W trosce o historyczne dziedzictwo | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

W trosce o historyczne dziedzictwo

Miasto
Data publikacji: 02 czerwca 2023
Autor: Magdalena Winiarska

Zgłoś swój projekt na stronie esk2029.pl

Nazdjęciu: album o Toruniu na liście UNESCO

Powstanie „Plan zarządzania miejscem światowego dziedzictwa UNESCO dla średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia”, który poprzedzą konsultacje społeczne angażujące zarówno mieszkańców miasta, jak i turystów.

Toruński zespół staromiejski  został wpisany na listę 4 grudnia 1997 r., a oficjalne przekazanie dokumentu potwierdzającego odbyło się 5 czerwca 1998 r. w Toruniu. Wówczas sporządzenie takiego planu nie było wymagane. Podczas XL sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2016 r. przyjęto retrospektywną Deklarację Wyjątkowej Uniwersalnej Wartości dla dóbr światowego dziedzictwa, w tym dla miasta średniowiecznego w Toruniu. W dokumencie tym wskazano, że „utrzymanie wyjątkowej uniwersalnej wartości, autentyzmu i integralności Średniowiecznego miasta w Toruniu z czasem będzie wymagało przygotowania, zatwierdzenia i wdrożenia kompleksowego planu zarządzania w celu zapewnienia długotrwałej ochrony i efektywnego zarządzania dobrem”. Nie został jednak określony termin wykonania takiego opracowania dla obiektów wpisanych przed rokiem 2012 na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Aktualnie miasto przystępuje do sporządzenia „Planu zarządzania miejscem światowego dziedzictwa UNESCO dla średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia”. Wykonają go dr inż. Katarzyna Piotrowska i mgr Jacek Dąbrowski. z którymi zawarto umowę 23 listopada 2022 r. Planowany termin wykonania zadania: 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a jego koszt to 136.000zł brutto.

- Plan, jak każdy dokument, mówi o tym, jak postępować. Jest to wyznaczenie kierunków na przyszłość postępowania, w tym wypadku – zarządzania miejscem światowego dziedzictwa kultury UNESCO, a takim miejscem jest zespół staromiejski. Dokument nie będzie wnikał w zdarzenia z przeszłości, będzie za to mówił, jak postępować z tym dobrodziejstwem w ramach jego granic. Wkraczamy teraz w bardzo ważny etap zbierania opinii w różnych grupach społecznych zainteresowanych tym tematem – wyjaśniał prezydent Michał Zaleski podczas konferencji o prasowej, jaka odbyła się 2 czerwca 2023 r. – To, co znajdzie się w planie będzie wiążące zarówno dla mnie, jak i dla Rady Miasta – dodał prezydent.

- Zadaniem naszym jest przygotowanie dokumentu czy też wskazanie procedur, które usprawnią zarządzanie miejscem światowego dziedzictwa UNESCO. Oznacza to, że dążymy do czegoś, co nazywamy efektywną ochroną wartości miejsca światowego dziedzictwa, czyli tej wartości, która stała u podstaw wpisu na tę listętłumaczyła dr inż. Katarzyna Piotrowska, kierująca pracami.

Za nami już I etap prac. – Zakończyliśmy zbieranie dokumentacji, rozpoznanie, czym miasto i rozmaite instytucje, organizacje, urzędy dysponują. To wszystko może być nam potrzebne do napisania projektu – mówił Jacek Dąbrowski, pełnomocnik i członek zespołu.

Za chwilę ruszy drugi etap związany z realizacją badań społecznych, których pierwszą częścią będą badania ankietowe kierowane do różnych grup respondentów i interesariuszy.

- Mamy opracowany zestaw ankiet, które będą upublicznione, w tym jedna z najistotniejszych dla nas, czyli ta skierowana do społeczności miasta Torunia. Będzie ona rozbita na dwie części, pierwszą – skierowaną do mieszkańców – użytkowników przestrzeni wpisanej na listę UNESCO, drugą – ogólnie do mieszkańców miasta, którzy także mają prawo wypowiedzieć się na temat tego obszaru – wyjaśniał Jacek Dąbrowski.


Wypełnij ankietę wstępną
Od 5 czerwca 2023 r. od godz. 7:30 na utworzonej stronie: https://torunmiejscemunesco.pl/badania-spoleczne uruchomiono  ankiety dedykowane m.in. mieszkańcom, a także przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą, administratorom obiektów sakralnych i zabytkowych czy mieszkańcom Torunia lub okolic, którzy pracują w tej przestrzeni. Osobne kategorie stanowić będą przyjezdni: turyści i osoby na delegacjach służbowych oraz turyści zagraniczni (ankieta w jęz. angielskim) oraz mieszkańcy Torunia i okolic. Z kolei bezpośrednio, drogą mailową, ankiety trafią do przedstawicieli administracji samorządowej związana zawodowo z Urzędem Miasta Torunia, pracowników podmiotów powiązanych z urzędem i działających na rzecz miasta oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze turystyki i ochrony zabytków, a także do radnych.

- Ankieta służy przygotowaniu spotkań, w ramach których zostaną pogłębione wywiad i dyskusja. Będzie to dosyć precyzyjna informacja, która znacząco wzbogaci tę informację zwrotną, którą pozyskamydodał Andrzej Przybylski, który należy do zespołu sporządzającego plan.

Dyskusje odbywać się będą podczas czterech obowiązkowych spotkań. Jak mówią autorzy opracowania, dzięki formule otwartej „burzy mózgów” będzie można uzyskać wiele cennych informacji dotyczących oczekiwań, jak i spostrzeżeń na tematy związane z historycznym centrum miasta oraz z samymi wynikami ankiet, by wspólnie dojść do spójnej wizji troski o dziedzictwo Torunia.

Fot. Małgorzata Litwin

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Za długoletnie pożycie małżeńskie
  Miasto
  Kolejne toruńskie pary odebrały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Wręczył je 22 września 2023 roku w Ratuszu Staromiejskim Prezydent Torunia Michał Zaleski. Odznaczenia państwowe nadane zostały przez Prezydenta RP 10 parom, które w tym roku świętują 50- i 51-lecie zawarcia związku małżeńskiego. Razem z medalem jubilatom Prezydent Zaleski...
 • Kultura, Miasto
  Niesamowite podniebne show pojawi się w Toruniu już w dniach 29 i 30 września 2023 r. – piątek, sobota. W te dni, o godzinie 20:00 torunianie i turyści będą mieli okazję podziwiać spektakl EXIT podniebne widowisko artystyczne z okazji Roku Kopernikańskiego, który odbędzie się na Stadionie Miejskim im. Grzegorza Duneckiego przy ul. gen. Józefa Bema...
 • Na zdjęciu: biała strzałka zawieszona na płocie, na niej czerwony napis: do lokalu wyborczzego
  Miasto
  W Toruniu funkcjonują 123 obwody głosowania – warto sprawdzić, gdzie oddać głos w nadchodzących wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października 2023 r.
 • Na zdjęciu: prezydent Michał Zaleski stoi z kilkorgiem nauczycieli, którzy trzymają teczki z aktami mianowania, za nimi portret Mikołaja Kopernika
  Miasto
  109 nauczycieli toruńskich szkół uzyskało kolejny stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.
 • Na zdjęciu: grupa młodzieży biegnie po zielonej murawie stadionu
  Miasto, Sport
  Uczniowie i przedszkolaki rozpoczęli zmagania w ramach Toruńskiej Olimpiady Przedszkoli i Szkół. Inauguracja wydarzenia odbyła się 26 września 2023 r. na Stadionie Miejskim im. Grzegorza Duneckiego.
 • Na zdjęciu: prezydent michał Zaleski wręcza przedstawicielom księgowych okolicznościową grafikę z panoramą Torunia
  Miasto
  Z okazji jubileuszu 30-lecia Oddziału Okręgowego w Toruniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 26 września 2023 r. w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży odbyła się konferencja „Rachunkowość przyszłości”.
 • To kolejni laureaci znaku jakości Made in Toruń. Są wśród nich firmy zajmujące się produkcją urządzeń pokładowych w przemyśle stoczniowym, wytwarzaniem konstrukcji stalowych, recyklingiem odpadów, montażem systemów klimatyzacyjnych, czy też działają w branżach instalacji teletechnicznych, czy transportowych.
 • Rozstrzygnięty został konkurs ofert nr 53/2023 na promocję sportu i aktywności fizycznej wśród mieszkańców Torunia poprzez kluby sportowe prowadzące szkolenie drużyn seniorskich w ekstraklasie: koszykówki mężczyzn i kobiet, hokeja na lodzie, futsalu, hokeja na trawie, II lidze piłki siatkowej mężczyzn oraz III lidze piłki nożnej mężczyzn. Dotacje...
 • W Toruniu rusza Green Lab, czyli Zielone Forum Torunia - pilotażowe narzędzie współpracy z mieszkańcami w zakresie zieleni i działań pro środowiskowych.
 • Po służbie przygotowawczej i pomyślnie zdanym egzaminie 16 nowych urzędników samorządowych złożyło 25 września 2023 r. ślubowanie na sztandar miasta Torunia.
 • 26 września 2023 roku o godzinie 11:00 na stadionie miejskim przy ul. Bema nastąpi inauguracja szkolnych rozgrywek sportowych w ramach Toruńskiej Olimpiady Przeszkoli i Szkół.
 • W Toruniu funkcjonują 123 obwody głosowania – warto sprawdzić, gdzie oddać głos w nadchodzących wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października 2023 r.
 • Wszystkich miłośników przygód, łamigłówek i zagadek zachęcamy do udziału w grze terenowej „Śladami Kopernika w Toruniu”. Zaczynamy w sobotę 30 września 2023 r. o godz. 11.00 na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego!
 • Już po raz piąty w Toruniu rozegrany został Maraton Ósemek Wioślarskich „Run & Row”. 24 września 2023 roku Puchar Prezydenta Miasta Torunia trafił do AZS UMK Toruń. „Run & Row” to widowiskowy bieg z łodziami i wyścig wioślarski na Wiśle zakończony sztafetą na ergometrze. W tegorocznej edycji na wioślarzy czekały następujące etapy maratonu...