www.torun.pl

Konkurs na punkty małej gastronomii

Miasto
Data publikacji: 07 listopada 2019
Autor: Magdalena Winiarska

Prezydent Miasta Torunia ogłosił konkurs na prowadzenie mobilnych punktów małej gastronomii na terenie zespołu staromiejskiego. Punkty te będą działać od 1 kwietnia do 31 października 2020 r.

Dla mobilnych punktów małej gastronomii przeznaczono następujące lokalizacje na terenie zespołu staromiejskiego:
1.    Plac Rapackiego – dwa punkty
2.    ul. Fosa Staromiejska – jeden punkt
3.    Plac 18- stycznia – jeden punkt
4.    Skwer Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej – jeden punkt

Szczegółowa lokalizacja mobilnych punktów małej gastronomii została przedstawiona w załącznikach graficznych:
Zał. 1a – Plac Rapackiego naprzeciwko Collegium Maximum
Zał. 1b – Plac Rapackiego przy pomniku Józefa Piłsudskiego
Zał. 1c – Fosa Staromiejska – od tyłu Collegium Maximum
Zał. 1d – Plac 18 stycznia – skwer przy Dworcu Miasto
Zał. 1e – Bulwar Filadelfijski – przy Skwerze Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, po prawej stronie Bramy Klasztornej

Treść ogłoszenia

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert na prowadzenie mobilnych punktów małej gastronomii na terenie zespołu staromiejskiego w Toruniu. Wybór ofert nastąpi zgodnie z Regulaminem konkursu.

W naborze mogą brać udział przedsiębiorcy - osoby fizyczne i prawne, których przedmiotem działalności jest gastronomia. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oferty zawierającej:
1. Pełną nazwę i adres siedziby oferenta.
2. Datę sporządzenia oferty i podpis oferenta.
3. Dokładny rodzaj działalności i wskazanie wnioskowanej lokalizacji.
4. Projekt i wizualizację lub propozycję graficzną wyglądu mobilnego punktu małej gastronomii wraz z opisem i parametrami.
5. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca może złożyć tylko jedną ofertę na prowadzenie mobilnego punktu małej gastronomii i tylko na jedną lokalizację wskazaną w zarządzeniu.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Biura Toruńskiego Centrum Miasta Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, w godzinach od  8:00 do 16:00 w terminie do dnia 20 listopada 2019 r. Oferty złożone po wyznaczonym terminie lub złożone bez wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę.

Treść uchwały oraz zarządzenia wraz z Regulaminem konkursu są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.torun.pl oraz w siedzibie Biura Toruńskiego Centrum Miasta Urzędu Miasta Torunia.
    
Fot. Michał Kunicki

Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura
  W Centrum Sztuki Współczesnej 3 lipca 2020 r. odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów kulturalnych Miasta Torunia na II półrocze 2020 r.
 • Miasto
  Zasłanianie nosa i ust znacznie obniża ryzyko zakażenia się chorobami przenoszonymi drogą kropelkową. Dlatego nośmy maseczki!
 • Inwestycje
  W poniedziałek 6 lipca 2020 r. nastąpi czasowe wstrzymanie dostawy wody z miejskiego wodociągu do budynków przy ul. Włocławskiej. Trwa podłączanie kolejnych ulic w Toruniu do nowo wybudowanego wodociągu.
 • Miasto, Sport
  Najnowocześniejszy żużlowy obiekt świata - toruńska Motoarena - będzie gospodarzem inauguracji, a nieco później również wielkiego finału zmagań o tytuł Indywidualnego Mistrza Europy. Cykl TAURON Speedway Euro Championship zagości w Toruniu 4 oraz 29 lipca 2020 r. Bilety na oba wydarzenia są jeszcze w sprzedaży i można nabyć je wyłącznie przez...
 • Biznes, Miasto
  Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna i Centrum Wsparcia Biznesu zapraszają przedsiębiorców z Torunia na bezpłatny webinar „Wsparcie dla firm”. Wydarzenie odbędzie 9 lipca 2020 r. o godz. 11:00.
 • Miasto
  W piątek 26 czerwca na platformie TVP Stream ruszył nowy kanał internetowy TVP Kultura 2. W ten weekend na platformie wyemitowane zostaną programy „Zakochaj się w Polsce” oraz „Pomniki Historii” poświęcone Toruniowi i regionowi.
 • Jeśli chcesz pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania lub złożyć wniosek o dopisanie się do spisu bądź rejestru wyborców, możesz to zrobić dodatkowo także w sobotę w Wydziale Spraw Administracyjnych przy ul. Batorego 38/40.
 • W ramach cyklu „Starówka Mistrzów” Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu zaprasza do świata kolorowych kompozycji owocowo-warzywnych podanych w łupinie kokosa. Coco Bowl to inspirujące miejsce, od nowa definiujące pomysł na prowadzenie restauracji.
 • Prace na pływalni przy ul. Bażyńskich idą zgodnie z planem, zatem już na początku grudnia 2020 r. zostanie ona otwarta.
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu został pełnoprawnym członkiem konsorcjum Young Universities for the Future of Europe (YUFE). To ogromne wyróżnienie dla toruńskiego uniwersytetu oraz miasta Torunia.
 • Przez Przysiek, Rozgarty i Łążyn wiedzie trasa rajdu rowerowego organizowanego 12 lipca przez Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu i Klub Turystyki Kolarskiej "PRZYGODA".
 • Toruń znalazł się wśród 23 miast i gmin w województwie kujawsko-pomorskim, które otrzymały dofinansowanie z programu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa Edycja 2020.
 • Popisy cyrkowe i fireshow, niezwykłe instrumenty, teatr lalek, pantomima – tak różnorodne będą propozycje 6. Festiwalu Teatrów Ulicznych. Między 4 lipca a 9 sierpnia mali i duzi widzowie zobaczą 11 przedstawień.
 • 3 lipca br. nastąpi czasowe wstrzymanie dostawy wody z miejskiego wodociągu do budynków przy ul. Akacjowej.