Towarzystwo Miłośników Torunia ma 100 lat | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Towarzystwo Miłośników Torunia ma 100 lat

Kultura, Miasto
Data publikacji: 17 listopada 2023
Autor: Marcin Pryka

Podczas uroczystości stulecia Towarzystwa Miłośników Torunia w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w czwartek 16 listopada 2023 r. podsumowano dorobek tej zasłużonej dla Torunia organizacji. Wyróżnienia zasłużonym działaczom To-Mi-To wręczył prezydent Torunia Michał Zaleski.

Towarzystwo Miłośników Torunia powstało 28 maja 1923 r. w Dworze Artusa. Przez te wszystkie lata współtworzyło je zawsze grono zapaleńców, którzy łączyli osobiste przywiązanie do Torunia z naukowymi, kulturalnymi, turystycznymi czy społecznikowskimi aspiracjami.

- Stulecie to czas, który pokazuje dorobek, umiejętności, wolę i miłość tych, którzy zdecydowali się w Toruniu być wspierającymi działalność i istnienie naszego miejskiego organizmu - podkreślił rangę uroczystości prezydent Michał Zaleski. Zwrócił też uwagę na postać Stefana Michałka - prezydenta Torunia w latach 1922-1924, który był jednym z inicjatorów powstania stowarzyszenia.

Prezydent Michał Zaleski podziękował szczególnie za inicjatywy podjęte w kręgu To-Mi-To w ostatnich latach, w tym za: wydawanie od 1996 r. „Rocznika Toruńskiego”, od 1998 r. „Toruńskiego Słownika Biograficznego”, organizację od 2003 r. kwesty cmentarnej na ratowanie zabytkowych nagrobków zasłużonych torunian czy włączenie się w 2020 r. w obchody jubileuszowe setnej rocznicy powrotu Torunia do Polski oraz związaną z tym inicjatywę odbudowy pomnika Poległym Żołnierzom Wojsk Balonowych.

Samorząd Torunia uznaje szczególny i niezastąpiony wpływ tej aktywności na życie społeczne naszego miasta. Wyrazem tego były wyróżnienia nadane przez prezydenta Michała Zaleskiego zasłużonym działaczom. Najwyższe prezydenckie wyróżnienie, czyli Medal Honorowy "Thorunium" otrzymał wiceprezes Towarzystwa dr Michał Targowski.

Z zasługami dr Michała Targowskiego wiąże się organizacja m.in.: Toruńskich Spotkań Kopernikańskich, Wieczorów Toruńskich, konferencji, wystaw i sesji poświęconych dziejom i ludziom Torunia, inscenizacji historycznych, a ponadto aktywne wspieranie Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki oraz obchodów setnej rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski. - Pan doktor Michał Targowski jest wszędzie tam, gdzie jest potrzebny. Przede wszystkim tam, gdzie wymagane jest znawstwo i intrygująca opowieść o dziejach Torunia - powiedział prezydent Michał Zaleski.

Na medalu „Thorunium” znajdują się cztery sławne symbole Torunia, które doskonale pasują do wieloletniej działalności dr Targowskiego: kopernikańska sfera planet, gotyckie okno, wiślana panorama starówki z listy UNESCO oraz anioł herbowy.

Prezydent Michał Zaleski nadał także cztery Medale Pamiątkowe Roku Mikołaja Kopernika. Honorowane są nimi instytucje i osoby życia publicznego, którym Toruń oraz nauka polska zawdzięczają przechowanie i pomnożenie najcenniejszych idei kopernikańskich. Podczas uroczystości otrzymali je: Towarzystwo Miłośników Torunia, dr Cecylia Iwaniszewska, prof. dr hab. Bogusław Dybaś oraz Andrzej Szmak.

Ponadto prezydent nadał czworgu zasłużonym działaczom To-Mi-To miejskie wyróżnienia: statuetki szklanych aniołów, które zawsze zaznaczają związek pomiędzy życiem i społeczną ofiarnością honorowanej osoby z jednym z najważniejszych znaków kulturotwórczych i tożsamościowych Torunia. Otrzymali je: prezes Towarzystwa prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, dr Arkadiusz Kierys, prof. Agnieszka Zielińska oraz Joanna Danuta Horyza. Prezydent Michał Zaleski do jubileuszowych życzeń dla Towarzystwa dołączył upominek - biurowy laptop.

Zarząd Towarzystwa uhonorował okolicznościowymi medalami najbardziej aktywnych członków, a także osoby i placówki zaangażowane od lat w realizację statutowych celów To-Mi-To. Z okazji jubileuszu powstał Medal Stulecia Towarzystwa Miłośników Torunia. To wyjątkowa pamiątka, zaprojektowana przez toruńskiego artystę Macieja Jagodzińskiego-Jagenmeera. Powstała na podstawie medalu 750-lecia Torunia, który stworzył w 1983 r. wybitny działacz Towarzystwa - artysta Zygfryd Gardzielewski.

Podczas uroczystości wręczono również honorowe wyróżnienie Towarzystwa Miłośników Torunia - Złote Astrolabium przyznawane od 1979 r. przez Walne Zgromadzenie To-Mi-To. Otrzymali je historyk zajmujący się od lat badaniem dziejów Torunia w czasach baroku i oświecenia prof. Jerzy Dygdała oraz Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Toruniu.

Uroczystość uświetnił występ toruńskiego chóru „Astrolabium”. Dorobek Towarzystwa został zaprezentowany na jubileuszowej wystawie "100 lat działalności Towarzystwa Miłośników Torunia" oraz w książce „Każdy o swym gnieździe myśleć powinien. Towarzystwo Miłośników Torunia i jego dzieje w latach 1923-2023” opracowanej przez profesorów Jarosława Kłaczkowa i Agnieszkę Zielińską.

Fot. Agnieszka Bielecka

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  Uroczyste ślubowanie na sztandar miasto zakończyło 17 czerwca 2024 r. służbę przygotowawczą 6 nowych pracowników Urzędu Miasta Torunia.
 • Plac 4 czerwca 1989 r. po zdemonotowaniu barierek wokół terenu inwestycji w poniedziałek 17 czerwca 2024 r. Fot. Małgorzata Litwin
  Miasto
  Komunikat w sprawie czasowego wstrzymania prac ziemnych w rejonie Alei Solidarności i ul. Wały gen. Sikorskiego.
 • Kultura, Miasto
  Święto Miasta zbliża się wielkimi krokami! W dniach 20 – 24 czerwca na torunian czeka cały szereg atrakcji, dzięki którym świętowanie urodzin Torunia stanie się jeszcze przyjemniejsze.
 • Miasto, Sport
  18 czerwca 2024 r. na Stadionie Miejskim przy ul. Bema odbędzie się 46. Memoriał Grzegorza Duneckiego – patrona obiektu.
 • Eko, Kultura, Miasto
  Na kocykach, leżakach i matach piknikowych posłuchaliśmy muzyki i wspólnie odpoczywaliśmy w parku na Bydgoskim Przedmieściu.
 • Miasto
  17 czerwca 2024 r. w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema odbyła się uroczystość objęcia obowiązków komendanta Centrum przez płk. Romana Piotrowskiego.
 • 17 czerwca 2024 r. w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema odbyła się uroczystość objęcia obowiązków komendanta Centrum przez płk. Romana Piotrowskiego.
 • Serdecznie zapraszamy na recital fortepianowy włoskiego pianisty, Sandro Ivo Bartoli, który będzie gościem w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu w dniach 19-20 czerwca 2024 r.
 • Komunikat w sprawie czasowego wstrzymania prac ziemnych w rejonie Alei Solidarności i ul. Wały gen. Sikorskiego.
 • Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego, Toruń znalazł się wśród miast z najmniejszym udziałem osób narażonych na hałas w ciągu doby.
 • 18 czerwca 2024 r. na Stadionie Miejskim przy ul. Bema odbędzie się 46. Memoriał Grzegorza Duneckiego – patrona obiektu.
 • 14 czerwca 2024 r. piłkarska reprezentacja Urzędu Miasta Torunia i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń wzięła udział w IX Piłkarskim Turnieju Samorządowców Województwa Kujawsko-Pomorskiego o Puchar Marszałka – Waganiec 2024.
 • Kościół św. Szczepana obchodzi swoje 120-lecie. Uroczystości z tej okazji odbyły się 16 czerwca 2024 r.
 • Anne Weber z Niemiec i Zbigniew Rokita z Polski – to laureaci Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S.B. Lindego w 2024 r. Nagrody odebrali 16 czerwca 2024 r. podczas uroczystości w Ratuszu Staromiejskim.