Aktywna Stokrotka | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Aktywna Stokrotka

Tytuł projektu:
Aktywna Stokrotka - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”
Działanie 9.2 „Włączenie społeczne”
Poddziałanie 9.2.1 „Aktywne włączenie społeczne”

Realizator:
Lider: CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
Partnerzy: Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

Dane finansowe:
Lider oraz partnerzy:
Koszt całkowity: 433 024,63 zł
Kwota dofinansowania: 368 070,93 zł
Wkład własny: 64 953,70 zł
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Partnerzy:
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
Koszt całkowity: 3 406,31 zł
Kwota dofinansowania: 3 406,31 zł
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
Koszt całkowity: 5 000 zł
Kwota dofinansowania: 5 000 zł
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
12 lutego 2018 r.

Termin realizacji:
1.03.2018 r. –  28.02.2019 r.

Opis projektu:
Cel projektu:
Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 27 uczestników zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym. Cel ten został osiągnięty poprzez realizację programu zatrudnienia socjalnego składającego się z reintegracji zawodowej oraz reintegracji zawodowej.

Działania: 
- Reintegracja społeczna, w tym zajęcia grupowe z zakresu treningu interpersonalnego, doradztwa zawodowego, zajęcia gospodarowania budżetem domowym, profilaktyka uzależnień oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne, prawne, zawodowe i psychoterapia, zajęcia integracyjno-socjalizujące.
- Reintegracja zawodowa - szkolenia teoretyczne oraz praktyki zawodowe w Centrum Integracji Społecznej oraz u pracodawców.

Grupa docelowa:
27 osób zagrożonych bądź dotkniętych społecznym wykluczeniem (8 kobiet, 6 mężczyzn) mieszkańców gminy Toruń, powiatu toruńskiego oraz powiatu aleksandrowskiego - osoby nieaktywne zawodowo lub bezrobotne w wieku 18-67 lat.

Osiągnięte rezultaty:
- 29 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostało objętych wsparciem w projekcie,
- 29 osób zostało objętych usługą reintegracji społecznej w Centrum Integracji Społecznej,
- 29 osób zostało objętych usługą reintegracji zawodowej w Centrum Integracji Społecznej,
- 2 osoby uzyskały kwalifikacje zawodowe,
- 17 osób podjęło pracę,
- 16 osób podniosło kompetencje społeczne w zakresie kompetencji interpersonalnych, aktywizacji społecznej i poruszania się po rynku pracy, gospodarowania budżetem, obsługi komputera, profilaktyki uzależnień, zagadnień prawnych.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Osoby dorosłe podnoszące kwalifikacje zawodowe
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
Tematyka projektu: 
Podniesienie kwalifikacji zawodowych
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Realizator: 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura, Miasto
  W ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbędą się m.in. spotkanie młodych, rodzinny piknik kosmiczny pt. "Astrobaza Toruń" oraz wyjątkowy koncert "Pod wspólnym niebem" z udziałem znanych gwiazd.
 • Na zdjęciu białe kwiaty w donicy przed budynkiem urzędu
  Eko, Miasto
  Rozpoczęły się nasadzenia kwiatów w centrum Torunia. Łącznie pojawi się tam ok. 11,5 tys. kwitnących roślin.
 • Na zdjęciu widok na Rynek Staromiejski, na pierwszym planie ratusz
  Miasto
  Z okazji obchodzonego 27 maja Dnia Pracownika Samorządowego i Dnia Samorządu Terytorialnego życzenia urzędnikom składają prezydent Paweł Gulewski oraz przewodniczący Rady Miasta Łukasz Walkusz wraz z Radnymi.
 • Miasto
  Gmina Miasta Toruń, wzorem lat ubiegłych, realizuje Programy Polityki Zdrowotnej adresowane do mieszkańców Torunia.
 • Miasto
  Od 27 do 30 maja 2024 r. trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń.
 • Ambasador Finlandii w UMT
  Miasto
  Pani Päivi Maarit Laine, Ambasador Finlandii w Polsce odwiedziła Urząd Miasta Torunia. 27 maja 2024 r. spotkał się z nią Prezydent Paweł Gulewski. Była to pierwsza oficjalna wizyta Pani Ambasador w Toruniu. Towarzyszył jej Konsul Honorowy Finlandii w Toruniu, pan Tadeusz Pająk. Podczas rozmowy w Urzędzie Miasta Torunia Pan Prezydent wyraził...
 • Gmina Miasta Toruń, wzorem lat ubiegłych, realizuje Programy Polityki Zdrowotnej adresowane do mieszkańców Torunia.
 • Hokejowy Klub Pomorzanin Toruń został wicemistrzem Polski w hokeju na trawie.
 • 27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego oraz Pracownika Samorządowego.
 • „Nie ma jak u mamy” – to coroczny koncert z okazji Dnia Matki, organizowany przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. W 2024 r. blisko 6000 gości powitał prezydent Torunia Paweł Gulewski.
 • Wyjątkowy prezent dla mam z okazji ich święta przygotowała Toruńska Orkiestra Symfoniczna – 26 maja 2024 r. wystąpiła pod batutą Krzesimira Dębskiego z koncertem muzyki filmowej.
 • W niedzielę 26 maja 2024 r. wieczorem spodziewane są burze z silnymi opadami deszczu. Apelujemy o ostrożność.
 • 26 maja 2024 r. zakończyła się pierwsza edycja Festiwalu Twórczości dla Dzieci i Młodzieży Arte! Gościem specjalnym koncertu finałowego był Mezo.
 • W ramach wymiany edukacyjnej do Torunia przyjechało 31 uczniów i opiekunów z Theodor-Heuss-Gymnasium z Getyngi.