DZIAŁAJ LOKALNIE! | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

DZIAŁAJ LOKALNIE!

Tytuł projektu:
DZIAŁAJ LOKALNIE! – aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Priorytet IX „Solidarne społeczeństwo”
Działanie 9.1 „Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT”
Poddziałanie 9.1.1 „Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT”
 
Realizator:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

Dane finansowe:
Całkowity koszt realizacji projektu: 1 395 180 zł
Kwota dofinansowania: 1 185 903 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Gmina Miasta Toruń

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
28 czerwca 2018 r.
 
Termin realizacji:
1 lipca 2018 r. – 30 września 2020 r.

Opis projektu:
Celem projektu był powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń w oparciu o zastosowanie działań PAL oraz zwiększenie umiejętności opiekuńczych i świadomości na temat dostępnych form pomocy u 40 członków otoczenia tych osób.

Projekt skierowany był do 120 osób, w tym:
•   do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagały aktywizacji społecznej, w tym osób bezrobotnych, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdowały się w trzeciej grupie osób – tzw. oddalonych od rynku pracy (w odniesieniu do osób sprofilowanych przez powiatowe urzędy pracy),
•   do osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim było to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), w tym osób pełniących obowiązki opiekuńcze.
Osoby objęte wsparciem pochodziły w szczególności z obszarów zdegradowanych, objętych rewitalizacją tj. z Podgórza, Bydgoskiego Przedmieścia oraz Starego Miasta.

Rodzaje zrealizowanego wsparcia:
Dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
•    kontrakty socjalne,
•    warsztaty inicjatyw lokalnych,
•    zajęcia warsztatowe i aktywizacyjne (ABC przedsiębiorczości, trening motywacyjny),
•    grupa samopomocy,
•    warsztaty rozwijające umiejętności życiowe,
•    terapia psychologiczna,
•    terapia rodzinna,
•    doradztwo zawodowe,
•    kursy i szkolenia zawodowe,
•    staże zawodowe i pośrednictwo pracy.

Dla osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
•    warsztaty motywacyjne,
•    doradztwo prawne,
•    działania środowiskowe i integrujące,
•    grupa samopomocowa.

Rezultaty:
•    Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 80,
•    Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 8,
•    Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 32,
•    Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 8,
•    Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu – 18,
•    Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 40,
•    Efektywność zatrudnieniowa mierzona w stosunku do osób, które w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie były osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo – 22%,
•    Efektywność społeczna mierzona w stosunku do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym – 34%,
•    Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność i integracja społeczna – 32.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
Tematyka projektu: 
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Realizator: 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura, Miasto
  Wszystko za sprawą toruńskiego Oratorium im. bł. ks. Bronisława Markiewicza, które po raz kolejny - w ramach Michayland z okazji Dnia Dziecka - zabrało mniejszych i większych do zaczarowanej krainy zabawy.
 • Kultura, Miasto
  W sobotę 27 maja 2023 r. na terenie Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Józefa Bema przy ul. Rudackiej 26/32 w Toruniu odbył się coroczny festyn osiedlowy „Rudak dzieciom” zorganizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Rudak, SP 17 i Radę Okręgu Rudak.
 • Na zdjęciu: różowo kwitnące drzewo, w tle wieże kościoła Najświętszej Marii Panny
  Kultura, Miasto
  Ten weekend rozpoczyna piękne święto - Dzień Matki, które w Toruniu obchodzimy koncertowo. To także święto sztuki, w CSW Znaki Czasu otwarta zostanie wystawa rzeźb Tony'ego Cragga, wpisująca się w jubileusz 15-lecia istnienia Centrum.
 • Miasto, Sport
  Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej w Bydgoszczy, który obchodzi 100-lecie istnienia, ma swoje korzenie w Toruniu. - Z korzeni dalej płynie to co najlepsze - powiedział podczas rocznicowej uroczystości prezydent Michał Zaleski, który otrzymał Srebrną Odznakę Honorową PZPN.
 • Miasto
  Z okazji Święta Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej i jubileuszu 5-lecia powstania jednostki WOT w piątek 26 maja 2023 r. na placu apelowym przy ul. Piastowskiej w Toruniu odbył się uroczysty apel, podczas którego wręczono odznaczenia i medale honorowe.
 • Prezydent wręcza medal jubilatce, w tle portret Mikołaja Kopernika
  Miasto
  W Ratuszu Staromiejskim w Toruniu 20 toruńskich par odebrało 25 maja 2023 r. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
 • W Toruniu 26-28 maja 2023 roku gościmy nauczycieli polonijnych, którzy biorą udział w 9. Światowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych i Polskich „Wschód, Zachód – Łączy nas Polska”.
 • Z okazji Święta Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej i jubileuszu 5-lecia powstania jednostki WOT w piątek 26 maja 2023 r. na placu apelowym przy ul. Piastowskiej w Toruniu odbył się uroczysty apel, podczas którego wręczono odznaczenia i medale honorowe.
 • W niedzielę 28 maja 2023 roku na Motoarenie najmłodsi torunianie staną do wyścigów rowerkowych.
 • Przedstawiciele Torunia uczestniczyli 24 maja 2023 r. w krakowskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Swoją pierwszą odsłonę naukowa debata miała w Toruniu w lutym br.
 • 4 czerwca 2023 r. w Parku Miejskim odbędzie się ekopiknik z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska.
 • Końcówka maja 2023 r. to czas wykonania nasadzeń kwiatów na terenie Zielonej Bramy Gotyckiej Starówki.
 • W Ratuszu Staromiejskim w Toruniu 20 toruńskich par odebrało 25 maja 2023 r. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
 • Ten weekend rozpoczyna piękne święto - Dzień Matki, które w Toruniu obchodzimy koncertowo. To także święto sztuki, w CSW Znaki Czasu otwarta zostanie wystawa rzeźb Tony'ego Cragga, wpisująca się w jubileusz 15-lecia istnienia Centrum.