Studenci UMK rozpoczęli rok akademicki | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Studenci UMK rozpoczęli rok akademicki

Miasto
Data publikacji: 02 października 2023
Autor: Marcin Pryka

Uroczysta inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się w poniedziałek 2 października w Auli UMK. Po okresie wakacyjnym 17 878 studentów toruńskiej uczelni przystąpi do zajęć. - Uniwersytet Mikołaja Kopernika to najważniejsza i najbardziej prestiżowa instytucja naukowa oraz dydaktyczna miasta Torunia - powiedział prezydent Michał Zaleski.

Tradycyjnie przed rozpoczęciem uroczystości, członkowie Senatu UMK oraz przedstawiciele wielu instytucji, w tym prezydent Torunia Michał Zaleski – przy dźwiękach Orkiestry Wojskowej – złożyli kwiaty pod pomnikiem Mikołaja Kopernika na Rynku Staromiejskim w Toruniu.

Wydarzenia w Auli otworzyło wystąpienie inauguracyjne JM Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Sokali, który podkreślił że 79. Rok Akademicki w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika rozpoczyna się w czasie, gdy trwa jeszcze jubileusz 550. rocznicy urodzin wybitnego polskiego astronoma i patrona toruńskiej uczelni. Rektor przypomniał o licznych wydarzeniach naukowych w ramach obchodów Roku Kopernikańskiego, wśród których najważniejszy był Światowy Kongres Kopernikański, współorganizowany przez UMK z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim.

- Rocznica urodzin naszego patrona miała być nie tylko hołdem dla Jego życia i dokonań. Chcieliśmy podsumować naszą wiedzę o Koperniku, który wciąż pozostaje postacią tajemniczą i intrygującą, budzącą spory i dyskusje historyków – powiedział prof. Sokala i zaznaczył, że jubileuszowe wydarzenia pokazały szeroki kontekst biografii Kopernika oraz percepcji Jego rewolucji, pokazały Go nie tylko jako geniusza i jednego z najwybitniejszych umysłów ludzkości, ale także człowieka głęboko zaangażowanego w życie publiczne.

- Nadrzędnym celem, jaki stawialiśmy sobie, przygotowując się do obchodów Jubileuszu było pokazanie, że Mikołaj Kopernik, żyjący pół tysiąca lat temu to postać, która wciąż może inspirować i pomagać nam w naszych codziennych wyborach. Chciałbym, abyśmy u progu nowego Roku Akademickiego pamiętali o ważnym elemencie dziedzictwa kopernikańskiego – o odpowiedzialności za losy społeczeństwa, w którym działamy, aby postulat odpowiedzialności za nasze bliższe i dalsze otoczenie stał się jednym z fundamentów naszej uniwersyteckiej pracy, ale także jednym z najważniejszych celów działania całego Uniwersytetu.

Rektor UMK w szczególny sposób zwrócił się do studentów pierwszego roku, rozpoczynających studia na uczelni: - Spełniliście swoje marzenie, jakim było podjęcie studiów na jednym z najlepszych uniwersytetów polskich. Teraz czas spełnić kolejne. Czas wytyczać ambitne cele i uczyć się je realizować. Pamiętajcie, że studia to nie tylko zdobywanie wiedzy i umiejętności. To także czas, w którym będziecie kształtować się jako obywatele, członkowie społeczności, przyszli budowniczowie losów naszego kraju, Europy i świata. Czerpcie nie tylko z zasobów i doświadczenia Uniwersytetu, znakomitej kadry naukowej, ale także z dziedzictwa Kopernika, który od dziś patronuje także Waszej drodze. Witam Was w naszej wspólnocie i życzę powodzenia w trudnym, ale i pięknym okresie studiów!

Chwilą ciszy uczczono zmarłych pracowników naukowych i studentów uczelni. Następnie odbyła się uroczysta immatrykulacja, czyli symboliczne włączenie do społeczności akademickiej studentów i studentek I roku. Do wspólnoty dołączyli również uczniowie i uczennice rozpoczynający naukę w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym.

Początek roku akademickiego był także okazją do wręczenia tytułów Najlepszego Absolwenta, Najlepszego Studenta i Najlepszego Studenta-Sportowca oraz Najlepszego Ucznia ULO. Najlepszą absolwentką UMK w minionym roku akademickim została mgr inż. Katarzyna Pianka, która studia stacjonarne II stopnia na kierunku chemia ukończyła ze średnią 4,93. Za najlepszą studentkę UMK w minionym roku Senat uznał Julię Śmigelską z IV roku studiów jednolitych magisterskich na kierunku grafika (specjalność projektowanie graficzne) na Wydziale Sztuk Pięknych. Studentka w poprzednim roku akademickim uzyskała średnią ocen 5,0 oraz stypendium rektora.

Tytuł „Najlepszego Studenta-Sportowca UMK” w roku akademickim 2023/2024 otrzymała Barbara Streng, studentka Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK w Bydgoszczy na kierunku fizjoterapia. Laureatka jest czołową polską wioślarką, która z powodzeniem reprezentuje barwy kraju na arenie międzynarodowej w konkurencjach czwórka podwójna kobiet oraz czwórka podwójna mix. Tytuł "Najlepszego Ucznia Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego" trafił do Mikołaja Napieralskiego, ucznia klasy IV o profilu biologiczno-chemicznym, który w minionym roku szkolnym uzyskał średnią ocen 5,09 oraz zdobył tytuł laureata Olimpiady Historycznej i Olimpiady Artystycznej.

Podczas inauguracji wręczono również puchar zwycięzcom Copernicady – wydziałowej olimpiady. Trofeum po raz siódmy wywalczył Wydział Prawa i Administracji. Ceremonię uświetnił wykład inauguracyjny pt. "Studiowanie w czasach sztucznej inteligencji", który wygłosił prof. dr hab. Włodzisław Duch z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK.

W uroczystej inauguracji wzięli udział m .in. byli rektorzy UMK, zaprzyjaźnieni rektorzy uczelni z regionu, Senat UMK, parlamentarzyści, samorządowcy z regionu, przedstawiciele służb mundurowych. Prezydent Torunia Michał Zaleski w swojej przemowie wygłoszonej w trakcie uroczystości przypomniał, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika był i pozostanie źródłem wdzięczności i szacunku dla każdej torunianki i każdego torunianina: - Uniwersytet Mikołaja Kopernika to najważniejsza i najbardziej prestiżowa instytucja naukowa oraz dydaktyczna miasta Torunia.

Prezydent zauważył, że uczelnia znakomicie zdała egzamin z organizacji ważnej międzynarodowej inicjatywy, jaką był Światowy Kongres Kopernikański. Zapewnił, że miasto z ogromnym uznaniem odbiera także takie inicjatywy, jak powstanie Kopernikańskiego Ośrodka Integracji, czy podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Międzynarodowego Centrum Badań Kopernikańskich. Włodarz miasta podkreślił rolę powstałych niedawno Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego UMK i Instytutu Weterynarii UMK. - Chciałbym podkreślić, że samorząd Torunia wspiera i nadal będzie wspierał każdy zamysł sprzyjający rozwojowi Uniwersytetu w zakresie bezpośredniej współpracy i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych. Z niecierpliwością czekamy na moment uruchomienia Centrum Nauk Technicznych – zapewnił prezydent.

Zaakcentował również wielki potencjał kulturotwórczy uniwersytetu: To właśnie ten potencjał ośmielił nas jako miasto do złożenia aplikacji i ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Bądźcie Państwo orędownikami tego naszego wspólnego zamierzenia i sięgnięcia po ten cel. Prezydent pogratulował także studentkom i studentom UMK, a także uczennicom i uczniom Akademickiego Liceum, że zdecydowali się rozpocząć naukę w tych renomowanych placówkach. - To bardzo dobre miejsca na pozyskanie wiedzy oraz rozwinięcie swoich umiejętności i talentów. Gratuluję również tym, którzy otrzymali nagrody i wyróżnienia przyznane przez Uniwersytet. Życzę dobrego nowego Roku Akademickiego 2023/2024. Życzę, aby Uniwersytet spełniał oczekiwania studentek i studentów, a nasi wybitni naukowcy niech będą zachwyceni młodzieżą, która studiuje w UMK – powiedział prezydent.

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu studiuje 17 878 studentów, w tym 1024 obcokrajowców i 16 854 studentów – obywateli Polski (z czego w kampusie toruńskim – 12 180, a w kampusie bydgoskim – 4 674); 5 443 studentów jest na studiach jednolitych magisterskich (z czego w kampusie toruńskim – 2 688, a w kampusie bydgoskim – 2 755); 8 373 studentów na studiach I stopnia (z czego w kampusie toruńskim – 6 967, a w kampusie bydgoskim – 1 406); 3 038 studentów na studiach II stopnia (z czego w kampusie toruńskim – 2 525, w kampusie bydgoskim – 513); ogółem 6480 osób przyjętych na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (z czego w kampusie toruńskim – 5100, w kampusie bydgoskim – 1380). Liczba doktorantów wynosi obecnie 216 osób (w tym 10 obcokrajowców). Liczba absolwentów w roku 2022/2023: 4 246.

Jeśli chodzi o grupę zagranicznych studentów UMK przyjętych na I semestr roku akademickiego 2023/2024 na pełen cykl kształcenia liczy ona 425 osób. 301 zagranicznych studentów rozpocznie naukę w kampusie toruńskim, a 124 osób w kampusie bydgoskim. Największą grupę stanowią studenci z Ukrainy: 106 osób. Przybyło również 74 studentów z Białorusi, 33 z Irlandii,  27  z Indii, 26 z Iranu, 21 z Chin, 18 z Turcji, 11 z Nigerii, 10 z Azerbejdżanu. W poczet studentów UMK przyjęto również osoby z Zimbabwe, Wielkiej Brytanii, USA, Mongolii, Tunezji, Tanzanii, Syrii, Afganistanu, Iraku, Maroka, Niemiec, Jordanii,  Brazylii, Hiszpanii, Etiopii, Egiptu, Bangladeszu, Mołdawii, Norwegii, Litwy, Palestyny, Jemenu, Grecji, Francji, Iraku, Izraela, Algierii, Pakistanu, Bangladeszu, Rosji, Mongolii, Rumunii, Konga, Filipin, Ghany, Indonezji, Tajwanu, Burundi, Łotwy, Sudanu, Szwecji, Włoch, Zambii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

UMK tworzy 16 wydziałów (13 w Toruniu i trzy w Bydgoszczy). W ofercie UMK znajduje się:106 kierunków studiów (78 kierunków studiów I stopnia, 64 kierunki studiów II stopnia, 13 kierunków studiów jednolitych magisterskich, 16 kierunków prowadzonych w języku angielskim oprócz filologii obcych); 37 studiów podyplomowych; 49 innych form kształcenia; 5 dziedzinowych szkół doktorskich: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych, Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska „Academia Copernicana”. W ofercie jest ponadto 19 rodzajów studiów doktoranckich.

Fot. Sławomir Kowalski

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: wokalistka śpiewna na scenie, w tle orkiestra
  Kultura, Miasto
  Zwieńczeniem Roku Kopernikańskiego był koncert pt. „Muzyka i Kosmos”, który zabrzmiał w Arenie Toruń 10 grudnia 2023 r.
 • Na djeciu: na ringu sędzia bokserski unosi do góry rękę jednej z dwóch zawodniczek w gescie zwycięstwa
  Miasto, Sport
  Trzy toruńskie zawodniczki zdobyły złote medale w ostatnim dniu Mistrzostw Polski w Boksie Olimpijskim Seniorek i Seniorów.
 • Na zdjęciu: walka bokserska
  Miasto, Sport
  9 i 10 grudnia 2023 r. w hali tenisowej przy ul. Szosa Chełmińska odbędą się walki finałowe Mistrzostw Polski w Boksie Olimpijskim.
 • Na zdjęciu: po walce bokserskiej, sędzia podnosi rękę zawodnika w czerwonym stroju w geście zwycięstwa, stoją na ringu
  Miasto, Sport
  W sobotni wieczór 9 grudnia 2023 r. odbyły się walki finałowe mężczyzn w ramach rozgrywanych w Toruniu Mistrzostw Polski w Boksie Olimpijskim.
 • Na zdjęciu: otwarcie Mistrzostw Polski w Boksie Olimpijskim
  Miasto, Sport
  Od 4 do 10 grudnia 2023 r. Toruń jest stolicą boksu – rozpoczęły się Mistrzostwa Polski seniorek i seniorów w boksie olimpijskim.
 • Na zdjęciu: grupa osób, w tle most drogowy
  Drogi, Miasto
  Liczne grono torunianek i torunian wraz z prezydentem Michałem Zaleskim pozowało do wspólnej fotografii z mostem drogowym im. gen. Elzbiety Zawackiej w tle z okazji 10. rocznicy jego otwarcia.
 • Liczne grono torunianek i torunian wraz z prezydentem Michałem Zaleskim pozowało do wspólnej fotografii z mostem drogowym im. gen. Elzbiety Zawackiej w tle z okazji 10. rocznicy jego otwarcia.
 • Jedną z atrakcji 10. rocznicy powstania mostu gen. Elżbiety Zawackiej było rzeźbienie mostu w lodzie. Spektakularna rzeźba stanęła na Rynku Staromiejskim.
 • Dokładnie 9 grudnia 2013 r. pierwsze samochody przejechały nowym mostem drogowym przy ul. Wschodniej w Toruniu. - Most połączył dwa brzegi Wisły oraz dwa skupiska osiedli miejskich – prawobrzeże i lewobrzeże. Spełnił wieloletnie i wielopokoleniowe oczekiwania oraz potrzeby mieszkanek i mieszkańców Torunia – powiedział prezydent Torunia Michał...
 • Poznaliśmy laureatów 44. edycji konkursu plastycznego pn. „Moja przygoda w muzeum”. Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowe w Toruniu.
 • 10 grudnia 2023 r. na Lodowisku Mentor Sport rozegrany zostanie coroczny turniej charytatywny Świąteczna Bitwa Gwiazd.
 • Dobra informacja dla miłośników jazdy na łyżwach. 16 grudnia 2023 roku otwarte zostanie lodowisko sezonowe Przy Skarpie. Po dłuższej przerwie ponownie otwarte zostanie sezonowe lodowisko MOSiR, które znajduje się przy ul. Przy Skarpie 2. Pierwsi łyżwiarze będą mogli wejść na lód 16 grudnia 2023 roku. Lodowisko będzie czynne od poniedziałku do...
 • Obywatele Ukrainy mogą skorzystać z bezpłatnej doraźnej pomocy psychologicznej.
 • Prezydent Torunia Michał Zaleski odwiedził z opłatkiem i upominkami toruńskie kluby seniora.