Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach wojewódzkich w Toruniu | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach wojewódzkich w Toruniu

Tytuł projektu:
Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach wojewódzkich w Toruniu

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020
Oś priorytetowa 13 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność”
Działanie 13.3 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym”

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
29.06.2023 r.

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 744 892,64 zł
Koszty kwalifikowane: 744 892,64 zł
Kwota dofinansowania: 744 892,64 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Termin realizacji:
1.09.2023 r. – 31.12.2023 r.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach wojewódzkich w Toruniu. W ramach przedsięwzięcia przewidziano demontaż 529 przestarzałych i energochłonnych opraw sodowych i metalohalogenkowych i zastąpienie ich nowoczesnymi oprawami oświetleniowymi, wykonanymi w technologii LED.

Zakres modernizacji obejmuje punkty oświetleniowe istniejące przy drogach wojewódzkich, zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta na następujących odcinkach: ul. Szosa Chełmińska na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta, ul. Skłodowskiej-Curie na odcinku od ul. Równinnej do ul. Olsztyńskiej, ul. Olimpijska na odcinku od ul. Szosa Lubicka do ul. Olsztyńskiej oraz ul. Ligi Polskiej od ul. Turystycznej do ul. Konstytucji 3 Maja.

Zastąpienie tradycyjnych nieefektywnych opraw o dużej mocy energooszczędnymi diodami LED umożliwi wielokrotne zmniejszenie poboru energii elektrycznej i uzyskanie większej trwałości źródła światła. Wdrożenie rozwiązań opartych na nowej technologii znacznie wydłuży czas pracy lamp, co przełoży się na dużą oszczędność i wysoką niezawodność.

Celem głównym jest ograniczenie emisji CO2 oraz negatywnego wpływu na środowisko na obszarze Gminy Miasta Toruń poprzez poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia ulicznego będzie mieć pozytywny wpływ na klimat i zmniejszenie efektu cieplarnianego poprzez redukcję dwutlenku węgla do atmosfery. Realizacja projektu, polegająca na wdrożeniu ekologicznych i przyjaznych środowisku rozwiązań wykorzystujących technologię LED, znacząco wpłynie na poprawę jakości środowiska naturalnego i ochronę klimatu.

Dane kontaktowe realizatora:
Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń
www.mzd.torun.pl

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Tematyka projektu: 
Infrastruktura drogowa
Realizator: 
Miejski Zarząd Dróg

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: walka bokserska
  Miasto, Sport
  9 i 10 grudnia 2023 r. w hali tenisowej przy ul. Szosa Chełmińska odbędą się walki finałowe Mistrzostw Polski w Boksie Olimpijskim.
 • Na zdjęciu: otwarcie Mistrzostw Polski w Boksie Olimpijskim
  Miasto, Sport
  Od 4 do 10 grudnia 2023 r. Toruń jest stolicą boksu – rozpoczęły się Mistrzostwa Polski seniorek i seniorów w boksie olimpijskim.
 • Na zdjęciu: stół z kolorowymi papierami, przy nim siedzą dzieci podczas warsztatów
  Kultura, Miasto
  Przy ul. Kościuszki, w obrębie dawnych Młynów Richtera oficjalnie otworzono Młyn Kultury, w którym swoje miejsce znalazły trzy instytucje kulturalne, kierowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 • Na zdjęciu; rzeźba mostu im. gen. E. Zawackiej wykonana w lodzie
  Miasto
  Jedną z atrakcji 10. rocznicy powstania mostu gen. Elżbiety Zawackiej było rzeźbienie mostu w lodzie. Spektakularna rzeźba stanęła na Rynku Staromiejskim.
 • Kultura, Miasto, Sport
  Od 10 lat białe łuki mostu im. gen. Elżbiety Zawackiej są nieodłącznym elementem panoramy Torunia. Rocznicę otwarcia drugiego toruńskiego mostu drogowego obchodzimy w ten weekend.
 • Na zdjęciu: grupa osób, w tle most drogowy
  Drogi, Miasto
  Liczne grono torunianek i torunian wraz z prezydentem Michałem Zaleskim pozowało do wspólnej fotografii z mostem drogowym im. gen. Elzbiety Zawackiej w tle z okazji 10. rocznicy jego otwarcia.
 • Poznaliśmy laureatów 44. edycji konkursu plastycznego pn. „Moja przygoda w muzeum”. Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowe w Toruniu.
 • 10 grudnia 2023 r. na Lodowisku Mentor Sport rozegrany zostanie coroczny turniej charytatywny Świąteczna Bitwa Gwiazd.
 • Dobra informacja dla miłośników jazdy na łyżwach. 16 grudnia 2023 roku otwarte zostanie lodowisko sezonowe Przy Skarpie. Po dłuższej przerwie ponownie otwarte zostanie sezonowe lodowisko MOSiR, które znajduje się przy ul. Przy Skarpie 2. Pierwsi łyżwiarze będą mogli wejść na lód 16 grudnia 2023 roku. Lodowisko będzie czynne od poniedziałku do...
 • Obywatele Ukrainy mogą skorzystać z bezpłatnej doraźnej pomocy psychologicznej.
 • Prezydent Torunia Michał Zaleski odwiedził z opłatkiem i upominkami toruńskie kluby seniora.
 • 9 i 10 grudnia 2023 r. w hali tenisowej przy ul. Szosa Chełmińska odbędą się walki finałowe Mistrzostw Polski w Boksie Olimpijskim.
 • Od 10 lat białe łuki mostu im. gen. Elżbiety Zawackiej są nieodłącznym elementem panoramy Torunia. Rocznicę otwarcia drugiego toruńskiego mostu drogowego obchodzimy w ten weekend.
 • W najbliższą niedzielę, 10 grudnia 2023 r., w rejonie Motoareny odbędzie się impreza samochodowa „4. Toruńska Barbórka”. W związku z tym z ruchu na kilka godzin zostanie zmieniona organizacja ruchu.