Dach nad Twoją przyszłością | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Dach nad Twoją przyszłością

Tytuł projektu:
Dach nad Twoją Przyszłością

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”
Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 890.350,52 zł
Kwota dofinansowania: 890.350,52 zł
Środki przeznaczone dla partnera - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu: 87.637,66 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (85%), Budżet Państwa (15%)

Termin realizacji:
01.09.2013 r. – 28.02.2015 r.

Opis projektu:

W ramach projektu wsparciem została objęta grupa 56 osób bezdomnych, bez zatrudnienia, przebywających w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn. Przeprowadzono działania z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej.

Głównym celem projektu było:

 • zwiększenie zdolności do adaptacji społecznej beneficjentów poprzez działania Klubu Integracji Społecznej,
 • nabycie kwalifikacji zawodowych poszukiwanych na rynku pracy poprzez kursy zawodowe,
 • poprawa zdolności do zatrudnienia poprzez staże zawodowe i pośrednictwo pracy,
 • wsparcie procesu reintegracji osób bezdomnych poprzez adaptację i upowszechnianie brytyjskich metod pracy w drodze współpracy ponadnarodowej.

Zrealizowane działania:

Prowadzone przez Fundację Gospodarczą Pro Europa - lidera projektu:

 • Poradnictwo psychologiczne – 126 h doradztwa grupowego i indywidualnego.
 • Grupy zajęciowe – wzięło udział 56 uczestników, 20 osób zostało przeszkolonych w roli Lidera.
 • Szkolenia zawodowe – 43 osoby.
 • Staże zawodowe – 40 osób.

Prowadzone przez MOPR – partnera projektu:

Klub Integracji Społecznej:

 • zajęcia podnoszące kompetencje życiowe – 160 h
 • Indywidualny program wychodzenia z bezdomności – 84 h
 • Poradnictwo prawne – 82 h
 • Dyżur pracownika socjalnego – 167 h

Prowadzone przez PUP – partnera projektu:

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe – skorzystało 51osób
 • Pośrednictwo pracy – skorzystało 41 beneficjentów

Zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania, udało się przekroczyć zakładane we wniosku aplikacyjnym wskaźniki.

Realizator:
Lider projektu: Fundacja Gospodarcza Pro Europa
Partnerzy projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2007-2013
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Osoby dorosłe podnoszące kwalifikacje zawodowe
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
Tematyka projektu: 
Podniesienie kwalifikacji zawodowych
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Realizator: 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: mężczyźni w garniturach i krawatach podpisują umowę
  Drogi, Miasto
  Poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie komfortu przejazdu, nowa infrastruktura dla rowerzystów i pieszych, energooszczędne oświetlenie - tak najkrócej można powiedzieć o dwóch inwestycjach drogowych, których realizacja rozpocznie się już niebawem w Toruniu. Pierwsza z nich obejmie przebudowę drogi krajowej nr 91 w rejonie skrzyżowania z ul. Strobanda...
 • Miasto
  21 kwietnia 2024 r. w godz. 7:00-21:00 zagłosujemy w II turze wyborów samorządowych, w których wybierzemy Prezydenta Miasta Torunia. Przed głosowaniem warto upewnić się, gdzie znajduje się twój lokal wyborczy.
 • Miasto
  Dodatkowy nabór dotyczy kandydatów do rady społecznej ds. konsultacji społecznych będących przedstawicielami organizacji pozarządowych działających w Toruniu.
 • Miasto
  W środę 24 kwietnia 2024 r. o godz. 17:00 w Domu Muz przy ul. Poznańskiej 52 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące wprowadzonych niedawno zmian tras przejazdu autobusów linii nr 20 na Podgórzu i nowo wprowadzonej linii nr 21.
 • Miasto
  - W nocy od godz. 21:00 18 kwietnia do godz. 8:00 19 kwietnia 2024 r. na terenie Miasta Torunia i powiatu toruńskiego prognozowany jest spadek temperatury powietrza do -1°C, przy gruncie do -4°C, lokalnie do -3°C i przy gruncie do -6°C - informuje Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 • Kultura, Miasto
  Do tej pory w 27 edycjach konkursu w Toruniu wyłoniono 145 laureatek i laureatów, a 8 spośród nich zostało laureatkami i laureatami na szczeblu ogólnopolskim. - To nasza toruńska duma i promocja. Wszystkim, którzy byli w grupie Ośmiu Wspaniałych serdecznie gratuluję i dziękuję za reprezentowanie naszego miasta – powiedział prezydent Torunia Michał...
 • 21 kwietnia 2024 r. w godz. 7:00-21:00 zagłosujemy w II turze wyborów samorządowych, w których wybierzemy Prezydenta Miasta Torunia. Przed głosowaniem warto upewnić się, gdzie znajduje się twój lokal wyborczy.
 • Dzięki IKEA Bydgoszcz uczniowie mogą przeprowadzać eksperymenty w zmodernizowanej sali warsztatowej w głównym budynku toruńskiego Młyna Wiedzy.
 • W rocznicę śmierci prof. Artura Hutnikiewicza i prof. Mariana Biskupa przedstawiciele miasta złożyli kwiaty na grobach honorowych obywateli Torunia.
 • Rusza konkurs fotograficzny pn. „Legendarny Toruń”. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich amatorów fotografii, chcących pokazać w swoich pracach legendarne oblicze miasta. Prace oceni jury pod przewodnictwem uznanego fotografa Jacka Kutyby. Konkurs jest częścią projektu „Park Kultury”, realizowanego przez Stowarzyszenie GoSport.
 • Do tej pory w 27 edycjach konkursu w Toruniu wyłoniono 145 laureatek i laureatów, a 8 spośród nich zostało laureatkami i laureatami na szczeblu ogólnopolskim. - To nasza toruńska duma i promocja. Wszystkim, którzy byli w grupie Ośmiu Wspaniałych serdecznie gratuluję i dziękuję za reprezentowanie naszego miasta – powiedział prezydent Torunia Michał...
 • Mieszkańcy Torunia będą mieli możliwość bezpłatnie założyć chip swoim pupilom – rusza akcja finansowana przez Gminę Miasta Toruń.
 • Powiększy się wolumen powierzchni usługowo-biurowej w Toruniu. Taką inwestycję zapowiada zwycięzca przetargu na sprzedaż miejskiej działki przy ul. Grudziądzkiej 194 firma Lem-Bud. Deweloper wpłaci do kasy Torunia 8,7 mln zł.
 • Do 31 maja 2024 r. można składać wnioski do planu ogólnego Torunia – dokumentu z zakresu zagospodarowania przestrzennego, który zastąpi obowiązujące dotychczas studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.