Wybory do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca 2024 r. | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca 2024 r.

Miasto
Data publikacji: 26 kwietnia 2024
Autor: Marcin Pryka

W niedzielę 9 czerwca 2024 roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Lokale wyborcze w Toruniu będą czynne w godzinach 7:00-21:00. Publikujemy ważne informacje związane z wyborami.

Udział w głosowaniu może wziąć obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który:

 • w dniu wyborów kończy 18 lat
 • nie jest pozbawiony praw publicznych orzeczeniem sądu
 • nie jest ubezwłasnowolniony
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

I. Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania w Polsce

W spisie wyborców ujęci zostaną wyborcy:

 • 1) zameldowani na pobyt stały w Toruniu,
 • 2) którzy złożyli wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania i otrzymali pozytywną decyzję,

II. Głosowanie na wniosek o zmianę miejsca głosowania

Wyborca:

 • czasowo przebywający w Toruniu,
 • zameldowany na pobyt czasowy w Toruniu
 • wyborca nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców może wziąć udział w głosowaniu w Toruniu, jeżeli złoży wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Wniosek można złożyć od 26 kwietnia do 6 czerwca 2024 r. w:

 • Wydziale Spraw Administracyjnych przy ul. S. Batorego 38/40, w godz. 7:30-17.00
 • Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 oraz ul. Poznańskiej 52 w godz. 9:00-17:00

oraz z wykorzystaniem e-usługi „Zmiana miejsca głosowania” na portalu gov.pl dla osób posiadających podpis elektroniczny.

III. Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania:

Jeżeli wyborca zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów oraz wyborca, który w dniu wyborów chce głosować na terenie Torunia, a nie jest na jego terenie zameldowany na pobyt stały oraz nie dopisał się do spisu wyborców, powinien do dowolnie wybranego urzędu gminy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnej komisji obwodowej na terenie kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania należy złożyć od 26 kwietnia do 6 czerwca 2024 r., wnioski przyjmowane są:

• w Wydziale Spraw Administracyjnych przy ul. S. Batorego 38/40, w godz. 7:30-17:00, informacja pod nr tel. (56) 61 18 350, -349, -322.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wydawane jest niezwłocznie po złożeniu wniosku, będzie posiadało specjalny hologram i jego utrata, bez względu na przyczynę spowoduje brak możliwości otrzymania kolejnego zaświadczenia i wzięcia udziału w głosowaniu.

IV. Głosowanie korespondencyjne

Zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosić mogą wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat lub w dniu głosowania podlegać będą obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane ustnie, pisemnie (w formie papierowej), elektronicznie lub telefonicznie. Zgłoszenie należy złożyć do 27 maja 2024 r, zgłoszenia przyjmowane są:

• w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2, pok. 103 (gmach Urzędu Marszałkowskiego), e-mail: torun@kbw.gov.pl, tel. 56 477 88 66, w godz. 8:15-16:15.

V. Głosowanie przez pełnomocnika

Udzielić pełnomocnictwa do głosowania mogą wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa można złożyć ustnie, pisemnie (w formie papierowej) lub elektronicznie do 31 maja 2024 r., wnioski przyjmowane są:

• w Wydziale Spraw Administracyjnych przy ul. S. Batorego 38/40, p. 31 II piętro w godz. 7:30-16:40, tel. 56 611 83 50 lub 56 611 83 45 lub 56 611 83 24.

VI. Udostępnienie danych z Centralnego Rejestru Wyborczego

Udostępnienie danych z CRW odbywa się bezpośrednio po złożeniu wniosku w:

• w Wydziale Spraw Administracyjnych przy ul. S. Batorego 38/40, w godz. 7:30-16:40, tel. 56 611 83 50 lub 56 611 83 22; 56 611 83 49

Szczegółowe informacje o wyborach w Toruniu będą sukcesywnie publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Torunia (www.bip.torun.pl).

WZORY WSZYSTKICH WNIOSKÓW DOSTĘPNE SĄ  >>>TUTAJ<<<


Fot. Sławomir Kowalski

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: młoda dziewczyna śpiewa do mikrofony, gra na niebieskiej gitarze elektrycznej, w tle ceglany mur
  Kultura, Miasto
  Już w czwartek 20 czerwca 2024 r. rozpoczyna się coroczne toruńskie świętowanie – do 24 czerwca czeka nas masa atrakcji.
 • Kultura, Miasto, Sport
  W ten weekend Toruń świętuje! Szereg atrakcji z okazji Święta Miasta czeka na mieszkańców i gości w przestrzeni miejskiej. Do tego w sobotę drzwi do muzeów są otwarte w ramach II Toruńskiej Nocy Muzealnej. W Toruniu nikt się nie nudzi!
 • Kultura, Miasto
  Od 20 do 24 czerwca trwają Dni Torunia 2024. W programie plenerowe koncerty, warsztaty, Jarmark Zamkowy, Piernikowa Aleja Gwiazd, Intronizacja Króla Kurkowego i msza za miasto.
 • Miasto, Sport
  Od piątku 21 czerwca 2024 r. otwarte zostały baseny letnie prowadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu.
 • Miasto
  Najwyższą średnią ocen spośród wszystkich klas IV-VIII szkół podstawowych Gminy Miasta Toruń osiągnęła kl. IV B Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu.
 • Miasto
  W siódmej edycji Ekokonkursu udział wzięło 47 placówek (21 przedszkoli, 19 szkół podstawowych i 7 szkół ponadpodstawowych, z czego 7 to placówki niepubliczne), a w zbiórce uczestniczyło łącznie 15 355 uczniów. We wszystkich placówkach oświatowych w trakcie trwania konkursu zebrano 822,803 ton papieru, tektury i puszek (w tym 821,780 ton makulatury...
 • 21 czerwca 2024 r. w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Wandy Szuman w Toruniu odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024.
 • - W nocy z 21 na 22 czerwca 2024 r. w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych na terenie miasta Toruń i powiatu toruńskiego mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia - informuje Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 • W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach, na obszarze zlewni rzeki Drwęca od Rypienicy do ujścia, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ (przepływu średniego niskiego).
 • Biegacze z Torunia, którzy uczestniczyli i zostali nagrodzeni w biegu Nocna Dycha Kopernika, już wkrótce wezmą udział w XXXXVIII Kisuckim Maratonie.
 • Od piątku 21 czerwca 2024 r. otwarte zostały baseny letnie prowadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu.
 • Od poniedziałku 24 czerwca 2024 r. ruszy konkurs na nazwę toruńskiej karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej.
 • W piątek 21 czerwca od godz. 19:00 do godz. 8:00 w sobotę 22 czerwca 2024 r. na terenie miasta Torunia i powiatu toruńskiego prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 110 km/h. Miejscami grad, lokalnie o średnicy do około 4 cm - informuje Toruńskie...
 • Na sesji 20 czerwca 2024 r. Rada Miasta Torunia udzieliła absolutorium Prezydentowi Miasta Torunia za rok 2023. Decyzję poprzedziła dyskusja, po której przyjęto sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za ten okres.