Zdrowi i aktywni 2 | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Zdrowi i aktywni 2

Tytuł projektu:
Zdrowi i aktywni 2

Program Operacyjny:
Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
Priorytet FEKP.08 „Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego”
Działanie FEKP.08.08 „Wsparcie w obszarze zdrowia”
Schemat: Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy     

Realizator:
Gmina Miasta Toruń – Toruńskie Centrum Usług Społecznych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu, Dom Pomocy Społecznej im. dr Leona Szumana w Toruniu, Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 1 100 940 zł
Koszty kwalifikowalne: 1 100 940 zł
Kwota dofinansowania: 990 846 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Plus, Budżet Państwa

Termin realizacji:
1.01.2024 r. – 31.12.2025 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
29.05.2024 r.

Opis projektu:
Celem projektu jest wsparcie zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia w pięciu jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Toruń.

Grupa docelowa:
Uczestnikami projektu będą pracownicy pięciu jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń:
1. Toruńskiego Centrum Usług Społecznych,
2. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu,
3. Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu,
4. Domu Pomocy Społecznej im. dr Leona Szumana w Toruniu,
5. Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie.
Łącznie wsparciem zostanie objętych 240 osób zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę (195 kobiet i 45 mężczyzn), w tym 40% osób powyżej 50 roku życia oraz 4% osób z niepełnosprawnościami.

Działania:
1. Poprawa ergonomii pracy.
2. Szkolenia i poradnictwo psychologiczne.
3. Rehabilitacja i pakiety badań profilaktycznych.

Planowane rezultaty:
Liczba osób, które dzięki wsparciu w obszarze zdrowia podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 204 osoby.

Dane kontaktowe realizatora:
Toruńskie Centrum Usług Społecznych
ul. Marii Konopnickiej 13, 87-100 Toruń
tel. 56 611 89 44

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
ul. Juliusza Słowackiego 118 A, 87-100 Toruń
tel. 56 65 08 565

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu
ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń
tel. 56 657 42 90

Dom Pomocy Społecznej im. dr Leona Szumana w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 220, 87-100 Toruń
tel. 56 654 56 42

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie
ul. Stefana Batorego 38/40, 87-100 Toruń
tel. 56 611 79 50

#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2021-2027
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny Plus
Program: 
Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Tematyka projektu: 
Usługi zdrowotne
Realizator: 
Dom Pomocy Społecznej im. dr Leona Szumana
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie
Toruńskie Centrum Usług Społecznych
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki

  

Najczęściej czytane aktualności

 • 5. sesja Rady Miasta Torunia
  Miasto
  18 lipca 2024 r. o godz. 10.00 rozpocznie się 5. sesja Rady Miasta Torunia.
 • Kultura, Miasto
  Zabytek wraz z terenem przyległym zostanie przekazany umową użyczenia Toruńskiej Agendzie Kulturalnej. W pierwszym etapie na miejscu powstanie ogrodzenie, a cały teren zostanie objęty dozorem monitoringu. Wykonane zostaną również najpotrzebniejsze prace porządkowe i konserwacyjne.
 • Szosa Lubicka do remontu
  Drogi, Miasto
  Miejski Zarząd Dróg w Toruniu poszukuje wykonawcy, który wykona remont ulicy Szosy Lubickiej wraz z remontem przejścia podziemnego na wysokości ulicy Piskorskiej. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 26 lipca br. Remont obejmie Szosę Lubicką na odcinku od ulicy Dziewulskiego do Olsztyńskiej wraz z remontem przejścia podziemnego na wysokości...
 • Inwestycje, Miasto
  Prezydent Paweł Gulewski wręczył klucze rodzinom uprawnionym do wynajęcia lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Rolniczej 5-5A/7-7A w Toruniu. W budynku mieszczą się łącznie 72 mieszkania.
 • Na zdjęciu: trwa remont łazienki
  Miasto
  Jak co roku wakacje są czasem, kiedy w szkołach przeprowadzane są remonty. W 2024 roku wykonane zostaną prace za łącznie 9,5 mln zł.
 • Toruńskie Gwiazdy 2024 - plakat
  Kultura, Miasto
  Podczas rozdania toruńskich nagród muzycznych z jubileuszowym koncertem wystąpi Sławek Uniatowski. Wydarzenie odbędzie się 27 lipca 2024 r. o godz. 18:00 na scenie na Bulwarze Filadelfijskim.
 • Jak co roku wakacje są czasem, kiedy w szkołach przeprowadzane są remonty. W 2024 roku wykonane zostaną prace za łącznie 9,5 mln zł.
 • Miejski Zarząd Dróg poinformował, że dzisiaj (16.07.2024 r.) przeprowadzone zostaną prace związane z udrożnieniem i oczyszczeniem sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Szosa Chełmińska.
 • - 16 lipca 2024 r. od godz. 13:00 w obszarach występowania prognozowanych silnych opadów deszczu z burzami, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych na terenie miasta Toruń i powiatu toruńskiego mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Lokalnie w zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie...
 • Trwa konkurs „Wzorcowy zielony ogródek starówki”, w którym wyróżnione zostaną najciekawsze, najbardziej zielone i ukwiecone ogródki gastronomiczne znajdujące się na terenie zespołu staromiejskiego.
 • Spółka otworzyła swój punkt przy ul. Lelewela 9A. Firma z Wielkopolski, w przetargu organizowanym przez Miasto Toruń, zapłaciła za nieruchomość 2 700 000 zł.
 • Wtorek, 16 lipca 2024 r., zapowiada się burzowo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla Torunia ostrzeżenie 2. stopnia.
 • 25 lipca 2024 roku (czwartek) odbędzie się V Międzynarodowy Wyścig Kolarski Kobiet Śladami Królewny Anny Wazówny. Zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone w dniu wydarzenia od godziny 0:00 do 20:00.
 • - We wtorek 16 lipca od godz. 12:00 do godz. 19:00 prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 31°C do 33°C - informuje Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.