Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP dla Miasta Torunia (I) | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP dla Miasta Torunia (I)

Tytuł projektu:
Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP dla Miasta Torunia (I)

Program Operacyjny:    
Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
Priorytet FEKP.08 "Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego"
Działanie FEKP.08.01 "Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia"

Realizator:
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 5 955 967,36 zł 
Kwota dofinansowania: 5 955 967,36 zł 
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Plus, Fundusz Pracy

Termin realizacji:
1.06.2023 r. – 31.12.2024 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
29.06.2023 r.

Opis projektu:
Cel:
Zwiększenie zatrudnienia klientów Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym kobiet, osób młodych w wieku 18-29 lat, osób z niepełnosprawnościami, osób w wieku powyżej 50 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach i/ lub kompetencjach.

Grupa docelowa:
Uczestnikami projektu będą 303 osoby (2023 rok - 161 osób, 2024 rok - 142 osoby), zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia jako bezrobotne, należące w szczególności do poniższych grup:
• kobiety;
• w tym osoby młode w wieku 18-29 lat;
• osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby w wieku powyżej 50 roku życia, i/lub osoby długotrwale bezrobotne, i/lub osoby o niskich kwalifikacjach i/ lub kompetencjach.

Główne działania:
Zaproponowane w projekcie działania tj. staże, szkolenia, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz bon na zasiedlenie poprzedzone analizą potrzeb klienta PUP w oparciu o Indywidualny Plan Działania.

Wszyscy uczestnicy projektu skorzystają z poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy. U każdego uczestnika do 30 roku życia będzie przeprowadzony test kompetencji cyfrowych.

Planowane rezultaty:
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia/działalności gospodarczej przez 197 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia.
Ponadto planuje się, że:
• 303 osoby bezrobotne rozpoczną udział w projekcie,
• 303 osoby bezrobotne objęte zostaną doradztwem zawodowym i 187 osób - pośrednictwem pracy,
• 79 osób odbędzie staże realizowane u pracodawców na lokalnym rynku pracy,
• 49 osób będzie uczestniczyło w szkoleniach zawodowych,
• 57 osób będzie uczestniczyło w szkoleniu z zakresu ABC przedsiębiorczości,
• 57 osób uzyska jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
• utworzonych zostanie 60 nowych stanowisk pracy w wyniku refundacji doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy,
• 58 osób otrzyma bony na zasiedlenie,
• 101 osób uzyska kwalifikacje i/lub kompetencje.

Dane kontaktowe realizatora:
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
ul. Mazowiecka 49a, 87-100 Toruń
www.muptorun.praca.gov.pl
Koordynacja projektu: tel. 56 65 80 216

#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2021-2027
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny Plus
Program: 
Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
Typ projektu: 
Projekt pozakonkursowy
Grupa docelowa: 
Osoby dorosłe podnoszące kwalifikacje zawodowe
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
Tematyka projektu: 
Podniesienie kwalifikacji zawodowych
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Realizator: 
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Drogi, Miasto
  Gmina Miasta Toruń w porozumieniu z wykonawcą prac, firmą Balzola Polska Sp. z o.o., podjęła decyzję o przeanalizowaniu możliwości wprowadzenia do projektu korekt uwzględniających postulaty zgłaszane przez mieszkańców i kupców.
 • Miasto
  Statuetką "Za zasługi w zawodzie" wyróżniono 23 pielęgniarki i położne. – Sprawy pielęgniarek i położnych są nam bardzo bliskie. Jako samorząd Torunia zawsze będziemy stali u boku Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i służyli pomocą - zapewnił prezydent Torunia Paweł Gulewski.
 • Biurowiec przy ul. Olsztyńskiej - wizualizacja
  Biznes, Miasto
  Jest już prawomocne pozwolenie na budowę pierwszego z dwóch biurowców w rejonie ul. Olsztyńskiej. Dokument wydał Wydział Architektury i Budownictwa UMT, co oznacza, że inwestor współpracujący z Centrum Wsparcia Biznesu może rozpoczynać prace budowlane.
 • Na zdjęciu: alejki w parku, wokół wysokie drzewa
  Eko, Miasto
  Jak co roku w wielu lokalizacjach w Toruniu – łącznie na powierzchni ok. 80 ha - wykonywane będą opryski przeciwko meszkom.
 • Toruńskie firmy na Liście 500 "Rzeczpospolitej"
  Biznes, Miasto
  "Rzeczpospolita" opublikowała 26. listę 500 największych polskich przedsiębiorstw. Wśród wyróżnionych znalazło się 7 firm z Torunia.
 • Na zdjeciu: jarmark hanzeatycki, osoby są przebrane w stroje z epoki
  Kultura, Miasto
  W sobotę 25 maja 2024 r. na Zamku Krzyżackim czeka moc atrakcji z okazji Międzynarodowego Dnia Hanzy.
 • 31 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Tytoniu. Z tej okazji Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom zaprasza 23 maja 2024 r. na Rynek Nowomiejski, gdzie w godz. 11:00-16:00 odbędzie się Akcja Profilaktyczna "Zdrowie na Tak".
 • Gmina Miasta Toruń w porozumieniu z wykonawcą prac, firmą Balzola Polska Sp. z o.o., podjęła decyzję o przeanalizowaniu możliwości wprowadzenia do projektu korekt uwzględniających postulaty zgłaszane przez mieszkańców i kupców.
 • Rada Okręgu nr 10 zaprasza na spotkanie, podczas którego poruszony zostanie temat wniosków, które warto złożyć do planu ogólnego dla całego miasta i poszczególnych dzielnic. Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 maja 2024 o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Rzepakowej 7/9.
 • Laskarze HK Pomorzanin Toruń wracają z rozgrywanego w Chorwacji Euro Hockey Club Trophy II z brązowym medalem.
 • Jest już prawomocne pozwolenie na budowę pierwszego z dwóch biurowców w rejonie ul. Olsztyńskiej. Dokument wydał Wydział Architektury i Budownictwa UMT, co oznacza, że inwestor współpracujący z Centrum Wsparcia Biznesu może rozpoczynać prace budowlane.
 • Rusza 7. edycja projektu pn. „Cyfrowe fotowakacje – warsztaty komputerowo-fotograficzne”, skierowanego do osób z niepełnosprawnościami w wieku 50+, interesujących się fotografią.
 • Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje o gwałtownych wzrostach stanów wody na małych ciekach wodnych i strumieniach na terenie Torunia i powiatu toruńskiego.
 • - W poniedziałek 20 maja 2024 r. od godz. 12:00 do północy na terenie miasta Toruń i powiatu toruńskiego prognozowane są miejscami burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h - informuje Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.