Cykl Sztuka Świata – edycja I | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Cykl Sztuka Świata – edycja I

Tytuł projektu:
Cykl Sztuka Świata – edycja I
Wystawa „Malarstwo wciąż żywe”. Wybrane prace z kolekcji Michaela Haasa

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 4 „Region przyjazny środowisku”
Działanie 4.4 „Ochrona i rozwój zasobów kultury”
Schemat: Imprezy kulturalne – edycja 2018

Realizator:
Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 604 338,43 zł
Kwota dofinansowania: 162 610,98 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, wkład sektora prywatnego

Termin realizacji:
1.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Opis projektu:
Przedsięwzięcie stanowi zadanie w ramach projektu partnerskiego Samorządu Województwa pn. „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2018”. W dniu 19.12.2018 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął Uchwałę Nr 5/210/18 w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2018”.

Celem projektu był rozwój regionalnej oferty kulturalnej o znaczeniu krajowym i międzynarodowym poprzez zrealizowanie wysokiej jakości imprezy kulturalnej w obszarze sztuk wizualnych, która wpłynie na zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego.

Projekt dotyczył organizacji cyklu wystaw i działań artystycznych prezentujących dokonania sztuki europejskiej i światowej pod wspólnym tytułem „Sztuka Świata”. Ideą cyklu jest zaprezentowanie możliwie jak najszerszego obrazu najwybitniejszych realizacji artystycznych, jakie powstały poza polską przestrzenią artystyczną.

Pokazano wybitne dzieła z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby i innych form przestrzennych oraz dokonania, które opierają się na nowych technologiach. Zaprezentowano także podczas wystaw zbiorowych i indywidualnych zbiory kolekcjonerów światowych, które stworzyły kontekst porównawczy dla regionalnej kolekcji sztuki współczesnej. Prezentacje sztuki światowej ożywiły dyskusję wokół polskiej sztuki w odniesieniu do światowych dokonań w tym zakresie.

Ważnym wydarzeniem była organizacja wystawy znakomitych dzieł sztuki europejskiej i światowej z kolekcji Michaela Hassa z Berlina, zatytułowana „Malarstwo ciągle żywe”. Prezentacja objęła dzieła z zakresu malarstwa, rzeźby i prac na papierze. Wystawa stworzyła również przestrzeń do wymiany poglądów i prezentacji twórczych znakomitych przedstawicieli artystycznej sceny państw Regionu Morza Bałtyckiego. Ponadto umożliwiła ukazanie wzajemnego oddziaływania postaw twórczych pomiędzy różniącymi się kulturami, będącymi pod silnym wpływem własnych, kilkusetletnich kulturowych korzeni. W ramach projektu odbyły się wydarzenia towarzyszące, wydano także katalog dotyczący wystawy.

W wyniku realizacji imprezy przyczyniono się do osiągnięcia następujących rezultatów:
- poprawa dostępności do kultury,
- zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń,
- umożliwienie nowych form uczestnictwa w kulturze,
- podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Tematyka projektu: 
Kultura
Realizator: 
Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura, Miasto
  Toruński Jarmark Bożonarodzeniowy już działa. Na inaugurację ulicami starówki przeszła świąteczna parada, a na Rynku Staromiejskim pojawił się sam św. Mikołaj.
 • Miasto
  28 listopada 2023 r. przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych spotkali się na XVIII Toruńskim Forum Organizacji Pozarządowych. Wydarzenie odbyło się w hotelu Filmar.
 • Na zdjęciu: iluminacja świąteczna zawieszona nad ulicą Szeroką
  Miasto
  W zespole staromiejskim pojawiły się już pierwsze elementy iluminacji świątecznej. 29 listopada 2023 r. montowane będą ozdoby na kolejnych obiektach i ulicach.
 • Widok z lotu ptaka na siedzibę Radia Maryja przy ul. Żwirki i Wigury
  Drogi, Miasto
  W sobotę 2 grudnia, w związku z obchodami święta Radia Maryja, w kilku miejscach Torunia obowiązywać będą zmiany w organizacji ruchu.
 • Kultura, Miasto
  1 grudnia 2023 r. o godz. 20:00 w murach Kościoła p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu odbędzie się kolejna edycja koncertu Missa Pro Pace - czyli Mszy o Pokój.
 • Przebudowa Bulwaru Filadelfijskiego - listopad 2023 r.
  Inwestycje, Miasto
  Podczas 61. Sesji Rady Miasta Torunia przyjęto rezolucję ws. podjęcia jak najszybszych działań zmierzających do zakończenia przebudowy Bulwaru Filadelfijskiego oraz zachowania historycznego dziedzictwa Torunia.  Rezolucję zgłosił Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Zgodnie z treścią przyjętego dokumentu Rada Miasta Torunia wezwała Prezydenta do...
 • W zespole staromiejskim pojawiły się już pierwsze elementy iluminacji świątecznej. 29 listopada 2023 r. montowane będą ozdoby na kolejnych obiektach i ulicach.
 • Firma Multiconsult Polska opracowała Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia – SUMP dla MOFT do roku 2030 (z perspektywą do roku 2040). W dokumencie zaproponowano 4 scenariusze rozwoju i 3 cele strategiczne. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Torunia i czterech podtoruńskich powiatów –...
 • Posiedzenie Komisji Związku Miast Nowej Hanzy odbyło się 25 listopada 2023 r. w Gdańsku. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Torunia, który był gospodarzem 43. Międzynarodowego Zjazdu Miast Nowej Hanzy w czerwcu 2023 r.
 • Pracodawcy rozważający zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością mogą liczyć na pomoc Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia w rekrutacji pracowników oraz wsparcie finansowe przeznaczone na rehabilitację zawodową ww. osób.
 • Elana Toruń jako beniaminek świetnie sobie radzi w trzeciej lidze rozgrywek polskiej piłki nożnej. Rundę jesienną zakończyła w sobotę 25 listopada 2023 r. na drugim miejscu, przed trzecim w tabeli Zawiszą Bydgoszcz.
 • Po raz szesnasty za sprawą Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą „Sztuka Natury” Toruń staje się stolicą sztuki wyczarowanej przez naturę.
 • 27 listopada 2023 r. zmarł pisarz i poeta Paweł Huelle - laureat Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła Lindego w 2005 roku.
 • Konkursy, zabawy i choinki – zapraszamy do udziału w Wielkiej Toruńskiej Świątecznej Ślizgawce "Christmas on Ice". Widzimy się na Tor-Torze także z Mikołajem Kopernikiem 14 grudnia 2023 r.