www.torun.pl

Oświadczenie prezydenta dot. zgromadzenia zaplanowanego na 3.05.2019

Miasto
Data publikacji: 25 kwietnia 2019
Autor: Filip Tomasik

Odpowiedź prezydenta Michała Zaleskiego na prośbę posłanki Anny Sobeckiej o wydanie decyzji o zakazie zgromadzenia zaplanowanego na dzień 3 maja 2019 r.

W odpowiedzi na prośbę Pani Poseł o wydanie decyzji o zakazie zgromadzenia zaplanowanego na dzień 3 maja 2019 r. przy ul. Żwirki i Wigury w Toruniu, informuję, że na dzień dzisiejszy brak jest przesłanek prawnych umożliwiających zakazanie organizatorowi jego przeprowadzenia.

Realizacja zgromadzenia się w celu wyrażania poglądów i opinii podlega rygorom ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2019r., poz. 631), zwanej w dalszej części „ustawą”. W przypadku kiedy zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia spełnia wymogi formalne ustalone przepisami przywołanej ustawy, jedynym powodem dla wydania zakazu organizacji zgromadzenia może być wystąpienie przesłanek z art. 14 ustawy. Przepis ten przewiduje prawo do ustalenia zakazu w ściśle określonych przypadkach:

 1. gdy jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 ustawy lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
 2. jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie dało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13 ustawy;
 3. zgromadzenie ma się odbyć w miejscu i czasie, w których odbywają się zgromadzenia organizowane cyklicznie, o których mowa w art. 26a ustawy.

Skorzystanie z prawa do zakazu organizacji zgromadzenia w dniu 3 maja 2019 r. nie może być uzasadnione wyłącznie obawą i potencjalną możliwością naruszenia chronionych dóbr, zagrożenie musi być realne. Podzielam opinię, że wolność zgromadzeń gwarantowana Konstytucją RP nie jest absolutna, jednak jej ograniczenie ustawodawca nakazuje traktować jako wyjątek. Decyzja o zakazie pokojowego zgromadzenia nie może opierać się na przypuszczeniach, co do możliwości powtórzenia się karygodnych zachowań z 2018 roku. Również tak długo jak poglądy manifestowane przez uczestników zgromadzenia nie są sprzeczne z obowiązującym prawem, za zakazem nie może przemawiać także ich kontrowersja w odbiorze społecznym, emocje ani obawa możliwości powstania zagrożeń. Powyższe potwierdzają poglądy orzecznictwa krajowego wyrażone w ostatnim czasie w rozstrzygnięciach sądowych (np. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 12 października 2018r., sygn. akt I Acz 1145/18, LEX nr 2559817, postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 23 lutego 2017r., sygn. akt I Acz 232/17, LEX nr 2240072). Analogiczne poglądy utrzymuje także Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Dokumentacja przekazana przez organizatora zgromadzenia Panią Agatę Chyżewską-Pawlikowską w dniu 3 kwietnia 2019 r. (po uzupełnieniu braku w dniu 4 kwietnia 2019 r.) nie zawiera braków formalnych, a organ nie dysponuje żadnymi dowodami wskazującymi na realność wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia ludzi, mienia w znacznych rozmiarach czy utraty chronionego prawnie pokojowego charakteru zgromadzenia. W tych okolicznościach brak jest podstaw prawnych dla wydania decyzji o zakazie zgromadzenia zaplanowanego na dzień 3 maja 2019 r.

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski


Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  Prezydent Miasta Torunia co roku przyznaje stypendia i nagrody dla zdolnych uczniów. W 2019 roku obowiązują nowe zasady przyznawania tych świadczeń.
 • Kultura, Miasto
  Mieszkańcy Stawek spotkali się w niedzielę 19 maja 2019 r. na rodzinnym festynie parafialno-osiedlowym.
 • Miasto
  13 maja 2019 roku rusza nabór do klas I liceów, techników i szkół branżowych I stopnia. Na rok szkolny 2019/2020 przygotowano w sumie ponad 5100 miejsc dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych.
 • Miasto
  W sobotę 18 maja 2019 r. w Centrum Kształcenia ustawicznego w Toruniu odbył się V Kongres Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego. Temat tegorocznego Kongresu „Sprawdzone metody wychowania i edukacji małego dziecka”.Inicjatorem przedsięwzięcia było działające od 2002 r. w Toruniu, Stowarzyszenie Edukacji Przedszkolnej „Inicjatywa i Twórczość”,...
 • Drogi
  Miejski Zarząd Dróg informuje o utrudnieniach drogowych w Toruniu na przełomie maja i czerwca 2019 r. związanych z planowanymi pracami wodociągowo-kanalizacyjnymi.
 • Miasto
  Każdy pełnoletni mieszkaniec Torunia, pomimo braku zameldowania w mieście może złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
 • Kolejna produkcja, tym razem związana z grupą Republika i Toruniem, odnosi sukces na rynku filmowym.
 • Tradycje sportowe i atuty Torunia jako Europejskiego Miasta Sportu 2019 zostały zaprezentowane podczas pierwszej rundy Indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu. Turniej odbył się 18 maja 2019 roku na PGE Narodowym w Warszawie.
 • Informacje dla wyborców, członków komisji oraz komitetów wyborczych.
 • Od dwudziestu lat świetlica „Antoninek” wspiera w potrzebie i organizuje czas dzieciom z toruńskich Wrzosów. W niedzielę 19 maja 2019 r. świętowała swój jubileusz.
 • Ponad 200 młodych rowerzystów rywalizowało w niedzielę 19 maja 2019 roku na Motoarenie w wyścigach rowerowych zorganizowanych w ramach obchodów 10-lecia powstania najlepszego stadionu żużlowego na świecie.
 • Elana Toruń przegrała w niedzielę 19 maja 2019 r. z Olimpią Elbląg 1:2 i straciła szanse na awans do I ligi. A były one spore, zważywszy że GKS Bełchatów zakończył swoje spotkanie remisem.
 • Budynek przy ul. Słowackiego 114 zostanie poddany przebudowie i modernizacji, by swoją siedzibę miał tam Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
 • Życie codzienne w Toruniu w latach 1914-1920, u progu odzyskania niepodległości, jest tematem prelekcji, na którą zaprasza 22 maja 2019 r. Książnica Kopernikańska przy ul. Słowackiego 8.