Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu

Tytuł projektu:
Budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu.

Program operacyjny:
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006,
Priorytet 2 "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach",
Działanie 2.1. "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwościami kształcenia ustawicznego w regionie".

Wartość projektu:
271.761 zł.

Źródła finansowania:
Europejski Fundusz Społeczny, budżet państwa

Kwota dofinansowania:
271.080,60 zł.

Realizator:
Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich Urzędu Miasta Torunia (obecna nazwa Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego) oraz powołany Zespół badawczy, w którego skład weszli pracownicy Katedry Gospodarowania Zasobami Pracy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu.

Termin realizacji:
od 1 maja 2006 r. do 30 czerwca 2007 r.

Cel:
Wypracowanie efektywnego i trwałego systemu przepływu informacji pomiędzy instytucjami posiadającymi informacje na temat lokalnego rynku pracy oraz mającymi wpływ na kształt ofert edukacyjnych i szkoleniowych.

Grupa docelowa:
Instytucje posiadające informacje na temat lokalnego rynku pracy oraz mające wpływ na kształt ofert edukacyjnych i szkoleniowych, które dotychczas współpracowały ze sobą sporadycznie, nie nawiązując trwałej współpracy w zakresie wymiany informacji.

Główne działania:
Na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia uruchomiono portal, na którym zamieszczono informacje dotyczące celu projektu oraz opis podejmowanych na bieżąco działań. Ponadto aktualizowano w nim wiadomości dotyczące krajowego i lokalnego rynku pracy.

W ramach projektu przeprowadzono:

Dwa badania:

 • Badania posiadanych przez beneficjentów informacji o rynku pracy i ich potrzeb w tym zakresie,
 • Potrzeby kadrowe i szkoleniowe w zakładach pracy w Toruniu.

Pięć analiz:

 • Infrastruktura instytucjonalna rynku pracy w Toruniu,
 • Analiza zapotrzebowania na kadry w opinii przedsiębiorców Torunia,
 • Trendy rozwojowe zapotrzebowania na pracę w Toruniu,
 • Założenia budowy bazy danych o rynku pracy w Toruniu oraz sposób jej wykorzystania,
 • Analiza zadań i sposobu gromadzenia informacji w ośrodku koordynującym przepływ informacji dla podejmowania decyzji przez interesariuszy projektu.

Postępy w realizacji projektu oraz wyniki badań i analiz omawiano na trzech seminariach oraz konferencji podsumowującej projekt, w których brali udział przedstawiciele instytucji – beneficjentów, zaangażowanych w realizację projektu.

Tematyka seminariów:

 • Analiza infrastruktury instytucjonalnej rynku pracy w Toruniu,
 • Przemiany toruńskiego rynku pracy,
 • Koordynacja Rynku Pracy.

Rezultaty:
Na konferencji podsumowującej projekt uroczyście podpisano porozumienie dotyczące współpracy w zakresie utworzenia i doskonalenia systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu. Porozumienie zostało podpisane przez Prezydenta Miasta Torunia i władze następujących toruńskich instytucji takich jak: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia oraz przedstawicieli toruńskiej oświaty i placówek kształcenia zawodowego, organizacji pracodawców, także innych instytucji działających w obszarze rynku pracy.

>>> Treść porozumienia

Wydano także publikację pn. „System przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu” pod red. prof. Zenona Wiśniewskiego zawierającą wyniki wszystkich badań i analiz oraz koncepcję funkcjonowania ośrodka koordynującego przepływ informacji wraz z propozycjami rozwiązań informatycznych.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2004-2006
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Tematyka projektu: 
Projekt badawczy
Realizator: 
Urząd Miasta Torunia
Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: mężczyźni w garniturach i krawatach podpisują umowę
  Drogi, Miasto
  Poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie komfortu przejazdu, nowa infrastruktura dla rowerzystów i pieszych, energooszczędne oświetlenie - tak najkrócej można powiedzieć o dwóch inwestycjach drogowych, których realizacja rozpocznie się już niebawem w Toruniu. Pierwsza z nich obejmie przebudowę drogi krajowej nr 91 w rejonie skrzyżowania z ul. Strobanda...
 • Miasto
  21 kwietnia 2024 r. w godz. 7:00-21:00 zagłosujemy w II turze wyborów samorządowych, w których wybierzemy Prezydenta Miasta Torunia. Przed głosowaniem warto upewnić się, gdzie znajduje się twój lokal wyborczy.
 • Miasto
  Dodatkowy nabór dotyczy kandydatów do rady społecznej ds. konsultacji społecznych będących przedstawicielami organizacji pozarządowych działających w Toruniu.
 • Miasto
  W środę 24 kwietnia 2024 r. o godz. 17:00 w Domu Muz przy ul. Poznańskiej 52 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące wprowadzonych niedawno zmian tras przejazdu autobusów linii nr 20 na Podgórzu i nowo wprowadzonej linii nr 21.
 • Miasto
  - W nocy od godz. 21:00 18 kwietnia do godz. 8:00 19 kwietnia 2024 r. na terenie Miasta Torunia i powiatu toruńskiego prognozowany jest spadek temperatury powietrza do -1°C, przy gruncie do -4°C, lokalnie do -3°C i przy gruncie do -6°C - informuje Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 • Kultura, Miasto
  Do tej pory w 27 edycjach konkursu w Toruniu wyłoniono 145 laureatek i laureatów, a 8 spośród nich zostało laureatkami i laureatami na szczeblu ogólnopolskim. - To nasza toruńska duma i promocja. Wszystkim, którzy byli w grupie Ośmiu Wspaniałych serdecznie gratuluję i dziękuję za reprezentowanie naszego miasta – powiedział prezydent Torunia Michał...
 • 21 kwietnia 2024 r. w godz. 7:00-21:00 zagłosujemy w II turze wyborów samorządowych, w których wybierzemy Prezydenta Miasta Torunia. Przed głosowaniem warto upewnić się, gdzie znajduje się twój lokal wyborczy.
 • Dzięki IKEA Bydgoszcz uczniowie mogą przeprowadzać eksperymenty w zmodernizowanej sali warsztatowej w głównym budynku toruńskiego Młyna Wiedzy.
 • W rocznicę śmierci prof. Artura Hutnikiewicza i prof. Mariana Biskupa przedstawiciele miasta złożyli kwiaty na grobach honorowych obywateli Torunia.
 • Rusza konkurs fotograficzny pn. „Legendarny Toruń”. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich amatorów fotografii, chcących pokazać w swoich pracach legendarne oblicze miasta. Prace oceni jury pod przewodnictwem uznanego fotografa Jacka Kutyby. Konkurs jest częścią projektu „Park Kultury”, realizowanego przez Stowarzyszenie GoSport.
 • Do tej pory w 27 edycjach konkursu w Toruniu wyłoniono 145 laureatek i laureatów, a 8 spośród nich zostało laureatkami i laureatami na szczeblu ogólnopolskim. - To nasza toruńska duma i promocja. Wszystkim, którzy byli w grupie Ośmiu Wspaniałych serdecznie gratuluję i dziękuję za reprezentowanie naszego miasta – powiedział prezydent Torunia Michał...
 • Mieszkańcy Torunia będą mieli możliwość bezpłatnie założyć chip swoim pupilom – rusza akcja finansowana przez Gminę Miasta Toruń.
 • Powiększy się wolumen powierzchni usługowo-biurowej w Toruniu. Taką inwestycję zapowiada zwycięzca przetargu na sprzedaż miejskiej działki przy ul. Grudziądzkiej 194 firma Lem-Bud. Deweloper wpłaci do kasy Torunia 8,7 mln zł.
 • Do 31 maja 2024 r. można składać wnioski do planu ogólnego Torunia – dokumentu z zakresu zagospodarowania przestrzennego, który zastąpi obowiązujące dotychczas studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.