www.torun.pl

Nagrody dla uzdolnionych uczniów

Miasto
Data publikacji: 19 czerwca 2018
Autor: Sylwia Mularczyk
Nagrody dla najzdolniejszych uczniów - zdjęcie archiwalne

Przypominamy, że do 5 lipca 2018 roku uzdolnieni uczniowie zamieszkali na terenie Torunia, uczęszczający do klas programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych, mogą ubiegać się o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Torunia za rok szkolny 2017/2018.

Zgodnie z § 4 uchwały nr 268/16 Rady Miasta Torunia z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym  uczniom zamieszkałym w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach, nagroda może być przyznana w roku szkolnym uczniowi klasy programowo najwyższej szkoły ponadgimnazjalnej, zamieszkałemu w Toruniu, spełniającemu następujące warunki:

- uzyskanie na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej średniej ocen co najmniej 4,00 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania;

- uzyskanie w trakcie nauki:

a. tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, zwalniającego z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,

b. tytułu laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej związanej z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, zwalniającego z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

c. tytułu laureata ogólnopolskiego konkursu, przesłuchania lub przeglądu w zakresie przedmiotów artystycznych, stanowiącego podstawę otrzymania przez ucznia szkoły artystycznej najwyższej pozytywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć artystycznych,

d. tytułu laureata olimpiady artystycznej lub laureata konkursu, zwalniającego ucznia szkoły artystycznej z części teoretycznej egzaminu dyplomowego w zakresie, który obejmowała olimpiada lub konkurs,

e. tytułu laureata konkursu lub tytułu laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady w innych niż wymienionych wcześniej konkursach, turniejach lub olimpiadach, zorganizowanych na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

- posiadanie znaczących osiągnięć edukacyjnych, inne niż wymienione powyżej.

Nagroda Prezydenta Miasta Torunia jest przyznawana w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 2 000 zł.

W celu ubiegania się o to świadczenie, pełnoletni uczniowie zobowiązani są złożyć w terminie do dnia 5 lipca 2018 r. wniosek do Prezydenta Miasta Torunia (do pobrania TUTAJ) wraz z następującymi dokumentami, potwierdzonymi za zgodność przez dyrektora szkoły:

1)      kopią świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej z roku szkolnego, w którym przyznaje się nagrodę;

2)      kopią dokumentu potwierdzającego uzyskanie przez ucznia osiągnięć, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a-e uchwały RMT nr 268/16;

3)      kopią dokumentu potwierdzającego uzyskanie przez ucznia innych znaczących osiągnięć edukacyjnych, o których mowa w §4 ust.1 pkt 2 lit. f uchwały RMT nr 268/16;

4)      rekomendacją dyrektora szkoły, do której uczęszczał uczeń w roku szkolnym, w której uzyskał osiągnięcia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 uchwały RMT nr 268/16.

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  O tym, jak bezpiecznie przetrwać pandemię, rozmawiamy z mgr Ewą Nowak - Wąsicką, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
 • Drogi, Inwestycje
  Most drogowy im. Józefa Piłsudskiego to obecnie jeden z większych placów budowy w Toruniu. Inwestycja zakończy się w listopadzie 2021 roku.
 • Eko, Miasto
  W lipcu zaplanowano pierwsze koszenie terenów zielonych na obszarze należących do Gminy Miasta Toruń. To pomoże w pielęgnacji „łąk kwietnych”, które na lato zostaną ubarwione typowymi dla tej pory roku kwiatami.
 • Miasto
  Podczas drugiej tury wyborów Prezydenta RP, w niedzielę 12 lipca 2020 roku, w Toruniu czynna będzie bezpłatna infolinia wyborcza.
 • Drogi, Inwestycje
  Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszy się budowana ścieżka rowerowa, która połączy Bydgoskie Przedmieście z Osadą Leśną na Barbarce. Dlatego spieszymy z informacją, ścieżka będzie gotowa do końca lipca tego roku!Osada Leśna na Barbarce to miejsce bardzo chętnie odwiedzane przez rowerzystów. Całe rodziny obierają ten kierunek podróży jako...
 • Kultura, Miasto, Sport
  Najbliższy weekend zapowiada się teatralnie i filmowo! Na toruńskich ulicach i scenach plenerowych zobaczyć będzie można: "La La Land", spektakl "Morskie Opowieści" oraz "Pinokio", a w CSW przeniesiemy się nad Sekwanę podczas 11. Przeglądu Nowego Kina Francuskiego.
 • Już 8 września 2020 r. kamienica na starówce idzie na sprzedaż. Nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Fosa Staromiejska 28 w bezpośrednim sąsiedztwie Teatru im. Wilama Horzycy. Cena wywoławcza to 1 milion złotych.
 • Podobnie jak w pierwszej turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, osoby niepełnosprawne mogą w niedzielę 12 lipca 2020 r. skorzystać w Toruniu z bezpłatnego transportu.
 • Dezynfekcja, środki ochrony osobistej, dystans – to główne zasady bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące podczas niedzielnych (12 lipca 2020 r.) wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Na budowie w rejonie placu Rapackiego sporo się dzieje. Na al. św. Jana Pawła II, na jezdni od strony starówki, już niedługo pojawi się asfalt.
 • Ponad 25 mln zł wynosi wartość umów podpisanych w tym roku przez miasto Toruń z organizacjami pozarządowymi.
 • W drugiej turze wyborów Prezydenta RP torunianie oddadzą głosy w 123 obwodach do głosowania. Przypominamy, że tak jak w I turze, w 7 przypadkach będą to inne lokale wyborcze niż w poprzednich wyborach.
 • Toruńscy artyści fotograficy: Jadwiga i Marek Czarneccy wykonali nową fotograficzną panoramę Torunia od strony Wisły, o gigantycznej rozdzielczości. Zdjęcie można przeglądać w sieci internetowej.
 • Jaworskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji organizuje Rajd Samochodów Zabytkowych „Tylko dla zuchwałych”, podczas którego zawodnicy będą musieli zmierzyć się z interesującymi wyzwaniami, jakie dla nich przygotowano.