Trzy Stokrotki - program reintegracji w ramach CIS | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Trzy Stokrotki - program reintegracji w ramach CIS

Tytuł projektu:
Trzy Stokrotki - program reintegracji w ramach CIS

Program Operacyjny:
Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
Priorytet FEKP.08 „Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego”
Działanie FEKP.08.20 „Aktywne włączenie społeczne”

Realizator:
Lider: CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
Partnerzy: Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

Dane finansowe:
Lider oraz partnerzy:
Koszt całkowity: 1 035 542 zł (w tym dla PUP dla Miasta Torunia 11 110 zł, MOPR 6 000 zł)
Kwota dofinansowania: 983 662 zł (w tym dla PUP dla Miasta Torunia 11 110 zł, MOPR 6 000 zł)
Wkład własny: 51 880 zł
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny Plus, Budżet Państwa

Data podpisania umowy o partnerstwie:
21.05.2024 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
26.06.2024 r.

Termin realizacji:
1 styczeń 2024 r. – 31 marca 2025 r.

Opis projektu:
Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem przez realizację dwóch zadań.
Pierwsze zadanie będzie polegało na rozszerzeniu oferty wsparcia dla obecnych - 25 uczestników działań reintegracyjnych w Centrum Integracji Społecznej, drugie zadanie na utworzeniu nowych - 8 miejsc zatrudnienia socjalnego.

Planowane działania:
Projekt zakłada realizację dwóch zadań.
W ramach pierwszego uczestnicy zostaną objęci nowymi reintegracyjnymi formami wsparcia, z których do tej pory nie korzystali. Będą to nowe zajęcia grupowe, poradnictwo  indywidualne, opieka nad osobą zależną, zajęcia integracyjno-socjalizujące. Uczestnicy otrzymają materiały do zajęć teoretycznych i zawodowych, środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej.

W drugim zadaniu przewidziano realizację działań w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego z nowych uczestników, składającą się z:
1. Reintegracji społecznej (trening interpersonalny, zajęcia socjoterapeutyczne, gospodarowanie budżetem domowym, profilaktyka uzależnień, szkoła rodzica, warsztaty poszukiwania pracy, warsztaty prawne), indywidualne poradnictwo (m.in. psychologiczne, pedagogiczne, prawne, terapeutyczne) oraz zajęcia integracyjno-socjalizujące.
2. Reintegracji zawodowej (nabywanie umiejętności zawodowych pod opieką instruktora zawodu, praktyki zawodowe w CIS i u pracodawców, przedsiębiorczość z ekonomią społeczną).

Planowane rezultaty:
Objęcie wsparciem 33 osób (w tym 2 długotrwale bezrobotnych, 31 niezatrudnionych), podjęcie zatrudnienia przez minimum 6 z nich, poprawa sytuacji społecznej u minimum 23 osób, nabycie kompetencji przez minimum 6 z nich.

Dane kontaktowe realizatora:
Lider:
CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
ul. Stokrotkowa 22, 87-100 Toruń
tel. 56 654 92 79
e-mail: cistor@coistorps.pl

Partnerzy:
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
ul. Mazowiecka 49a, 87-100 Toruń
tel. 56 65 80 221
e-mail: toto@praca.gov.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
ul. Słowackiego 118a, 87-100 Toruń
tel. 56 650 85 65
e-mail: sekretariat@mopr.torun.pl

#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2021-2027
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny Plus
Program: 
Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Osoby dorosłe podnoszące kwalifikacje zawodowe
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
Tematyka projektu: 
Podniesienie kwalifikacji zawodowych
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Realizator: 
CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

  

Najczęściej czytane aktualności

 • 5. sesja Rady Miasta Torunia
  Miasto
  18 lipca 2024 r. o godz. 10.00 rozpocznie się 5. sesja Rady Miasta Torunia.
 • Kultura, Miasto
  Zabytek wraz z terenem przyległym zostanie przekazany umową użyczenia Toruńskiej Agendzie Kulturalnej. W pierwszym etapie na miejscu powstanie ogrodzenie, a cały teren zostanie objęty dozorem monitoringu. Wykonane zostaną również najpotrzebniejsze prace porządkowe i konserwacyjne.
 • Szosa Lubicka do remontu
  Drogi, Miasto
  Miejski Zarząd Dróg w Toruniu poszukuje wykonawcy, który wykona remont ulicy Szosy Lubickiej wraz z remontem przejścia podziemnego na wysokości ulicy Piskorskiej. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 26 lipca br. Remont obejmie Szosę Lubicką na odcinku od ulicy Dziewulskiego do Olsztyńskiej wraz z remontem przejścia podziemnego na wysokości...
 • Toruńskie Gwiazdy 2024 - plakat
  Kultura, Miasto
  Podczas rozdania toruńskich nagród muzycznych z jubileuszowym koncertem wystąpi Sławek Uniatowski. Wydarzenie odbędzie się 27 lipca 2024 r. o godz. 18:00 na scenie na Bulwarze Filadelfijskim.
 • Działka pod usługi na lewobrzeżu
  Biznes, Miasto
  Dobra lokalizacja w zasięgu drogi krajowej nr 15, rozwijające się osiedle mieszkaniowe i plan zagospodarowania przestrzennego zakładający prowadzenie usług. To atuty nieruchomości przy Szubińskiej 23 w Toruniu o powierzchni 0,32 ha. Cena wywoławcza wynosi 1 200 000 zł.
 • Herb województwa kujawsko-pomorskiego
  Miasto
  Uroczyste odsłonięcie herbu województwa kujawsko-pomorskiego rozpocznie 5. sesję Rady Miasta Torunia, która odbędzie się 18 lipca 2024 r.
 • Jak co roku wakacje są czasem, kiedy w szkołach przeprowadzane są remonty. W 2024 roku wykonane zostaną prace za łącznie 9,5 mln zł.
 • Miejski Zarząd Dróg poinformował, że dzisiaj (16.07.2024 r.) przeprowadzone zostaną prace związane z udrożnieniem i oczyszczeniem sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Szosa Chełmińska.
 • - 16 lipca 2024 r. od godz. 13:00 w obszarach występowania prognozowanych silnych opadów deszczu z burzami, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych na terenie miasta Toruń i powiatu toruńskiego mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Lokalnie w zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie...
 • Trwa konkurs „Wzorcowy zielony ogródek starówki”, w którym wyróżnione zostaną najciekawsze, najbardziej zielone i ukwiecone ogródki gastronomiczne znajdujące się na terenie zespołu staromiejskiego.
 • Spółka otworzyła swój punkt przy ul. Lelewela 9A. Firma z Wielkopolski, w przetargu organizowanym przez Miasto Toruń, zapłaciła za nieruchomość 2 700 000 zł.
 • Wtorek, 16 lipca 2024 r., zapowiada się burzowo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla Torunia ostrzeżenie 2. stopnia.
 • 25 lipca 2024 roku (czwartek) odbędzie się V Międzynarodowy Wyścig Kolarski Kobiet Śladami Królewny Anny Wazówny. Zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone w dniu wydarzenia od godziny 0:00 do 20:00.
 • - We wtorek 16 lipca od godz. 12:00 do godz. 19:00 prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 31°C do 33°C - informuje Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.