www.torun.pl

Oświadczenie prezydenta dot. zgromadzenia zaplanowanego na 3.05.2019

Miasto
Data publikacji: 25 kwietnia 2019
Autor: Filip Tomasik

Odpowiedź prezydenta Michała Zaleskiego na prośbę posłanki Anny Sobeckiej o wydanie decyzji o zakazie zgromadzenia zaplanowanego na dzień 3 maja 2019 r.

W odpowiedzi na prośbę Pani Poseł o wydanie decyzji o zakazie zgromadzenia zaplanowanego na dzień 3 maja 2019 r. przy ul. Żwirki i Wigury w Toruniu, informuję, że na dzień dzisiejszy brak jest przesłanek prawnych umożliwiających zakazanie organizatorowi jego przeprowadzenia.

Realizacja zgromadzenia się w celu wyrażania poglądów i opinii podlega rygorom ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2019r., poz. 631), zwanej w dalszej części „ustawą”. W przypadku kiedy zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia spełnia wymogi formalne ustalone przepisami przywołanej ustawy, jedynym powodem dla wydania zakazu organizacji zgromadzenia może być wystąpienie przesłanek z art. 14 ustawy. Przepis ten przewiduje prawo do ustalenia zakazu w ściśle określonych przypadkach:

 1. gdy jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 ustawy lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
 2. jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie dało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13 ustawy;
 3. zgromadzenie ma się odbyć w miejscu i czasie, w których odbywają się zgromadzenia organizowane cyklicznie, o których mowa w art. 26a ustawy.

Skorzystanie z prawa do zakazu organizacji zgromadzenia w dniu 3 maja 2019 r. nie może być uzasadnione wyłącznie obawą i potencjalną możliwością naruszenia chronionych dóbr, zagrożenie musi być realne. Podzielam opinię, że wolność zgromadzeń gwarantowana Konstytucją RP nie jest absolutna, jednak jej ograniczenie ustawodawca nakazuje traktować jako wyjątek. Decyzja o zakazie pokojowego zgromadzenia nie może opierać się na przypuszczeniach, co do możliwości powtórzenia się karygodnych zachowań z 2018 roku. Również tak długo jak poglądy manifestowane przez uczestników zgromadzenia nie są sprzeczne z obowiązującym prawem, za zakazem nie może przemawiać także ich kontrowersja w odbiorze społecznym, emocje ani obawa możliwości powstania zagrożeń. Powyższe potwierdzają poglądy orzecznictwa krajowego wyrażone w ostatnim czasie w rozstrzygnięciach sądowych (np. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 12 października 2018r., sygn. akt I Acz 1145/18, LEX nr 2559817, postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 23 lutego 2017r., sygn. akt I Acz 232/17, LEX nr 2240072). Analogiczne poglądy utrzymuje także Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Dokumentacja przekazana przez organizatora zgromadzenia Panią Agatę Chyżewską-Pawlikowską w dniu 3 kwietnia 2019 r. (po uzupełnieniu braku w dniu 4 kwietnia 2019 r.) nie zawiera braków formalnych, a organ nie dysponuje żadnymi dowodami wskazującymi na realność wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia ludzi, mienia w znacznych rozmiarach czy utraty chronionego prawnie pokojowego charakteru zgromadzenia. W tych okolicznościach brak jest podstaw prawnych dla wydania decyzji o zakazie zgromadzenia zaplanowanego na dzień 3 maja 2019 r.

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski


Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  Piękna pogoda, a do tego Szekspir na ulicach, porywające, pełne pasji Dni Tanga, YouTube na deskach Teatru im. Wilama Horzycy, historia toruńskiego sportu poznawana na rowerze - tych i wielu innych atrakcji nie można przeoczyć w ten weekend w Toruniu.
 • Miasto
  Toruńską starówkę w charakterystycznym stylu gry Minecraft przygotowali fani tej komputerowej zabawy, jednej z najpopularniejszych gier na świecie.
 • Miasto, Sport
  W sobotę 20 lipca 2019 r. na toruńskiej Motoarenie odbędą się kolejne, wyjątkowe zawody żużlowe - European 125cc Youth Track Racing Cup.
 • Miasto
  Prezydent Torunia Michał Zaleski docenił pracę trzydziestu sześciu urzędników. 18 lipca 2019 r. wręczył im awanse stanowiskowe.
 • Miasto
  19 lipca 2019 roku stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia oficjalnie rozpoczęli obóz w Toruniu. Tysiąc osób spędzi w grodzie Kopernika 10 dni. Przygotowano dla nich szereg atrakcji.
 • Miasto, MZK
  Prace budowlane na Wałach gen. Sikorskiego nabierają tempa. Na budowę zwożone są płyty podtorowe. Ich układanie rozpocznie się w przyszłym tygodniu.
 • Ostatni dzień lipca będzie zarazem pierwszym dniem, kiedy torunianie będą mogli wsiąść na rowery miejskie. Na toruńskich ulicach pojawiły się już stacje, z których będzie można wypożyczać rowery. Od kilku tygodni działa strona www.torvelo.pl, gdzie można się zalogować i zapoznać z regulaminem wypożyczania jednośladów.
 • 19 lipca 2019 r. zostały wypłacone pierwsze świadczenia 500+ i 300+ dla osób, które złożyły wnioski 1 lipca 2019 roku.
 • 27 lipca 2019 roku, o godz. 9:00 odbędzie XVIII toruński Top-Cross Maraton. Jest to jeden z nielicznych maratonów, podczas którego nie ma limitu czasu a każdy uczestnik jest klasyfikowany według przebiegniętego dystansu.
 • Rozpoczęła się 16. edycja festiwalu Song of Songs. Koncerty odbywają się w dniach 19-20 lipca 2019 r. na scenie plenerowej przy CKK Jordanki.
 • Na węźle przesiadkowym w al. św. Jana Pawła II powstanie pierwszy w Toruniu „zielony przystanek”. Takie rozwiązanie nie tylko uprzyjemni oczekiwanie pasażerom i da im jeszcze większą ochronę przed słońcem, ale także wpłynie na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
 • Przy przebudowie okolic pl. Rapackiego budowlańcy trafiają na wiele ciekawych reliktów archeologicznych. Zdarza się, że odkrycia zaskakują nawet archeologów. Prace prowadzone są pod nadzorem archeologów z Muzeum Okręgowego w Toruniu. Obecnie prace  toczą się na Wałach gen. Sikorskiego oraz ul. Chopina.  Niemal od pierwszego dnia robót pod ziemią...
 • Rada Miasta Torunia na najbliższej sesji zajmie się regulaminem określającym wysokość oraz warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli toruńskich placówek oświatowych.
 • W naborze uzupełniającym do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych uczniowie mają do dyspozycji 885 miejsc, czyli o 118 miejsc więcej niż osób niezakwalifikowanych w I etapie rekrutacji.