www.torun.pl

Oświadczenie prezydenta dot. zgromadzenia zaplanowanego na 3.05.2019

Miasto
Data publikacji: 25 kwietnia 2019
Autor: Filip Tomasik

Odpowiedź prezydenta Michała Zaleskiego na prośbę posłanki Anny Sobeckiej o wydanie decyzji o zakazie zgromadzenia zaplanowanego na dzień 3 maja 2019 r.

W odpowiedzi na prośbę Pani Poseł o wydanie decyzji o zakazie zgromadzenia zaplanowanego na dzień 3 maja 2019 r. przy ul. Żwirki i Wigury w Toruniu, informuję, że na dzień dzisiejszy brak jest przesłanek prawnych umożliwiających zakazanie organizatorowi jego przeprowadzenia.

Realizacja zgromadzenia się w celu wyrażania poglądów i opinii podlega rygorom ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2019r., poz. 631), zwanej w dalszej części „ustawą”. W przypadku kiedy zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia spełnia wymogi formalne ustalone przepisami przywołanej ustawy, jedynym powodem dla wydania zakazu organizacji zgromadzenia może być wystąpienie przesłanek z art. 14 ustawy. Przepis ten przewiduje prawo do ustalenia zakazu w ściśle określonych przypadkach:

 1. gdy jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 ustawy lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
 2. jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie dało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13 ustawy;
 3. zgromadzenie ma się odbyć w miejscu i czasie, w których odbywają się zgromadzenia organizowane cyklicznie, o których mowa w art. 26a ustawy.

Skorzystanie z prawa do zakazu organizacji zgromadzenia w dniu 3 maja 2019 r. nie może być uzasadnione wyłącznie obawą i potencjalną możliwością naruszenia chronionych dóbr, zagrożenie musi być realne. Podzielam opinię, że wolność zgromadzeń gwarantowana Konstytucją RP nie jest absolutna, jednak jej ograniczenie ustawodawca nakazuje traktować jako wyjątek. Decyzja o zakazie pokojowego zgromadzenia nie może opierać się na przypuszczeniach, co do możliwości powtórzenia się karygodnych zachowań z 2018 roku. Również tak długo jak poglądy manifestowane przez uczestników zgromadzenia nie są sprzeczne z obowiązującym prawem, za zakazem nie może przemawiać także ich kontrowersja w odbiorze społecznym, emocje ani obawa możliwości powstania zagrożeń. Powyższe potwierdzają poglądy orzecznictwa krajowego wyrażone w ostatnim czasie w rozstrzygnięciach sądowych (np. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 12 października 2018r., sygn. akt I Acz 1145/18, LEX nr 2559817, postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 23 lutego 2017r., sygn. akt I Acz 232/17, LEX nr 2240072). Analogiczne poglądy utrzymuje także Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Dokumentacja przekazana przez organizatora zgromadzenia Panią Agatę Chyżewską-Pawlikowską w dniu 3 kwietnia 2019 r. (po uzupełnieniu braku w dniu 4 kwietnia 2019 r.) nie zawiera braków formalnych, a organ nie dysponuje żadnymi dowodami wskazującymi na realność wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia ludzi, mienia w znacznych rozmiarach czy utraty chronionego prawnie pokojowego charakteru zgromadzenia. W tych okolicznościach brak jest podstaw prawnych dla wydania decyzji o zakazie zgromadzenia zaplanowanego na dzień 3 maja 2019 r.

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski


Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura
  Teatr Baj Pomorski ma niespodziankę dla wszystkich dzieci. Zapraszamy na przedstawienie „Jaś i Małgosia” - spektakl online z musicalowym zacięciem.
 • Miasto
  30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Życzenia rodzicom zastępczym oraz ich podopiecznym złożył prezydent Michał Zaleski.
 • Drogi, Miasto
  Od 22 do 27 maja 2020 r. Miejski Zarząd Dróg w Toruniu przyjmował uwagi dotyczące trzech zaproponowanych koncepcji przebudowy ul. Łukasiewicza w Toruniu. Konsultacje cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Wpłynęło 38 uwag, złożono 4 pisma z propozycjami rozwiązań.
 • Drogi, Miasto
  Od najbliższego poniedziałku (1 czerwca) kierowcy parkujący w Strefie Płatnego Parkowania będą mogli wnosić opłaty za parkowanie w parkomatach.
 • Miasto, Sport
  W niedzielę 7 czerwca 2020 r. wystartuje pierwszy z cyklu historycznych rajdów rowerowych „Śladem toruńskich dróg do wolności”.
 • Miasto, Sport
  Zgodnie z zapowiedzią rządu, od 30 maja 2020 r. dostępne będą siłownie zewnętrzne. Wkrótce też będzie można korzystać z placów zabaw.
 • Ponad 7,5 mln zł wynosi budżet obywatelski Torunia na rok 2021. Wnioski będzie można składać już od 8 czerwca 2020 r.
 • U 140 mieszkańców Torunia i powiatu toruńskiego potwierdzono zarażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Kwarantanną objęto 252 osoby, w tym 25 osób znajduje się w miejscu kwarantanny zbiorowej). Do 110 wzrosła liczba zarażonych, którzy powrócili do zdrowia. Od poniedziałku 25 maja nie zanotowano kolejnej ofiary śmiertelnej pandemii koronawirusa.
 • W związku z czwartym etapem znoszenia obostrzeń, możliwe będzie przeprowadzenie pierwszych kulturalnych wydarzeń plenerowych już w ten weekend! Miasto Toruń i toruńskie instytucje kultury zapraszają na Kino Letnie i spektakl z okazji Dnia Dziecka przy CKK Jordanki.
 • Jak branża wraca do normalności - opowiada Katarzyna Małkiewicz z toruńskiego Hotelu Filmar w kolejnym odcinku cyklu realizowanego przez Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu.
 • Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który przypada 30 maja, prezydent Michał Zaleski przekazał upominki dla podopiecznych toruńskich rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych.
 • W Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki powstało profesjonalne studio telewizyjne toruńskiej firmy Art4Media. Studio zainauguruje swoją działalność muzycznie, prezentując koncerty.
 • W Zielone Świątki (niedziela 31 maja) komunikacja miejska będzie funkcjonowała wg świątecznych rozkłądów jazdy.
 • Od pierwszego czerwca torunianie mogą korzystać z bezpośrednich porad konsumenckich. Miejski Rzecznik Konsumentów będzie udzielać porad i informacji oraz przyjmować wnioski o udzielenie pomocy prawnej w sprawach konsumenckich w Punkcie Informacyjnym przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 w godz. 7.30-15.30.