www.torun.pl

Nagrody dla uzdolnionych uczniów

Miasto
Data publikacji: 19 czerwca 2018
Autor: Sylwia Mularczyk
Nagrody dla najzdolniejszych uczniów - zdjęcie archiwalne

Przypominamy, że do 5 lipca 2018 roku uzdolnieni uczniowie zamieszkali na terenie Torunia, uczęszczający do klas programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych, mogą ubiegać się o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Torunia za rok szkolny 2017/2018.

Zgodnie z § 4 uchwały nr 268/16 Rady Miasta Torunia z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym  uczniom zamieszkałym w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach, nagroda może być przyznana w roku szkolnym uczniowi klasy programowo najwyższej szkoły ponadgimnazjalnej, zamieszkałemu w Toruniu, spełniającemu następujące warunki:

- uzyskanie na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej średniej ocen co najmniej 4,00 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania;

- uzyskanie w trakcie nauki:

a. tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, zwalniającego z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,

b. tytułu laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej związanej z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, zwalniającego z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

c. tytułu laureata ogólnopolskiego konkursu, przesłuchania lub przeglądu w zakresie przedmiotów artystycznych, stanowiącego podstawę otrzymania przez ucznia szkoły artystycznej najwyższej pozytywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć artystycznych,

d. tytułu laureata olimpiady artystycznej lub laureata konkursu, zwalniającego ucznia szkoły artystycznej z części teoretycznej egzaminu dyplomowego w zakresie, który obejmowała olimpiada lub konkurs,

e. tytułu laureata konkursu lub tytułu laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady w innych niż wymienionych wcześniej konkursach, turniejach lub olimpiadach, zorganizowanych na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

- posiadanie znaczących osiągnięć edukacyjnych, inne niż wymienione powyżej.

Nagroda Prezydenta Miasta Torunia jest przyznawana w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 2 000 zł.

W celu ubiegania się o to świadczenie, pełnoletni uczniowie zobowiązani są złożyć w terminie do dnia 5 lipca 2018 r. wniosek do Prezydenta Miasta Torunia (do pobrania TUTAJ) wraz z następującymi dokumentami, potwierdzonymi za zgodność przez dyrektora szkoły:

1)      kopią świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej z roku szkolnego, w którym przyznaje się nagrodę;

2)      kopią dokumentu potwierdzającego uzyskanie przez ucznia osiągnięć, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a-e uchwały RMT nr 268/16;

3)      kopią dokumentu potwierdzającego uzyskanie przez ucznia innych znaczących osiągnięć edukacyjnych, o których mowa w §4 ust.1 pkt 2 lit. f uchwały RMT nr 268/16;

4)      rekomendacją dyrektora szkoły, do której uczęszczał uczeń w roku szkolnym, w której uzyskał osiągnięcia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 uchwały RMT nr 268/16.

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto, MZK
  Od 1 września 2019 r. wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu toruńskiej komunikacji miejskiej. Jednym z głównych powodów jest potrzeba zwiększenia oferty przewozowej dla uczniów, których podwójne roczniki rozpoczną naukę w szkołach ponadpodstawowych.
 • Kultura, Miasto
  W najbliższych dniach Toruń opanują setki tysięcy turystów. Ruszyła jedenasta edycja Bella Skyway Festival, która potrwa do niedzieli!
 • Kultura, Miasto
  W dniach 20-25 sierpnia 2019 r. odbędzie się 11. edycja Bella Skyway Festival. W tym roku motywem przewodnim Bella Skyway Festival jest „Różnorodność miejsca”.
 • Biznes, Miasto
  Urząd patentowy RP przyznał prawo ochronne dla wspólnego znaku towarowego Made in Toruń. To oznacza, że certyfikat jakości, jakim posługuje się część toruńskich firm, jest chroniony na podstawie przepisów prawa o własności przemysłowej.
 • Miasto
  Ogród Zoobotaniczny zaprasza w niedzielę 25 sierpnia 2019 r. na festyn rodzinny na zakończenie wakacji.
 • Nowa Zamojska
  Drogi, Inwestycje
  Zakończyła się budowa ulicy Zamojskiej w Toruniu. Gruntowa ulica na osiedlu Bielawy Grębocin dziś wygląda zupełnie inaczej niż kilka miesięcy temu.
 • Pod koniec sierpnia Toruń czekają wielkie siatkarskie emocje - Mistrzostwa Polski w siatkówce plażowej. Kibice mogą już za darmo odbierać bilety.
 • 20 sierpnia 2019 roku rusza tegoroczny Bella Skyway Festival. Organizatorzy przygotowali szereg udogodnień dla kierowców i pasażerów MZK na czas wydarzenia.
 • Toruń dołączył do rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski, która startuje 1 września 2019 roku.
 • 20 sierpnia 2019 r. przedstawiciele miasta wizytowali trwającą adaptację Koszarów Bramy Chełmińskiej na Muzeum Twierdzy Toruń. Nowy oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu ma być otwarty w przyszłym roku.
 • Toruńscy drogowcy poprawią bezpieczeństwo i płynność przejazdu na ulicy Poznańskiej, na wysokości nowego cmentarza. Wszystko to za sprawą zatoki przystankowej, która powstaje w tym miejscu. W ramach inwestycji wybudowany będzie także chodnik i zostanie ustawiona wiata. Obecnie autobusy komunikacji miejskiej zatrzymują się na jezdni, na wysokości...
 • Miasto uruchomiło specjalną podstronę z informacjami o nadchodzących wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, które odbędą się 13 października 2019 r.
 • Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego w 2018 roku torunianie zarabiali przeciętnie 4629 zł i 36 groszy brutto miesięcznie.
 • Na tegorocznym, 11. Bella Skyway Festival pojawi się instalacja dotycząca komunikacji miejskiej. Będzie wyświetlana m.in. na autobusie Miejskiego Zakładu Komunikacji.