Stypendia kulturalne wręczone | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Stypendia kulturalne wręczone

Kultura, Miasto
Data publikacji: 02 lutego 2024
Autor: Marcin Pryka
Na zdjęciu: prezydent stoi ze stypendystami

Jedenaście osób zajmujących się działalnością artystyczną, twórców i animatorów kultury odebrało z rąk prezydenta Michała Zaleskiego Stypendia Miasta Torunia w dziedzinie kultury na rok 2024 i na I półrocze 2024 r. Za otrzymane od miasta pieniądze zrealizują swoje artystyczne projekty.

Wręczenie stypendiów kulturalnych odbyło się w piątek 2 lutego 2024 r. w Domu Eskenów – Muzeum Historii Torunia. - Chciałbym podziękować stypendystkom i stypendystom za to, że potrafią i chcą zwrócić naszą uwagę na swój talent, dzięki któremu zawierają oryginalność form toruńskiej kultury w muzyce, teatrze, folklorze, literaturze, malarstwie i sztukach wizualnych. Jest to bowiem jeden z wyznaczników przyznania stypendium – zawarcie „toruńskości” w zaproponowanych realizacjach – podkreślił prezydent Michał Zaleski. Wraz z prezydentem decyzje stypendialne wręczali radni, Dagmara Tuszyńska i Piotr Lenkiewicz.

Stypendia przyznawane są zgodnie z Uchwałą nr 577/21 Rady Miasta Torunia z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Miasta Torunia w dziedzinie kultury oraz wysokości tych stypendiów. Jest to jedna z najciekawszych i inspirujących form mecenatu artystycznego w Toruniu. Stypendia wyrażają kulturotwórcze aspiracje całej wspólnoty miejskiej Torunia. W budżecie na rok 2024 zaplanowano kwotę 165.000 zł na fundusz stypendialny.

Do 31 października 2023 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia wpłynęło 20 wniosków o stypendium w dziedzinie kultury, w tym 14 wniosków na rok 2024 oraz 6 wniosków na I półrocze 2024 r. Podstawowymi kryteriami przyznania stypendiów w konkursie były: oryginalność koncepcji i wysoka jakość artystyczna, brak znamion komercyjności i terminowość, a przede wszystkim wskazanie związków z Toruniem, podkreślenie znaczenia dla mieszkańców naszego miasta oraz toruńskie atuty promocyjne.

W efekcie Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury na rok 2024 otrzymali:

Carolina Const - stypendium na realizację przedsięwzięcia z zakresu muzyki pn. „Medytacje dla Torunia. Refleksyjne zanurzenie w duchu miasta” polegającego na stworzeniu dziesięciu utworów audio w postaci nagrań medytacji uważności będących autorskimi opowieściami o miejscach i ludziach stanowiących ważne punkty odniesienia dla historii, kultury, przyrody i postaci Torunia.

Danuta Greding - stypendium na realizację przedsięwzięcia z zakresu teatru pn. „Kultura studencka w działaniu” polegającego na zrealizowaniu premiery studenckiej sztuki pt. „Cyjanek potasu” oraz kilkukrotnej jej prezentacji na toruńskich scenach, a także na ogólnopolskim festiwalu teatrów studenckich Studencka Wiosna Teatralna w Lublinie. W ramach projektu wykonany zostanie także cykl performansów w przestrzeni publicznej Torunia.

Marcin Gręźlikowski - stypendium na realizację przedsięwzięcia z zakresu twórczości ludowej polegającego na stworzeniu instalacji pływającej na drewnianej jednostce flisaczej personifikującej Wisłę, na której odbywać się będą rejsy podczas Festiwalu Wisły 2024.
Jarosław Jaworski - stypendium na realizację przedsięwzięcia z zakresu literatury pn. „Portret aktorki. 11 historii o sztuce” polegającego na napisaniu i przygotowaniu do wydania książki popularyzującej sztukę - inspirowanej dziełem Konrada Krzyżanowskiego ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Rafał Kmieć - stypendium na realizację przedsięwzięcia z zakresu twórczości ludowej polegającego na wykonaniu repliki tradycyjnej łodzi pomorskiej ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Toruniu.

Rafał Kołacki - stypendium na realizację przedsięwzięcia z zakresu muzyki pn. „Te słowa przestałem słyszeć” polegającego na wykonaniu i prezentacji instalacji dźwiękowej w postaci wieloelementowej rzeźby dźwiękowej. Instalacja będzie prezentowana w CSW Znaki Czasu w Toruniu, Centrum Kultury Browar we Włocławku oraz w Fabryce Sztuki w Łodzi.

Beata Nowicka - stypendium na realizację przedsięwzięcia z zakresu sztuki wizualnej na realizację cyklu malarskiego „Tkanki miasta”- obrazów abstrakcyjnych inspirowanych mikroświatem materii organicznej, zakończonego wystawą.

Justyna Permus-Sałańska - stypendium na realizację przedsięwzięcia z zakresu sztuki wizualnej pn. „Toruń –krajobraz nieznany” polegającego na wykonaniu obrazów w technice malarstwo olejne na płótnie, które przedstawiać będą między innymi różnego rodzaju panoramy nad Wisłą, lewobrzeżną część miasta, starą zabudowę Chełmińskiego Przedmieścia oraz krajobraz Bydgoskiego Przedmieścia.

Anastasiia Pugachova - stypendium na realizację przedsięwzięcia z zakresu muzyki polegającego na studyjnej realizacji piosenki „Kocham to miasto bez żadnych ale” wraz z teledyskiem, który pokaże urokliwe miejsca Torunia oraz jego mieszkańców

Tomasz Sobecki - stypendium na realizację przedsięwzięcia z zakresu sztuki wizualnej pn. „Gotyk pośród drzew”, polegającego na realizacji wystawy 16-20 fotogramów formatu 100cmx80 cm prezentujących relacje drzew do architektury gotyckiej.

Natomiast Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury na I półrocze 2022 r. otrzymała Agata Jóźwiak - z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia z zakresu sztuki wizualnej pn. „Z drugiego brzegu. Pejzaże znad Wisły” polegającego na wykonaniu techniką czarnego tuszu dalekowschodniego cyklu prac poświęconych widokowi Wisły w obszarze Torunia i jego bliskiej okolicy, z perspektywy drugiego brzegu. Projekt zakończony ma być wydaniem zestawu pocztówek z wybranymi widokami znad Wisły oraz wystawą powstałych prac.

Fot. Wojtek Szabelski

Kategoria: 

Najczęściej czytane aktualności

  • Poznaliśmy pierwsze nazwiska zaproszonych artystów!
  • 11 czerwca 2024 r. prezydent Paweł Gulewski spotkał się z Radami Okręgów Staromiejskie i Bydgoskie.
  • Prezydent Torunia wydłużył termin zgłaszania kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Torunia na lata 2024-2029.
  • W dniach 15-17 czerwca 2024 r. przypada 100 – lecie maratonu w Polsce. To właśnie w Grodzie Kopernika 15 czerwca 1924 r. miała miejsce meta pierwszego, najdłuższego biegu maratońskiego w Polsce.
  • Do 30 czerwca 2024 r. trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń.
  • Budowa nowej linii tramwajowej do pętli przy ul. Heweliusza nagrodzona Medalem Europejskim!
  • Drużyna chłopców U12 Społecznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Stowarzyszenia "Edukacja" w Toruniu odniosła wielki sukces w XXIV edycji Pucharu Tymbarka. Zespół zajął 4. miejsce w całej Polsce, w swojej kategorii wiekowej.   - To ogromne osiągnięcie dla naszej szkoły i miasta Torunia. Nasza drużyna wykazała się nie tylko doskonałymi...
  • We wrześniu 2024 r. w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy odbędą się warsztaty profilaktyczne w ramach miejskiego programu profilaktyki uzależnień.