III Zastępca Prezydenta Miasta Torunia - Adam Szponka | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Toruń

III Zastępca Prezydenta Miasta Torunia - Adam Szponka

Adam Szponka
III Zastępca Prezydenta Miasta Torunia

Adam Szponka

Rocznik 1978. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – studiował na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi samorządu terytorialnego, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ma też uprawnienia dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

W latach 2007-2014 był zastępcą dyrektora w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zajmował się zarządzaniem komórką odpowiedzialną za realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Był odpowiedzialny za prawidłowe stosowanie procedur, monitorowanie oraz adaptację do zmieniających się warunków gospodarczych i społecznych. Od 2015 roku był dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Skutecznie i efektywnie zajmował się zarządzaniem jednostką organizacyjną samorządu Województwa. Budował liczne zespoły do podejmowania trudnych społecznych wyzwań. Wdrożył regionalny system teleopieki wraz z utworzeniem Kujawsko-Pomorskiego Telecentrum. Budował Regionalne Partnerstwo na rzecz rozwoju społecznego.

Ma doświadczenie jako członek rad nadzorczych spółek z udziałem kapitału samorządu województwa oraz samorządu gminy. Aktualnie przewodniczący Rady Nadzorczej Exea Data Center.

Od 2007 r. zaangażowany w pracę Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz programy krajowe: Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Jako zastępca prezydenta Torunia odpowiadać będzie za kulturę, turystykę, promocję, informatyzację urzędu i gospodarkę nieruchomościami.


Dane kontaktowe:
ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
tel.: zostanie uzupełnione (sekretariat)
e-mail: a.szponka@um.torun.pl

Przyjmowanie interesantów:
Informacja o przyjmowaniu interesantów zostanie uzupełniona.

Najczęściej czytane aktualności

  • Poznaliśmy pierwsze nazwiska zaproszonych artystów!
  • 11 czerwca 2024 r. prezydent Paweł Gulewski spotkał się z Radami Okręgów Staromiejskie i Bydgoskie.
  • Prezydent Torunia wydłużył termin zgłaszania kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Torunia na lata 2024-2029.
  • W dniach 15-17 czerwca 2024 r. przypada 100 – lecie maratonu w Polsce. To właśnie w Grodzie Kopernika 15 czerwca 1924 r. miała miejsce meta pierwszego, najdłuższego biegu maratońskiego w Polsce.
  • Do 30 czerwca 2024 r. trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń.
  • Budowa nowej linii tramwajowej do pętli przy ul. Heweliusza nagrodzona Medalem Europejskim!
  • Drużyna chłopców U12 Społecznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Stowarzyszenia "Edukacja" w Toruniu odniosła wielki sukces w XXIV edycji Pucharu Tymbarka. Zespół zajął 4. miejsce w całej Polsce, w swojej kategorii wiekowej.   - To ogromne osiągnięcie dla naszej szkoły i miasta Torunia. Nasza drużyna wykazała się nie tylko doskonałymi...
  • We wrześniu 2024 r. w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy odbędą się warsztaty profilaktyczne w ramach miejskiego programu profilaktyki uzależnień.