www.torun.pl

Dobry zawód - dobry staż

Tytuł projektu:
Dobry zawód - dobry staż

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 10 „Innowacyjna edukacja”
Działanie 10.2 „Kształcenie ogólne i zawodowe”
Poddziałanie 10.2.3 „Kształcenie zawodowe”

Realizator:
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia

Dane finansowe:
Koszt całkowity projektu: 977 487,50 zł
Kwota dofinansowania: 879 738,75 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
15 marca 2019 r.

Termin realizacji:
1.05.2019 r. – 30.09.2023 r.

Opis projektu:
Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 255 uczniów trzech toruńskich szkół zawodowych kształcących w zawodach: technik informatyk, technik programista, technik mechatronik, technik elektronik, technik elektryk, technik automatyk, technik weterynarii, technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, poprzez współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie realizacji staży.

Grupę docelową stanowią uczniowie szkół: Technikum nr 5 w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu 100 osób (5K, 95M), Technikum nr 9 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu - 55 osób (38K/17M), Technikum nr 13 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych - 100 osób (20K, 80M).

Projekt zakłada zdobycie przez uczniów dodatkowych kompetencji zawodowych i doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach realizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Uczniowie odbywać będą wysokiej jakości staże zawodowe w wymiarze 150 godzin, za które otrzymają stypendium 1500 zł wypłacane za 150 zrealizowanych godzin. Program stażu będzie wskazywał planowane do osiągnięcia cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności, które osiągnie uczestnik), treści edukacyjne, zakres obowiązków stażysty, a także harmonogram realizacji. Pracodawca udostępni warsztaty, pomieszczenia, zaplecze techniczne, przeszkoli stażystów pod względem bhp, ppoż, regulaminu pracy, zapewni odzież roboczą oraz wyznaczy opiekuna.

W wyniki realizacji projektu 255 uczniów nabędzie umiejętności praktyczne po odbyciu stażu u pracodawcy.

Dane kontaktowe realizatora:
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu
ul. Św. Józefa 26, 87-100 Toruń, e-mail: zsmeie@zsmeie.torun.pl

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia
ul. Fałata 39, 87-100 Toruń  e-mail: we@um.torun.pl

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Uczniowie
Tematyka projektu: 
Edukacja
Realizator: 
Urząd Miasta Torunia
Wydział Edukacji

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto, Sport
  Ponad 400 osób stanęło 17 sierpnia 2019 r. na starcie drugiego, nocnego biegu, rozegranego w ramach Toruńskich Sztafet Wolności 2019/2020.
 • Kultura, Miasto
  W dniach 20-25 sierpnia 2019 r. odbędzie się 11. edycja Bella Skyway Festival. W tym roku motywem przewodnim Bella Skyway Festival jest „Różnorodność miejsca”.
 • Kultura, Miasto, MZK
  20 sierpnia 2019 roku rusza tegoroczny Bella Skyway Festival. Organizatorzy przygotowali szereg udogodnień dla kierowców i pasażerów MZK na czas wydarzenia.
 • Drogi, Inwestycje, Miasto
  Nowy wodociąg, gotowa część chodników i zjazdów do posesji, pierwsze warstwy nowej jezdni - tak wygląda obecnie remont ul. Kołłątaja. Od piątku, 23 sierpnia 2019 r., na kierowców czekają kolejne zmiany w organizacji ruchu.
 • Kultura, Miasto
  15 sierpnia 2019 roku zakończył się Festiwal Wisły. Na finał trwającego przez kilka dni wydarzenia torunianie mogli podziwiać wyjątkowe widowisko światło-woda-dźwięk.
 • Miasto, Sport
  15 sierpnia 2019 roku na Motoarenie zorganizowano zawody żużlowe "Derby Pomorza i Kujaw 2019". Dawni bohaterowie z Torunia i Bydgoszczy wyjechali na stadion aby pokazać piękno czarnego sportu i uczciwej rywalizacji.
 • Atrakcyjne tereny inwestycyjne na toruńskim lewobrzeżu we wrześniu pójdą pod młotek. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje działki w południowo-zachodniej części miasta w rejonie ulic Gen. Andersa, Poznańskiej oraz trasy S-10. To propozycja dla inwestorów z sektora MŚP.
 • 26 uzdolnionych uczniów uczęszczających do klas programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych w minionym roku szkolnym otrzyma nagrody od prezydenta Michała Zaleskiego. Wręczenie wyróżnień zaplanowano na 22 sierpnia 2019 r. w Młodzieżowym Domu Kultury.
 • Wodyaz wodociągu publicznego w Toruniu w pierwszym półroczu 2019 roku była zdatna do spożycia przez ludzi - wynika z oceny jakości przygotowanej przez Państwowy Powiatowy Inspektoriat Sanitarny w Toruniu.
 • W dzień Święta Wojska Polskiego - 15 sierpnia po raz kolejny wspominamy Bitwę Warszawską, jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Rzeczypospolitej. W Toruniu uroczyste obchody odbyły się pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obchodzone jest 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy...
 • Toruń dołączył do rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski, która startuje 1 września 2019 roku.Aby móc uczestniczyć w rywalizacji i zdobywać kilometry dla Torunia należy zainstalować w swoim telefonie aplikację „Rowerowa Stolica Polski”. Jest to wielofunkcyjne narzędzie przydatne każdemu, kto uprawia sport. Aplikacja mierzy czas, pokonany...
 • 14 sierpnia 2019 r. na wyspie piaskowej na Wiśle odbył się wernisaż wystawy “Powidoki wiślane szypra Kałuży”. Prace Jacka Marczewskiego można obejrzeć w ramach Festiwalu Wisły 2019.
 • Królowa polskich rzek gościła już wiele gwiazd i znamienitości hobbystycznej, jak również profesjonalnej żeglugi. Nie inaczej jest również na naszym, toruńskim odcinku Wisły, przez który 14 i 15 sierpnia 2019 roku mają okazję przepłynąć i zaprezentować się okazałe dłubanki czy nawet wikińskie drakkary.
 • Spotkanie z projektantem, możliwość zgłoszenia uwag przez internet - tak będą wyglądały konsultacje dotyczące rozbudowy ul. Batorego w Toruniu - od ul. Polnej w kierunku północnym.