www.torun.pl

Wyjaśnienie prezydenta

Miasto
Data publikacji: 10 sierpnia 2020
Autor: Natalia Przytarska
Na zdjęciu: Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski

Wyjaśnienie Prezydenta Miasta Torunia w nawiązaniu do artykułu redaktor Małgorzaty Oberlan pt. "Cięcia wydatków w Toruniu: urzędnicy wkurzeni "Niech zaczną od siebie" opublikowanego w Nowościach 7 sierpnia 2020 r.

Wyjaśnienie

Jest faktem, iż dochody bieżące budżetu miasta Torunia, tak jak w większości samorządów w Polsce, na skutek pandemii COVID-19 istotnie zmniejszyły się i, co najgorsze, tendencja ta utrzyma się tak długo, jak trwać będzie epidemia. Dochody te do końca czerwca br. są niższe o 37,2 mln zł (ok. 13% planowanych) z prognozą do końca roku zakładającą, w zależności od kolejnych fal epidemii, wzrost do 76, a nawet 126 mln zł deficytu.

Odpowiedzialność za stan budżetu miasta nakazuje przeciwdziałanie skutkom utraty dochodów, a w tym przede wszystkim poprzez ograniczanie kosztów. W ślad za informacjami zawartymi w artykule przypomnę, iż w pierwszej kolejności podjąłem, zgodnie z rozwiązaniami ustawowymi, decyzję o blokowaniu części wydatków publicznych Torunia. Początkowo, w kwietniu br. była to kwota 27 mln zł, a następnie w sierpniu br. łączna kwota 56,8 mln zł (w tym wydatki bieżące 35,5 mln zł). Decyzja ta umożliwi przygotowanie takich zmian w budżecie miasta, i przedłożenie ich Radzie Miasta, które pozwolą zachować równowagę finansową.

Najtrudniejsze i najdłużej dyskutowane było przygotowanie decyzji o ograniczeniach związanych z zatrudnianiem i wynagrodzeniami. Jednak ze względu na rozmiar tej pozycji w wydatkach miasta stało się to nieuniknione. Zastosowane rozwiązania są, w mojej ocenie, odpowiedzialne, choć zdaję sobie sprawę, iż dokuczliwe i często trudne do osobistego zaakceptowania przez moich współpracowników, zarówno w urzędzie, jak i jednostkach miejskich. Aktualny planowany poziom ograniczania wydatków na wynagrodzenia w sferze budżetowej miasta (10,5 mln) to ok. 10% wydatków planowanych na ten cel w tym roku - wobec wspomnianego wcześniej spadku dochodów bieżących budżetu miasta o ok. 13%. Brak powszechnych i systemowych podwyżek płac (pierwotnie planowanych na poziomie 200-300 zł w wynagrodzeniach zasadniczych), stopniowe regulowanie poziomu premiowania (do ostatecznego poziomu ok. 10% wynagrodzeń zasadniczych). Premiowanie to było wcześniej zróżnicowane zarówno w zależności od miejsca zatrudnienia, jak i uwzględnienia składników podstawy premiowania. Ograniczenia te stymulują wzrost kosztów wynagrodzeń, ale równolegle dają stabilność zatrudnienia dominującej grupie pracowników samorządowych tj. zatrudnionych na czas nieokreślony.

Natomiast niezatrudnianie osób spoza jednostek samorządowych w miejsce odchodzących z pracy np. na emerytury, daje szanse na przyszłe kontynuowanie pracy przez choć część osób zatrudnionych obecnie na czas określony. Wyjaśniam, iż istnieje możliwość uzupełniania zatrudnienia poprzez przeniesienia pracowników z działów do działów w urzędzie oraz między wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Toruń (w takiej sytuacji potrzebna jest inicjatywa dyrektora, kierownika).

Warto podkreślić, iż decyzje powyższe obejmują te jednostki miejskie, w tym zakłady i instytucje kultury (i są zalecane dla gminnych spółek), które są finansowane w całości lub przeważającej mierze z budżetu miasta. Tym samym nie obejmują wspomnianych w artykule placówek oświaty – finansowanych głównie z subwencji oświatowej, ale także placówek ochrony zdrowia (szpitala, przychodni, zakładu opiekuńczego), finansowanych przede wszystkim ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ponadto informuję, że podjąłem decyzję o obniżeniu, poczynając od lipca br., elementu wynagrodzenia zastępców prezydenta, skarbnika oraz sekretarza miasta, jakim jest dodatek specjalny o ok. 15% i dla porządku przypomnę, iż w tym samym zakresie procentowym (15%) dwa lata temu obniżone zostało całe moje wynagrodzenie.

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski


Podobne rozwiązania dotyczące wynagrodzeń i zatrudniania w urzędach wprowadzają także inne gminy. Pisze o tym poniedziałkowa "Gazeta Wyborcza" - aby przejść do tekstu kliknij tutaj.

fot. Małgorzata Litwin

Najczęściej czytane aktualności

 • Eko, Miasto
  Trwa realizacja projektu obywatelskiego, w ramach którego w Toruniu pojawią się tzw. zielone przystanki komunikacji miejskiej. Gotowa jest koncepcja projektowa.
 • Na zdjęciu: budynek Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu
  Kultura, Miasto
  Krzysztof Stanisławski 1 października 2020 roku obejmie stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.
 • Na zdjęciu: tramwaj jadący po ulicach miasta
  MZK
  W najbliższą sobotę 26 września 2020 r., w związku z zawodami żużlowymi na Motoarenie, uruchomiony zostanie dodatkowy kurs tramwaju linii nr 5.
 • Na zdjęciu: gala Festiwalu Camerimage 2019 na toruńskich Jordankach
  Kultura, Miasto
  Radni wyrazili zgodę na zmiany w budżecie miasta na rok 2020 i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2050. Dotyczyły one przesunięć w finansowaniu Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage. Władze ECF zwróciły się z prośbą o zgodę na wykorzystanie 1 miliona złotych z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne, a nie na organizację...
 • Miasto
  Co roku w ostatnią niedzielę września przypada Międzynarodowy Dzień Głuchych. To okazja do przypomnienia o potrzebach i problemach osób dotkniętych utratą słuchu.
 • 22. sesja Rady Miasta Torunia - ekran monitora na tle banera Toruń
  Miasto
  Radni podczas sesji Rady Miasta 24 września przegłosowali stanowisko ws. treści budżetu na rok 2021.
 • Koncerty klasyczne i rozrywkowe, Noc Naukowców w Młynie Wiedzy, jesienne wycieczki miejskie i podmiejskie, a dla dzieciaków przegląd filmów w CSW - to tylko mały wyjątek z tego, co będzie się działo w ten weekend w toruńskiej kulturze. A w sporcie decydujący mecz o awans do PGE Ekstraligi rozegra Apator Toruń.
 • Toruńscy radni zgodzili się na wydłużenie kadencji organów pomocniczych Gminy Miasta Toruń.
 • 85 billboardów promujących potencjał gospodarczy Torunia zostanie odśłoniętych w 10 polskich miastach w ramach projektu „Invest in BiT CITY2”.
 • 1 października 2020 roku w Dworze Artusa odbędzie się tegoroczny koncert Fundacji Platon. Gwiazdą wieczoru będzie zespół KROKE.
 • Toruńscy radni podczas sesji 24 września 2020 roku przyjęli uchwałę w sprawie nadania parkowi w obrębie al. Niezależnego Zrzeszenia Studentów, al. Jana Pawła II, ulic: Chopina i Tujakowskiego oraz al. 500-lecia nazwy „Park 100-lecia Powrotu Torunia do Wolnej Polski”.
 • Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zmianę wysokości stawek podatków od środków transportowych i podatków od nieruchomości.
 • Wieloletni dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu Marek Rubnikowicz otrzyma Medal "Za zasługi dla Miasta Torunia" na wstędze – tak jednogłośnie zdecydowali radni podczas 22. sesji Rady Miasta Torunia 24 września 2020 r.
 • W poniedziałek 28 września 2020 r. zmieni się organizacja ruchu drogowego w rejonie pl. Niepodległości.