Wyjaśnienia WOL ws. protestu rolników | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Wyjaśnienia WOL ws. protestu rolników

Miasto
Data publikacji: 20 marca 2024

W związku z zarzutami formułowanymi przez jednego z kandydatów na stanowisko Prezydenta Miasta Torunia dotyczącymi poprawności działania władz miasta oraz oceny zagrożeń związanych z przebiegiem zaplanowanego na dzień 20.03.2024r. zgromadzenia rolników w Toruniu informuję co następuje:

1. Organizowanie zgromadzeń jest realizacją konstytucyjnych wolności i praw politycznych określonych przez art. 57 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgromadzenie nie wymaga uzyskania zgody ani zezwolenia. Zasady i tryb organizowania, odbywania oraz rozwiązywania zgromadzeń reguluje ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1389).

2. Zawiadomienie o zgromadzeniu rolniczym planowanym w Toruniu na 20.03. br. wpłynęło zgodnie z przepisami i wymaganym terminie. Na terenie Torunia odbywa się tego dnia jedno zgromadzenie - na pl. Skalskiego, natomiast pozostałe protesty, powodujące większe uciążliwości, zaplanowano poza Toruniem, gdzie nie sięga władztwo toruńskiego samorządu.

3. Prezydent Miasta Torunia lub osoba przez niego upoważniona może zakazać przeprowadzenia zgromadzenia wyłącznie w przypadkach określonych przepisami ustawy jeżeli:

1) cel zgromadzenia narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;

2) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach zamiaru organizacji w tym samym miejscu i czasie kilku zgromadzeń;

3) zgromadzenie ma się odbyć w miejscu i czasie, w których odbywają się zgromadzenia organizowane cyklicznie.

4. Planowany czas trwania zgromadzenia na pl. Skalskiego i związany z nim zakres zajętości dróg publicznych, zapewnienie organizatora o uwzględnieniu możliwości przejazdu pojazdów służb ratowniczych, a także możliwość wytyczenia objazdów i dróg alternatywnych, w tym również dla komunikacji miejskiej umożliwiły uznanie, że w wyniku zgromadzenia nie będą zagrożone dobra takie jak zdrowie lub życie albo mienie w znacznych rozmiarach. W tych okolicznościach, w świetle obowiązującego prawa nie było podstaw dla wydanie zakazu przeprowadzenia zgromadzenia.

5. To prawda, że demonstracja w miejscu publicznym może spowodować zakłócenia życia codziennego, w tym także ruchu drogowego. Fakt ten sam w sobie nie usprawiedliwia jednak ingerencji w prawo do swobodnego zrzeszania się czy manifestowania.

6. Wskazywane w doniesieniach medialnych przypadki zakazania zgromadzeń w Bydgoszczy i Wrocławiu są diametralnie różne od sytuacji w Toruniu. Skala protestu zapowiadanego w tych miastach i poziom przewidywanych utrudnień w ruchu drogowym, w tym brak dróg alternatywnych mogły stanowić uzasadnienie do wydania odpowiednich decyzji, co nie miało miejsca w przypadku Torunia.

7. Ustawa Prawo o zgromadzeniach nie przewiduje występowania przez organ gminy do Policji o opinię na temat zgłoszonego przez organizatora zgromadzenia. Natomiast, zgodnie z obowiązkiem ustawowym, Komendant Policji w Toruniu został poinformowany 14.03.2024 r. o planowanym  na dzień 20.03.2024 r. zgromadzeniu.

 

Dyrektor Wydziału Ochrony Ludności

Urzędu Miasta Torunia

Marcin Lutowski

Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura, Miasto
  Wicemistrz Świata, zwycięzca i najlepszy zawodnik siatkarskich Mistrzostw Europy, czterokrotny zdobywca Ligi Mistrzów Wilfredo Leon dołączył do Piernikowej Alei Gwiazd!
 • Kobieta w niebieskiej sukience z psem na smyczy wchodzi do parku
  Eko, Miasto
  Zaciszny i gęsto porośnięty zielenią jest park kieszonkowy "Fiński relaks" na lewobrzeżu. Odwiedziliśmy go w czerwcu 2024 r.
 • Miasto, Sport
  Od piątku 21 czerwca 2024 r. otwarte zostały baseny letnie prowadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu.
 • Miasto, MZK
  24 czerwca 2024 r. rusza konkurs na nazwę toruńskiej karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej.
 • Krystian Pesta w Piernikowej Alei Gwiazd
  Kultura, Miasto
  Znany aktor teatralny i filmowy, Krystian Pesta, 22 czerwca 2024 r. odsłonił swoją „katarzynkę” w Piernikowej Alei Gwiazd.
 • Prezydent Paweł Gulewski nakłada łańcuch nowemu Królowi Kurkowemu
  Kultura, Miasto
  Władysław Kołybski jest nowym Królem Kurkowym w Toruniu. Godność tę objął 23 czerwca 2024 r. podczas uroczystości z okazji 25-lecia reaktywowanego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Toruniu.
 • 12 drużyn w dwóch kategoriach wiekowych wzięło udział w pierwszym wakacyjnym amatorskim turnieju koszykówki TORUŃ 3x3 STREETBALL CHALLENGE.
 • W pierwszą sobotę wakacji była okazja, by potrenować z najlepszymi sportowcami na obiekcie sportowym na lewobrzeżu Torunia.
 • W sobotę 22 czerwca 2024 r. odbyło się pierwsze z wakacyjnych spotkań toruńskich rolkarzy pod hasłem Nightskating 2024. W wydarzeniu wzięło udział ponad stu uczestników.
 • 24 czerwca 2024 r. rusza konkurs na nazwę toruńskiej karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej.
 • Władysław Kołybski jest nowym Królem Kurkowym w Toruniu. Godność tę objął 23 czerwca 2024 r. podczas uroczystości z okazji 25-lecia reaktywowanego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Toruniu.
 • Znany aktor teatralny i filmowy, Krystian Pesta, 22 czerwca 2024 r. odsłonił swoją „katarzynkę” w Piernikowej Alei Gwiazd.
 • I stało się! Od piątku 21 czerwca Bulwar Filadelfijski został wyłączony z ruchu kołowego na cały weekend aż do niedzielnego wieczora.
 • Podczas Dni Torunia 2024 r. w naszym mieście przebywa grupa mieszkańców partnerskiej Getyngi, wśród nich emerytowani przedstawiciele getyńskiego magistratu.