Aktywna Stokrotka | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Aktywna Stokrotka

Tytuł projektu:
Aktywna Stokrotka - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”
Działanie 9.2 „Włączenie społeczne”
Poddziałanie 9.2.1 „Aktywne włączenie społeczne”

Realizator:
Lider: CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
Partnerzy: Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

Dane finansowe:
Lider oraz partnerzy:
Koszt całkowity: 433 024,63 zł
Kwota dofinansowania: 368 070,93 zł
Wkład własny: 64 953,70 zł
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Partnerzy:
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
Koszt całkowity: 3 406,31 zł
Kwota dofinansowania: 3 406,31 zł
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
Koszt całkowity: 5 000 zł
Kwota dofinansowania: 5 000 zł
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
12 lutego 2018 r.

Termin realizacji:
1.03.2018 r. –  28.02.2019 r.

Opis projektu:
Cel projektu:
Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 27 uczestników zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym. Cel ten został osiągnięty poprzez realizację programu zatrudnienia socjalnego składającego się z reintegracji zawodowej oraz reintegracji zawodowej.

Działania: 
- Reintegracja społeczna, w tym zajęcia grupowe z zakresu treningu interpersonalnego, doradztwa zawodowego, zajęcia gospodarowania budżetem domowym, profilaktyka uzależnień oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne, prawne, zawodowe i psychoterapia, zajęcia integracyjno-socjalizujące.
- Reintegracja zawodowa - szkolenia teoretyczne oraz praktyki zawodowe w Centrum Integracji Społecznej oraz u pracodawców.

Grupa docelowa:
27 osób zagrożonych bądź dotkniętych społecznym wykluczeniem (8 kobiet, 6 mężczyzn) mieszkańców gminy Toruń, powiatu toruńskiego oraz powiatu aleksandrowskiego - osoby nieaktywne zawodowo lub bezrobotne w wieku 18-67 lat.

Osiągnięte rezultaty:
- 29 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostało objętych wsparciem w projekcie,
- 29 osób zostało objętych usługą reintegracji społecznej w Centrum Integracji Społecznej,
- 29 osób zostało objętych usługą reintegracji zawodowej w Centrum Integracji Społecznej,
- 2 osoby uzyskały kwalifikacje zawodowe,
- 17 osób podjęło pracę,
- 16 osób podniosło kompetencje społeczne w zakresie kompetencji interpersonalnych, aktywizacji społecznej i poruszania się po rynku pracy, gospodarowania budżetem, obsługi komputera, profilaktyki uzależnień, zagadnień prawnych.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Osoby dorosłe podnoszące kwalifikacje zawodowe
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
Tematyka projektu: 
Podniesienie kwalifikacji zawodowych
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Realizator: 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: dzieci w strojach ludowych tańczą poloneza na boisku szkolnym
  Miasto
  Szkoła Podstawowa nr 1 obchodzi 140-lecie działalności. Uroczystości z tej okazji odbyły się 6 czerwca 2023 r.
 • Miasto, Sport
  Piłkarze toruńskiej Elany już w czwartek 8 czerwca 2023 r. meczem z Pogonią Mogilno mogą przypieczętować awans do trzeciej ligi piłkarskich rozgrywek.
 • Tak się robi biznes „Made in Toruń” - Calla Flowers
  Biznes, Miasto
  Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu przygotowało cykl wideo prezentujący wybrane firmy wyróżnione toruńskim znakiem jakości.  „Tak się robi biznes Made in Toruń” ma charakter wizerunkowy. W kolejnym odcinku prezentujemy studio kwiatowe Calla Flowers. - To miejsce o niezwykłym klimacie i oferujące niebanalne kompozycje florystyczne. Wyjątkowe...
 • Na zdjęciu: kasztanowiec o imieniu Jeżyk, obok stoi kilkadziesiąt dzieci
  Eko, Miasto
  Kasztanowiec Jeżyk, rosnący przy ul. Łąkowej, znalazł się w finale konkursu Drzewo Roku 2023. Głosowanie trwa do końca czerwca 2023 r.
 • Na zdjeciu: seniorzy siedzą przy stołach
  Miasto
  Już po raz siódmy Toruńska Senioriada połączy pokolenia – do udziału w wydarzeniu zapraszamy w niedzielę 11 czerwca 2023 r.
 • Na zdjęciu ulica Kopernika w Toruniu
  Drogi, Miasto
  Przed nami wydłużony weekend. Od czwartku 8 czerwca do niedzieli 11 czerwca 2023 r. ograniczony będzie wjazd w zachodnią część Zespołu Staromiejskiego. Na kierowców czekają parkingi zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie starego miasta.
 • Na Stadionie Miejskim im. Grzegorza Duneckiego mogą odbywać się wydarzenia sportowe – każdej kategorii – tak zdecydował zarząd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
 • Przed nami wydłużony weekend. Od czwartku 8 czerwca do niedzieli 11 czerwca 2023 r. ograniczony będzie wjazd w zachodnią część Zespołu Staromiejskiego. Na kierowców czekają parkingi zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie starego miasta.
 • Oficyna kamienicy przy ul. Łaziennej 24A idzie pod młotek. Nieruchomość na toruńskiej starówce będzie można kupić w przetargu organizowanym przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami w dn. 20 czerwca 2023 r.
 • W piątek 9 czerwca 2023 r. - po Bożym Ciele - kasa biletowa Miejskiego Zakładu Komunikacji przy ul. Sienkiewicza 24/26 będzie czynna w godz. 7:00-14:30. Pozostałe kasy będą nieczynne.
 • W poniedziałek 5 czerwca 2023 r., w 63. rocznicę śmierci gen. Józefa Hallera, przedstawiciele władz miasta złożyli kwiaty pod pomnikiem Honorowego Obywatela Torunia, dowódcy Frontu Pomorskiego, który w 1920 r. przyniósł miastu niepodległość. Toruński pomnik gen. Hallera znajduje się u wylotu ulicy Piastowskiej, którą 18 stycznia 1920 r....
 • 20 czerwca o godz. 11:00 zostanie przeprowadzony pierwszy przetarg na lokal mieszkalny przy ul. Słowackiego 51. Zgodnie z regulaminem I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 10 powołana została komisja przetargowa. Przetarg odbędzie się 20 czerwca o godz. 11:00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu...
 • Wiele atrakcji czekało na najmłodszych podczas Art Pikniku, jaki odbył się z okazji Dnia Dziecka 4 czerwca 2023 r. na Błoniach Nadwiślańskich.
 • Wspólna wycieczka i piknik w leśnictwie Olek pod hasłem „Toruń na rowery 2023” przyciągnęły setki torunian na jednośladach. Szósta edycja największego rekreacyjnego wydarzenia sezonu rowerowego odbyła się w niedzielę 4 czerwca 2023 r.