www.torun.pl

Nagrody dla uzdolnionych uczniów

Miasto
Data publikacji: 19 czerwca 2018
Autor: Sylwia Mularczyk
Nagrody dla najzdolniejszych uczniów - zdjęcie archiwalne

Przypominamy, że do 5 lipca 2018 roku uzdolnieni uczniowie zamieszkali na terenie Torunia, uczęszczający do klas programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych, mogą ubiegać się o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Torunia za rok szkolny 2017/2018.

Zgodnie z § 4 uchwały nr 268/16 Rady Miasta Torunia z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym  uczniom zamieszkałym w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach, nagroda może być przyznana w roku szkolnym uczniowi klasy programowo najwyższej szkoły ponadgimnazjalnej, zamieszkałemu w Toruniu, spełniającemu następujące warunki:

- uzyskanie na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej średniej ocen co najmniej 4,00 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania;

- uzyskanie w trakcie nauki:

a. tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, zwalniającego z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,

b. tytułu laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej związanej z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, zwalniającego z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

c. tytułu laureata ogólnopolskiego konkursu, przesłuchania lub przeglądu w zakresie przedmiotów artystycznych, stanowiącego podstawę otrzymania przez ucznia szkoły artystycznej najwyższej pozytywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć artystycznych,

d. tytułu laureata olimpiady artystycznej lub laureata konkursu, zwalniającego ucznia szkoły artystycznej z części teoretycznej egzaminu dyplomowego w zakresie, który obejmowała olimpiada lub konkurs,

e. tytułu laureata konkursu lub tytułu laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady w innych niż wymienionych wcześniej konkursach, turniejach lub olimpiadach, zorganizowanych na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

- posiadanie znaczących osiągnięć edukacyjnych, inne niż wymienione powyżej.

Nagroda Prezydenta Miasta Torunia jest przyznawana w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 2 000 zł.

W celu ubiegania się o to świadczenie, pełnoletni uczniowie zobowiązani są złożyć w terminie do dnia 5 lipca 2018 r. wniosek do Prezydenta Miasta Torunia (do pobrania TUTAJ) wraz z następującymi dokumentami, potwierdzonymi za zgodność przez dyrektora szkoły:

1)      kopią świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej z roku szkolnego, w którym przyznaje się nagrodę;

2)      kopią dokumentu potwierdzającego uzyskanie przez ucznia osiągnięć, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a-e uchwały RMT nr 268/16;

3)      kopią dokumentu potwierdzającego uzyskanie przez ucznia innych znaczących osiągnięć edukacyjnych, o których mowa w §4 ust.1 pkt 2 lit. f uchwały RMT nr 268/16;

4)      rekomendacją dyrektora szkoły, do której uczęszczał uczeń w roku szkolnym, w której uzyskał osiągnięcia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 uchwały RMT nr 268/16.

Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura, Miasto
  Zwieńczeniem obchodów setnej rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski był koncert z udziałem Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej oraz takich gwiazd, jak Piotr Cugowski, Michał Szpak, Kasia Wilk. W Arenie Toruń w wyjątkowej aranżacji wybrzmiały największe polskie przeboje ostatniego stulecia.
 • Miasto
  W ramach obchodów stulecia powrotu Torunia do wolnej Polski 18 stycznia 2020 r. w CKK Jordanki odbył się Bal Stulecia.
 • Miasto
  Podczas Balu Stulecia w dniu 18 stycznia 2020 r. miało miejsce rozstrzygnięcie Plebiscytu na „Współczesnego Torunianina Stulecia”.
 • Kultura, Miasto
  Kto dowodził żołnierzami Dywizji Pomorskiej? Ile aktualnie mamy osiedli w Toruniu? - z tymi i wieloma innymi pytaniami musieli zmierzyć się uczestnicy Wielkiego Quizu o Toruniu, który odbył się 18 stycznia 2020 r.
 • Miasto
  18 stycznia 2020 r. obchodzimy 100. rocznicę powrotu naszego miasta do wolnej Polski. Aby upamiętnić tę ważną datę, w Toruniu odbył się szereg wydarzeń patriotycznych.
 • Miasto
  W sobotę, 18 stycznia odbędzie się BAL 100-lecia upamiętniający jubileusz 100. rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski. Organizatorem Balu jest prezydent Torunia – Michał Zaleski.
 • Od 27 stycznia do 9 lutego 2020 r. przypadają ferie zimowe w województwie kujawsko-pomorskim. Na dzieci, spędzające ten czas w Toruniu, czeka wiele atrakcji sportowych, kulturalnych oraz edukacyjnych.
 • Olbrzymie zainteresowanie budową dróg dojazdowych do przeprawy tymczasowej. W ogłoszonych przez drogowców dwóch przetargach złożono łącznie aż 13 ofert.
 • 18 stycznia 2020 r. odbyła się IV edycja Toruńskich Biegów Wolności 2019/20. Był to finał trwających od marca zeszłego roku zawodów.
 • Toruń świętuje setną rocznicę odzyskania niepodległości! W obchody wpisuje się wystawa „Toruń 100 lat Niepodległy! Z miłości ku ojczyźnie…”, której wernisaż miał miejsce 17 stycznia 2020 roku w Ratuszu Staromiejskim.
 • Toruń jest dla nas „zupełnie nowym odkryciem” – tak o wizycie w naszym mieście opowiedziały dziennikarki kilku izraelskich mediów podróżniczych.
 • Konferencja naukowa w ratuszu oraz złożenie kwiatów pod pomnikami bohaterów roku 1920 rozpoczęły 17 stycznia 2020 r. drugi dzień obchodów 100-lecia powrotu Torunia do wolnej Polski.
 • Halleriada, pokazy walk na szable, koncert muzyki ostatniego 100-lecia, wirtualny teatr historii “Niepodległa” - w ten weekend hucznie świętujemy 100. rocznicę powrotu Torunia do wolnej Polski.
 • Uroczysta sesja Rady Miasta Torunia w Ratuszu Staromiejskim zainaugurowała 16 stycznia 2020 r. obchody 100. rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski.