Algorytm na życie. Równe szanse, lepsza przyszłość | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Algorytm na życie. Równe szanse, lepsza przyszłość

Tytuł projektu:  
Algorytm na życie. Równe szanse, lepsza przyszłość

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”
Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej”
Akcja 1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”

Realizator:
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej  w Toruniu

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 123 428,10 zł
Kwota dofinansowania: 123 428,10 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
20.09.2018 r.

Termin realizacji:  
31.12.2018 r.- 30.05.2020 r.

Opis projektu:  
Projekt dotyczył promowania różnorodności językowej i świadomości międzykulturowej oraz rozwoju współpracy międzynarodowej kadry pedagogicznej szkoły. W ramach projektu 10 nauczycieli, w tym dyrektor i wicedyrektorzy uczestniczyli w programach mobilności ponadnarodowej (kursy językowe, metodyczne i specjalistyczne) w Irlandii, Włoszech, Hiszpanii oraz na Malcie.

Cele:
- podniesienie umiejętności językowych kadry edukacyjnej szkoły z różnych zespołów przedmiotowych o jeden poziom wg. skali ESKJ (osiągając poziom co najmniej B1);
- wzbogacenie metodologii pracy nauczycieli – zdobycie nowych kompetencji dydaktycznych, poznanie multimedialnych narzędzi wykorzystywanych do pracy i komunikacji międzynarodowej np. eTwinning, Kahoot, Europass  Mobility, TwinSpace;
- nawiązywanie nowych kontaktów z zagranicznymi szkołami, poznanie nowych kultur, tradycji, wzmocnienie poczucia europejskiego obywatelstwa;
- aktywizacja uczniów z niepełnosprawnościami;
- stosowanie narzędzi IT oraz najnowszej metodologii w nauczaniu języków obcych;
- propagowanie umiejętności kodowania i programowania wśród uczniów;
- wzrost umiejętności komunikacyjnych wśród nauczycieli i uczniów;
- uzyskanie wyższych wyników uczniów na egzaminie zewnętrznym;
- promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

Zrealizowane działania:
- wprowadzenie metody CLIL do programu nauczania (wdrożenie anglojęzycznej terminologii na lekcjach przez 3 nauczycieli oraz wprowadzenie metody CLIL w program nauczania matematyki);
- zorganizowanie wydarzeń kulturowych promujących otwartość międzynarodową, tolerancję oraz poszanowanie różnorodności;
- wdrożenie autorskich programów nauczania integrujących uczniów zdrowych i niepełnosprawnych;
- przeprowadzenie kursów metodycznych dla 2 nauczycieli języka angielskiego (mobilność do Włoch), kurs ogólny języka hiszpańskiego (1 nauczyciel, mobilność do Hiszpanii) oraz  ogólne kursy języka angielskiego dla 7 nauczycieli (mobilność do Irlandii i na Maltę).

 Osiągnięte rezultaty:
- zwiększenie umiejętności językowych kadry pedagogicznej, przekładający się na wzrost poziomu językowego wśród uczniów;
- zwiększenie wiedzy w zakresie wykorzystywania nowych technologii cyfrowych przez nauczycieli oraz wprowadzanie do lekcji dostępnych, bezpłatnych aplikacji online np.: Kahoot, Survey Monkey, które uatrakcyjnią uczniom prowadzone zajęcia;
- nawiązywanie współpracy zagranicznej przez większą ilość nauczycieli, w tym poprzez wykorzystanie platformy eTwinning;
- wdrożenie autorskich programów nauczania;
- opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej „Matematyka dla każdego – zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klasy piątej integracyjnej (innowacja programowo-metodyczna);
- umiędzynarodowienie szkoły i rozwój umiejętności nowoczesnego zarządzania placówką edukacyjną.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Nauczyciele
Tematyka projektu: 
Edukacja
Podniesienie kwalifikacji zawodowych
Realizator: 
Szkoła Podstawowa nr 10

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  Konsekracja kościoła odbyła się w niedzielę 28 maja 2023 r. Ceremonii przewodniczył biskup Wiesław Śmigiel. W uroczystości wziął udział prezydent Torunia Michał Zaleski.
 • Kultura, Miasto
  Wszystko za sprawą toruńskiego Oratorium im. bł. ks. Bronisława Markiewicza, które po raz kolejny - w ramach Michayland z okazji Dnia Dziecka - zabrało mniejszych i większych do zaczarowanej krainy zabawy.
 • Kultura, Miasto
  Zgodnie z tradycją początek czerwca to w naszym regionie czas świętowania. Już 3 czerwca 2023 r. rozpoczyna się kolejne Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wstęp na wszystkie imprezy jest bezpłatny.
 • Na zdjęciu: różowo kwitnące drzewo, w tle wieże kościoła Najświętszej Marii Panny
  Kultura, Miasto
  Ten weekend rozpoczyna piękne święto - Dzień Matki, które w Toruniu obchodzimy koncertowo. To także święto sztuki, w CSW Znaki Czasu otwarta zostanie wystawa rzeźb Tony'ego Cragga, wpisująca się w jubileusz 15-lecia istnienia Centrum.
 • Kultura, Miasto
  W sobotę 27 maja 2023 r. na terenie Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Józefa Bema przy ul. Rudackiej 26/32 w Toruniu odbył się coroczny festyn osiedlowy „Rudak dzieciom” zorganizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Rudak, SP 17 i Radę Okręgu Rudak.
 • Prezydent wręcza medal jubilatce, w tle portret Mikołaja Kopernika
  Miasto
  W Ratuszu Staromiejskim w Toruniu 20 toruńskich par odebrało 25 maja 2023 r. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
 • Z okazji jubileuszu 15-lecia Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu 26 maja 2023 r. otwarto wystawę jednego z najbardziej znanych rzeźbiarzy na świecie, Tony'ego Cragga, a także wystawę prac z kolekcji CSW pt. "Centrum żywe".
 • W Toruniu 26-28 maja 2023 roku gościmy nauczycieli polonijnych, którzy biorą udział w 9. Światowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych i Polskich „Wschód, Zachód – Łączy nas Polska”.
 • Z okazji Święta Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej i jubileuszu 5-lecia powstania jednostki WOT w piątek 26 maja 2023 r. na placu apelowym przy ul. Piastowskiej w Toruniu odbył się uroczysty apel, podczas którego wręczono odznaczenia i medale honorowe.
 • W niedzielę 28 maja 2023 roku na Motoarenie najmłodsi torunianie staną do wyścigów rowerkowych.
 • Przedstawiciele Torunia uczestniczyli 24 maja 2023 r. w krakowskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Swoją pierwszą odsłonę naukowa debata miała w Toruniu w lutym br.
 • 4 czerwca 2023 r. w Parku Miejskim odbędzie się ekopiknik z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska.
 • Końcówka maja 2023 r. to czas wykonania nasadzeń kwiatów na terenie Zielonej Bramy Gotyckiej Starówki.
 • W Ratuszu Staromiejskim w Toruniu 20 toruńskich par odebrało 25 maja 2023 r. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.