Dodatkowy nabór do Rady Społecznej | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Dodatkowy nabór do Rady Społecznej

Miasto
Data publikacji: 17 kwietnia 2024
Autor: Marcin Pryka

Dodatkowy nabór dotyczy kandydatów do rady społecznej ds. konsultacji społecznych będących przedstawicielami organizacji pozarządowych działających w Toruniu.

Prezydent Miasta Torunia ogłosił dodatkowy nabór kandydatów do Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych zgłoszonych przez organizacje pozarządowe działające na terenie Torunia. 

I. Czym jest Rada Społeczna ds. Konsultacji Społecznych i jakie stoją przed nią zadania?

Rada Społeczna ds. Konsultacji Społecznych jest podmiotem opiniodawczo-konsultacyjnym Rady Miasta Torunia oraz Prezydenta Miasta Torunia w sprawach konsultacji społecznych. Jej zadaniem jest: doradzanie Prezydentowi Torunia i Radzie Miasta Torunia w sprawach konsultacji społecznych; opiniowanie wniosków o przeprowadzenie konsultacji społecznych składanych przez rady okręgu, grupy mieszkańców i organizacje pozarządowe; udział w doborze metod i narzędzi stosowanych w poszczególnych procesach konsultacyjnych.

II. Kto wchodzi w skład Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych?

W skład Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych wchodzi osiem osób:

 • dwie osoby spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe działające na terenie Torunia,
 • dwie osoby spośród kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców,
 • cztery osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Torunia.

Członkowie Rady pracują społecznie - bez wynagrodzenia.

III. W jaki sposób przygotować zgłoszenie kandydatury?

Jeżeli chcesz wejść w skład Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych jako przedstawiciel lub przedstawicielka organizacji pozarządowej działającej na terenie Torunia:

1) Twoja kandydatura musi zostać zgłoszona przez zarząd lub prezesa jednej z organizacji pozarządowych działających na terenie Torunia (zgłoszenia dokonuje działający zgodnie z prawem organ organizacji pozarządowej).

2) Do zgłoszenia dołącz opis Twojego doświadczenia w zakresie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

3) Musisz także dołączyć rekomendacje wystawione przez przynajmniej trzy inne niż dokonująca zgłoszenia organizacje pozarządowe. W organizacjach, które dają Ci rekomendacje, nie możesz pełnić żadnej funkcji, nie możesz być ich członkiem, nie możesz pobierać od nich wynagrodzenia w okresie ostatnich dwóch lat. Rekomendacje muszą spełnić następujące warunki:

a) muszą być udzielone na piśmie przez działający zgodnie z prawem organ upoważniony do wystawienia rekomendacji (Zarząd/Prezes itp.),

b) jedna organizacja może udzielić rekomendacji tylko jednemu kandydatowi,

c) organizacja zgłaszająca swojego kandydata nie może wystawić rekomendacji innej organizacji.

IV. Termin i miejsce zgłaszania kandydatur.

Pisemne zgłoszenie wraz załącznikami należy złożyć osobiście lub pocztą w terminie:

do 10 maja 2024 r., do godziny 12:00

(decyduje data i godzina dostarczenia zgłoszenia do urzędu),

na adres:

Urząd Miasta Torunia

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji

ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.

 

V. Co dalej będzie się działo z moim zgłoszeniem?

Wszystkie zgłoszenia są weryfikowane pod względem formalnym przez Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia.

Zgłoszenia od reprezentantów organizacji pozarządowych, poprawne formalnie i bez braków, będą przekazane Radzie Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, która rozpatruje je merytorycznie i ustala listę rankingową kandydatów wraz z rekomendacją dla maksymalnie trzech przedstawicieli środowiska pozarządowego do udziału w radzie społecznej. Udzielając rekomendacji RDPP kieruje się doświadczeniem kandydata w zakresie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, jego motywacją oraz liczbą zebranych rekomendacji.

W efekcie naboru zostanie powołana przez Prezydenta Miasta Torunia Rada Społeczna ds. Konsultacji Społecznych, składająca się z przedstawicieli NGO, mieszkańców Torunia, a także osób wskazanych przez Prezydenta Miasta Torunia.

Wyniki naboru zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz miejskich serwisach internetowych, a wybrani w wyniku naboru członkowie Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych otrzymają zaproszenie na pierwsze spotkanie.

VI. A jeżeli nie zgłosi się dostateczna liczba kandydatów?

W przypadku niezgłoszenia się w naborze dostatecznej liczby przedstawicieli organizacji pozarządowych Prezydent Miasta Torunia powoła Radę w niepełnym składzie, nie mniejszym jednak niż sześć osób, z zachowaniem równowagi pomiędzy liczbą członków pochodzących z naboru publicznego (mieszkańcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych) i liczbą członków wskazanych przez Prezydenta Miasta Torunia.

VII. Podstawa prawna

Uchwała nr 1270/24 Rady Miasta Torunia z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.

VIII. Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać w Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, Natalia Raszkiewicz, tel. 56 611 85 84 (poniedziałek - piątek, w godzinach 08:00 – 16:00), n.raszkiewicz@um.torun.pl.

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: samochody - mercedesy
  Miasto
  W niedzielę 19 maja 2024 r. odbędzie się kolejna edycja Ogólnopolskiego Zlotu Mercedes-Benz w Toruniu, która prawdopodobnie będzie największym na świecie tegorocznym spotkaniem fanów tej prestiżowej marki.
 • Kultura, Miasto, Sport
  W ten weekend szykuje się duża dawka dobrej muzyki i historii. Wszystko za sprawą tegorocznego VIII Festiwalu Muzykofilia i I Toruńskiej Nocy Muzeów. Miłośników teatru zapraszamy na 38. Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora. Wystąpią znani aktorzy, m.in. Sławomir Holland, Sonia Bohosiewicz, Piotr Kondrat i Wiesław Komasa. Z kolei dla fanów...
 • Kultura, Miasto
  Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza na I Toruńską Noc Muzeów, która odbędzie się w sobotę 18 maja 2024 r. w godz. od 18:00 do 00.00.
 • Na zdjęciu: ceramiczne czerwone maki, w tle Rynek Staromiejski
  Miasto
  80 ceramicznych maków w 80. rocznicę bitwy pod Monte Cassino – tak Toruń uczcił wielki czyn polskich żołnierzy w czasie II wojny światowej.
 • Bulwar Filadelfijski otwarty na całej długości
  Drogi, Miasto
  Dobre wieści z Bulwaru Filadelfijskiego. Dziś (14 maja) o godzinie 17.00 zostanie udostępniony do ruchu drugi, ostatni odcinek tej ulicy.
 • Na zdjęciu: przedstawiciele Wojskowego Korpusu Dyplomatycznego siedzą przy stołach w sali Ratusza
  Miasto
  W ramach podróży studyjnej attache wojskowi w Polsce odwiedzili Toruń. W kolacji wydanej przez Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych MON udział wziął prezydent Paweł Gulewski.
 • Orsolya Zsuzsanna Kovács, Ambasador Węgier w Polsce, była gościem prezydenta Torunia Pawła Gulewskiego 17 maja 2024 r.
 • Karatecy z klubu Kimura Toruń wrócili z medalami z Międzynarodowych Mistrzostw Polish Open oraz WGKF w full contact karate.
 • Korzyści płynące z programu „Cała Polska Strefą”, wyzwania związane z cyfryzacją i automatyzacją, wyniki najnowszego raportu Randstad oraz oferta działań probiznesowych Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – to główne tematy spotkania dla przedsiębiorców z sektora BPO, na które zapraszamy 4 czerwca 2024 roku do restauracji Mio Piano w Toruniu.
 • W imieniu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zapraszamy przedsiębiorców do udziału w "Polsko-Litewskim Forum Biznesowym na Kujawach i Pomorzu". Forum odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2024 r. w Toruniu i Bydgoszczy. Udział jest bezpłatny.
 • Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu zaprasza na niezapomnianą noc pełną sztuki, dźwięków i inspirujących spotkań. Przyjdźcie z rodziną i przyjaciółmi – każdy znajdzie coś dla siebie!
 • Prezydent Miasta Torunia ogłasza możliwości zgłaszania kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Torunia na lata 2024-2029.
 • W ramach forum uczelni partnerskich projektu YUFE odbyło się spotkanie przedstawicieli uczelni członkowskich, w tym UMK, w którym udział wziął prezydent Paweł Gulewski.
 • W ten weekend szykuje się duża dawka dobrej muzyki i historii. Wszystko za sprawą tegorocznego VIII Festiwalu Muzykofilia i I Toruńskiej Nocy Muzeów. Miłośników teatru zapraszamy na 38. Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora. Wystąpią znani aktorzy, m.in. Sławomir Holland, Sonia Bohosiewicz, Piotr Kondrat i Wiesław Komasa. Z kolei dla fanów...