Toruń ma nowy Gminny Program Rewitalizacji | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Toruń ma nowy Gminny Program Rewitalizacji

Miasto
Data publikacji: 08 lutego 2024
Autor: Paula Gałązka
Toruń ma nowy Gminny Program Rewitalizacji

Gmina Miasta Toruń ma nowy Gminny Program Rewitalizacji pn. „Program Rewitalizacji Torunia do roku 2027” (GPR-T do 2027). Stosowną uchwałę w tej sprawie przyjęli 8 lutego 2024 r. toruńscy radni.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie leży w zakresie właściwości gminy. Dotychczas GMT miała uchwalony GPR-T do 2023 roku. Przypomnijmy, że celem procesu rewitalizacji jest poprawa szeroko rozumianych warunków życia na obszarze zdegradowanym. Rewitalizacja jest możliwa jedynie przy aktywnym udziale mieszkańców miasta.

W lipcu 2023 r. Rada Miasta Torunia podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia programu rewitalizacji (art. 17 ust. 1). Przyjęto ją po uprzednim wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, które na potrzeby opracowania GPR-T do 2027, nastąpiło poprzez podjęcie Uchwały Nr 1065/23 Rady Miasta Torunia z dnia 20 kwietnia 2023 r. GPR-T do 2027 sporządza się dla obszaru rewitalizacji określonego w ww. uchwale 27 kwietnia 2023 r.. Jako obszar rewitalizacji wskazano Bydgoskie Przedmieście, Podgórz i Stare Miasto. W listopadzie i grudniu 2023 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne nad projektem dokumentu.

Program został opracowany w odpowiedzi na problemy zidentyfikowane w wyniki przeprowadzonej diagnozy miasta oraz diagnozy pogłębionej obszaru rewitalizacji. Dotyczą one sfer: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej i odnoszą się do tematów:

 • Demografii;
 • Niedostatecznej samowystarczalności ekonomicznej ludności;
 • Bezrobocia;
 • Edukacji;
 • Niedostatecznego poczucia bezpieczeństwa związanego m.in. z przestępczością, jak i zdarzeniami drogowymi;
 • Aktywności społecznej;
 • Przedsiębiorczości;
 • Jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej;
 • Stanu technicznego infrastruktury, w tym obiektów zabytkowych;
 • Środowiska.

GPR-T do 2027 r. zawiera 126 projektów (76 o charakterze infrastrukturalnym i 50 o charakterze społecznym), które mają być odpowiedzią na problemy, z którymi borykają się obszary objęte rewitalizacją. Okres realizacji projektów, które znalazły się na liście podstawowej przedsięwzięć przewidziani do 2027 r. Projekty z listy podstawowej współfinansowane będą w ramach działania 5.8 Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Pozostałe zadania będą wdrażane w zależności od dostępnych źródeł finansowania. Te, które nie będą mogły być zaimplementowane do 2027 r., zostaną zrealizowane w kolejnych latach. Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację przedsięwzięć będzie zarówno samorząd, jak i podmioty zewnętrze, takie jak organizacje pozarządowe czy też uczelnie.

Dokument został przygotowany na zlecenie GMT przez konsorcjum firm w składzie: Lider Projekt Sp. Z o. o. oraz Instytut Badawczy IPC Sp. Z o.o.

fot. Michał Kunicki

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Kolejny protest rolników
  Drogi, Miasto
  Od 20 lutego 2024 r. od godzin porannych bardzo duże ograniczenia w dojeździe do i wyjeździe z Torunia na większości dróg - rozpoczyna się kolejny protest rolników.
 • Na zdjęciu: znak drogowy - rondo, w tle widać maszyny rolnicze
  20 lutego 2024 r. w godzinach porannych rozpoczął się protest rolników – są utrudnienia na drogach wjazdowych do i wyjazdowych z Torunia. O przebiegu akcji będziemy informować na bieżąco.
 • Na zdjęciu: nieruchomość przy drodze Trzeposkiej, stary zniszczony budynek, wokół białe nowe bloki
  Biznes, Miasto
  O 300% przebito cenę wywoławczą w przetargu na sprzedaż nieruchomości na Jakubskim Przedmieściu w Toruniu. Działka pod zabudowę wielorodzinną i usługi została wylicytowana za 20 050 000 zł. Cena wywoławcza wynosiła 5 000 000 zł.
 • Miasto
  20 lutego 2024 r. władze samorządowe Torunia spotkały się w Collegium Maximum z władzami rektorskimi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Tematem rozmów była szeroko pojęta współpraca miasta z uczelnią i społecznością uniwersytecką.
 • Miasto, Toruń dla Ukrainy, Торунь для України
  24 lutego 2024 r. w Toruniu odbędzie się Maraton Solidarności "Flaga życia" upamiętniający drugą rocznicę pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę oraz dziesiątą rocznicę agresji zbrojnej na terytorium Ukrainy.
 • Grafika przedstawia teren pod usługi przy ul. Grudziądzkiej
  Biznes, Miasto
  Atrakcyjna działka inwestycyjna w północnym Toruniu idzie pod młotek. W miejskim katalogu ofert dla biznesu znalazła się nieruchomość przy ul. Grudziądzkiej 194. Teren w sąsiedztwie drogi krajowej nr 91, nieopodal Centralnego Cmentarza Komunalnego, wyceniono na 5 000 000 zł.
 • Atrakcyjna działka inwestycyjna w północnym Toruniu idzie pod młotek. W miejskim katalogu ofert dla biznesu znalazła się nieruchomość przy ul. Grudziądzkiej 194. Teren w sąsiedztwie drogi krajowej nr 91, nieopodal Centralnego Cmentarza Komunalnego, wyceniono na 5 000 000 zł.
 • W Toruniu rozpoczynają się hokejowe Mistrzostwa Polski Centralnej Ligi Juniorów, w których udział weźmie 8 zespołów z całej Polski.
 • Pokaz z elementami ognia, warsztaty, wystawy, koncerty i wykłady naukowców - tymi wydarzeniami podsumowaliśmy niezwykły Rok Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zakończenie świętowania jubileuszu 550. rocznicy urodzin wybitnego polskiego astronoma było nie tylko okazją do wspólnego spędzenia czasu, ale także edukacyjnym wydarzeniem, podczas którego...
 • Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu przygotowuje kolejne warsztaty z cyklu „Wsparcie na starcie”, które odbędą się 5 marca 2024 r. o godz. 14:00 w Toruńskim Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro przy ul. Konopnickiej 13.
 • 20 lutego 2024 r. w godzinach porannych rozpoczął się protest rolników – są utrudnienia na drogach wjazdowych do i wyjazdowych z Torunia. O przebiegu akcji będziemy informować na bieżąco.
 • Msza pogrzebowa śp. Krzysztofa Żabińskiego została odprawiona 19 lutego 2024 r. w Katedrze św. Janów. Uczestniczyli w niej m.in. były premier RP Jan Krzysztof Bielecki, były wicepremier i minister finansów Leszek Balcerowicz, europoseł Janusz Lewandowski i prezydent Torunia Michał Zaleski. Po zakończeniu Eucharystii kondukt pogrzebowy przeszedł na...
 • Podczas tegorocznego Święta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (19 lutego 2024 r.) nadano wybitnemu urologowi - prof. Jerzemu Bogdanowi Gajewskiemu tytuł doktora honoris causa UMK. Laureatką międzynarodowej Nagrody Naukowej "Ratio et Spes" została w tym roku prof. Chantal Delsol. Ponadto przyznano szereg innych ważnych odznaczeń, medali i wyróżnień...
 • Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia w poniedziałek 19 lutego 2024 r. od godz. 10:00 zostało odwołane pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy Miasta Toruń.