www.torun.pl

Algorytm na życie. Równe szanse, lepsza przyszłość

Tytuł projektu:  
Algorytm na życie. Równe szanse, lepsza przyszłość

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”
Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej”
Akcja 1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”

Realizator:
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej  w Toruniu

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 123 428,10 zł
Kwota dofinansowania: 123 428,10 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
20.09.2018 r.

Termin realizacji:  
31.12.2018 r.- 30.05.2020 r.

Opis projektu:  
Projekt dotyczył promowania różnorodności językowej i świadomości międzykulturowej oraz rozwoju współpracy międzynarodowej kadry pedagogicznej szkoły. W ramach projektu 10 nauczycieli, w tym dyrektor i wicedyrektorzy uczestniczyli w programach mobilności ponadnarodowej (kursy językowe, metodyczne i specjalistyczne) w Irlandii, Włoszech, Hiszpanii oraz na Malcie.

Cele:
- podniesienie umiejętności językowych kadry edukacyjnej szkoły z różnych zespołów przedmiotowych o jeden poziom wg. skali ESKJ (osiągając poziom co najmniej B1);
- wzbogacenie metodologii pracy nauczycieli – zdobycie nowych kompetencji dydaktycznych, poznanie multimedialnych narzędzi wykorzystywanych do pracy i komunikacji międzynarodowej np. eTwinning, Kahoot, Europass  Mobility, TwinSpace;
- nawiązywanie nowych kontaktów z zagranicznymi szkołami, poznanie nowych kultur, tradycji, wzmocnienie poczucia europejskiego obywatelstwa;
- aktywizacja uczniów z niepełnosprawnościami;
- stosowanie narzędzi IT oraz najnowszej metodologii w nauczaniu języków obcych;
- propagowanie umiejętności kodowania i programowania wśród uczniów;
- wzrost umiejętności komunikacyjnych wśród nauczycieli i uczniów;
- uzyskanie wyższych wyników uczniów na egzaminie zewnętrznym;
- promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

Zrealizowane działania:
- wprowadzenie metody CLIL do programu nauczania (wdrożenie anglojęzycznej terminologii na lekcjach przez 3 nauczycieli oraz wprowadzenie metody CLIL w program nauczania matematyki);
- zorganizowanie wydarzeń kulturowych promujących otwartość międzynarodową, tolerancję oraz poszanowanie różnorodności;
- wdrożenie autorskich programów nauczania integrujących uczniów zdrowych i niepełnosprawnych;
- przeprowadzenie kursów metodycznych dla 2 nauczycieli języka angielskiego (mobilność do Włoch), kurs ogólny języka hiszpańskiego (1 nauczyciel, mobilność do Hiszpanii) oraz  ogólne kursy języka angielskiego dla 7 nauczycieli (mobilność do Irlandii i na Maltę).

 Osiągnięte rezultaty:
- zwiększenie umiejętności językowych kadry pedagogicznej, przekładający się na wzrost poziomu językowego wśród uczniów;
- zwiększenie wiedzy w zakresie wykorzystywania nowych technologii cyfrowych przez nauczycieli oraz wprowadzanie do lekcji dostępnych, bezpłatnych aplikacji online np.: Kahoot, Survey Monkey, które uatrakcyjnią uczniom prowadzone zajęcia;
- nawiązywanie współpracy zagranicznej przez większą ilość nauczycieli, w tym poprzez wykorzystanie platformy eTwinning;
- wdrożenie autorskich programów nauczania;
- opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej „Matematyka dla każdego – zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klasy piątej integracyjnej (innowacja programowo-metodyczna);
- umiędzynarodowienie szkoły i rozwój umiejętności nowoczesnego zarządzania placówką edukacyjną.

Dane kontaktowe realizatora:
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu
ul. Bażyńskich 30/36, 87-100 Toruń
tel. 56 655 71 50
e-mail: sp10@sp10.torun.pl

Projekt zakończony pod względem rzeczowym.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Nauczyciele
Tematyka projektu: 
Edukacja
Podniesienie kwalifikacji zawodowych
Realizator: 
Szkoła Podstawowa nr 10

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki z biało-czerwonymi wstęgami u stó
  Kultura, Miasto
  19 października 2020 r. minęła 36. rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Prezydent Torunia i przewodniczący Rady Miasta złożyli z tej okazji kwiaty pod pomnikiem kapłana zamordowanego przez SB.
 • Miasto
  Przez cały okres trwania pandemii w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej przekazywane jest wsparcie dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i osób prawnych.
 • Prezydent Michał Zaleski podczas konferencji prasowej w trybie zdalnym
  Miasto
  Podczas konferencji prasowej w dniu 19 października 2020 r. prezydent Michał Zaleski poinformował o aktualnej sytuacji epidemicznej w mieście.
 • zdjęcie z Sylwestra Miejskiego w 2018 r., fot. Lech Kamiński
  Kultura, Miasto
  W związku z sytuacją epidemiczną prezydent Torunia Michał Zaleski podjął decyzję o odwołaniu tegorocznego Sylwestra Miejskiego.
 • zdjęcie obelisku poświęconego zamordowanym nauczycielom
  Miasto
  Dla upamiętnienia 81. rocznicy pierwszych straceń na Barbarce w niedzielę, 25 października 2020 r. w Miejscu Pamięci Narodowej odbędą się okolicznościowe uroczystości.
 • Miasto
  O 73 osoby wzrosła z niedzieli na poniedziałek 18/19.10 liczba zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 w Toruniu. Aktualnie w naszym mieście na Covid-19 choruje 488 osób.
 • W dniach 20-22 października 2020 r. PSG sp. z.o.o. Oddział w Bydgoszczy przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego, w celu wykrycia i usunięcia nieszczelności w sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.
 • Zmarł prof. Jan Hanasz, wybitny opozycjonista, naukowiec, Honorowy Obywatel Torunia. Miał 86 lat.
 • Żeby przekazać potrzebne informacje dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego, w dniu 20 października 2020 r. odbędzie się spotkanie online dla rolników.
 • W niedzielę 18 października 2020 roku w Arenie Toruń rozegrano spotkanie 9. kolejki Energa Basket Ligii. Koszykarze Polskiego Cukru Toruń zmierzyli się z gośćmi z Włocławka.
 • O 28 osób wzrosła z soboty na niedzielę liczba torunian zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. Liczba osób chorych na dzień 18 października wynosi 438.
 • Wystawę jednego z najbardziej kontrowersyjnych fotografików XX w. Helmuta Newtona oglądać oglądać można od dziś, 17 października 2020 r. w Centrum Sztuki Współczesnej. Ekspozycja niemieckiego twórcy „Lubię silne kobiety” jest wydarzeniem towarzyszącym listopadowemu 28. festiwalowi EnergaCamerimage.
 • Znamy zwycięzców tegorocznej edycji konkursu o Chochlę Prezydenta Miasta Torunia! Najlepsze w tym roku okazały się restauracje: Hotelu Filmar, Grudziądzka 132 oraz Mamma Mia.
 • O 29 osób wzrosła z piątku na sobotę liczba torunian zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. Liczba osób chorych na dzień 17 października wynosi 410.