Aktywna rodzina – rodzic najlepszym wychowawcą | www.torun.pl

Aktywna rodzina – rodzic najlepszym wychowawcą | www.torun.pl

Tytuł projektu:
Aktywna rodzina – rodzic najlepszym wychowawcą

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 11 „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność”
Działanie 11.1 „Włączenie społeczne na obszarach LSR”

Projekt dofinansowany ze środków Lokalnej Grupy Działania "Dla Miasta Torunia".

Realizator:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 51 350 zł
Kwota dofinansowania: 47 750 zł
Wkład własny: 3 600 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
28.12.2018 r.

Termin realizacji:
1.02.2019 r. - 31.08.2019 r.

Opis projektu:
Projekt był adresowany do rodzin, w tym 20 rodziców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dotkniętych problemami opiekuńczo-wychowawczymi, mieszkających na terenie Starego Miasta i Mokrego Przedmieścia. Projekt był skierowany również do 30 dzieci oraz otoczenia - 12 dzieci w wieku poniżej 6 lat. Celem projektu było nabycie nowych kompetencji społecznych i wychowawczych przez rodziców zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które wpłynęły na poprawę społecznego i edukacyjnego funkcjonowania rodzin.

Zrealizowano następujące cykle spotkań: „Rola rodzica”, „Uzależnienia w rodzinie”, „Rozwijanie wspólnych zainteresowań w rodzinie”, które były prowadzone przez pracowników socjalnych oraz „Świadome wychowanie” poprowadzone przez psychologa i pedagoga. Odbyły się również spotkania z dziećmi, spotkania doradcze ze specjalistami oraz wyjścia integracyjne. Dzięki regularnym spotkaniom rodziców i dzieci ze specjalistami zostały nabyte przez uczestników nowe umiejętności społeczne. Organizowane comiesięcznie wyjścia integracyjne rozwinęły pasję, zainteresowania oraz zachęciły rodziny do korzystania z szeroko pojętej oferty edukacyjnej i kulturalnej miasta Torunia.

W wyniku zrealizowanych działań nastąpiło poszerzenie świadomości wychowawczej rodziców, wzmocnienie prawidłowego wypełniania ról rodzicielskich, poprawa komunikacji i umiejętności rozwiązywania konfliktów w rodzinie oraz zwrócenie uwagi na problematykę dotyczącą zagrożeń związanych z uzależnieniami. Nastąpił także wzrost aktywności i efektywności społecznej.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
Tematyka projektu: 
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Realizator: 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Przebarwione żółto drzewa w Parku Tysiąclecia jesienią, fot. Adam Zakrzewski
  Eko, Miasto
  Październikowe dni zachęcają do spacerów. Jednym z miejsc, które warto w tym czasie odwiedzić, jest zrewitalizowany Park Tysiąclecia na lewobrzeżu.
 • Na zdjęciu fryzjerka w maseczce obcina włosy klientowi
  Biznes, Miasto
  Centrum Wsparcia Biznesu prezentuje kolejny odcinek cyklu filmowego „Starówka Mistrzów”. Poznajcie fachowców, artystów, firmy, usługodawców i zakłady rzemieślnicze, które cieszą się największym zaufaniem klientów. Bohaterem odcinka jest mistrzyni nożyczek Irena Tywczyńska, prowadząca Studio Fryzjerskie Andromeda na toruńskiej starówce.
 • plakat koncertu
  Kultura, Miasto
  Jedynie w telewizji będzie można obejrzeć w tym roku koncert galowy Festiwalu Twórczości Niezapomnianych Artystów Polskich „Pejzaż bez Ciebie”. Tegoroczna edycja poświęcona jest Wojciechowi Młynarskiemu.
 • plakat koncertu
  Kultura, Miasto
  Pamięci tych co odeszli – to tytuł koncertu, który odbędzie się 30 października 2020 r. o godz. 19.00 w sali na Jordankach. Toruńska Orkiestra Symfoniczna upamiętni w ten sposób zmarłych członków społeczności akademickiej UMK.
 • Na zdjęciu: tramwaj jadący po ulicach miasta
  MZK
  W związku z pracami przy sieci trakcyjnej prowadzonymi w rejonie pl. Rapackiego inaczej będzie kursowała komunikacja miejska.
 • Na zdjęciu: grafika promująca program koordynowany przez CWB
  Biznes, Koronawirus
  W związku z kolejnym trudnym okresem dla branży gastronomicznej Centrum Wsparcia Biznesu wznawia akcję „Toruńska baza lokali z jedzeniem na wynos lub z dowozem”. Tworzona baza ma pomóc przedsiębiorcom i mieszkańcom w obliczu pandemii i związanych z nią obostrzeń. Ze wzlędu wprowadzone ograniczenia restauracje, puby, bary i kawiarnie mogą świadczyć...
 • Trzydzieści trzy pojemniki na małą elektronikę o charakterystycznym czerwonym kolorze pojawią się w tym tygodniu na toruńskich osiedlach. System Elektryczne Śmieci uruchomi firma MB Recykling.
 • Od niedzieli, 25 października 2020 r. przy teatrze Baj Pomorski działa plenerowa Scena Szekspirowska. Spotkamy w niej bohaterów stworzonych przez dramaturga wszech czasów.
 • O 146 osób wzrosła z poniedziałku na wtorek liczba torunian zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. Liczba osób chorych na dzień 27 października wynosi 1558.
 • Podczas konferencji prasowej 27 października premier Mateusz Morawiecki ogłosił szczegóły rządowego wsparcia dla branż dotkniętych obostrzeniami. Z pomocy będą mogły skorzystać firmy z branży gastronomicznej, rozrywkowej, zdrowia fizycznego i sprzedaży detalicznej.
 • We wtorek 27 października 2020 roku w Toruniu odbędzie się kolejna odsłona Czarnego Protestu. Organizatorzy zapowiadają, że tym razem protestować będą w samochodach i na rowerach jeżdząc po ruchliwych ulicach Torunia. Po godz. 15:00 mogą wystapić utrudnienia.
 • Podczas konferencji prasowej, 26 października 2020 r. prezydent Torunia Michał Zaleski poinformował o aktualnej sytuacji epidemicznej w mieście.
 • Od 27 października 2020 r. wojewoda zawiesił działalność kilku rodzajów placówek dziennej opieki nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi. Centra i kluby integracji społecznej mogą jednak kontynuować działalność wytwórczą związaną z epidemią.
 • Aby wesprzeć najstarszych mieszkańców Torunia w związku ze wzrostem zakażeń oraz zaleceniami do pozostawania w domu osób powyżej 70. roku życia, toruńskie jednostki przygotowały szereg form pomocy dla seniorów. Będą one dopełnieniem rządowego programu „Wspieraj Seniora”.