia za 2018 rok zostaną wręczone 17 czerwca 2019 r. w Dworze Artusa.