Złóż wniosek o dodatek elektryczny | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Złóż wniosek o dodatek elektryczny

Miasto
Data publikacji: 01 grudnia 2022
Autor: Paula Gałązka
Zdjęcie przedstawia kaloryfer

1 grudnia 2022 roku rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o dodatek elektryczny. Jednorazowe świadczenie wynosi 1000 lub 1500 złotych.

Dodatek elektryczny będzie wypłacany w oparciu o ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Dokument zakłada m.in., że w 2023 ceny prądu będą zamrożone na poziomie tego roku do określonych limitów zużycia, ale też przewiduje jednorazowy dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych, w których do ogrzewania wykorzystuje się energię elektryczną, w tym bojler elektryczny czy pompę ciepła. W przypadku bojlera elektrycznego należy pamiętać, że aby uzyskać dodatek na bojler to musi on służyć jako główne źródło ogrzewania domu. Bojler służący do podgrzewania wody użytkowej nie kwalifikuje gospodarstwa domowego do uzyskania dodatku.

Wysokość dodatku, w zależności od zużycia prądu w tym samym miejscu zamieszkania, wynosi:

 • 1000 zł w przypadku zużycia prądu w 2021 r. na poziomie do 5 MWh;
 • 1500 zł w przypadku zużycia w 2021 r. powyżej 5 MWh.

Wniosek można złożyć:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (jako załącznik do pisma ogólnego skierowany do TCŚR),
 • tradycyjnie (papierowo) w siedzibie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie przy ul. Batorego 38/40, 87-100 Toruń,
 • za pośrednictwem poczty polskiej.

Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się 1 grudnia 2022 roku i potrwa do 1 lutego 2023 r. Dodatek ma być wypłacony najpóźniej do 31 marca 2023 r.

Przy składaniu wniosku trzeba wiedzieć, że na jeden adres przysługuje jeden dodatek. W związku z tym:

 • w przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania jest więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
 • w przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
 • w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Nowelizacja ustawy zakłada jednak możliwość wypłaty kilku dodatków elektrycznych na jeden adres i piec współdzielony. Chodzi tutaj o sytuację, gdy gospodarstwa domowe żyjące pod jednym adresem mają dwa różne źródła ogrzewania.

W takiej sytuacji przepisy mówią, że "jeśli pod jednym adresem, ale w odrębnych lokalach mieszka kilka gospodarstw domowych i wykorzystują one różne lub współdzielone źródła ogrzewania wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, to każdemu z tych gospodarstw domowych będzie przyznany dodatek elektryczny". W takich przypadkach o kwalifikacji do uzyskania dodatku decydować będzie wywiad środowiskowy.

Natomiast, jeśli gospodarstwo domowe korzysta z energii elektrycznej wytwarzanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej, dodatek elektryczny nie przysługuje. Nawet, jeśli zainstalowana jest pompa ciepła.

Z dodatku nie mogą skorzystać także gospodarstwa domowe, w przypadku których zostały pozytywnie rozpatrzone wnioski o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, takich jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 56 611 7970 lub 56 611 7974 lub mailowy: sekretariat@tcsr.torun.pl.


Do pobrania:

Wzór wniosku o dodatek elektryczny

fot. Małgorzata Litwin

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Kobiety odśnieżajace chodnik przed sklepem
  Drogi, Miasto
  W związku z obfitymi opadami śniegu przypominamy, że obowiązek odśnieżania dotyczy nie tylko służb miejskich, ale także innych właścicieli i zarządców nieruchomości na terenie Torunia.
 • Mężczyzna w żółtej kurtce puka do drzwi
  Miasto
  Od soboty 4 lutego 2023 r. w Toruniu rozpocznie się akcja roznoszenia decyzji wymiarowych w sprawie podatków lokalnych na rok 2023.
 • Zdjęcie przedstawia lód na chodniku.
  Miasto
  Po intensywnych opadach śniegu przyjdzie oblodzenie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia dla Torunia.
 • Plakat z rodziną, dzieckiem i telefonem z aplikacją mobilną ZUS
  Miasto
  Duże zainteresowanie świadczeniem 500+. Do ZUS napłynęło już prawie 670 tys. wniosków.
 • Baner 550-lecia Mikołaja Kopernika przed wejściem do sali sesyjnej Rady Miasta Torunia
  Miasto
  Rozpatrzenie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji konserwatorskich będzie jedynym punktem sesji Rady Miasta Torunia 9 lutego 2022 r.
 • Piaskarka na zaśnieżonych Wałach gen. Sikorskiego
  Drogi, Kultura
  W związku z intensywnymi opadami śniegu 3 lutego 2023 roku na toruńskie drogi ruszyły piaskarki i ciągniki.
 • Narodowy Bank Polski 9 lutego 2023 r. wprowadzi do obiegu kolekcjonerski banknot oraz srebrną monetę kolekcjonerską poświęcone Mikołajowi Kopernikowi.
 • Część wydziałów Urzędu Miasta Torunia zmieniła swoje dotychczasowe siedziby. Poniżej wykaz aktualnych lokalizacji.
 • Ostrzeżenie będzie obowiązywało od 2 lutego 2023 roku od godziny 19:00 do 3 lutego 2023 roku do godziny 09:00.
 • Od poniedziałku 6 lutego 2023 r. zostanie otwarte po przebudowie przejście dla pieszych na Szosie Chełmińskiej w rejonie Trasy Średnicowej Północnej przy ul. Wybickiego.
 • Najlepsze prace udekorują torty, które pojawią się 18 lutego 2023 roku podczas imprezy urodzinowej Mikołaja Kopernika.
 • Prawne aspekty funkcjonowania samorządów były tematem konferencji samorządowej, jaka odbyła się 1 lutego 2023 r. w Centrum Innowacyjnej Edukacji. Gościem spotkania był minister ds. samorządu terytorialnego Włodzimierz Tomaszewski.
 • Przeciwdziałanie nałogom i patologiom społecznym to cele programu "Profilaktyka Uzależnień", prowadzonego przez Fundację Pomocy Samotnym Matkom w Toruniu.
 • Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia prowadzi nabory wniosków na formy wsparcia, które realizowane są w ramach środków pochodzących z Funduszu Pracy.