Wspieranie pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia w zakresie przyjaznego środowiska pracy | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Wspieranie pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia w zakresie przyjaznego środowiska pracy

Tytuł projektu:
Wspieranie pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia w zakresie przyjaznego środowiska pracy                                                                             

Program Operacyjny:
Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
Priorytet FEKP.08 "Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego"
Działanie FEKP.08.08 „Wsparcie w obszarze zdrowia”                                                                                 
Schemat: Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy                                                                                                                                   

Realizator:
Urząd Miasta Torunia, Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia                                                             

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 600 000 zł
Koszty kwalifikowalne: 600 000 zł
Kwota dofinansowania: 540 000 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Plus, Budżet Państwa

Termin realizacji:
1.05.2024 r. – 31.12.2025 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
26.04.2024 r.                                                                                                                                                             

Opis projektu:
Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań przyczyniających się do eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń dla zdrowia w Urzędzie Miasta Torunia oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia poprzez zapewnienie wsparcia indywidualnego i grupowego, poprawę warunków pracy oraz niwelowanie istniejących barier.

Grupa docelowa:
Pracodawcy UMT i PUPdMT oraz osoby w wieku aktywności zawodowej, które jednocześnie wpisują się w grupę pracowników wymienionych pracodawców, narażone na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy, w szczególności osoby powyżej 50 roku życia oraz z niepełnosprawnością. Łącznie wsparciem zostanie objętych 100 osób (73 kobiet i 27 mężczyzn).

Działania:
1. Profilaktyczne badania lekarskie.
2. Szkolenie: Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, stresowi w pracy, dyskryminacji, zarządzanie konfliktem w pracy.
3. Pakiet rehabilitacyjny.
4. Ergonomiczne wyposażenie miejsca pracy.

Planowane rezultaty:
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie lub kontynuowanie zatrudnienia przez 100 osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Torunia i Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia.

Ponadto planuje się, że:
- 100 osób (73K, 27M) zostanie objętych wsparciem w programie;
- 10 osób z niepełnosprawnością (8K, 2M) zostanie objętych wsparciem w programie;
- 15 osób (11K, 4M) w wieku powyżej 50 roku życia zostanie objętych wsparciem w programie;
 - 100 osób (73K, 27M) zostanie objętych wsparciem w obszarze zdrowia;
- nie mniej niż 100 osób (73K, 27M) weźmie udział w szkoleniu: Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, stresowi w pracy, dyskryminacji, zarządzanie konfliktem w pracy;
- nie mniej niż 100 osób (73K, 27M) uzyska kwalifikacje/kompetencje.

Dane kontaktowe realizatora:
Urząd Miasta Torunia
ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
tel. 56 611 86 06

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
ul. Mazowiecka 49 a, 87-100 Toruń
tel. 56 65 80 216

#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2021-2027
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny Plus
Program: 
Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Tematyka projektu: 
Usługi zdrowotne
Realizator: 
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
Urząd Miasta Torunia
Biuro Obsługi Urzędu

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura, Miasto
  Wicemistrz Świata, zwycięzca i najlepszy zawodnik siatkarskich Mistrzostw Europy, czterokrotny zdobywca Ligi Mistrzów Wilfredo Leon dołączył do Piernikowej Alei Gwiazd!
 • Kobieta w niebieskiej sukience z psem na smyczy wchodzi do parku
  Eko, Miasto
  Zaciszny i gęsto porośnięty zielenią jest park kieszonkowy "Fiński relaks" na lewobrzeżu. Odwiedziliśmy go w czerwcu 2024 r.
 • Miasto, MZK
  24 czerwca 2024 r. rusza konkurs na nazwę toruńskiej karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej.
 • Miasto, Sport
  Od piątku 21 czerwca 2024 r. otwarte zostały baseny letnie prowadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu.
 • Krystian Pesta w Piernikowej Alei Gwiazd
  Kultura, Miasto
  Znany aktor teatralny i filmowy, Krystian Pesta, 22 czerwca 2024 r. odsłonił swoją „katarzynkę” w Piernikowej Alei Gwiazd.
 • Prezydent Paweł Gulewski nakłada łańcuch nowemu Królowi Kurkowemu
  Kultura, Miasto
  Władysław Kołybski jest nowym Królem Kurkowym w Toruniu. Godność tę objął 23 czerwca 2024 r. podczas uroczystości z okazji 25-lecia reaktywowanego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Toruniu.
 • 12 drużyn w dwóch kategoriach wiekowych wzięło udział w pierwszym wakacyjnym amatorskim turnieju koszykówki TORUŃ 3x3 STREETBALL CHALLENGE.
 • W pierwszą sobotę wakacji była okazja, by potrenować z najlepszymi sportowcami na obiekcie sportowym na lewobrzeżu Torunia.
 • W sobotę 22 czerwca 2024 r. odbyło się pierwsze z wakacyjnych spotkań toruńskich rolkarzy pod hasłem Nightskating 2024. W wydarzeniu wzięło udział ponad stu uczestników.
 • 24 czerwca 2024 r. rusza konkurs na nazwę toruńskiej karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej.
 • Władysław Kołybski jest nowym Królem Kurkowym w Toruniu. Godność tę objął 23 czerwca 2024 r. podczas uroczystości z okazji 25-lecia reaktywowanego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Toruniu.
 • Znany aktor teatralny i filmowy, Krystian Pesta, 22 czerwca 2024 r. odsłonił swoją „katarzynkę” w Piernikowej Alei Gwiazd.
 • I stało się! Od piątku 21 czerwca Bulwar Filadelfijski został wyłączony z ruchu kołowego na cały weekend aż do niedzielnego wieczora.
 • Podczas Dni Torunia 2024 r. w naszym mieście przebywa grupa mieszkańców partnerskiej Getyngi, wśród nich emerytowani przedstawiciele getyńskiego magistratu.