www.torun.pl

Nagrody dla uzdolnionych uczniów

Miasto
Data publikacji: 19 czerwca 2018
Autor: Sylwia Mularczyk
Nagrody dla najzdolniejszych uczniów - zdjęcie archiwalne

Przypominamy, że do 5 lipca 2018 roku uzdolnieni uczniowie zamieszkali na terenie Torunia, uczęszczający do klas programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych, mogą ubiegać się o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Torunia za rok szkolny 2017/2018.

Zgodnie z § 4 uchwały nr 268/16 Rady Miasta Torunia z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym  uczniom zamieszkałym w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach, nagroda może być przyznana w roku szkolnym uczniowi klasy programowo najwyższej szkoły ponadgimnazjalnej, zamieszkałemu w Toruniu, spełniającemu następujące warunki:

- uzyskanie na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej średniej ocen co najmniej 4,00 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania;

- uzyskanie w trakcie nauki:

a. tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, zwalniającego z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,

b. tytułu laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej związanej z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, zwalniającego z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

c. tytułu laureata ogólnopolskiego konkursu, przesłuchania lub przeglądu w zakresie przedmiotów artystycznych, stanowiącego podstawę otrzymania przez ucznia szkoły artystycznej najwyższej pozytywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć artystycznych,

d. tytułu laureata olimpiady artystycznej lub laureata konkursu, zwalniającego ucznia szkoły artystycznej z części teoretycznej egzaminu dyplomowego w zakresie, który obejmowała olimpiada lub konkurs,

e. tytułu laureata konkursu lub tytułu laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady w innych niż wymienionych wcześniej konkursach, turniejach lub olimpiadach, zorganizowanych na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

- posiadanie znaczących osiągnięć edukacyjnych, inne niż wymienione powyżej.

Nagroda Prezydenta Miasta Torunia jest przyznawana w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 2 000 zł.

W celu ubiegania się o to świadczenie, pełnoletni uczniowie zobowiązani są złożyć w terminie do dnia 5 lipca 2018 r. wniosek do Prezydenta Miasta Torunia (do pobrania TUTAJ) wraz z następującymi dokumentami, potwierdzonymi za zgodność przez dyrektora szkoły:

1)      kopią świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej z roku szkolnego, w którym przyznaje się nagrodę;

2)      kopią dokumentu potwierdzającego uzyskanie przez ucznia osiągnięć, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a-e uchwały RMT nr 268/16;

3)      kopią dokumentu potwierdzającego uzyskanie przez ucznia innych znaczących osiągnięć edukacyjnych, o których mowa w §4 ust.1 pkt 2 lit. f uchwały RMT nr 268/16;

4)      rekomendacją dyrektora szkoły, do której uczęszczał uczeń w roku szkolnym, w której uzyskał osiągnięcia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 uchwały RMT nr 268/16.

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  Świąteczny Konwój Radia ZET zawita ponownie do Torunia! Wiele atrakcji z tej okazji czeka nas w dniach 14-15 grudnia 2019 r.
 • Miasto
  W poniedziałek 16 grudnia 2019 r. upływa termin zgłaszania kandydatek i kandydatów w ogłoszonym przez miasto plebiscycie "Współczesny torunianin 100-lecia".
 • Miasto, MZK
  Miasto za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Komunikacji kupi pięć nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów. To kolejny krok w stronę ekologicznego i nowoczesnego transportu miejskiego. 13 grudnia 2019 r. zostaje uruchomiony przetarg na to zadanie.
 • Kultura, Miasto
  Grzegorz Ciechowski Symfonicznie, Salon Poezji, dwie projekcje filmowe oraz Koncert Specjalny Pamięci Grzegorza Ciechowskiego - Tak! Tak! To już weekend w Toruniu z liderem Republiki w roli głównej!
 • Kultura, Miasto
  8 grudnia 2019 roku w CKK Jordanki wystąpił Robbie Williams z koncertem promującym nowy dwupłytowy album artysty pt. „Christmas Present”.
 • Drogi, Inwestycje
  Służby drogowe przez cały czas analizują, jak usprawnić organizację ruchu w rejonie placu Rapackiego w związku z inwestycją w alei św. Jana Pawła II .
 • Grzegorz Wilk, Kasia Moś, Igor Herbut, Janusz Radek i Ania Lasota wystąpili wraz z muzykami Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej na wyjątkowym koncercie zorganizowanym w ramach 6. Dni Grzegorza Ciechowskiego. Największe utwory lidera Republiki publiczność usłyszała w oryginalnych aranżacjach Krzysztofa Herdzina.
 • Nowe drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, zintegrowany węzeł przesiadkowy, pas tramwajowo-autobusowy i łącznik torowy – tak w przyszłości będzie wyglądał plac Rapackiego i jego okolice. 12 grudnia 2019 r. rusza kolejny etap prac – przebudowa alei św. Jana Pawła II.
 • 14 grudnia 2019 roku w Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej odbyła się konferencja „Przedsiębiorczość w Polsce – Nowe Perspektywy Rozwoju”. Wśród gości specjalnych był między innymi wicepremier Jacek Sasin.
 • 14 grudnia 2019 roku, podczas 18. Koncertu Specjalnego Pamięci Grzegorza Ciechowskiego wręczono Nagrodę Artystyczną Miasta Torunia. Odebrał ją Ralph Kaminski. Koncert w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa był punktwm kulminacyjnym 6. Dni Grzegorza Ciechowskiego.
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. będzie nadal odbierać odpady komunalne z posesji zamieszkałych w latach 2020-2021. W związku z nowelizacją ustawy mieszkańcy muszą liczyć się ze wzrostem opłat za wywóz i utylizacje śmieci.
 • Na parterze Urzędu Miasta Torunia można od kilku dni podziwiać bożonarodzeniową szopkę osadzoną w realiach toruńskich.
 • PGE Toruń zakończyła projekt związany z budową nowej sieci zasilającej ponad 70 tys. mieszkańców miasta.
 • 29 listopada 2019 roku na Rynku Staromiejskim rozpocznie się tegoroczny jarmark. Dla odwiedzających przygotowano masę atrakcji.