Dobry zawód - dobry staż | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Dobry zawód - dobry staż

Tytuł projektu:
Dobry zawód - dobry staż

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 10 „Innowacyjna edukacja”
Działanie 10.2 „Kształcenie ogólne i zawodowe”
Poddziałanie 10.2.3 „Kształcenie zawodowe”

Realizator:
Gmina Miasta Toruń
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 w Toruniu

Dane finansowe:
Koszt całkowity projektu: 977 487,50 zł
Kwota dofinansowania: 879 738,75 zł
Wkład własny GMT: 97 748,75 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
15 marca 2019 r.

Termin realizacji:
1.05.2019 r. – 30.11.2023 r.

Opis projektu:
Celem projektu było zwiększenie szans na rynku pracy 348 uczniów trzech toruńskich szkół zawodowych kształcących w zawodach: technik informatyk, technik programista, technik mechatronik, technik elektronik, technik elektryk, technik automatyk, technik weterynarii, technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, poprzez współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie realizacji staży.

Grupę docelową stanowili uczniowie szkół: Technikum nr 5 w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu 186 osób (3K, 183M), Technikum nr 9 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu - 94 osób (77K/17M), Technikum nr 13 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych - 68 osób (6K, 62M).

Projekt zakładał zdobycie przez uczniów dodatkowych kompetencji zawodowych i doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach realizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Uczniowie odbywali wysokiej jakości staże zawodowe w wymiarze 150 godzin, za które otrzymali stypendium 1500 zł wypłacane za 150 zrealizowanych godzin. Program stażu wskazywał planowane do osiągnięcia cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności, które osiągnie uczestnik), treści edukacyjne, zakres obowiązków stażysty, a także harmonogram realizacji. Pracodawca udostępnił warsztaty, pomieszczenia, zaplecze techniczne, przeszkolił stażystów pod względem bhp, ppoż, regulaminu pracy, zapewnił odzież roboczą oraz wyznaczył opiekuna.

W wyniku realizacji projektu 348 uczniów nabyło umiejętności praktyczne po odbyciu stażu u pracodawcy.

Dane kontaktowe realizatora:
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu
ul. św. Józefa 26, 87-100 Toruń,
tel.: 56 654 47 91; e-mail: zsmeie@zsmeie.torun.pl

Zespół Szkól Inżynierii Środowiska w Toruniu
ul. Batorego 43/49, 87-100 Toruń
tel.: 56 623 13 38; e-mail: sekretariat@zsis.edu.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 w Toruniu
ul. Targowa 36/38, 87-100 Toruń
tel.: 56 659 85 74; e-mail: zsoit@wp.pl

Projekt zakończony pod względem rzeczowym.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Uczniowie
Tematyka projektu: 
Edukacja
Realizator: 
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 w Toruniu

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura, Miasto
  Do tej pory w 27 edycjach konkursu w Toruniu wyłoniono 145 laureatek i laureatów, a 8 spośród nich zostało laureatkami i laureatami na szczeblu ogólnopolskim. - To nasza toruńska duma i promocja. Wszystkim, którzy byli w grupie Ośmiu Wspaniałych serdecznie gratuluję i dziękuję za reprezentowanie naszego miasta – powiedział prezydent Torunia Michał...
 • Mapa pokrycia Torunia planami miejscowymi.
  Miasto
  Do 31 maja 2024 r. można składać wnioski do planu ogólnego Torunia – dokumentu z zakresu zagospodarowania przestrzennego, który zastąpi obowiązujące dotychczas studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
 • Na zdjęciu: para seniorów idzie leśną drogą, pomagają sobie kijkami
  Miasto
  Stowarzyszenie LGD „Dla Miasta Torunia” rozpoczyna realizację projektu pn. „Klub zdrowego seniora!” w ramach zadania publicznego związanego z działalnością na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 • Korekta rozkładu jazdy linii 111
  MZK
  Od środy, 17 kwietnia 2024 r., zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy linii nr 111.
 • Na zdjęciu: duży pies - owczarek niemiecki leży na trawie
  Eko, Miasto
  Mieszkańcy Torunia będą mieli możliwość bezpłatnie założyć chip swoim pupilom – rusza akcja finansowana przez Gminę Miasta Toruń.
 • Grafika przedstawia obrys sprzedanej działki przy ul. Grudziądzkiej
  Biznes, Miasto
  Powiększy się wolumen powierzchni usługowo-biurowej w Toruniu. Taką inwestycję zapowiada zwycięzca przetargu na sprzedaż miejskiej działki przy ul. Grudziądzkiej 194 firma Lem-Bud. Deweloper wpłaci do kasy Torunia 8,7 mln zł.
 • Od środy, 17 kwietnia 2024 r., zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy linii nr 111.
 • Stowarzyszenie LGD „Dla Miasta Torunia” rozpoczyna realizację projektu pn. „Klub zdrowego seniora!” w ramach zadania publicznego związanego z działalnością na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 • - We wtorek 16 kwietnia 2024 r. od godz. 14:21 do godz. 18:00 na terenie miasta Torunia i powiatu toruńskiego nadal punktowo prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć opady deszczu do około 10 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Możliwy drobny grad. - informuje Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 • 20 kwietnia torunianie będą mogli wziąć udział w akcji „Wiosenne porządki z MPO".
 • Odpowiedź Zastępcy Prezydenta Miasta Torunia Zbigniewa Fiderewicza na pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. podjęcia aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa położonych w Toruniu przy ul. Droga Starotoruńska 1.
 • Od 11 do 14 kwietnia 2024 r. w Redzie odbywały się XXVI Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej, w których udział wzięła reprezentacja Urzędu Miasta Torunia.
 • Podczas przebudowy Bulwaru Filadelfijskiego, w jego zachodniej części, odkryty został mur oporowy wiślanej skarpy. Obiekt został zbadany, a następnie zasypany. Teraz jego położenie zostało uwzględnione w nawierzchni jezdni, która nad nim przebiega.
 • Sandra Van Der Zanden, zawodniczka klubu MKSW Pomorzanin Toruń, została brązową medalistką Mistrzostw Europy Juniorek w boksie w kategorii +81 kg. Zawody odbyły się w dniach 02-15 kwietnia chorwackim Porecu.