Plan zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia – SUMP dla MOFT | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Plan zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia – SUMP dla MOFT

Tytuł projektu:    
Plan zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia – SUMP dla MOFT

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa VI „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach”
Działanie 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach”

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 2 489 878,22 zł
koszty kwalifikowalne: 2 030 522,22 zł
Kwota dofinansowania: 1 725 943,85 zł
Źródła finansowania: Fundusz Spójności

Realizator:     
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
10.05.2023 r.

Termin realizacji:
26.09.2022 r. – 30.11.2023 r.

Opis projektu:
Głównym celem projektu było opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP), którego wdrożenie wpłynie na polepszanie dostępności obszaru miejskiego i zapewnianie wysokiej jakości, zrównoważonej mobilności oraz transportu do, przez i w obrębie obszaru miejskiego.

Głównym celem Planu było stworzenie zrównoważonego systemu transportowego w mieście poprzez:
- zwiększanie efektywności transportu pasażerów i ładunków w mieście;
- zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostępności do miejsc pracy i usług;
- zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa transportu miejskiego;
- podnoszenie atrakcyjności i jakości środowiska miejskiego,
- redukowanie zanieczyszczenia środowiska, efektu cieplarnianego oraz poziomu konsumpcji energii.

Opracowanie SUMP pozwoliło na:
- właściwe zidentyfikowanie relacji i powiązań funkcjonalnych oraz przełożenie tych powiązań na konkretny kierunek działań,
- zmianę dotychczasowego postrzegania funkcji przemieszczania z punktu widzenia kanałów transportowych i środków transportu w kontekście poprawy jakości życia,
- zastosowanie kompleksowego podejścia z uwzględnieniem planowania przestrzennego.

Cele szczegółowe:
- wypracowanie dokumentu nowoczesnego, zgodnego z trendami i wytycznymi europejskimi, wytyczającego kierunki rozwoju mobilności w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Torunia (MOFT),
- promowanie wśród społeczeństwa lokalnego idei zrównoważonej mobilności,
- zapewnienie znacznego udziału wszystkim zidentyfikowanym grupom interesariuszy w procesie planowania kierunków rozwoju MOFT.

Rezultatem projektu jest opracowany Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Fundusz Spójności
Program: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Tematyka projektu: 
Transport publiczny
Realizator: 
Urząd Miasta Torunia
Wydział Gospodarki Komunalnej

  

Zgłaszanie nieprawidłowości - informacja
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat lub zgłosić nieprawidłowości - przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.

Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura, Miasto
  Do tej pory w 27 edycjach konkursu w Toruniu wyłoniono 145 laureatek i laureatów, a 8 spośród nich zostało laureatkami i laureatami na szczeblu ogólnopolskim. - To nasza toruńska duma i promocja. Wszystkim, którzy byli w grupie Ośmiu Wspaniałych serdecznie gratuluję i dziękuję za reprezentowanie naszego miasta – powiedział prezydent Torunia Michał...
 • Mapa pokrycia Torunia planami miejscowymi.
  Miasto
  Do 31 maja 2024 r. można składać wnioski do planu ogólnego Torunia – dokumentu z zakresu zagospodarowania przestrzennego, który zastąpi obowiązujące dotychczas studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
 • Na zdjęciu: para seniorów idzie leśną drogą, pomagają sobie kijkami
  Miasto
  Stowarzyszenie LGD „Dla Miasta Torunia” rozpoczyna realizację projektu pn. „Klub zdrowego seniora!” w ramach zadania publicznego związanego z działalnością na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 • Korekta rozkładu jazdy linii 111
  MZK
  Od środy, 17 kwietnia 2024 r., zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy linii nr 111.
 • Grafika przedstawia obrys sprzedanej działki przy ul. Grudziądzkiej
  Biznes, Miasto
  Powiększy się wolumen powierzchni usługowo-biurowej w Toruniu. Taką inwestycję zapowiada zwycięzca przetargu na sprzedaż miejskiej działki przy ul. Grudziądzkiej 194 firma Lem-Bud. Deweloper wpłaci do kasy Torunia 8,7 mln zł.
 • Plakat informujący o konkursie Legendarny Toruń
  Kultura, Miasto
  Rusza konkurs fotograficzny pn. „Legendarny Toruń”. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich amatorów fotografii, chcących pokazać w swoich pracach legendarne oblicze miasta. Prace oceni jury pod przewodnictwem uznanego fotografa Jacka Kutyby. Konkurs jest częścią projektu „Park Kultury”, realizowanego przez Stowarzyszenie GoSport.
 • Od środy, 17 kwietnia 2024 r., zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy linii nr 111.
 • Stowarzyszenie LGD „Dla Miasta Torunia” rozpoczyna realizację projektu pn. „Klub zdrowego seniora!” w ramach zadania publicznego związanego z działalnością na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 • - We wtorek 16 kwietnia 2024 r. od godz. 14:21 do godz. 18:00 na terenie miasta Torunia i powiatu toruńskiego nadal punktowo prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć opady deszczu do około 10 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Możliwy drobny grad. - informuje Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 • 20 kwietnia torunianie będą mogli wziąć udział w akcji „Wiosenne porządki z MPO".
 • Odpowiedź Zastępcy Prezydenta Miasta Torunia Zbigniewa Fiderewicza na pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. podjęcia aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa położonych w Toruniu przy ul. Droga Starotoruńska 1.
 • Od 11 do 14 kwietnia 2024 r. w Redzie odbywały się XXVI Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej, w których udział wzięła reprezentacja Urzędu Miasta Torunia.
 • Podczas przebudowy Bulwaru Filadelfijskiego, w jego zachodniej części, odkryty został mur oporowy wiślanej skarpy. Obiekt został zbadany, a następnie zasypany. Teraz jego położenie zostało uwzględnione w nawierzchni jezdni, która nad nim przebiega.
 • Sandra Van Der Zanden, zawodniczka klubu MKSW Pomorzanin Toruń, została brązową medalistką Mistrzostw Europy Juniorek w boksie w kategorii +81 kg. Zawody odbyły się w dniach 02-15 kwietnia chorwackim Porecu.