www.torun.pl

Samochodziarze na zawodowym starcie

Tytuł projektu:
Samochodziarze na zawodowym starcie

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 10  „Innowacyjna edukacja”
Działanie 10.2 „Kształcenie ogólne i zawodowe”
Poddziałanie 10.2.3 „Kształcenie zawodowe”

Beneficjent:
Gmina Miasta Toruń

Realizator:
Zespół Szkół Samochodowych w Toruniu
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu

Dane finansowe:
Koszt całkowity projektu: 3 062 594,67 zł
Kwota dofinansowania: 2 749 034,67 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Termin realizacji:
1.04.2020 r. – 30.09.2023 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
2.06.2020 r.

Opis projektu:
Cel główny:
Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 250 uczniów technikum i szkoły branżowej Zespołu Szkół Samochodowych w Toruniu i 40 uczniów technikum Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska poprzez współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie doposażenia szkół i realizacji staży/praktyk zawodowych/kursów/szkoleń/zajęć oraz podniesienie kwalifikacji lub kompetencji 12 nauczycieli.

Grupa docelowa:
W projekcie uczestniczą szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń. W skład Zespołu Szkół Samochodowych wchodzi Technikum Nr 7, w którym uczniowie kształcą się w zawodach: technik pojazdów samochodowych i technik mechanik, a od roku szkolnego 2020/2021 oferta edukacyjna zostanie poszerzona o zawód technik transportu drogowego oraz Branżową Szkołę I stopnia kształcącą uczniów w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych i kierowca-mechanik. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska kształci w zawodach: technik energetyk, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Główne zadania:
W ramach projektu planuje się zorganizować:
1. Kursy dla uczniów podwyższające kwalifikacje.
2. Staże i praktyki zawodowe dla uczniów.
3. Kursy dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
4. Wyposażenie warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego.

Planowane rezultaty:
•  Liczba nauczycieli, którzy podniosą kwalifikacje lub kompetencje: 12
•  Liczba uczniów, którzy uzyskają kwalifikacje lub podniosą kompetencje: 240
•  Liczba uczniów, którzy nabędą umiejętności praktyczne po stażach/praktykach  zawodowych u pracodawcy: 50

Dane kontaktowe realizatora:
Zespół Szkół Samochodowych w Toruniu
ul. Grunwaldzka 25B, 87-100 Toruń
tel. 56 654 32 20
e-mail: szkola@zssam-torun.org
http://www.zssam-torun.org/

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu
ul. Batorego 43/49, 87-100 Toruń
tel. 56 623 13 38
e-mail: sekretariat@zsis.edu.pl
http://www.zsis.edu.pl/

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Nauczyciele
Uczniowie
Tematyka projektu: 
Edukacja
Podniesienie kwalifikacji zawodowych
Realizator: 
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska
Zespół Szkół Samochodowych

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Koronawirus, Miasto
  Podczas konferencji prasowej, 26 października 2020 r. prezydent Torunia Michał Zaleski poinformował o aktualnej sytuacji epidemicznej w mieście.
 • Szycie maseczek na potrzeby ochrony przed epidemią
  Koronawirus, Miasto
  Od 27 października 2020 r. wojewoda zawiesił działalność kilku rodzajów placówek dziennej opieki nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi. Centra i kluby integracji społecznej mogą jednak kontynuować działalność wytwórczą związaną z epidemią.
 • Na zdjęciu senior zakłada maseczkę
  Koronawirus, Miasto
  Aby wesprzeć najstarszych mieszkańców Torunia w związku ze wzrostem zakażeń oraz zaleceniami do pozostawania w domu osób powyżej 70. roku życia, toruńskie jednostki przygotowały szereg form pomocy dla seniorów. Będą one dopełnieniem rządowego programu „Wspieraj Seniora”.
 • Na zdjęciu pracowniczka laboratorium tyłem trzyma próbówkę
  Koronawirus, Miasto
  Po interwencji Prezydenta Miasta Torunia w sprawie zakresu obowiązków lekarzy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, udało uzyskać się zapewnienie, że mogą oni wystawiać skierowania na badania genetyczne.
 • Strażnicy miejscy kontrolują ruch przy cmentarzu św. Jerzego w Toruniu
  Drogi, Miasto
  Wcześniej niż zwykle zmieni się w tym roku organizacja ruchu wokół toruńskich cmentarzy w związku z dniem Wszystkich Świętych. To zachęta do odwiedzenia cmentarza w innym niż 1 listopada 2020 r. terminie.
 • Infografika - dane epidemiczne na dzień 26.10.2020
  Koronawirus
  U 1413 osób w Toruniu potwierdzono już chorobę Covid-19, w ciągu ostatniej doby nastąpił wzrost o 52 przypadki. Prezydent Torunia apeluje o rezygnację z odwiedzania grobów bliskich 1 listopada 2020 r.
 • Podopieczni toruńskiego klubu karate bardzo dobrze wypadli na Mistrzostwach Polskiej Unii Karate.
 • 26 października 2020 roku na portalu Zrzutka.pl uruchomiono internetową zbiórkę pieniędzy na renowację zabytkowych nagrobków na cmentarzu św. Jerzego. Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną zbiórka online zastąpi tradycyjną kwestę na cmentarzu św. Jerzego.
 • 3179 m² powierzchni ma atrakcyjna działka inwestycyjna wystawiona do sprzedaży przez Miasto Toruń. To teren przy ul. Pera Jonssona 4 w sąsiedztwie stadionu żużlowego Motoarena. Przetarg odbędzie się 24 listopada 2020 r. Cena wywoławcza wynosi 850 000 zł.
 • Producenci zdrowej żywności z regionu będą sprzedawać swoje przetwory podczas kiermaszu „Pokaż swoją spiżarnię”. Chętni do zrobienia zapasów mogą to zrobić w czwartek, 29 października 2020 r. na Targowisku Chełmińska.
 • Torunianie uczcili pamięć ofiar pierwszych straceń na Barbarce, jakie miały miejsce jesienią 1939 roku.
 • Aż 198 osób chorych na koronawirusa przybyło w ciągu minionej doby – takie są dane z dnia 25 października 2020 r. przekazane przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
 • Wyjątkowa 18. edycja „niepokornego festiwalu” Tofifest zakończyła się zwycięstwem filmów opowiadających historie kobiet lub wyreżyserowanych przez kobiety.
 • Prezydent Michał Zaleski odpowiada na publikację Gazety Wyborczej „Wstrzymane podwyżki, obcięte premie. Tak miasto "troszczy się" o toruński DPS” (23.10.2020, www.torun.wyborcza.pl).