Kujawsko-pomorskie wsparcie dla Ukrainy | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Kujawsko-pomorskie wsparcie dla Ukrainy

Tytuł projektu:
Kujawsko-pomorskie wsparcie dla Ukrainy

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Priorytet IX „Solidarne społeczeństwo”
Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”
Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”

Realizator:
Lider: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
Partnerzy:
- Gmina Miasta Toruń
- Fundacja na rzecz deinstytucjonalizacji opieki medycznej „TWÓJ DOM”
- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
- Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Dane finansowe:
Lider oraz partnerzy:
Koszt całkowity: 17 464 586,99 zł
Kwota dofinansowania: 14 844 800,99 zł  

Gmina Miasta Toruń:
Koszt całkowity: 2 002 100 zł
Kwota dofinansowania: 2 002 100 zł
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 26/1378/23 z 28 czerwca 2023 r.

Termin realizacji:
1.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

Opis projektu:
Celem projektu jest pomoc obywatelom Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy przybyli do Polski. Pomoc jest adresowana do 331 obywateli Ukrainy m.in. osób starszych, matek z dziećmi, osób z niepełnosprawnością oraz otoczenia tych osób. Dzięki realizacji projektu nastąpi zwiększenie liczby miejsc świadczonych usług społecznych przy wykorzystaniu usługi mieszkaniowej, opiekuńczej, aktywizacyjnej oraz animacyjnej na terytorium Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uczestnicy zostaną objęci pakietem usług społecznych, opiekuńczych oraz wspierających ich aktywizację społeczno-zawodową m.in. zajęcia aktywizujące, gospodarowanie budżetem domowym, trening motywujący, zajęcia z umiejętności życiowych, załatwianie spraw urzędowych, efektywne zarządzanie czasem, poradnictwo prawne, wsparcie językowe, doradztwo zawodowe, kursy zawodowe, zabiegi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne.

W ramach projektu Toruńskie Centrum Usług Społecznych w imieniu Gminy Miasta Toruń realizuje działania na rzecz obywateli Ukrainy polegające na zabezpieczeniu mieszkań tymczasowego pobytu. Zaplanowano w ramach projektu remont i doposażenie 10 pustostanów gminnych, które czasowo jako mieszkania wspomagane będą udostępnione uchodźcom z Ukrainy. Dodatkowo świadczone będą działania społeczne i zawodowe.

Dane kontaktowe realizatora w Gminie Miasta Toruń:
Toruńskie Centrum Usług Społecznych
ul. Konopnickiej 13, 87-100 Toruń

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Tematyka projektu: 
Usługi społeczne
Realizator: 
Toruńskie Centrum Usług Społecznych

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura, Miasto
  W ramach niezwykłej majówki na Rynku Staromiejskim odbędą się plenerowe koncerty, kolejna edycja Święta Tańca, spektakle, warsztaty i uroczystości państwowe. To wszystko oraz wiele innych atrakcji czeka na mieszkańców i turystów podczas tegorocznej majówki w Toruniu, która odbędzie się od 30 kwietnia do 5 maja 2024 r., pod hasłem #zażywajkultury!...
 • Nowy Prezydent Torunia - Paweł Gulewski
  Miasto
  7 maja 2024 r. w Ratuszu Staromiejskim odbędzie się Uroczysta Sesja Rady Miasta Torunia, podczas której zaprzysiężony zostanie nowy Prezydent Miasta Torunia - Paweł Gulewski. Tego dnia swoje ślubowania złożą także radni Rady Miasta Torunia na lata 2024-2029.
 • Herb Miasta Torunia
  Miasto
  Do 7 maja 2024 r. funkcję Prezydenta Miasta Torunia pełni pan Michał Zaleski – zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 • Na zdjęciiuL kobieta wrzuca złożoną kartę do głosowania do urny wyborczej
  Miasto
  W drugiej turze wyborów na prezydenta miasta Torunia wymaganą większość głosów zdobył Paweł Gulewski (KKW Koalicja Obywatelska).
 • Na zdjęciu: widok z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
  Biznes, Miasto
  Firma CTP - największy w Europie giełdowy deweloper, właściciel i zarządca nieruchomości przemysłowych i logistycznych zainwestuje w Toruniu. Inwestycja powstanie we wschodniej części miasta, przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie.
 • Na zdjeciu: niebieskie i żółte kwiaty wśród trawy. obok jezdnia
  Eko, Miasto
  Pełnia wiosny uwidacznia się w kwiatach, które rozkwitły w wielu miejscach w mieście. Wśród nich są pasy rozdziału w toruńskich ulicach, gdzie nasadzenia wykonane zostały w ramach zadań z budżetu obywatelskiego i zadań własnych Gminy Miasta Toruń.
 • Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy 30 kwietnia 2024 r. zaprasza do swoich stanowisk na Rynku Staromiejskim.
 • Kopernikański Ośrodek Integracji UMK wraz z Instytutem Psychologii zaprasza do udziału w międzypokoleniowych oraz międzykulturowych warsztatach kreatywnych, połączonych z badaniem naukowym.
 • Pracownicy Muzeum Okręgowego w Toruniu w zeszłym roku mieli przyjemność uczestniczyć w I edycji Konkursu Mocarze Sztuki fundacji Most the Most, którego ideą jest wykreowanie mody na wspieranie kultury i ochronę dzieł sztuki. Wiele osób wsparło w tym konkursie obiekt z zasobów toruńskiego Muzeum, jakim jest – kwatera ołtarza szafiastego z ok. 1500...
 • Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia dysponuje środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację stażu, w ramach którego osoby niepełnosprawne, poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu, mogą zdobyć umiejętności praktyczne do wykonywania pracy na danym stanowisku.
 • Tegoroczna edycja Bella Skyway Festival w Toruniu odbędzie się, podobnie jak w roku poprzednim w formie otwartego festiwalu, zachęcającego do swobodnego spacerowania po Zespole Staromiejskim Torunia i odkrywania jego uroków.
 • Trzeci Diament do statuetki Lider Polskiego Biznesu odebrał 19 kwietnia 2024 r. w Warszawie prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Zbigniew Wyszogrodzki. Prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest przez Business Centre Club.
 • W ramach niezwykłej majówki na Rynku Staromiejskim odbędą się plenerowe koncerty, kolejna edycja Święta Tańca, spektakle, warsztaty i uroczystości państwowe. To wszystko oraz wiele innych atrakcji czeka na mieszkańców i turystów podczas tegorocznej majówki w Toruniu, która odbędzie się od 30 kwietnia do 5 maja 2024 r., pod hasłem #zażywajkultury!...
 • W środę 24 kwietnia 2024 r. rusza 19. edycja Trendowni – konferencji poświęconej trendom w sieciach dostaw i produkcji. 24-25 kwietnia 2024 r. w hotelu Copernicus Toruń spotkają się przedstawiciele branży logistycznej.