Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP dla Miasta Torunia (I) | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP dla Miasta Torunia (I)

Tytuł projektu:
Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP dla Miasta Torunia (I)

Program Operacyjny:    
Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
Priorytet FEKP.08 "Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego"
Działanie FEKP.08.01 "Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia"

Realizator:
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

Dane finansowe:
Koszt całkowity projektu: 2 753 330,83 zł
Wydatki kwalifikowalne: 2 753 330,83 zł
Kwota dofinansowania: 2 753 330,83 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Plus, Fundusz Pracy

Termin realizacji:
1.06.2023 r. – 31.12.2023 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
29.06.2023 r.

Opis projektu:
Cel:
Zwiększenie zatrudnienia klientów/-ek Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym kobiet, osób młodych w wieku 18-29 lat, osób z niepełnosprawnościami, osób w wieku powyżej 50 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach i/ lub kompetencjach.

Grupa docelowa:
Uczestnikami projektu będzie 168 osób, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia jako bezrobotne, należące w szczególności do poniższych grup:
•  kobiety (93 osoby);  
•  osoby młode w wieku 18-29 lat (51 osób);
•  osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby w wieku powyżej 50 roku życia, i/lub osoby długotrwale bezrobotne, i/lub osoby o niskich kwalifikacjach i/ lub kompetencjach (101 osób).

Główne działania:
Zaproponowane w projekcie działania tj. staże, szkolenia, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, bon na zasiedlenie poprzedzone będą analizą potrzeb klienta PUP w oparciu o Indywidualny Plan Działania.

Wszyscy uczestnicy projektu skorzystają z poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy. U każdego uczestnika do 30 roku życia będzie przeprowadzony test kompetencji cyfrowych.

Planowane rezultaty:
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia/działalności gospodarczej przez 110 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia.
Ponadto planuje się, że:
• 168 osób bezrobotnych rozpocznie udział w projekcie,
• 168 osób bezrobotnych objętych zostanie doradztwem zawodowym i 117 osób - pośrednictwem pracy,
•  90 osób odbędzie staże realizowane u pracodawców na lokalnym rynku pracy,
•  10 osób będzie uczestniczyło w szkoleniach zawodowych,
•  23 osoby będą uczestniczyły w szkoleniu z zakresu ABC przedsiębiorczości,
•  23 osoby uzyskają jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
•  utworzonych zostanie 17 nowych stanowisk pracy w wyniku refundacji doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy,
•  28 osób otrzyma bony na zasiedlenie,
•  32 osoby uzyskają kwalifikacje i/lub kompetencje.

Dane kontaktowe realizatora:
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
ul. Mazowiecka 49a, 87-100 Toruń
www.muptorun.praca.gov.pl
Koordynacja projektu: tel. 56 65 80 216

#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2021-2027
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
Typ projektu: 
Projekt pozakonkursowy
Grupa docelowa: 
Osoby dorosłe podnoszące kwalifikacje zawodowe
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
Tematyka projektu: 
Podniesienie kwalifikacji zawodowych
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Realizator: 
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura, Miasto
  Toruński Jarmark Bożonarodzeniowy już działa. Na inaugurację ulicami starówki przeszła świąteczna parada, a na Rynku Staromiejskim pojawił się sam św. Mikołaj.
 • Wyjątkowy koncert na zakończenie Roku Kopernikańskiego
  Kultura, Miasto
  10 grudnia 2023 r. w Arenie Toruń odbędzie się koncert "Muzyka i kosmos". To finał toruńskiego Roku Kopernikańskiego
 • Schody na dworcu PKP wyłączone z użytkowania
  Miasto
  Ruchome schody prowadzące na I piętro w budynku Dworca Kolejowego Toruń Główny są wyłączone z użytkowania. Na wyższą kondygnację można się dostać schodami tradycyjnymi oraz windą. Po przebudowie dworca PKP Toruń Główny pojawiło się więcej lokali i punktów komercyjnych. W związku z niedużym zainteresowaniem podróżnych, szczególnie na wyższym...
 • MZK z tytułem Firma Dobrze Widziana
  Miasto, MZK
  Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu uzyskał tytuł „Firma Dobrze Widziana”, przyznawany przez Business Centre Club.
 • Na zdjęciu: kamienica przy ul. Bydgoskiej 52
  Miasto
  Senior Plus – to nazwa czwartego Dziennego Domu Pobytu, który powstaje w Toruniu. Mieścić się będzie przy ul. Bydgoskiej 52.
 • Na zdjęciu: młode drzewa posadzone wzdłuż jezdni
  Eko, Miasto
  Rozpoczęły się nasadzenia 301 drzew w różnych lokalizacjach miasta. Do wykonawcy zadania należy trzyletnia pielęgnacja nowych nasadzeń.
 • 28 listopada 2023 r. przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych spotkają się na XVIII Toruńskim Forum Organizacji Pozarządowych. Wydarzenie rozpoczyna się o godz. 10:00 w hotelu Filmar. Rejestracja uczestników od godz. 9:30.
 • Przypominamy o obowiązku oczyszczania chodników ze śniegu i lodu. To dotyczy nie tylko gminy, ale także właścicieli nieruchomości. Obowiązki te wynikają m.in. z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwały Rady Miasta Torunia. Właściciele, użytkownicy, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie, a także inne podmioty władające...
 • „Postać św. Mikołaja” – to tytuł Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Organizatorem 14. już edycji konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 8 w Toruniu.
 • Toruński Jarmark Bożonarodzeniowy już działa. Na inaugurację ulicami starówki przeszła świąteczna parada, a na Rynku Staromiejskim pojawił się sam św. Mikołaj.
 • Toruń jest gospodarzem Pucharu Polski P2 Kadetów i Juniorów w taekwondo olimpijskim. Zmagania potrwają do 26 listopada.
 • Przedszkole Miejskie nr 9 świętuje 50-lat działalności. Obchody jubileuszu odbyły się 25 listopada 2023 w siedzibie placówki przy ul. Gagarina
 • 24 listopada 2023 r. w Młodzieżowym Domu Kultury dzieci świętowały Światowy Dzień Pluszowego Misia.
 • 25 listopada w Kalendarzu świąt nietypowych zapisany jest jako Dzień Tramwajarza. To ważne święto, gdyż to właśnie dzięki tramwajarzom nie stoimy w korkach jadąc np. do szkoły, do pracy, na zakupy, z wizytą do cioci czy do kina. Święto tramwajarzy znane jest jako „Katarzynka”, gdyż wypada w dzień św. Katarzyny - patronki kolejarzy i przewoźników....