W trosce o historyczne dziedzictwo | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

W trosce o historyczne dziedzictwo

Miasto
Data publikacji: 02 czerwca 2023
Autor: Magdalena Winiarska
Nazdjęciu: album o Toruniu na liście UNESCO

Powstanie „Plan zarządzania miejscem światowego dziedzictwa UNESCO dla średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia”, który poprzedzą konsultacje społeczne angażujące zarówno mieszkańców miasta, jak i turystów.

Toruński zespół staromiejski  został wpisany na listę 4 grudnia 1997 r., a oficjalne przekazanie dokumentu potwierdzającego odbyło się 5 czerwca 1998 r. w Toruniu. Wówczas sporządzenie takiego planu nie było wymagane. Podczas XL sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2016 r. przyjęto retrospektywną Deklarację Wyjątkowej Uniwersalnej Wartości dla dóbr światowego dziedzictwa, w tym dla miasta średniowiecznego w Toruniu. W dokumencie tym wskazano, że „utrzymanie wyjątkowej uniwersalnej wartości, autentyzmu i integralności Średniowiecznego miasta w Toruniu z czasem będzie wymagało przygotowania, zatwierdzenia i wdrożenia kompleksowego planu zarządzania w celu zapewnienia długotrwałej ochrony i efektywnego zarządzania dobrem”. Nie został jednak określony termin wykonania takiego opracowania dla obiektów wpisanych przed rokiem 2012 na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Aktualnie miasto przystępuje do sporządzenia „Planu zarządzania miejscem światowego dziedzictwa UNESCO dla średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia”. Wykonają go dr inż. Katarzyna Piotrowska i mgr Jacek Dąbrowski. z którymi zawarto umowę 23 listopada 2022 r. Planowany termin wykonania zadania: 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a jego koszt to 136.000zł brutto.

- Plan, jak każdy dokument, mówi o tym, jak postępować. Jest to wyznaczenie kierunków na przyszłość postępowania, w tym wypadku – zarządzania miejscem światowego dziedzictwa kultury UNESCO, a takim miejscem jest zespół staromiejski. Dokument nie będzie wnikał w zdarzenia z przeszłości, będzie za to mówił, jak postępować z tym dobrodziejstwem w ramach jego granic. Wkraczamy teraz w bardzo ważny etap zbierania opinii w różnych grupach społecznych zainteresowanych tym tematem – wyjaśniał prezydent Michał Zaleski podczas konferencji o prasowej, jaka odbyła się 2 czerwca 2023 r. – To, co znajdzie się w planie będzie wiążące zarówno dla mnie, jak i dla Rady Miasta – dodał prezydent.

- Zadaniem naszym jest przygotowanie dokumentu czy też wskazanie procedur, które usprawnią zarządzanie miejscem światowego dziedzictwa UNESCO. Oznacza to, że dążymy do czegoś, co nazywamy efektywną ochroną wartości miejsca światowego dziedzictwa, czyli tej wartości, która stała u podstaw wpisu na tę listętłumaczyła dr inż. Katarzyna Piotrowska, kierująca pracami.

Za nami już I etap prac. – Zakończyliśmy zbieranie dokumentacji, rozpoznanie, czym miasto i rozmaite instytucje, organizacje, urzędy dysponują. To wszystko może być nam potrzebne do napisania projektu – mówił Jacek Dąbrowski, pełnomocnik i członek zespołu.

Za chwilę ruszy drugi etap związany z realizacją badań społecznych, których pierwszą częścią będą badania ankietowe kierowane do różnych grup respondentów i interesariuszy.

- Mamy opracowany zestaw ankiet, które będą upublicznione, w tym jedna z najistotniejszych dla nas, czyli ta skierowana do społeczności miasta Torunia. Będzie ona rozbita na dwie części, pierwszą – skierowaną do mieszkańców – użytkowników przestrzeni wpisanej na listę UNESCO, drugą – ogólnie do mieszkańców miasta, którzy także mają prawo wypowiedzieć się na temat tego obszaru – wyjaśniał Jacek Dąbrowski.


Wypełnij ankietę wstępną
Od 5 czerwca 2023 r. od godz. 7:30 na utworzonej stronie: https://torunmiejscemunesco.pl/badania-spoleczne uruchomiono  ankiety dedykowane m.in. mieszkańcom, a także przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą, administratorom obiektów sakralnych i zabytkowych czy mieszkańcom Torunia lub okolic, którzy pracują w tej przestrzeni. Osobne kategorie stanowić będą przyjezdni: turyści i osoby na delegacjach służbowych oraz turyści zagraniczni (ankieta w jęz. angielskim) oraz mieszkańcy Torunia i okolic. Z kolei bezpośrednio, drogą mailową, ankiety trafią do przedstawicieli administracji samorządowej związana zawodowo z Urzędem Miasta Torunia, pracowników podmiotów powiązanych z urzędem i działających na rzecz miasta oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze turystyki i ochrony zabytków, a także do radnych.

- Ankieta służy przygotowaniu spotkań, w ramach których zostaną pogłębione wywiad i dyskusja. Będzie to dosyć precyzyjna informacja, która znacząco wzbogaci tę informację zwrotną, którą pozyskamydodał Andrzej Przybylski, który należy do zespołu sporządzającego plan.

Dyskusje odbywać się będą podczas czterech obowiązkowych spotkań. Jak mówią autorzy opracowania, dzięki formule otwartej „burzy mózgów” będzie można uzyskać wiele cennych informacji dotyczących oczekiwań, jak i spostrzeżeń na tematy związane z historycznym centrum miasta oraz z samymi wynikami ankiet, by wspólnie dojść do spójnej wizji troski o dziedzictwo Torunia.

Fot. Małgorzata Litwin

Najczęściej czytane aktualności

 • Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy z lotu ptaka
  Kultura, Miasto, Sport
  Ten weekend to petarda! Naukowa petarda, czyli znakomity piknik w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, a także koncerty i warsztaty dla mam, wszak w niedzielę obchodzą swoje święto.
 • Miasto
  Podczas sesji w dniu 23 maja 2024 r. Rada Miasta Torunia przyjęła uchwały w sprawie ustalenia liczby i rodzajów stałych komisji oraz w sprawie powołania ich składów osobowych.
 • Wystawa prac Picassa w Krzywej Wieży
  Kultura, Miasto
  Pozostało coraz mniej czasu na zapoznanie się z pracami Pabla Picassa dostępnymi w Krzywej Wieży. Wystawa zakończy się już 26 maja.
 • Kultura, Miasto
  Wieczna miłość i „Dracula” Francisa Forda Coppoli z Garym Oldmanem w roli głównej będą motywem przewodnim 22. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest. Kujawy i Pomorze!
 • Kultura, Miasto
  W Młynie Kultury 23 maja 2024 r. odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 60-lecia Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka.
 • Miasto
  Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu został ponownie uhonorowany przez Europejską Organizację Udarową (ESO) oraz Inicjatywę Angels za organizację i prowadzone leczenie udarów mózgu.
 • Podczas sesji w dniu 23 maja 2024 r. Rada Miasta Torunia przyjęła uchwały w sprawie ustalenia liczby i rodzajów stałych komisji oraz w sprawie powołania ich składów osobowych.
 • Poznaliśmy wiceprzewodniczących Rady Miasta Torunia. Radni, w głosowaniu tajnym, wybrali trzy osoby: Edytę Macieję-Morzuch, Marcina Czyżniewskiego oraz Michała Jakubaszka. 23 maja 2024 r. ukonstytuowało się prezydium Rady Miasta Torunia. Radni miejscy, zgodnie z uchwałą z dnia 7 maja 2024 r. dotyczącą liczby wiceprzewodniczących RMT, wybrali trzy...
 • Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu został ponownie uhonorowany przez Europejską Organizację Udarową (ESO) oraz Inicjatywę Angels za organizację i prowadzone leczenie udarów mózgu.
 • W sobotę 25 maja 2024 roku Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Toruniu serdecznie zaprasza na Toruńskie Zawody Boccie.
 • W sobotę 25 maja 2024 r. ulicami Torunia przejedzie Elegancka Rowerowa Masa Krytyczna. Początek wydarzenia o godzinie 16:00 na Rynku Nowomiejskim.
 • Ambasador Chin Sun Linjiang i Ambasador Kazachstanu Alim Kirabayev gościli 22 maja 2024 r.w Toruniu. Spotkał się z nimi prezydent Torunia Paweł Gulewski.
 • - W środę 22 maja od godz. 17:00 aż do godz. 2:00 dnia 23 maja 2024 r. na terenie miasta Toruń i powiatu toruńskiego prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie może wystąpić grad - informuje Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 • W sobotę 25 maja 2024 r. w godz. od 10.00 do 15.00 na Rynku Nowomiejskim w Toruniu odbędą się oficjalne obchody święta Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.