Doposażenie szpitali w woj. kuj-pom związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Doposażenie szpitali w woj. kuj-pom związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II

Tytuł projektu:
Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II

Program Operacyjny:    
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i  konkurencyjne kadry”
Działanie 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”
Poddziałanie 6.1.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną”

Realizator:
Projekt realizowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Projekt przyjęty do dofinansowania w dniu 18.11.2020 r. uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 45/1931/20 w sprawie akceptacji założeń projektu.

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu został włączony do grona partnerów projektu na mocy uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 16/575/21 z dnia 28.04.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji założeń projektu „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 cz. 2”.

Dane finansowe:
Lider i partnerzy:
Koszt całkowity: 77 693 842,68 zł
Koszty kwalifikowalne: 77 473 439,61 zł
Kwota dofinansowania: 77 473 439,61 zł w tym:
- EFRR (90%): 69 726 095,65 zł
- BP (10%): 7 747 343,96 zł

Partner z GMT: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu:
Koszt całkowity: 3 765 174,76 zł
Koszty kwalifikowalne: 3 764 220,15 zł
Kwota dofinansowania: 3 764 220,15 zł w tym:
- EFRR (90%):  3 387 798,13 zł
- BP (10%) –  376 422,02 zł

Data podpisania Umowy Partnerskiej:
21.04.2021 r.

Termin realizacji:
1.02.2020 r. – 31.12.2023 r.

Opis projektu:
Projekt realizowany w partnerstwie między Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego (lider), a podmiotami leczniczymi z terenu całego województwa (partnerzy projektu). 

Projekt dotyczy wsparcia podmiotów leczniczych w zakresie realizacji działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków epidemii wywołanej chorobą COVID-19 w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych poprzez przebudowę, adaptację i wyposażenie budynków szpitalnych w zakresie chorób zakaźnych. Osiągnięcie wskazanego celu przyczyni się do podniesienia jakości świadczenia usług medycznych zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi oraz stworzy wysoki komfort leczenia oraz zapewni bezpieczeństwo epidemiologiczne.

Projekt zakłada realizację czterech działań mających na celu zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych:
Działanie nr 1: Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego przez szpitale
Działanie nr 2: Zakup sprzętu i wyposażenia niemedycznego przez szpitale
Działanie nr 3: Modernizacja i przebudowa szpitali
Działanie nr 4: Działania informacyjno-promocyjne

W ramach projektu Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika zakupił następujący sprzęt i aparaturę medyczną:
•  aparaty do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej,
•  aparat USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc,
•  kolumnę endoskopową – tor wizyjny,
•  pompy objętościowe (z PCA),
•  pompy strzykawkowe,
•  pompy infuzyjne - różne rodzaje, wraz z wyposażeniem (żywieniowa),
•  echokardiograf,
•  wózek do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych (leżący),
•  aparat USG,
•  myjnia,
•  videokolonoskop,
•  videogastroskop,
•  szafa do endoskopów z osprzętem,
•  aparat USG,
•  wózek do badań choryc,h
•  kardiomonitor funkcji życiowych pacjenta,
•  zestaw pomp infuzyjnych ze statywem,
•  łowica kardiologiczna do aparatu USG, 
•  łóżka szpitalne,
•  diagnostyczny aparat RTG z wertigrafem (ścianką do prześwietleń płuc),
•  aparat do znieczulania,
•  respiratory.

Dane kontaktowe realizatora w Gminie Miasta Toruń:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń
e-mail: info@med.torun.pl
www.med.torun.pl

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt pozakonkursowy
Tematyka projektu: 
Infrastruktura zdrowia
Realizator: 
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  Konsekracja kościoła odbyła się w niedzielę 28 maja 2023 r. Ceremonii przewodniczył biskup Wiesław Śmigiel. W uroczystości wziął udział prezydent Torunia Michał Zaleski.
 • Kultura, Miasto
  Wszystko za sprawą toruńskiego Oratorium im. bł. ks. Bronisława Markiewicza, które po raz kolejny - w ramach Michayland z okazji Dnia Dziecka - zabrało mniejszych i większych do zaczarowanej krainy zabawy.
 • Kultura, Miasto
  Zgodnie z tradycją początek czerwca to w naszym regionie czas świętowania. Już 3 czerwca 2023 r. rozpoczyna się kolejne Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wstęp na wszystkie imprezy jest bezpłatny.
 • Na zdjęciu: różowo kwitnące drzewo, w tle wieże kościoła Najświętszej Marii Panny
  Kultura, Miasto
  Ten weekend rozpoczyna piękne święto - Dzień Matki, które w Toruniu obchodzimy koncertowo. To także święto sztuki, w CSW Znaki Czasu otwarta zostanie wystawa rzeźb Tony'ego Cragga, wpisująca się w jubileusz 15-lecia istnienia Centrum.
 • Kultura, Miasto
  W sobotę 27 maja 2023 r. na terenie Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Józefa Bema przy ul. Rudackiej 26/32 w Toruniu odbył się coroczny festyn osiedlowy „Rudak dzieciom” zorganizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Rudak, SP 17 i Radę Okręgu Rudak.
 • Prezydent wręcza medal jubilatce, w tle portret Mikołaja Kopernika
  Miasto
  W Ratuszu Staromiejskim w Toruniu 20 toruńskich par odebrało 25 maja 2023 r. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
 • Z okazji jubileuszu 15-lecia Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu 26 maja 2023 r. otwarto wystawę jednego z najbardziej znanych rzeźbiarzy na świecie, Tony'ego Cragga, a także wystawę prac z kolekcji CSW pt. "Centrum żywe".
 • W Toruniu 26-28 maja 2023 roku gościmy nauczycieli polonijnych, którzy biorą udział w 9. Światowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych i Polskich „Wschód, Zachód – Łączy nas Polska”.
 • Z okazji Święta Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej i jubileuszu 5-lecia powstania jednostki WOT w piątek 26 maja 2023 r. na placu apelowym przy ul. Piastowskiej w Toruniu odbył się uroczysty apel, podczas którego wręczono odznaczenia i medale honorowe.
 • W niedzielę 28 maja 2023 roku na Motoarenie najmłodsi torunianie staną do wyścigów rowerkowych.
 • Przedstawiciele Torunia uczestniczyli 24 maja 2023 r. w krakowskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Swoją pierwszą odsłonę naukowa debata miała w Toruniu w lutym br.
 • 4 czerwca 2023 r. w Parku Miejskim odbędzie się ekopiknik z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska.
 • Końcówka maja 2023 r. to czas wykonania nasadzeń kwiatów na terenie Zielonej Bramy Gotyckiej Starówki.
 • W Ratuszu Staromiejskim w Toruniu 20 toruńskich par odebrało 25 maja 2023 r. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.