www.torun.pl

"Dobry start" - złóż wniosek

Miasto
Data publikacji: 30 lipca 2018
Autor: Maria Wesoła

Ponad 6,5 tysiąca wniosków w formie elektronicznej wpłynęło do Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie od 1 lipca 2018 roku w ramach programu "Dobry start". Wnioski o 300 zł dla każdego ucznia od środy 1 sierpnia będzie można również składać w tradycyjnej, papierowej formie.

"Dobry start"

W ramach programu przyznane zostanie 300 zł jednorazowego wsparcia co roku dla uczniów rozpoczynających rok szkolny, bez względu na dochód rodziny. Świadczenie przysługuje na ucznia do 20 roku życia lub 24. roku życia w przypadku uczniów niepełnosprawnych. Realizacją programu w Gminie Miasta Toruń zajmuje się Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie. - Realizację programu "Dobry start" nakłada na samorządy gminne rozporządzenie z 1 czerwca 2018 roku. Za jedno świadczenie gmina, czyli realizator programu, otrzymuje z budżetu państwa 10 zł. Szacujemy, że w Toruniu świadczenie w wysokości 300 zł otrzyma około 20-22 tysięcy uczniów, więc otrzymamy około 200-220 tysięcy złotych z budżetu państwa. W budżecie gminy mamy zapewnione jednak 170 tysięcy złotych więcej na obsługę programu - wyjaśnia prezydent Torunia Michał Zaleski.

Świadczenie przysługuje dla dziecka lub osoby uczącej się w:
 • szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum
 • szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej
 • szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki
 • w innych placówkach edukacyjnych: w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym

Wniosek może złożyć rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny ucznia lub pełnoletnia osoba ucząca się (w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Wnioski w programie "Dobry start" można składać od 1 lipca 2018 roku do 30 listopada 2018 roku. Od 1 sierpnia wnioski przyjmowane będą również w papierowej formie.

Wnioski w formie elektronicznej w programie "Dobry start" można składać przez portal Emp@tia oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Świadczenia dla wnioskodawców, którzy złożą kompletne wnioski w lipcu i w sierpniu będą wypłacone do końca września. Świadczenia z kompletnych wniosków złożonych później będą wypłacone odpowiednio w terminie do 2 miesięcy od złożenia. Ponieważ wnioski będą przyjmowane do końca listopada 2018 roku,ostatnie świadczenia będą wypłacone do końca stycznia 2019 roku. Wniosek złożony po 30 listopada nie będzie rozpatrywany.

"500+", świadczenia rodzinne i alimentacyjne

- Od 1 lipca rodziny mogą składać drogą elektroniczną wnioski wszystkie świadczenia - zarówno 500+, jak i świadczenia wychowawcze, rodzinne i alimentacyjne. Od 1 sierpnia będzie możliwe również składanie wniosków w formie papierowej. Ponad 9,5 tysiąca wniosków na wszystkie świadczenia zostało złożonych w lipcu drogą elektroniczną. 90 procent z nich złożono za pośrednictwem bankowości elektronicznej - to bardzo przystępna i łatwa forma złożenia wniosku - zaznacza dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie Piotr Stolarczyk.

Podczas ubiegłorocznej akcji świadczeniowej (2017) w Toruniu złożono 17 852 wnioski: 11 778 wniosków w programie "500+", 1 252 wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjyjnego i 4 822 wnioski o zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. Do zasiłku rodzinnego przysługuje 8 różnych dodatków m.in. z tytułu urodzenia się dziecka,
z tytułu samotnego wychowywania. Liczba rodzin pobierających zasiłki rodzinne  wzrosła w stosunku do roku 2017 o 3 %.  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostały wprowadzone w 2008 r. Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczenia nie zostało zmienione od początku obowiązywania ustawy (725 zł na osobę w rodzinie). Przeciętne świadczenie wynosi ok. 380 zł.

Aby otrzymywać wypłatę świadczeń bez przerwy należy złożyć wniosek/wnioski do 31 sierpnia!

Fot. Małgorzata Litwin

Najczęściej czytane aktualności

 • Drogi, Inwestycje
  W siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu 9 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa na nadzór inwestorski nad rozbudową mostu drogowego im. J. Piłsudskiego.
 • Miasto, Sport
  W kolejnej odsłonie cyklu „Zostań w domu, ćwicz z nami” do wspólnego treningu zaprasza Elana Toruń.
 • Drogi, Inwestycje, MZK
  W alei św. Jana Pawła II trwają prace przy wykonaniu torowiska i asfaltowaniu jezdni. Po świętach wielkanocnych planuje się rozpoczęcie robót na sąsiedniej jezdni.
 • Miasto
  9 kwietnia 2020 roku podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki przekazał informacje o przedłużeniu obowiązujących obostrzeń życia publicznego. Zdecydowano także o przełożeniu terminów egzaminu 8-klasisty i matur.
 • Kultura
  Zapraszamy na drugi odcinek warsztatów fotograficznych z #TAKzostanwdomu. O tajnikach fotografowania opowiada Lena Paracka-Werner.
 • Eko, Miasto
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przekaże 150 tys. zł na utylizację zużytych ubrań ochronnych wykorzystywanych w szpitalach.
 • Instytucje kultury działające w czasie epidemii online, mogą się ubiegać o dofinansowanie z rządowego programu "Kultura w sieci". Wnioski do 20 kwietnia 2020 r.
 • Pomimo, że termin wykonania dróg dojazdowych do przeprawy tymczasowej zgodnie z umową przypada na koniec maja, to na ulicy Zagrodowej zaawansowanie prac osiągnęło aż 70%.
 • Wiele organizacji, firm, a także osób prywatnych wspomaga miasto, Szpital Miejski w Toruniu i inne placówki ochrony zdrowia w walce z epidemią koronawirusa.
 • Rozszerza się lista placówek medycznych w województwie kujawsko-pomorskim, w których konieczne stało się zamknięcie lub ograniczenie działalności oddziałów i poradni przyszpitalnych z powodu koronawirusa.
 • Koronawirusa SARS-CoV-19 potwierdzono u 68 osób z terenu Torunia i powiatu toruńskiego. W kwarantannie domowej przebywa prawie 700 osób, a w miejscach kwarantanny zbiorowej 25 osób. W związku z przypadkami zarażenia u pacjentów i personelu Specjalistycznego Szpitala Miejskiego trzy oddziały placówki pozostają wyłączone.
 • Maseczki ochronne z Toruńskim Zakładów Materiałów Opatrunkowych trafią do Torunia.
 • Służby komunalne rozpoczynają od czwartku dezynfekcję przystanków i wiat na terenie Torunia.
 • Nawet 670 tys. polskich firm skorzysta z Tarczy Finansowej - nowego programu skierowanego do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa. Do mikrofirm, MŚP i dużych przedsiębiorstw trafi prawie 100 mld złotych – z czego nawet 60 mld zł jako środki bezzwrotne. Za realizację programu, który jest częścią rządowej Tarczy...