www.torun.pl

Zmiany w gospodarce odpadami

Miasto
Data publikacji: 21 listopada 2019
Autor: Magdalena Winiarska

Podczas 12. sesji radni w ramach pierwszego czytania zapoznali się z uchwałami dotyczącymi sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowania oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń.

Zgodnie z ustawą, Gmina jest zobowiązana, by co najmniej 40% łącznej pojemności pojemników lub worków trafiło do selektywnej zbiórki. Dopuszczalne jest zanieczyszczenie standardowego pojemnika segregacyjnego  1100 litrów w 5-10 procentach.

Uchwała zmienia także  normatywy dotyczące minimalnej pojemności pojemników służących do zbierania odpadów dla poszczególnych rodzajów nieruchomości przypadające odpowiednio na 1 mieszkańca, 1 pracownika, 1 miejsce konsumpcyjne, itp. Dodano też zapisy dotyczące kompostowania bioodpadów. Po pierwsze właściciel nieruchomości jednorodzinnej z przydomowym kompostownikiem nie musi posiadać pojemnika na bioodpady, co więcej skorzysta on z ulgi z tego tytułu w opłacie. Po drugie określono wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów w takich kompostownikach.

Wśród zmian zawartych w uchwale wskazano w jaki sposób można ułatwić prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów przez osoby niedowidzące, tj. określono obowiązki w zakresie oznakowania pojemników. Wśród zaleceń są np. naklejki z opisem w alfabecie Braille’a lub piktogramy w kontrastowych, jaskrawych kolorach.

Rozszerzona została listę odpadów przyjmowanych w PSZOK-ach o odpady powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych, w szczególności igły i strzykawki, a także o odpady tekstyliów i odzieży.

Ważną proponowaną zmianą jest zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów metali, tworzyw sztucznych i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych w zabudowie jednorodzinnej oraz odbioru odpadów wielkogabarytowych w zabudowie wielorodzinnej  do dwóch razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 września. Dotychczas te odpady odbierane były raz w miesiącu.

W związku z tymi zmianami zakładany jest wzrost opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Aktualnie trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy usługi odbioru, wywozu, selektywnej gospodarki odpadami i ich gromadzenia w miejscu docelowym, jakim jest ZUOK. Zakładana jest także podwyżka usługi unieszkodliwiania odpadów, które dokonywane jest w spalarni pod Bydgoszczą. To wszystko sprawi, że w pierwszych miesiącach roku 2020 do Rady Miasta trafi projekt uchwały o podniesieniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Drugie czytanie projektów uchwał nastąpi podczas kolejnej sesji Rady Miasta, w dniu 19 grudnia 2019 r.

Fot. Małgorzata Litwin

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  Świąteczny Konwój Radia ZET zawita ponownie do Torunia! Wiele atrakcji z tej okazji czeka nas w dniach 14-15 grudnia 2019 r.
 • Miasto, MZK
  Miasto za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Komunikacji kupi pięć nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów. To kolejny krok w stronę ekologicznego i nowoczesnego transportu miejskiego. 13 grudnia 2019 r. zostaje uruchomiony przetarg na to zadanie.
 • Miasto
  W poniedziałek 16 grudnia 2019 r. upływa termin zgłaszania kandydatek i kandydatów w ogłoszonym przez miasto plebiscycie "Współczesny torunianin 100-lecia".
 • Kultura, Miasto
  Grzegorz Ciechowski Symfonicznie, Salon Poezji, dwie projekcje filmowe oraz Koncert Specjalny Pamięci Grzegorza Ciechowskiego - Tak! Tak! To już weekend w Toruniu z liderem Republiki w roli głównej!
 • Drogi, Inwestycje
  Służby drogowe przez cały czas analizują, jak usprawnić organizację ruchu w rejonie placu Rapackiego w związku z inwestycją w alei św. Jana Pawła II .
 • Kultura, Miasto
  Grzegorz Wilk, Kasia Moś, Igor Herbut, Janusz Radek i Ania Lasota wystąpili wraz z muzykami Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej na wyjątkowym koncercie zorganizowanym w ramach 6. Dni Grzegorza Ciechowskiego. Największe utwory lidera Republiki publiczność usłyszała w oryginalnych aranżacjach Krzysztofa Herdzina.
 • Nowe drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, zintegrowany węzeł przesiadkowy, pas tramwajowo-autobusowy i łącznik torowy – tak w przyszłości będzie wyglądał plac Rapackiego i jego okolice. 12 grudnia 2019 r. rusza kolejny etap prac – przebudowa alei św. Jana Pawła II.
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. będzie nadal odbierać odpady komunalne z posesji zamieszkałych w latach 2020-2021. W związku z nowelizacją ustawy mieszkańcy muszą liczyć się ze wzrostem opłat za wywóz i utylizacje śmieci.
 • PGE Toruń zakończyła projekt związany z budową nowej sieci zasilającej ponad 70 tys. mieszkańców miasta.
 • 29 listopada 2019 roku na Rynku Staromiejskim rozpocznie się tegoroczny jarmark. Dla odwiedzających przygotowano masę atrakcji.
 • 8 grudnia 2019 roku w CKK Jordanki wystąpił Robbie Williams z koncertem promującym nowy dwupłytowy album artysty pt. „Christmas Present”.
 • W rejonie placu Rapackiego i alei św. Jana Pawła II trwa sadzenie 80 dużych drzew.
 • Po 32 latach ze stanowiska prezesa Cereal Partners Poland Toruń-Pacific odchodzi Wojciech Sobieszak.
 • Na parterze Urzędu Miasta Torunia można od kilku dni podziwiać bożonarodzeniową szopkę osadzoną w realiach toruńskich.