Algorytm na życie. Równe szanse, lepsza przyszłość | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Algorytm na życie. Równe szanse, lepsza przyszłość

Tytuł projektu:  
Algorytm na życie. Równe szanse, lepsza przyszłość

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”
Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej”
Akcja 1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”

Realizator:
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej  w Toruniu

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 123 428,10 zł
Kwota dofinansowania: 123 428,10 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
20.09.2018 r.

Termin realizacji:  
31.12.2018 r.- 30.05.2020 r.

Opis projektu:  
Projekt dotyczył promowania różnorodności językowej i świadomości międzykulturowej oraz rozwoju współpracy międzynarodowej kadry pedagogicznej szkoły. W ramach projektu 10 nauczycieli, w tym dyrektor i wicedyrektorzy uczestniczyli w programach mobilności ponadnarodowej (kursy językowe, metodyczne i specjalistyczne) w Irlandii, Włoszech, Hiszpanii oraz na Malcie.

Cele:
- podniesienie umiejętności językowych kadry edukacyjnej szkoły z różnych zespołów przedmiotowych o jeden poziom wg. skali ESKJ (osiągając poziom co najmniej B1);
- wzbogacenie metodologii pracy nauczycieli – zdobycie nowych kompetencji dydaktycznych, poznanie multimedialnych narzędzi wykorzystywanych do pracy i komunikacji międzynarodowej np. eTwinning, Kahoot, Europass  Mobility, TwinSpace;
- nawiązywanie nowych kontaktów z zagranicznymi szkołami, poznanie nowych kultur, tradycji, wzmocnienie poczucia europejskiego obywatelstwa;
- aktywizacja uczniów z niepełnosprawnościami;
- stosowanie narzędzi IT oraz najnowszej metodologii w nauczaniu języków obcych;
- propagowanie umiejętności kodowania i programowania wśród uczniów;
- wzrost umiejętności komunikacyjnych wśród nauczycieli i uczniów;
- uzyskanie wyższych wyników uczniów na egzaminie zewnętrznym;
- promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

Zrealizowane działania:
- wprowadzenie metody CLIL do programu nauczania (wdrożenie anglojęzycznej terminologii na lekcjach przez 3 nauczycieli oraz wprowadzenie metody CLIL w program nauczania matematyki);
- zorganizowanie wydarzeń kulturowych promujących otwartość międzynarodową, tolerancję oraz poszanowanie różnorodności;
- wdrożenie autorskich programów nauczania integrujących uczniów zdrowych i niepełnosprawnych;
- przeprowadzenie kursów metodycznych dla 2 nauczycieli języka angielskiego (mobilność do Włoch), kurs ogólny języka hiszpańskiego (1 nauczyciel, mobilność do Hiszpanii) oraz  ogólne kursy języka angielskiego dla 7 nauczycieli (mobilność do Irlandii i na Maltę).

 Osiągnięte rezultaty:
- zwiększenie umiejętności językowych kadry pedagogicznej, przekładający się na wzrost poziomu językowego wśród uczniów;
- zwiększenie wiedzy w zakresie wykorzystywania nowych technologii cyfrowych przez nauczycieli oraz wprowadzanie do lekcji dostępnych, bezpłatnych aplikacji online np.: Kahoot, Survey Monkey, które uatrakcyjnią uczniom prowadzone zajęcia;
- nawiązywanie współpracy zagranicznej przez większą ilość nauczycieli, w tym poprzez wykorzystanie platformy eTwinning;
- wdrożenie autorskich programów nauczania;
- opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej „Matematyka dla każdego – zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klasy piątej integracyjnej (innowacja programowo-metodyczna);
- umiędzynarodowienie szkoły i rozwój umiejętności nowoczesnego zarządzania placówką edukacyjną.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Nauczyciele
Tematyka projektu: 
Edukacja
Podniesienie kwalifikacji zawodowych
Realizator: 
Szkoła Podstawowa nr 10

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: młoda dziewczyna śpiewa do mikrofony, gra na niebieskiej gitarze elektrycznej, w tle ceglany mur
  Kultura, Miasto
  Już w czwartek 20 czerwca 2024 r. rozpoczyna się coroczne toruńskie świętowanie – do 24 czerwca czeka nas masa atrakcji.
 • Kultura, Miasto, Sport
  W ten weekend Toruń świętuje! Szereg atrakcji z okazji Święta Miasta czeka na mieszkańców i gości w przestrzeni miejskiej. Do tego w sobotę drzwi do muzeów są otwarte w ramach II Toruńskiej Nocy Muzealnej. W Toruniu nikt się nie nudzi!
 • Kultura, Miasto
  Od 20 do 24 czerwca trwają Dni Torunia 2024. W programie plenerowe koncerty, warsztaty, Jarmark Zamkowy, Piernikowa Aleja Gwiazd, Intronizacja Króla Kurkowego i msza za miasto.
 • Miasto, Sport
  Od piątku 21 czerwca 2024 r. otwarte zostały baseny letnie prowadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu.
 • Miasto
  Najwyższą średnią ocen spośród wszystkich klas IV-VIII szkół podstawowych Gminy Miasta Toruń osiągnęła kl. IV B Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu.
 • Miasto
  W siódmej edycji Ekokonkursu udział wzięło 47 placówek (21 przedszkoli, 19 szkół podstawowych i 7 szkół ponadpodstawowych, z czego 7 to placówki niepubliczne), a w zbiórce uczestniczyło łącznie 15 355 uczniów. We wszystkich placówkach oświatowych w trakcie trwania konkursu zebrano 822,803 ton papieru, tektury i puszek (w tym 821,780 ton makulatury...
 • Rzeźby Augusta Zamoyskiego, najwybitniejszego – obok Xawerego Dunikowskiego – polskiego rzeźbiarza pierwszej połowy XX wieku, można od piątku 21 czerwca 2024 r. oglądać w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej.
 • Od 20 do 24 czerwca trwają Dni Torunia 2024. W programie plenerowe koncerty, warsztaty, Jarmark Zamkowy, Piernikowa Aleja Gwiazd, Intronizacja Króla Kurkowego i msza za miasto.
 • W siódmej edycji Ekokonkursu udział wzięło 47 placówek (21 przedszkoli, 19 szkół podstawowych i 7 szkół ponadpodstawowych, z czego 7 to placówki niepubliczne), a w zbiórce uczestniczyło łącznie 15 355 uczniów. We wszystkich placówkach oświatowych w trakcie trwania konkursu zebrano 822,803 ton papieru, tektury i puszek (w tym 821,780 ton makulatury...
 • Prowadzisz firmę w Toruniu? Oferujesz produkty lub usługi najwyższej jakości? Dodaj swoją firmę do Mapy Toruńskiego Biznesu
 • Koncertem z cyklu "Z gitarą na leżakach" w czwartkowy wieczór 20 czerwca rozpoczęliśmy obchody Dni Torunia 2024, przypadające wokół dnia patrona miasta Św. Jana.
 • Najwyższą średnią ocen spośród wszystkich klas IV-VIII szkół podstawowych Gminy Miasta Toruń osiągnęła kl. IV B Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu.
 • 21 czerwca 2024 r. w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Wandy Szuman w Toruniu odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024.
 • - W nocy z 21 na 22 czerwca 2024 r. w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych na terenie miasta Toruń i powiatu toruńskiego mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia - informuje Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.