Dobry zawód - dobry staż | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Dobry zawód - dobry staż

Tytuł projektu:
Dobry zawód - dobry staż

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 10 „Innowacyjna edukacja”
Działanie 10.2 „Kształcenie ogólne i zawodowe”
Poddziałanie 10.2.3 „Kształcenie zawodowe”

Realizator:
Gmina Miasta Toruń
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 w Toruniu

Dane finansowe:
Koszt całkowity projektu: 977 487,50 zł
Kwota dofinansowania: 879 738,75 zł
Wkład własny GMT: 97 748,75 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
15 marca 2019 r.

Termin realizacji:
1.05.2019 r. – 30.09.2023 r.

Opis projektu:
Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 295 uczniów trzech toruńskich szkół zawodowych kształcących w zawodach: technik informatyk, technik programista, technik mechatronik, technik elektronik, technik elektryk, technik automatyk, technik weterynarii, technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, poprzez współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie realizacji staży.

Grupę docelową stanowią uczniowie szkół: Technikum nr 5 w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu 130 osób (5K, 125M), Technikum nr 9 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu - 65 osób (48K/17M), Technikum nr 13 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych - 100 osób (20K, 80M).

Projekt zakłada zdobycie przez uczniów dodatkowych kompetencji zawodowych i doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach realizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Uczniowie odbywać będą wysokiej jakości staże zawodowe w wymiarze 150 godzin, za które otrzymają stypendium 1500 zł wypłacane za 150 zrealizowanych godzin. Program stażu będzie wskazywał planowane do osiągnięcia cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności, które osiągnie uczestnik), treści edukacyjne, zakres obowiązków stażysty, a także harmonogram realizacji. Pracodawca udostępni warsztaty, pomieszczenia, zaplecze techniczne, przeszkoli stażystów pod względem bhp, ppoż, regulaminu pracy, zapewni odzież roboczą oraz wyznaczy opiekuna.

W wyniku realizacji projektu 295 uczniów nabędzie umiejętności praktyczne po odbyciu stażu u pracodawcy.

Dane kontaktowe realizatora:
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu
ul. św. Józefa 26, 87-100 Toruń,
tel.: 56 654 47 91; e-mail: zsmeie@zsmeie.torun.pl

Zespół Szkól Inżynierii Środowiska w Toruniu
ul. Batorego 43/49, 87-100 Toruń
tel.: 56 623 13 38; e-mail: sekretariat@zsis.edu.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 w Toruniu
ul. Targowa 36/38, 87-100 Toruń
tel.: 56 659 85 74; e-mail: zsoit@wp.pl

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Uczniowie
Tematyka projektu: 
Edukacja
Realizator: 
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 w Toruniu

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Za długoletnie pożycie małżeńskie
  Miasto
  Kolejne toruńskie pary odebrały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Wręczył je 22 września 2023 roku w Ratuszu Staromiejskim Prezydent Torunia Michał Zaleski. Odznaczenia państwowe nadane zostały przez Prezydenta RP 10 parom, które w tym roku świętują 50- i 51-lecie zawarcia związku małżeńskiego. Razem z medalem jubilatom Prezydent Zaleski...
 • Miasto
  Po służbie przygotowawczej i pomyślnie zdanym egzaminie 16 nowych urzędników samorządowych złożyło 25 września 2023 r. ślubowanie na sztandar miasta Torunia.
 • Na zdjęciu: prezydent Michał Zaleski stoi z kilkorgiem nauczycieli, którzy trzymają teczki z aktami mianowania, za nimi portret Mikołaja Kopernika
  Miasto
  109 nauczycieli toruńskich szkół uzyskało kolejny stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.
 • Na zdjęciu: biała strzałka zawieszona na płocie, na niej czerwony napis: do lokalu wyborczzego
  Miasto
  W Toruniu funkcjonują 123 obwody głosowania – warto sprawdzić, gdzie oddać głos w nadchodzących wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października 2023 r.
 • Na zdjęciu: park kieszonkowy
  Eko, Miasto
  W Toruniu rusza Green Lab, czyli Zielone Forum Torunia - pilotażowe narzędzie współpracy z mieszkańcami w zakresie zieleni i działań pro środowiskowych.
 • Biznes, Miasto
  To kolejni laureaci znaku jakości Made in Toruń. Są wśród nich firmy zajmujące się produkcją urządzeń pokładowych w przemyśle stoczniowym, wytwarzaniem konstrukcji stalowych, recyklingiem odpadów, montażem systemów klimatyzacyjnych, czy też działają w branżach instalacji teletechnicznych, czy transportowych.
 • W Toruniu funkcjonują 123 obwody głosowania – warto sprawdzić, gdzie oddać głos w nadchodzących wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października 2023 r.
 • Wszystkich miłośników przygód, łamigłówek i zagadek zachęcamy do udziału w grze terenowej „Śladami Kopernika w Toruniu”. Zaczynamy w sobotę 30 września 2023 r. o godz. 11.00 na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego!
 • Już po raz piąty w Toruniu rozegrany został Maraton Ósemek Wioślarskich „Run & Row”. 24 września 2023 roku Puchar Prezydenta Miasta Torunia trafił do AZS UMK Toruń. „Run & Row” to widowiskowy bieg z łodziami i wyścig wioślarski na Wiśle zakończony sztafetą na ergometrze. W tegorocznej edycji na wioślarzy czekały następujące etapy maratonu...
 • Brązowy medal PGE Ekstraligi trafił w ręce KS Apator Toruń.
 • Niesamowite podniebne show pojawi się w Toruniu już w dniach 29 i 30 września – piątek, sobota. W te dni, o godzinie 20:00 torunianie i turyści będą mieli okazję podziwiać spektakl EXIT podniebne widowisko artystyczne z okazji Roku Kopernikańskiego, który odbędzie się na Stadionie Miejskim im. Grzegorza Duneckiego przy ul. gen. Józefa Bema 23/29....
 • Pierwsza jesienna sobota (23.09.2023 r.) na ulicy Przedzamcze w Toruniu była intensywna. A to wszystko za sprawą święta, które obchodziła. Toruńska Agenda Kulturalna postanowiła pożegnać lato i przywitaź jesień w kolorowy sposób. Od samego południa trwały animacje, warsztaty florystyczne, koncerty oraz zwiedzanie Zamku Krzyżackiego z przewodnikiem...
 • Trwa III tura konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (SUMP dla MOFT). 27 września 2023 roku spotkanie odbędzie się w Toruniu.Spotkanie odbędzie się o godz. 17:00 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika, ul. Zaułek Prosowy 1. Konsultacje...
 • W zajezdni tramwajowej MZK, która zlokalizowana jest przy ul. Sienkiewicza w sobotę (23.09.2023 r.) odbyły się Drzwi Otwarte oraz ekopiknik. To była dobra okazja, żeby zobaczyć to miejsce na własne oczy. W ramach wydarzenia odbyło się zwiedzanie zabytkowego zaplecza zajezdni, mnóstwo zabaw dla małych i dużych, w tym konkurs „Ekopotyczki rodzinne...