www.torun.pl

Toruń atrakcyjny inwestycyjnie

Inwestycje, Miasto
Data publikacji: 28 listopada 2012
Autor: Magdalena Dębczyńska-Wróblewska

Toruń atrakcyjnie inwestycyjną gminą województwa kujawsko-pomorskiego według „Raportu atrakcyjności inwestycyjnej województw 2012”. Raport został wykonany pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej przez Centrum Analiz Regionalnych i Lokalnych ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Toruń uzyskał klasę A w kategorii potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej dla wszystkich sekcji gospodarki narodowej oraz wybranych sekcji. Pod uwagę brano sekcje: przemysłu, handlu, hotele i restauracje, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Kolejne za Toruniem miejsca wśród kujawsko-pomorskich gmin zajęły Inowrocław, Grudziądz, Bydgoszcz i Chełmża.

Na tle województwa wypadamy bardzo dobrze. Według raportu województwo kujawsko-pomorskie charakteryzuje się niską ogólną atrakcyjnością inwestycyjną, o czym świadczy przyznanie województwu klasy E wg wskaźnika potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej. Nieco wyższa jest jego ocena dla inwestycji w przemysł pracochłonny - klasa D. Natomiast ponadprzeciętnie atrakcyjne jest województwo dla inwestycji handlu i napraw (klasa C), co należy wiązać z walorami położenia geograficznego.

Atrakcyjność inwestycyjną można także określić na podstawie wskaźników rzeczywistej atrakcyjności inwestycyjnej, opartych na mikroklimatach takich jak: produktywność majątku trwałego, produktywność pracy, gospodarka finansowa JST oraz nakłady inwestycyjne. Region wyróżnia się pod tym względem biorąc pod uwagę efekty inwestycji w przemysł przetwórczy (klasa C) oraz w handel i naprawy (klasa C).

Według raportu wizytówką kujawsko-pomorskiego jest bardzo dobrze rozwinięte rolnictwo, które stało się podstawą rozwoju inwestycji w przemysł spożywczy. Ponadto z uwagi na tradycje przemysłowe i dostosowane do jego potrzeb szkolnictwo region jest atrakcyjnym miejscem lokalizacji inwestycji przemysłowych. Wśród atutów województwa wymienionych w raporcie znalazło się bogactwo kulturowe z licznymi zabytkami, wśród których na wyróżnienie zasługuje zespół staromiejski Torunia wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Mowa jest również o obecności ośrodków wspierających przepływ nowoczesnych rozwiązań z nauki do przemysłu np. Centrum Transferu Technologii w Toruniu.

„Raport atrakcyjności inwestycyjnej województw - 2012”jestwynikiem badań naukowych prowadzonych od 2002 roku pod kierunkiem prof. SGH dr hab. H. Godlewskiej-Majkowskiej w Szkole Głównej Handlowej, w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, w Instytucie Przedsiębiorstwa.

Przy ocenie atrakcyjności regionu brane były pod uwagę takie czynniki jak: zasoby kapitału ludzkiego, pomoc dla inwestorów, infrastruktura techniczna(drogi, koleje, lotniska), infrastruktura społeczna (żłobki, przedszkola, szkoły), mikroklimat rynkowy (szanse powodzenia inwestycji) oraz mikroklimat administracyjny (stosunek władz lokalnych i samorządowych do inwestycji i rozwoju). Analizy przeprowadzone zostały na poziome wojewódzkim, podregionalnym, powiatowym oraz gminnym.

Przypomnijmy, Toruń należy do grupy najszybciej rozwijających się w Polsce miast, o czym świadczy systematyczny wzrost inwestorów. Do najważniejszych atutów miasta należą: korzystne położenie geograficzne, wysoka jakość rynku pracy, dobra infrastruktura techniczna i co ważne sprzyjający inwestowaniu klimat społeczny niezależnie od kraju, z którego pochodzi kapitał.

Toruń charakteryzuje się jednym z najwyższych wskaźników poziomu inwestycji. W 2011 r. – zajęliśmy III miejsca w rankingu miesięcznika Forbes „Miasta atrakcyjne dla Biznesu” wśród miast od 150 do 300 tysięcy mieszkańców. Natomiast rok wcześniej, w 2010 roku zwyciężyliśmy w tym samym rankingu. W 2009 r. – Toruń zajął pierwsze miejsce w rankingu Dziennika Gazety Prawnej „Europejska Gmina –Europejskie Miasto”. W 2008 r. Gminie Miasto Toruń przyznano prestiżowe i szeroko rozpoznawalne godło promocyjne „Teraz Polska”. W uznaniu faktu, że Toruń jest miastem przyjaznym dla inwestorów, miasto uzyskało tytuł „Gmina Fair Play 2008 – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji” podczas siódmej edycji konkursu organizowanego przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. 2007 r. –Laureat Złotej „16” w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na Medal”. Od 25 października 2006 r. miasto znajduje się również w strefie Zielone Płuca Polski. Jest to dowód dobrej jakości środowiska naturalnego oraz realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.

>>>Zobacz Godlewska-Majkowska H., Komor A., Zarębski P., Typa M., Ranking Atrakcyjność Inwestycyjna Regionów 2012. Województwo kujawsko-pomorskie, Warszawa 2012, Centrum Analiz Regionalnych i Lokalnych.

Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura, Miasto
  Święta Katarzyna wypiek rozpoczyna, a my startujemy z weekendem w Toruniu! Przed nami spotkania: muzyczne - 30. Blues Meeting, dramatyczne - Teatrów Jednego Aktora oraz projektantów i ilustratorów - GrafConf 2019.
 • Miasto
  Rozpoczęła się dyskusja nad projektem budżetu Torunia na 2020 r. Na sesji Rady Miasta Torunia 21 listopada 2019 r. odbyło się pierwsze czytanie dokumentu.
 • Kultura, Miasto
  Koncerty muzyczne, projekcje filmowe, wydarzenia poetyckie oraz artystyczne. 11-15 grudnia 2019 r. po raz szósty w Toruniu organizowane są Dni Grzegorza Ciechowskiego.
 • Miasto
  We wtorek 19 listopada 2019 r. pożegnaliśmy w Toruniu dr Romana Łyska. Znany toruński kardiolog zmarł 14 listopada 2019 r.
 • Miasto
  Pracownicy socjalni obchodzą swoje święto. Z tej okazji 20 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste spotkanie w Ratuszu Staromiejskim.
 • Miasto
  Rozpoczynamy 2. etap konsultacji społecznych w sprawie rewitalizacji stawu przy ul. Poznańskiej. Spotkanie konsultatyjne odbędzie się 28 listopada 2019 r.
 • 21 listopada 2019 r. Rada Miasta przyjęła Plan Adaptacji Miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030.
 • Wzrosną opłaty za pobyt dziecka w żłobku - taką decyzję podjęli radni 21 listopada 2019 r.
 • Podczas 12. sesji radni w ramach pierwszego czytania zapoznali się z uchwałami dotyczącymi sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowania oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń.
 • Ponad 26,5 km dróg lokalnych zostanie zbudowanych bądź przebudowanych w latach 2010-2023. Podczas 12. sesji Rady Miasta przyjęty został „Program Budowy Dróg Lokalnych” na te lata.
 • "Rozstrzelana niepodległość. Ofiary zbrodni pomorskiej 1939 roku" to temat konferencji organizowanej w piątek 22 listopada 2019 r. przez Fundację Generał Elżbiety Zawackiej i Instytut Pamięci Narodowej Delegatura Bydgoszcz. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
 • Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza na piernikowy festyn "Święta Katarzyna wypiek rozpoczyna…". Impreza odbędzie się w sobotę 23 listopada 2019 r. w godzinach 10.00–16.00 w Muzeum Toruńskiego Piernika przy ulicy Strumykowej 4.
 • W 2020 roku Toruń będzie świętował 100. rocznicę powrotu do wolnej Polski.
 • 28 listopada - 1 grudnia 2019 r. po raz dwunasty w Toruniu odbędzie się festiwal przyrodniczy „Sztuka Natury”.