Zmiany w komunikacji miejskiej ułatwią podróżowanie | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Zmiany w komunikacji miejskiej ułatwią podróżowanie

Miasto, MZK
Data publikacji: 22 sierpnia 2023
Autor: Marcin Pryka

Od 1 września 2023 r. uruchomiona zostanie nowa trasa tramwajowa do północnych osiedli Torunia. Tego dnia ruszą regularne, rozkładowe kursy po trasie tramwajowej biegnącej z centrum na północ miasta. Ponadto wprowadzone zostaną inne zmiany w komunikacji miejskiej. - Mamy nadzieję, że ułatwimy podróżowanie w Toruniu. Dajemy nowe możliwości podróżowania, więc na pewno będzie łatwiej - zapewnia kierownik Referatu Publicznego Transportu Zbiorowego Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia Krzysztof Przybyszewski.

Nowa trasa tramwajowa biegnie od pl. NOT - Szosą Chełmińską, ul. Długą, Legionów, Polną, Ugory i Watzenrodego aż do nowo wybudowanej pętli przy ul. Heweliusza. Połączy ona różne części grodu Kopernika z północną częścią miasta. Bezpośrednio w jej zasięgu znajdzie się starówka, Chełmińskie Przedmieście, Koniuchy i szybko rozwijające się osiedle na północy Torunia, ale dzięki sieci połączeń i węzłom przesiadkowym będzie doskonałą, ekologiczną formą transportu dla mieszkańców pozostałych części Torunia. Wygodnie będzie można nią podróżować np. z Rubinkowa, Skarpy czy Bydgoskiego oraz innych dzielnic.

Trasy linii nr 1, 2, 4 i 5 pozostaną bez zmian. Uruchomione zostaną dwie nowe linie tramwajowe – nr 3 pomiędzy pętlami Motoarena i Heweliusza oraz nr 6 pomiędzy pętlami Olimpijska i Heweliusza:

 • Linia nr 3 na trasie: Motoarena – Reja – Bydgoska   – Pl. Rapackiego – Al. Solidarności - Szosa Chełmińska  – Długa – Polna – Watzenrodego – Heweliusza
 • Linia nr 6 na trasie: Olimpijska – Szosa Lubicka – Lubicka – Warszawska – Al. Solidarności - Szosa Chełmińska  – Długa – Polna – Watzenrodego – Heweliusza

Linia nr 7 zostanie wydłużona od Al. Solidarności do pętli przy ul. Wschodniej (przebieg: Uniwersytet – Reja (powrót Sienkiewicza) – Bydgoska – Pl. Rapackiego – Al. Solidarności – Przy Kaszowniku – Kościuszki – M. Skłodowskiej-Curie).

- Bardzo liczymy na zainteresowanie pasażerek i pasażerów transportem publicznym, w szczególności nowymi liniami tramwajowymi. Trójka i szóstka będą podróżowały zarówno ze wschodniej, jak i zachodniej strony miasta. Z tramwajami będą skomunikowane linie autobusowe. Korekty ich rozkładów jazdy są tak przygotowane, aby łatwo było przesiadać się z jednego środka transportu publicznego na drugi. Wzrost liczby osób korzystających z komunikacji miejskiej determinuje utrzymanie olbrzymiego dofinansowania unijnego dla całego programu poprawy komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT City II, bo tak nazwaliśmy skomplikowany, duży program, warty 460 mln zł. I to dofinansowanie, także olbrzymie - 260 mln zł, zostało Toruniowi przyznane pod warunkiem, że jako pasażerki i pasażerowie będziemy korzystali z transportu publicznego jak najliczniej, jak najchętniej, odstawiając prywatne samochody lub decydując się po prostu na transport sprawniejszy, wygodniejszy i bardziej bezpieczny - podkreśla prezydent Torunia Michał Zaleski.

Sieć linii tramwajowych została przemodelowana w taki sposób, że wszystkie podstawowe linie tramwajowe nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6  będą kursować ze wspólną częstotliwością co 20 min. w dni nauki szkolnej w godz. 7:00-8:00 i 13:00-16:30, co 30 min. w dni nauki szkolnej w godz. 4:30-7:00, 8:00-13:00 i 16:30-18:00, w ferie w godz. 4:30-18:00 oraz co 45 min. od godz. 18:00 we wszystkie dni tygodnia oraz do godz. 9:00 w soboty i niedziele oraz w święta przez cały dzień.

Linia nr 7 kursować będzie od poniedziałku do piątku co 30 minut. W dni nauki szkolnej  w godz. 5:30 – 18:30, a w czasie ferii szkolnych w godzinach 5:00 – 8:00 oraz 12:30 - 16:30

Częstotliwości kursowania linii tramwajowych na odcinkach wspólnych:

Al. Solidarności - Heweliusza

 • co 10 min w dni nauki szkolnej w godz. 7:00-8:00 i 13:00-16:30
 • co 15 min w dni nauki szkolnej w godz. 4:30-7:00, 8:00-13:00 i 16:30-18:00, w ferie w godz. 4:30-18:00 oraz w soboty i niedziele w godz. 9:00-18:00
 • co ok 22 min od godz. 18:00 we wszystkie dni tygodnia oraz do godz. 9:00 w soboty i niedziele oraz w święta przez cały dzień

Al. Solidarności - Olimpijska P&R

 • co 6-8 min w dni nauki szkolnej w godz. 7:00-8:00 i 13:00-16:30
 • co ok 10 min w dni nauki szkolnej w godz. 4:30-7:00, 8:00-13:00 i 16:30-18:00, w ferie w godz. 4:30-18:00 oraz w soboty i niedziele w godz. 9:00-18:00
 • co ok 15 min od godz. 18:00 we wszystkie dni tygodnia oraz do godz. 9:00 w soboty i niedziele oraz w święta przez cały dzień

W związku z uruchomieniem nowej trasy tramwajowej do północnych osiedli Torunia wprowadzone zostaną również zmiany tras linii autobusowych. Założeniem dla zmiany tras linii autobusowych było ograniczenie funkcjonowania linii autobusowych na trasach obsługiwanych przez nowe linie tramwajowe z jednoczesnym rozszerzeniem połączeń autobusowych.

- Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu od dłuższego czasu przygotowywał się do zmian, które za chwilę nastąpią, poprzez zarówno przygotowania techniczne - zakup nowego taboru, jak i osobowe poprzez zatrudnienie odpowiedniej obsady zarówno kierowców, jak i motorniczych. Jeżeli chodzi o tabor, to w zakresie autobusów przypomnę, że w tym roku przyjechały do nas cztery nowe autobusy elektryczne, wzbogacając naszą flotę do dziesięciu elektryków. Uzyskaliśmy dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Około półtora roku temu przyjechało do nas pięć nowych tramwajów dofinansowanych z tego samego Programu Operacyjnego, który posłużył do dofinansowania m.in. nowej linii tramwajowej, a które to środki pozyskała Gmina Miasta Toruń. Także mamy dużą część nowoczesnego taboru, który w sposób niezawodny będzie obsługiwał nowe linie. Nie mieliśmy większego zapotrzebowania na zmianę liczby kierowców, ale musieliśmy zbudować większą bazę motorniczych, którzy będą w stanie te linie obsługiwać. I dzięki temu, że w naszym Ośrodku Szkolenia Kierowców i Motorniczych wprowadziliśmy kursy dla nowych osób prowadzących tramwaje, mamy dzisiaj odpowiedni stan, zarówno kierowców, jak i autobusów - 268 kierowców oraz 73 motorniczych na dzień dzisiejszy, a więc jesteśmy w stanie zarówno kadrowo, jak i taborowo obsłużyć wszystkie potrzeby komunikacyjne - zapewnia prezes Miejskiego Zarządu Komunikacji w Toruniu Zbigniew Wyszogrodzki.

Konsultacje z mieszkańcami

Konsultacje były prowadzone w okresie od 28 czerwca do 18 sierpnia 2023 r. Wpłynęło 139 wniosków i dotyczyły 151 tematów, 100 spraw dotyczyło tematu konsultacji, pozostałe 51 zostanie poddane weryfikacji pod kątem możliwości wdrożenia do końca listopada br. Postulaty niedotyczące konsultowanych linii autobusowych zostaną zweryfikowane od 1 września, kiedy zmiany wejdą w życie.

Zaproponowane zostały następujące zmiany tras linii autobusowych:

 • Linia nr 20 na trasie: GLINKI/POZNAŃSKA – Pl. Rapackiego – Al. Solidarności – Legionów – KONIUCHY
 • Zmiana trasy linii nr 10 - SZUBIŃSKA - Poznańska – Pl. Rapackiego – Al. Solidarności – Szosa Chełmińska – Bema  - Fałata – św. Józefa – Szpital Bielany
 • Zmiana trasy linii  nr 31 – zamiast ul. Szosa Chełmińska – przez Żwirki i Wigury – Legionów - Grudziądzką -  Al. Solidarności – Odrodzenia (Linia tramwajowa nr 6 i linia autobusowa nr 31 kursują do os. Na Skarpie.
 • Utworzenie nowej linii nr 21 (okrężnej) na trasie: Koniuchy – Polna – Forteczna – Strobanda -Watzenrodego – Ugory – Polna – Legionów – Koniuchy.
 • Opcjonalnie - przejazd autobusów linii nr 10 lub 20 ul. Inowrocławską i Drzymały zamiast ul. Poznańską. Częstotliwość kursów linii nr 10 i 20 co 30 minut w dni robocze (co 15 min. na odcinku wspólnym) oraz co ok. 45 minut (co ok. 22 minuty w soboty i niedziele).

Po dokonaniu analizy zgłoszonych uwag i opinii torunian, podjęto decyzję o wprowadzeniu zmian tras przejazdu dwóch linii w zakresie przedstawionym w konsultacjach społecznych:

- linii nr 10:  SZUBIŃSKA - Poznańska – Pl. Rapackiego – Al. Solidarności – Szosa Chełmińska – Bema  - Fałata – św. Józefa – SZPITAL BIELANY

- linii nr 31 - zamiast ul. Szosa Chełmińska – przez Żwirki i Wigury -  Legionów - Grudziądzką – Al. Solidarności – Wały gen. Sikorskiego – Uniwersytecka.

Zgodnie z uwagami mieszkańców pozostawiono dotychczasowy przebieg linii nr 20, tj.: GLINKI/POZNAŃSKA - Al. Solidarności – Legionów  - Koniuchy – Polna – Watzenrodego - FORTECZNA, z modyfikacją trasy od ul. Polnej, polegającą na skierowaniu wybranych kursów autobusów dowożących pracowników w godzinach dojazdu do pracy przez ul. Polną i  Forteczną (przed godz. 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 14:00 i 22:00 oraz powrotów z pracy z pętli przy ul. Fortecznej po godz. 6:00, 14:00, 15:00, 16:00 i 22:00).

W związku z utrzymaniem linii nr 20 zrezygnowano z utworzenia nowej linii nr 21 (Koniuchy – Forteczna). Zrezygnowano także z wjazdu autobusów linii nr 10 lub 20 w ul. Inowrocławską i ul. Drzymały z uwagi na brak aprobaty dla tego rozwiązania.

W związku ze zmianą trasy linii nr 10, dla niedublowania tras 10 i 32, skorygowano trasę linii nr 32 polegającą na skierowaniu autobusów przez ul. Czerwona Droga i Kraszewskiego zamiast ul. Szosa Chełmińska i Bema. Dzięki takiemu rozwiązaniu wschodnia część osiedla Bydgoskie uzyska postulowane połączenie z os. Wrzosy.

Nowy układ linii tramwajowych i zmiana tras linii autobusowych nr 10, 31 i 32 zmieni zachowania komunikacyjne mieszkańców Torunia. Wprowadzane rozwiązania będą podlegały ocenie i weryfikacji. Pomiary wykorzystania linii tramwajowych i autobusowych, jakie będą prowadzone na trasach, które zostały zmodyfikowane, dadzą wiedzę o potrzebie ewentualnych dalszych zmian. Na bieżąco monitorowany będzie ruch pasażerski. Niewykluczone są kolejne modyfikacje sieci linii komunikacyjnych. Spostrzeżenia i uwagi można zgłaszać m. in. drogą elektroniczną na adres: rozklad@um.torun.pl

Ponadto, w dniu 27 lipca br. Rada Miasta Torunia przyjęła Uchwałę nr 1142/23 w sprawie  określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Toruń. W uchwale zostały ujęte nowe przystanki tramwajowe i autobusowe, jakie zostały wybudowane i uruchomione w ostatnim czasie.  Zostały także zmienione nazwy 39 przystanków autobusowych i 7 przystanków tramwajowych.

Fot. Małgorzata Litwin

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: mężczyźni w garniturach i krawatach podpisują umowę
  Drogi, Miasto
  Poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie komfortu przejazdu, nowa infrastruktura dla rowerzystów i pieszych, energooszczędne oświetlenie - tak najkrócej można powiedzieć o dwóch inwestycjach drogowych, których realizacja rozpocznie się już niebawem w Toruniu. Pierwsza z nich obejmie przebudowę drogi krajowej nr 91 w rejonie skrzyżowania z ul. Strobanda...
 • Miasto
  21 kwietnia 2024 r. w godz. 7:00-21:00 zagłosujemy w II turze wyborów samorządowych, w których wybierzemy Prezydenta Miasta Torunia. Przed głosowaniem warto upewnić się, gdzie znajduje się twój lokal wyborczy.
 • Miasto
  Dodatkowy nabór dotyczy kandydatów do rady społecznej ds. konsultacji społecznych będących przedstawicielami organizacji pozarządowych działających w Toruniu.
 • Miasto
  W środę 24 kwietnia 2024 r. o godz. 17:00 w Domu Muz przy ul. Poznańskiej 52 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące wprowadzonych niedawno zmian tras przejazdu autobusów linii nr 20 na Podgórzu i nowo wprowadzonej linii nr 21.
 • Kultura, Miasto
  Do tej pory w 27 edycjach konkursu w Toruniu wyłoniono 145 laureatek i laureatów, a 8 spośród nich zostało laureatkami i laureatami na szczeblu ogólnopolskim. - To nasza toruńska duma i promocja. Wszystkim, którzy byli w grupie Ośmiu Wspaniałych serdecznie gratuluję i dziękuję za reprezentowanie naszego miasta – powiedział prezydent Torunia Michał...
 • Miasto
  - W nocy od godz. 21:00 18 kwietnia do godz. 8:00 19 kwietnia 2024 r. na terenie Miasta Torunia i powiatu toruńskiego prognozowany jest spadek temperatury powietrza do -1°C, przy gruncie do -4°C, lokalnie do -3°C i przy gruncie do -6°C - informuje Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 • 21 kwietnia 2024 r. w godz. 7:00-21:00 zagłosujemy w II turze wyborów samorządowych, w których wybierzemy Prezydenta Miasta Torunia. Przed głosowaniem warto upewnić się, gdzie znajduje się twój lokal wyborczy.
 • Dzięki IKEA Bydgoszcz uczniowie mogą przeprowadzać eksperymenty w zmodernizowanej sali warsztatowej w głównym budynku toruńskiego Młyna Wiedzy.
 • W rocznicę śmierci prof. Artura Hutnikiewicza i prof. Mariana Biskupa przedstawiciele miasta złożyli kwiaty na grobach honorowych obywateli Torunia.
 • Rusza konkurs fotograficzny pn. „Legendarny Toruń”. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich amatorów fotografii, chcących pokazać w swoich pracach legendarne oblicze miasta. Prace oceni jury pod przewodnictwem uznanego fotografa Jacka Kutyby. Konkurs jest częścią projektu „Park Kultury”, realizowanego przez Stowarzyszenie GoSport.
 • Do tej pory w 27 edycjach konkursu w Toruniu wyłoniono 145 laureatek i laureatów, a 8 spośród nich zostało laureatkami i laureatami na szczeblu ogólnopolskim. - To nasza toruńska duma i promocja. Wszystkim, którzy byli w grupie Ośmiu Wspaniałych serdecznie gratuluję i dziękuję za reprezentowanie naszego miasta – powiedział prezydent Torunia Michał...
 • Mieszkańcy Torunia będą mieli możliwość bezpłatnie założyć chip swoim pupilom – rusza akcja finansowana przez Gminę Miasta Toruń.
 • Powiększy się wolumen powierzchni usługowo-biurowej w Toruniu. Taką inwestycję zapowiada zwycięzca przetargu na sprzedaż miejskiej działki przy ul. Grudziądzkiej 194 firma Lem-Bud. Deweloper wpłaci do kasy Torunia 8,7 mln zł.
 • Do 31 maja 2024 r. można składać wnioski do planu ogólnego Torunia – dokumentu z zakresu zagospodarowania przestrzennego, który zastąpi obowiązujące dotychczas studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.