www.torun.pl

Dobry zawód - dobry staż

Tytuł projektu:
Dobry zawód - dobry staż

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 10 „Innowacyjna edukacja”
Działanie 10.2 „Kształcenie ogólne i zawodowe”
Poddziałanie 10.2.3 „Kształcenie zawodowe”

Realizator:
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia

Dane finansowe:
Koszt całkowity projektu: 977 487,50 zł
Kwota dofinansowania: 879 738,75 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
15 marca 2019 r.

Termin realizacji:
1.05.2019 r. – 30.09.2023 r.

Opis projektu:
Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 255 uczniów trzech toruńskich szkół zawodowych kształcących w zawodach: technik informatyk, technik programista, technik mechatronik, technik elektronik, technik elektryk, technik automatyk, technik weterynarii, technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, poprzez współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie realizacji staży.

Grupę docelową stanowią uczniowie szkół: Technikum nr 5 w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu 100 osób (5K, 95M), Technikum nr 9 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu - 55 osób (38K/17M), Technikum nr 13 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych - 100 osób (20K, 80M).

Projekt zakłada zdobycie przez uczniów dodatkowych kompetencji zawodowych i doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach realizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Uczniowie odbywać będą wysokiej jakości staże zawodowe w wymiarze 150 godzin, za które otrzymają stypendium 1500 zł wypłacane za 150 zrealizowanych godzin. Program stażu będzie wskazywał planowane do osiągnięcia cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności, które osiągnie uczestnik), treści edukacyjne, zakres obowiązków stażysty, a także harmonogram realizacji. Pracodawca udostępni warsztaty, pomieszczenia, zaplecze techniczne, przeszkoli stażystów pod względem bhp, ppoż, regulaminu pracy, zapewni odzież roboczą oraz wyznaczy opiekuna.

W wyniki realizacji projektu 255 uczniów nabędzie umiejętności praktyczne po odbyciu stażu u pracodawcy.

Dane kontaktowe realizatora:
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu
ul. Św. Józefa 26, 87-100 Toruń, e-mail: zsmeie@zsmeie.torun.pl

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia
ul. Fałata 39, 87-100 Toruń  e-mail: we@um.torun.pl

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Uczniowie
Tematyka projektu: 
Edukacja
Realizator: 
Urząd Miasta Torunia
Wydział Edukacji

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Drogi, Inwestycje, Miasto, MZK
  Nowe drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, zintegrowany węzeł przesiadkowy, pas tramwajowo-autobusowy i łącznik torowy – tak w przyszłości będzie wyglądał plac Rapackiego i jego okolice. 12 grudnia 2019 r. rusza kolejny etap prac – przebudowa alei św. Jana Pawła II.
 • Biznes, Miasto
  22.635.100 zł – to łączna suma, która zasili budżet miasta Torunia. Miasto Toruń sprzedało kompleks 11 działek inwestycyjnych przy ul. Równinnej 34 / Kociewskiej 33-41, o łącznej powierzchni 28,76 ha. To oznacza nowe inwestycje!
 • Inwestycje, Miasto
  Plaża nad Wisłą na lewobrzeżu to atrakcja, z której w pełni skorzystać będzie można wiosną 2020 roku.
 • Miasto
  Bożena Mleczek-Dąbrowska, dyrektor Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, została wyróżniona przez Kapitułę konkursu Sukces Roku 2019 w Ochronie Zdrowia - Liderzy Medycyny w kategorii: Menedżer Roku 2019 w Ochronie Zdrowia - Placówki publiczne.
 • Biznes, Miasto
  Kolejna działka w Strefie Inwestycyjno-Logistycznej „Toruń Wschód” została sprzedana. Nabywcą jest spółka Exodus z siedzibą w Toruniu. Firma działająca w branży motoryzacyjnej zapłaciła za teren inwestycyjny 2 020 000 złotych.
 • Kultura, Miasto
  Koncert galowy „Złote Miotły 2019” podsumował kolejny rok działalności popularnej Korporacji Tanecznej Baby Jagi.
 • 11 grudnia 2019 roku zaplanowano specjalny koncert charytatywny, wcześniej zorganizowano m.in. akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego i poboru krwi. W ten sposób społeczność I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu wspiera chorego na białaczkę szpikową 16-letniego Jarka Aleksandrowicza.
 • Na Rudaku zostały zagospodarowane tereny zieleni w czterech lokalizacjach. Zadanie pn. „Skwery wśród nas” zostało wykonane w ramach budżetu obywatelskiego.
 • 10 grudnia 2019 roku w Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej zorganizowano tradycyjne spotkanie świąteczne, podczas którego wręczono nagrody „Cor Bonum”. Trafiły one do rąk osób najbardziej zaangażowanych w pomoc drugiemu człowiekowi.
 • 29 listopada 2019 roku na Rynku Staromiejskim rozpocznie się tegoroczny jarmark. Dla odwiedzających przygotowano masę atrakcji.
 • W 2020 roku Toruń będzie świętował 100. rocznicę powrotu do wolnej Polski.
 • Rusza rozbudowa ulicy Grudziądzkiej w Toruniu. Roboty będą realizowane od ul. Polnej w kierunku północnym, na odcinku o długości około 700 m.
 • 18 520 000 zł – tyle wpłynie do miejskiej kasy ze sprzedaży 4 działek na tzw. osiedlu Jar. Tereny w tej części miasta cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów, ceny wywoławcze podczas części przetargów zostały przelicytowane przez oferentów blisko dwukrotnie!
 • Do 16 grudnia 2019 r. można zgłaszać kandydatki i kandydatów w ogłoszonym przez miasto plebiscycie "Współczesny torunianin 100-lecia".