Doposażenie szpitali w woj. kuj-pom związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Doposażenie szpitali w woj. kuj-pom związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II

Tytuł projektu:
Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II

Program Operacyjny:    
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i  konkurencyjne kadry”
Działanie 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”
Poddziałanie 6.1.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną”

Realizator:
Projekt realizowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Projekt przyjęty do dofinansowania w dniu 18.11.2020 r. uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 45/1931/20 w sprawie akceptacji założeń projektu.

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu został włączony do grona partnerów projektu na mocy uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 16/575/21 z dnia 28.04.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji założeń projektu „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 cz. 2”.

Dane finansowe:
Lider i partnerzy:
Koszt całkowity: 77 693 842,68 zł
Koszty kwalifikowalne: 77 473 439,61 zł
Kwota dofinansowania: 77 473 439,61 zł w tym:
- EFRR (90%): 69 726 095,65 zł
- BP (10%): 7 747 343,96 zł

Partner z GMT: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu:
Koszt całkowity: 3 765 174,76 zł
Koszty kwalifikowalne: 3 764 220,15 zł
Kwota dofinansowania: 3 764 220,15 zł

Data podpisania Umowy Partnerskiej:
21.04.2021 r.

Termin realizacji:
1.02.2020 r. – 31.12.2023 r.

Opis projektu:
Projekt realizowany w partnerstwie między Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego (lider), a podmiotami leczniczymi z terenu całego województwa (partnerzy projektu). 

Projekt dotyczył wsparcia podmiotów leczniczych w zakresie realizacji działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków epidemii wywołanej chorobą COVID-19 w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

Celem głównym projektu było zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych poprzez przebudowę, adaptację i wyposażenie budynków szpitalnych w zakresie chorób zakaźnych. Osiągnięcie wskazanego celu przyczyniło się do podniesienia jakości świadczenia usług medycznych zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi oraz stworzenia wysokiego komfortu leczenia oraz zapewnienia bezpieczeństwo epidemiologiczne.

Projekt zakładał realizację czterech działań mających na celu zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych:
Działanie nr 1: Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego przez szpitale
Działanie nr 2: Zakup sprzętu i wyposażenia niemedycznego przez szpitale
Działanie nr 3: Modernizacja i przebudowa szpitali
Działanie nr 4: Działania informacyjno-promocyjne

W ramach projektu Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika zakupił następujący sprzęt i aparaturę medyczną:
•  aparaty do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej,
•  aparat USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc,
•  kolumnę endoskopową – tor wizyjny,
•  pompy objętościowe (z PCA),
•  pompy strzykawkowe,
•  pompy infuzyjne - różne rodzaje, wraz z wyposażeniem (żywieniowa),
•  echokardiograf,
•  wózek do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych (leżący),
•  aparat USG,
•  myjnia,
•  videokolonoskop,
•  videogastroskop,
•  szafa do endoskopów z osprzętem,
•  aparat USG,
•  wózek do badań choryc,h
•  kardiomonitor funkcji życiowych pacjenta,
•  zestaw pomp infuzyjnych ze statywem,
•  łowica kardiologiczna do aparatu USG, 
•  łóżka szpitalne,
•  diagnostyczny aparat RTG z wertigrafem (ścianką do prześwietleń płuc),
•  aparat do znieczulania,
•  respiratory.

Dane kontaktowe realizatora w Gminie Miasta Toruń:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń
e-mail: info@med.torun.pl
www.med.torun.pl

Projekt zakończony pod względem rzeczowym.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt pozakonkursowy
Tematyka projektu: 
Infrastruktura zdrowia
Realizator: 
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura, Miasto
  W ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbędą się m.in. spotkanie młodych, rodzinny piknik kosmiczny pt. "Astrobaza Toruń" oraz wyjątkowy koncert "Pod wspólnym niebem" z udziałem znanych gwiazd.
 • Na zdjęciu białe kwiaty w donicy przed budynkiem urzędu
  Eko, Miasto
  Rozpoczęły się nasadzenia kwiatów w centrum Torunia. Łącznie pojawi się tam ok. 11,5 tys. kwitnących roślin.
 • Miasto
  Od 27 do 30 maja 2024 r. trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń.
 • Na zdjęciu widok na Rynek Staromiejski, na pierwszym planie ratusz
  Miasto
  Z okazji obchodzonego 27 maja Dnia Pracownika Samorządowego i Dnia Samorządu Terytorialnego życzenia urzędnikom składają prezydent Paweł Gulewski oraz przewodniczący Rady Miasta Łukasz Walkusz wraz z Radnymi.
 • Miasto
  Gmina Miasta Toruń, wzorem lat ubiegłych, realizuje Programy Polityki Zdrowotnej adresowane do mieszkańców Torunia.
 • Ambasador Finlandii w UMT
  Miasto
  Pani Päivi Maarit Laine, Ambasador Finlandii w Polsce odwiedziła Urząd Miasta Torunia. 27 maja 2024 r. spotkał się z nią Prezydent Paweł Gulewski. Była to pierwsza oficjalna wizyta Pani Ambasador w Toruniu. Towarzyszył jej Konsul Honorowy Finlandii w Toruniu, pan Tadeusz Pająk. Podczas rozmowy w Urzędzie Miasta Torunia Pan Prezydent wyraził...
 • Gmina Miasta Toruń, wzorem lat ubiegłych, realizuje Programy Polityki Zdrowotnej adresowane do mieszkańców Torunia.
 • Hokejowy Klub Pomorzanin Toruń został wicemistrzem Polski w hokeju na trawie.
 • 27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego oraz Pracownika Samorządowego.
 • „Nie ma jak u mamy” – to coroczny koncert z okazji Dnia Matki, organizowany przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. W 2024 r. blisko 6000 gości powitał prezydent Torunia Paweł Gulewski.
 • Wyjątkowy prezent dla mam z okazji ich święta przygotowała Toruńska Orkiestra Symfoniczna – 26 maja 2024 r. wystąpiła pod batutą Krzesimira Dębskiego z koncertem muzyki filmowej.
 • W niedzielę 26 maja 2024 r. wieczorem spodziewane są burze z silnymi opadami deszczu. Apelujemy o ostrożność.
 • 26 maja 2024 r. zakończyła się pierwsza edycja Festiwalu Twórczości dla Dzieci i Młodzieży Arte! Gościem specjalnym koncertu finałowego był Mezo.
 • W ramach wymiany edukacyjnej do Torunia przyjechało 31 uczniów i opiekunów z Theodor-Heuss-Gymnasium z Getyngi.