www.torun.pl

Konkurs na punkty małej gastronomii

Miasto
Data publikacji: 07 listopada 2019
Autor: Magdalena Winiarska

Prezydent Miasta Torunia ogłosił konkurs na prowadzenie mobilnych punktów małej gastronomii na terenie zespołu staromiejskiego. Punkty te będą działać od 1 kwietnia do 31 października 2020 r.

Dla mobilnych punktów małej gastronomii przeznaczono następujące lokalizacje na terenie zespołu staromiejskiego:
1.    Plac Rapackiego – dwa punkty
2.    ul. Fosa Staromiejska – jeden punkt
3.    Plac 18- stycznia – jeden punkt
4.    Skwer Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej – jeden punkt

Szczegółowa lokalizacja mobilnych punktów małej gastronomii została przedstawiona w załącznikach graficznych:
Zał. 1a – Plac Rapackiego naprzeciwko Collegium Maximum
Zał. 1b – Plac Rapackiego przy pomniku Józefa Piłsudskiego
Zał. 1c – Fosa Staromiejska – od tyłu Collegium Maximum
Zał. 1d – Plac 18 stycznia – skwer przy Dworcu Miasto
Zał. 1e – Bulwar Filadelfijski – przy Skwerze Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, po prawej stronie Bramy Klasztornej

Treść ogłoszenia

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert na prowadzenie mobilnych punktów małej gastronomii na terenie zespołu staromiejskiego w Toruniu. Wybór ofert nastąpi zgodnie z Regulaminem konkursu.

W naborze mogą brać udział przedsiębiorcy - osoby fizyczne i prawne, których przedmiotem działalności jest gastronomia. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oferty zawierającej:
1. Pełną nazwę i adres siedziby oferenta.
2. Datę sporządzenia oferty i podpis oferenta.
3. Dokładny rodzaj działalności i wskazanie wnioskowanej lokalizacji.
4. Projekt i wizualizację lub propozycję graficzną wyglądu mobilnego punktu małej gastronomii wraz z opisem i parametrami.
5. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca może złożyć tylko jedną ofertę na prowadzenie mobilnego punktu małej gastronomii i tylko na jedną lokalizację wskazaną w zarządzeniu.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Biura Toruńskiego Centrum Miasta Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, w godzinach od  8:00 do 16:00 w terminie do dnia 20 listopada 2019 r. Oferty złożone po wyznaczonym terminie lub złożone bez wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę.

Treść uchwały oraz zarządzenia wraz z Regulaminem konkursu są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.torun.pl oraz w siedzibie Biura Toruńskiego Centrum Miasta Urzędu Miasta Torunia.
    
Fot. Michał Kunicki

Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura, Miasto
  Święta Katarzyna wypiek rozpoczyna, a my startujemy z weekendem w Toruniu! Przed nami spotkania: muzyczne - 30. Blues Meeting, dramatyczne - Teatrów Jednego Aktora oraz projektantów i ilustratorów - GrafConf 2019.
 • Miasto
  Rozpoczęła się dyskusja nad projektem budżetu Torunia na 2020 r. Na sesji Rady Miasta Torunia 21 listopada 2019 r. odbyło się pierwsze czytanie dokumentu.
 • Kultura, Miasto
  Koncerty muzyczne, projekcje filmowe, wydarzenia poetyckie oraz artystyczne. 11-15 grudnia 2019 r. po raz szósty w Toruniu organizowane są Dni Grzegorza Ciechowskiego.
 • Miasto
  We wtorek 19 listopada 2019 r. pożegnaliśmy w Toruniu dr Romana Łyska. Znany toruński kardiolog zmarł 14 listopada 2019 r.
 • Miasto
  Pracownicy socjalni obchodzą swoje święto. Z tej okazji 20 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste spotkanie w Ratuszu Staromiejskim.
 • Miasto
  Rozpoczynamy 2. etap konsultacji społecznych w sprawie rewitalizacji stawu przy ul. Poznańskiej. Spotkanie konsultatyjne odbędzie się 28 listopada 2019 r.
 • 21 listopada 2019 r. Rada Miasta przyjęła Plan Adaptacji Miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030.
 • Wzrosną opłaty za pobyt dziecka w żłobku - taką decyzję podjęli radni 21 listopada 2019 r.
 • Podczas 12. sesji radni w ramach pierwszego czytania zapoznali się z uchwałami dotyczącymi sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowania oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń.
 • Ponad 26,5 km dróg lokalnych zostanie zbudowanych bądź przebudowanych w latach 2010-2023. Podczas 12. sesji Rady Miasta przyjęty został „Program Budowy Dróg Lokalnych” na te lata.
 • "Rozstrzelana niepodległość. Ofiary zbrodni pomorskiej 1939 roku" to temat konferencji organizowanej w piątek 22 listopada 2019 r. przez Fundację Generał Elżbiety Zawackiej i Instytut Pamięci Narodowej Delegatura Bydgoszcz. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
 • Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza na piernikowy festyn "Święta Katarzyna wypiek rozpoczyna…". Impreza odbędzie się w sobotę 23 listopada 2019 r. w godzinach 10.00–16.00 w Muzeum Toruńskiego Piernika przy ulicy Strumykowej 4.
 • W 2020 roku Toruń będzie świętował 100. rocznicę powrotu do wolnej Polski.
 • 28 listopada - 1 grudnia 2019 r. po raz dwunasty w Toruniu odbędzie się festiwal przyrodniczy „Sztuka Natury”.