Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne

Tytuł projektu:
Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”
Działanie 6.4 „Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT”
Poddziałanie 6.4.1 „Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT”
Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)

Realizator:
Biuro Rewitalizacji Urzędu Miasta Torunia
Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia

Dane finansowe:
Koszt całkowity projektu: 1 466 846,45 zł
Wydatki kwalifikowane: 1 196 514,16 zł
Kwota dofinansowania: 1 136 688,45 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
2.12.2020 r.

Termin realizacji:
1.01.2020 r. – 30.06.2021 r.

Opis projektu:
Zakres projektu objął remont i termoizolację elewacji kamienicy przy ul. Kopernika 22 w Toruniu od strony podwórza, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych, wymianę konstrukcji dachu oficyny wraz z wymianą pokrycia i obróbek blacharskich, wykonanie izolacji termicznej dachu kamienicy, wymianę i konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę części stropów, przebudowę układu funkcjonalnego wnętrza, wymianę i wykonanie nowych instalacji wewnętrznych: elektrycznej, teletechnicznej, odgromowej, wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, CO, budowę zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zagospodarowano także teren podwórza poprzez wymianę nawierzchni podwórza, rozbiórkę i budowę zewnętrznych schodów do węzła CO.

Głównym celem projektu była likwidacja barier architektonicznych i poprawa dostępności pomieszczeń pierwszego piętra dla osób niepełnosprawnych, podniesienie atrakcyjności budynku poprzez poprawę jego estetyki oraz poprawę bezpieczeństwa przebywania i użytkowania. W budynku po przebudowie dalej będzie się mieścić placówka „Kamienica Inicjatyw” prowadzona przez organizację pozarządową Archipelag Inicjatyw.

Zaplanowane w ramach projektu działania umożliwiły stworzenie miejsca do prowadzenia aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych oraz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem. Infrastruktura będąca przedmiotem projektu jest niezbędna do realizacji projektu społecznego pt.: Rozwój Kamienicy Inicjatyw w obszarze aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, w ramach którego planuje się utworzyć Staromiejskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców „Kamienica Inicjatyw”.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Tematyka projektu: 
Rewitalizacja
Realizator: 
Urząd Miasta Torunia
Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
Wydział Inwestycji i Remontów

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Protest rolników - będą problemy z komunikacją miejską
  Miasto, MZK
  Na najbliższy czwartek i piątek (29 lutego i 1 marca br.) planowane są kolejne protesty rolników. Z tego powodu należy spodziewać się problemów w funkcjonowaniu miejskiej komunikacji autobusowej, zwłaszcza na liniach podmiejskich 111 i 112.
 • 25 lat Polski w NATO - koncert
  Kultura, Miasto
  Od 1 marca 2024 r. będzie można odebrać bezpłatne wejściówki na koncert muzyki filmowej, musicalowej i popularnej „25 lat Polski w NATO”.
 • Na zdjęciu: jezdnia, a na niej jedzie samochód
  Drogi, Miasto
  Miejski Zarząd Dróg w Toruniu poszukuje wykonawcy remontu ulicy Grudziądzkiej. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 14 marca 2024 r.
 • Mapa przestawia objazd ulicami Podgórną i Wiązową
  Drogi, Miasto
  We wtorek 5 marca 2024 r. rozpocznie się przebudowa skrzyżowania Podgórnej z ul. Wiązową. Za dwa miesiące w tym miejscu powstanie wyniesione skrzyżowanie.
 • Spotkanie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim
  Miasto
  28 lutego 2024 r. Urząd Miasta Torunia odwiedził nowy Wojewoda Kujawsko-Pomorski – Michał Sztybel. Towarzyszył mu pełnomocnik ds. samorządowych Rafał Rospenda. Spotkał się z nimi Prezydent Torunia Michał Zaleski.
 • Konsul Generalny Chin odwiedził Toruń
  Miasto
  Fan Xiaodong – Konsul Generalny Chińskiej Republiki Ludowej w Gdańsku, wicekonsul Jianfu Xiao oraz Changlin Mar, inicjator toruńskich kontaktów z chińskim miastem Guilin gościli w Urzędzie Miasta Torunia. Spotkał się z nimi Prezydent Torunia Michał Zaleski. Przypomnijmy, że od 2010 roku Toruń ma podpisaną umowę partnerską z chińskim miastem Guilin...
 • 7 kwietnia 2024 r. odbędą się wybory samorządowe, w których wybieramy radnych do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 • Ruszyła nowa edycja programu grantowego "Zielona Ławeczka". Akcja skierowana jest do grup sąsiedzkich z miast powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
 • Siedemnaście medali zdobyli sportowcy z Torunia w 33. Halowych Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce Masters. Zawody odbyły się 24 lutego 2024 r. w Arenie Toruń z udziałem ponad 500 zawodniczek i zawodników.
 • Na najbliższy czwartek i piątek (29 lutego i 1 marca br.) planowane są kolejne protesty rolników. Z tego powodu należy spodziewać się problemów w funkcjonowaniu miejskiej komunikacji autobusowej, zwłaszcza na liniach podmiejskich 111 i 112.
 • W Światowym Dniu Organizacji Pozarządowych, 27 lutego 2024 r. w Dworze Artusa reprezentanci 140 organizacji odebrali umowy na realizację swoich projektów.
 • Odliczamy dni do uruchomienia roweru miejskiego. Startujemy w najbliższy piątek, 1 marca!
 • 1 marca 2024 r. o godz. 12:00 przy pomniku w al. Solidarności odbędą się uroczystości patriotyczne upamiętniające Żołnierzy Wyklętych.
 • „Bezpieczeństwo osób starszych” – konferencja pod tym tytułem odbyła się 26 lutego 2024 r. w Młodzieżowym Domu Kultury.