Terapia (P)SZOK-owa | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Terapia (P)SZOK-owa

Eko, Miasto
Data publikacji: 07 czerwca 2024
Autor: Paula Gałązka
Terapia (P)SZOK-owa

W Toruniu funkcjonują dwa punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-i). Odpowiadając na lokalne potrzeby, stworzyliśmy mieszkańcom możliwość oddawania w nich różnego rodzaju odpadów problemowych i niebezpiecznych, pochodzących z gospodarstw domowych. Dzięki temu PSZOK-i stanowią integralny element systemu gospodarki odpadami i jeden z kluczy do osiągnięcia wymaganych prawem poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia.

Wiele rodzajów odpadów nie powinno trafiać do podstawionych przy posesjach pojemników. PSZOK jest więc miejscem, w którym mieszkańcy mogą je oddać w sposób zgodny z przepisami, nieodpłatnie, bez oczekiwania na akcję „wystawka” czy zbiórkę w formule mobilnej. – Zapewne torunianie kojarzą pojawiające się w lokalnej telewizji spoty dotyczące PSZOK-ów. W ten sposób chcemy ich zachęcać do korzystania z tej formy pozbywania się odpadówmówi Rafał Pietrucień – Zastępca Prezydenta Torunia - Liczymy, że obecnie toruńskie PSZOK-i nie są dla mieszkańców zaskoczeniem, a raczej wkomponowały się w nasz krajobraz i stały się naturalnym elementem systemu gospodarki odpadami w Toruniu.

Czym właściwie jest PSZOK? Jest to miejsce, w którym mieszkańcy, w ramach ponoszonej opłaty za odpady, mogą bezpłatnie oddać większość wytwarzanych w gospodarstwie domowym odpadów – w dogodnym dla siebie czasie. Do PSZOK-u można dostarczyć tylko posegregowane odpady. Oprócz surowców wtórnych, takich jak metale i tworzywa sztuczne, makulatura oraz szkło, mieszkańcy mogą przynieść tu również odpady niebezpieczne i problemowe. Do pierwszej grupy zaliczyć można m.in. opakowania po farbach, przeterminowane leki, tusze do drukarek, detergenty, świetlówki, zużyte baterie i akumulatory czy popsuty elektrosprzęt. Natomiast wśród odpadów problemowych znajdują się m.in. opakowania z drewna, stare meble, dywany i wykładziny, tekstylia, zużyte opony samochodowe oraz odpady poremontowe. Do PSZOK-u mieszkańcy dostarczają także odpady biodegradowalne, tzw. zielone, czyli skoszoną trawę, zgrabione liście czy drobne gałęzie (więcej informacji dot. PSZOK-u znaleźć można na stronie https://odpady.torun.pl/strona/punkty-pszok-0).

- Prowadzenie jednego z toruńskich PSZOK-ów uwzględnia dodatkowo działania wpisujące się w realizację idei zapobiegania powstawaniu odpadów. Funkcjonuje tam bowiem Odzyskownia, do której można przynosić niepotrzebne, ale sprawne przedmioty. Zależy nam, by lokalna społeczność miała poczucie postępowania zgodnego z ochroną środowiska, w myśl gospodarki o obiegu zamkniętym, ale również w myśl idei: „tobie niepotrzebne, komuś przydatne” – dodaje Rafał Pietrucień.

Najczęściej czytane aktualności

  • Poznaliśmy pierwsze nazwiska zaproszonych artystów!
  • 11 czerwca 2024 r. prezydent Paweł Gulewski spotkał się z Radami Okręgów Staromiejskie i Bydgoskie.
  • Prezydent Torunia wydłużył termin zgłaszania kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Torunia na lata 2024-2029.
  • W dniach 15-17 czerwca 2024 r. przypada 100 – lecie maratonu w Polsce. To właśnie w Grodzie Kopernika 15 czerwca 1924 r. miała miejsce meta pierwszego, najdłuższego biegu maratońskiego w Polsce.
  • Do 30 czerwca 2024 r. trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń.
  • Budowa nowej linii tramwajowej do pętli przy ul. Heweliusza nagrodzona Medalem Europejskim!
  • Drużyna chłopców U12 Społecznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Stowarzyszenia "Edukacja" w Toruniu odniosła wielki sukces w XXIV edycji Pucharu Tymbarka. Zespół zajął 4. miejsce w całej Polsce, w swojej kategorii wiekowej.   - To ogromne osiągnięcie dla naszej szkoły i miasta Torunia. Nasza drużyna wykazała się nie tylko doskonałymi...
  • We wrześniu 2024 r. w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy odbędą się warsztaty profilaktyczne w ramach miejskiego programu profilaktyki uzależnień.