Umowy na budowę nowej linii tramwajowej podpisane | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Umowy na budowę nowej linii tramwajowej podpisane

Inwestycje, MZK
Data publikacji: 30 sierpnia 2021
Autor: Sylwia Derengowska
wykonawcy, prezydent Michał Zaleski i prezes MZK Zbigniew Wyszogrodzki

Historyczna chwila dla toruńskiej komunikacji miejskiej. 30 sierpnia 2021 r. miasto, za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Komunikacji, podpisało umowy na budowę nowej linii tramwajowej do tzw. osiedla Jar. W efekcie powstanie ponad 5,5 km nowej linii tramwajowej, nowe przystanki z Systemem Informacji Pasażerskiej, zielone torowiska i kwietne łąki.

- Rozpoczynamy długo przygotowywaną inwestycję, jaką jest budowa nowej linii tramwajowej do osiedla Jar wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Linia ta będzie miała długość ponad 5,5 km. Przypomnę, że poprzednią, niemal trzykilometrową linię zbudowaliśmy w 2014 r. do miasteczka uniwersyteckiego na Bielanach – mówi prezydent Torunia Michał Zaleski. – Linia, na którą dzisiaj podpisujemy umowy, poprowadzi przez osiedle Chełmińskie, poprzez fragment Wrzosów, aż do osiedla Jar, które intensywnie się rozbudowuje i rozwija. Budowa nowej linii zapewni mieszkańcom Torunia dobre skomunikowanie w kierunku północnym. Starsi mieszkańcy Torunia z nostalgią wspominają, że kiedyś tramwaj jeździł Szosą Chełmińską, ale linia ta została zlikwidowana. Teraz jednak wracamy i to znacznie dalej, bo aż do osiedla Jar. Jestem przekonany, że komfortowe warunki podróżowania będą zachętą do tego, aby korzystać z komunikacji publicznej Torunia.

Obecnie toruńskie torowiska liczą łącznie 53 642 metrów toru pojedynczego. W 2014 roku uruchomiono nową linię na do kampusu uniwersyteckiego na Bielanach (prawie 3 km), a w grudniu 2020 r. oddano do użytku nowy łącznik torowy pomiędzy pl. Artylerii Polskiej a pl. Niepodległości (o długości 640 mtp). Teraz przyszedł czas na budowę kolejnej linii tramwajowej – do tzw. osiedla Jar. W ramach projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” powstaną nowe tory tramwajowe o łącznej długości ok.11,5 tys. metrów toru pojedynczego. Gdy nowa linia zostanie zbudowana, ilość torów tramwajowych w Toruniu zwiększy się o ponad 20 procent.

3 sierpnia 2017 roku w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie prezydent Torunia Michał Zaleski podpisał umowę o dofinansowanie inwestycji. Początkowo projekt miał uzyskać dofinansowanie w wysokości 195,6 mln zł. Miasto ubiegało się jednak o zwiększenie tej kwoty. W efekcie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększyło dofinansowanie i 5 czerwca 2020 r, zawarto stosowny aneks z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. W jego myśl kwota dofinansowania zwiększy się o ponad 17,7 mln zł i aktualnie wynosi 213,3 mln zł.

Cały projekt, o łącznej wartości ponad 400 mln zł, składa się z ośmiu zadań, dzięki którym zostanie usprawniony transport publiczny w mieście. Część z nich zostało już zrealizowanych lub jest w trakcie realizacji. Poza budową nowej linii tramwajowej projekt obejmuje także modernizację odcinków torowisk wraz z siecią trakcyjną wzdłuż ulicy Bydgoskiej, Szosy Lubickiej, ul. Broniewskiego (prace w toku), Kraszewskiego (prace zakończono), Warneńczyka i Gogi, a także zakup nowego taboru autobusowego i tramwajowego oraz pojazdów technicznych. 14 autobusów hybrydowych od dwóch lat wozi już pasażerów toruńskiej komunikacji miejskiej, a na zakup pięciu nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów i sześciu autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania podpisano już umowy. Nowe pojazdy mają trafić do Torunia w 2022 roku.

Nowa linia tramwajowa przebiegać będzie z centrum Szosą Chełmińską, ul. Długą, Legionów, Polną, Ugory i Watzenrodego do nawrotu w ul. Strobanda. Jej powstanie zapewni dodatkowy transport dla mieszkańców dynamicznie rozwijającego się osiedla.

- Wykonawca będzie miał za zadanie budowę torowiska tramwajowego (łączna długość wybudowanych torów wyniesie ok. 11,5 tys. metrów toru pojedynczego., co stanowi ponad 5,5 km nowej linii tramwajowej) oraz sieci trakcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowę przejazdu kolejowo-drogowo-tramwajowego na ul. Legionów, budowę i przebudowę fragmentów jezdni, chodników i ścieżek rowerowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania projektowanego torowiska tramwajowego w układzie miejskim, a także budowę elementów nowej oraz przebudowę istniejącej infrastruktury energetycznej, sanitarnej, gazowej, ciepłowniczej i teletechnicznej – wylicza prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Zbigniew Wyszogrodzki. - Zakres obejmie także budowę nowej i przebudowę istniejącej sygnalizacji na skrzyżowaniach, montaż 21 nowych tablic Systemu Informacji Pasażerskiej, budowę 24 peronów przystankowych tramwajowych oraz montaż 30 wiat przystankowych. Część z nich będzie miała tzw. „zielone wiaty”.

Umowa obejmie także zagospodarowanie zieleni: nasadzenia i przesadzenia drzew oraz krzewów, założenie łąk kwietnych oraz pozostałej powierzchni zielonej (m.in. krzewy i trawy ozdobne). Przy okazji budowy nowej linii tramwajowej powstanie ponad 3,7 tys. metrów toru pojedynczego zielonego torowiska. Tego typu rozwiązania będą zastosowane tam, gdzie torowiska będą przebiegały poza jezdniami. Oprócz podstawowego waloru estetycznego zielone torowiska wpłyną na poprawę stanu środowiska naturalnego. Dzięki zastosowanej konstrukcji i nawierzchni roślinnej takie torowisko będzie ograniczało drgania i hałas oraz absorbowało pyły z ulicznego powietrza. Zatrzyma też wilgoć, dzięki czemu zminimalizuje efekt tzw. miejskiej wyspy ciepła.

Łąki kwietne są doskonałym rozwiązaniem urbanistycznym, np. wzdłuż pasów ruchu miejskiego. Wykorzystanie roślin łąkowych nie tylko realnie ogranicza emisję dwutlenku węgla do atmosfery, ale sprzyja też oczyszczaniu powietrza z zanieczyszczeń. Łąka jest o wiele silniej ukorzeniona niż trawnik, bardziej odporna na podtopienia i długie susze, a także wzbogaca miejski ekosystem. Jako oaza bioróżnorodności daje pożywienie i schronienie pożytecznym owadom, ptakom i małym ssakom. Ważne jest także to, że nie trzeba jej kosić tak często jak trawnika, a więc w mieście będzie mniej hałasu emitowanego przez kosiarki, a przy okazji koszenia nie będą ginąć mieszkające w trawie stworzenia, np. krety czy jeże.

Postępowanie przetargowe na budowę nowej linii tramwajowej do tzw. osiedla Jar wraz z infrastrukturą towarzyszącą ogłoszono 24.12.2020 r. Przetarg został podzielony na dwie części:

 • Część A: „Budowa nowej linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do os. Jar na odcinku ulic: Watzenrodego od skrzyżowania z ul. Strobanda (z tym skrzyżowaniem), Ugory, Polnej i Legionów do przejazdu kolejowo-drogowo-tramwajowego”;
 • Część B: „Budowa nowej linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do os. Jar na odcinku ulic: Legionów od przejazdu kolejowo-drogowo-tramwajowego (z tym przejazdem), Ronda Czadcy, Długiej i Szosy Chełmińskiej do skrzyżowania przy pl. NOT (z tym skrzyżowaniem) wraz z wyposażeniem podstacji trakcyjnej”

Oferenci mogli składać oferty częściowe, na poszczególne zadania.

31 marca br. otwarto oferty. Wpłynęło ich dziewięć. Za najkorzystniejszą uznano ofertę konsorcjum firm Balzola Polska i Intop Warszawa o łącznej wartości na oba zadania 190 mln zł brutto (część A - 53 455 996,33 zł, część B - 136 511 108,76 zł).

Następnie, zgodnie z procedurą, dokumenty przetargowe przekazano do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Kontrola zakończyła się pomyślnie i 30 sierpnia 2021 r. prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji, w imieniu beneficjenta projektu, którym jest Gmina Miasta Toruń, podpisał umowy (odrębne na każdą z części) z przedstawicielami konsorcjum Balzola Polska i Intop Warszawa.

- Bardzo dziękujemy za zaufanie. Postaramy się zrealizować to zadanie jak najlepiej oraz jak najmniej uciążliwie dla mieszkańców. Trwają już prace nad organizacją ruchu, na placu budowy pracują już służby geodezyjne i mam nadzieję, że w ciągu miesiąca wbijemy symboliczną pierwszą łopatę – mówi Edward Głaz, Prezes Zarządu Intop Warszawa sp. z o.o.

- Mamy zaszczyt kontynuować prace przy inwestycjach z zakresu projektów Bit City II. Będzie to już nasze kolejne zadanie w Toruniu. Znamy już miasto, znamy mieszkańców i postaramy się tak zorganizować prace, aby torunianie w sposób minimalny odczuli naszą obecność, aczkolwiek nie będzie to łatwe i z góry prosimy o wyrozumiałość. Razem z naszym partnerem – firmą Intop – dołożymy wszelkich starań, by budowa nowej linii przebiegała terminowo i sprawnie – dodaje Piotr Szatkowski, Dyrektor Techniczny Balzola Polska sp. z o.o.

Realizacja inwestycji planowana jest do 31 maja 2023 r.

Prace ruszą we wrześniu, równolegle w pięciu punktach miasta, na obu odcinkach. Obecnie trwa doprecyzowanie szczegółowego harmonogramu robót. Wykonawcy i służby miejskie pracują nad kwestiami związanymi z organizacją ruchu drogowego oraz komunikacji.

O poszczególnych etapach i związanych z tym zmianach oraz wszelkich utrudnieniach będziemy informowali na bieżąco, z odpowiednim wyprzedzeniem.

PLANOWANY HARMONOGRAM PIERWSZYCH ROBÓT NA OBU ETAPACH

Odcinek A

 • ul. Polna (od przejazdu kolejowego w ul. Legionów do Traktorowej) - wrzesień 2021 r. - marzec 2022 r.
 • ul. Watzenrodego od centrum handlowego do ul. Hubego – wrzesień 2021 r. - marzec 2022 r.
 • ul. Watzenrodego od ul. Grasera do Strobanda – wrzesień 2021 r. – kwiecień 2022 r.
Kliknij w obrazek, aby powiększyć

Odcinek B

 • al. 700 lecia Torunia – wrzesień 2021 r. – grudzień 2021 r.
 • ul. Długa (od ul. Szosa Chełmińska do Mohna) - wrzesień 2021 r. – marzec 2022 r.
Kliknij w obrazek, aby powiększyć

Przy realizacji inwestycji o tak szerokim zakresie nie obejdzie się bez utrudnień w ruchu drogowym oraz niedogodności dla torunian mieszkających w sąsiedztwie prowadzonych prac. Roboty prowadzone na tak dużą skalę wymagają gruntownej przebudowy w zakresie sieci podziemnych, nawierzchni jezdni, ciągów pieszych i rowerowych, co będzie powodować czasowe niedogodności w dojazdach do posesji, parkowaniu i ogólnym przemieszczaniu się, także komunikacją miejską. Jednak gdy nowa linia tramwajowa zostanie oddana do użytku, komfort podróżowania nie tylko transportem zbiorowym, ale także nowymi ulicami, chodnikami czy drogami rowerowymi znacząco wzrośnie. Dlatego prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 400 403 080, 64 zł
Kwota dofinansowania: 213.328.032,32 zł (66,17%)

Kliknij, aby pobrać prezentację nt. budowy nowej linii tramwajowej

Fot. Sławomir Kowalski

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura, Miasto
  Wszystko za sprawą toruńskiego Oratorium im. bł. ks. Bronisława Markiewicza, które po raz kolejny - w ramach Michayland z okazji Dnia Dziecka - zabrało mniejszych i większych do zaczarowanej krainy zabawy.
 • Kultura, Miasto
  W sobotę 27 maja 2023 r. na terenie Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Józefa Bema przy ul. Rudackiej 26/32 w Toruniu odbył się coroczny festyn osiedlowy „Rudak dzieciom” zorganizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Rudak, SP 17 i Radę Okręgu Rudak.
 • Miasto, Sport
  Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej w Bydgoszczy, który obchodzi 100-lecie istnienia, ma swoje korzenie w Toruniu. - Z korzeni dalej płynie to co najlepsze - powiedział podczas rocznicowej uroczystości prezydent Michał Zaleski, który otrzymał Srebrną Odznakę Honorową PZPN.
 • Miasto
  Z okazji Święta Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej i jubileuszu 5-lecia powstania jednostki WOT w piątek 26 maja 2023 r. na placu apelowym przy ul. Piastowskiej w Toruniu odbył się uroczysty apel, podczas którego wręczono odznaczenia i medale honorowe.
 • Prezydent wręcza medal jubilatce, w tle portret Mikołaja Kopernika
  Miasto
  W Ratuszu Staromiejskim w Toruniu 20 toruńskich par odebrało 25 maja 2023 r. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
 • Na zdjęciu: różowo kwitnące drzewo, w tle wieże kościoła Najświętszej Marii Panny
  Kultura, Miasto
  Ten weekend rozpoczyna piękne święto - Dzień Matki, które w Toruniu obchodzimy koncertowo. To także święto sztuki, w CSW Znaki Czasu otwarta zostanie wystawa rzeźb Tony'ego Cragga, wpisująca się w jubileusz 15-lecia istnienia Centrum.
 • W Toruniu 26-28 maja 2023 roku gościmy nauczycieli polonijnych, którzy biorą udział w 9. Światowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych i Polskich „Wschód, Zachód – Łączy nas Polska”.
 • Z okazji Święta Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej i jubileuszu 5-lecia powstania jednostki WOT w piątek 26 maja 2023 r. na placu apelowym przy ul. Piastowskiej w Toruniu odbył się uroczysty apel, podczas którego wręczono odznaczenia i medale honorowe.
 • W niedzielę 28 maja 2023 roku na Motoarenie najmłodsi torunianie staną do wyścigów rowerkowych.
 • Przedstawiciele Torunia uczestniczyli 24 maja 2023 r. w krakowskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Swoją pierwszą odsłonę naukowa debata miała w Toruniu w lutym br.
 • 4 czerwca 2023 r. w Parku Miejskim odbędzie się ekopiknik z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska.
 • Końcówka maja 2023 r. to czas wykonania nasadzeń kwiatów na terenie Zielonej Bramy Gotyckiej Starówki.
 • W Ratuszu Staromiejskim w Toruniu 20 toruńskich par odebrało 25 maja 2023 r. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
 • Ten weekend rozpoczyna piękne święto - Dzień Matki, które w Toruniu obchodzimy koncertowo. To także święto sztuki, w CSW Znaki Czasu otwarta zostanie wystawa rzeźb Tony'ego Cragga, wpisująca się w jubileusz 15-lecia istnienia Centrum.