Ruszają programy zdrowotne dla dzieci | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Ruszają programy zdrowotne dla dzieci

Miasto
Data publikacji: 22 czerwca 2023
Autor: Marcin Pryka

Urząd Miasta Torunia realizuje miejskie programy polityki zdrowotnej skierowane do dzieci i młodzieży. Od 1 lipca br. ruszają trzy programy dla najmłodszych mieszkańców Torunia: "Toruń ma oko na dzieciaki", "Toruń olśniewa uśmiechem" i "Postawa to podstawa".

Zapisy do programów zaczynają się 1 lipca 2023 r. Wszystkie programy, oprócz świadczeń zdrowotnych, obejmują swym zakresem aspekt edukacyjno-informacyjny, jako kierunek działań profilaktycznych.

„Toruń ma oko na dzieciaki” to program polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat zamieszkałych na terenie Miasta Torunia. Jego realizacja odbędzie się w OLK MED. przy ul. Plac 18 Stycznia w Toruniu, a poprowadzi go firma Cogito Sebastiana Łaźniaka z Kalisza. Zapisy przez infolinię: tel. 800 808 006, 731 541 455. Głównym celem programu jest zwiększenie dostępu do porad lekarskich i badań specjalistycznych wśród dzieci pięcioletnich przed rozpoczęciem nauki w szkole. Populację docelową programu stanowią dzieci w wieku 5 lat (rocznik 2018) - mieszkańcy Torunia, których rodzice wyrażą zgodę na udział w programie. Wykluczone z programu będą dzieci, które mają wcześniej stwierdzoną wadę wzroku i korzystają z poradni okulistycznych. Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym program zakłada objęcie 1.000 osób.

W ramach programu każde dziecko będzie mogło skorzystać z konsultacji okulistycznej oraz niżej wymienionych badań diagnostycznych:

 • badanie ostrości wzroku do dali (tablice podświetlane optotypów) i bliży (tablice Snellena);
 • badania ruchomości gałek ocznych (kontrola ustawienia oczu - potwierdzenie lub wykluczenie obecności zeza);
 • badania dna oka oraz refrakcji (w celu wykrycia ewentualnych schorzeń oczu);
 • badania wady refrakcji refraktometrem po porażeniu akomodacji w celu wykrycia ewentualnej wady wzroku.

Prowadzone będą również wykłady informacyjno-edukacyjne w tematyce wad wzroku, higieny oczu i dbałości o wzrok oraz profilaktyki chorób oczu.

Uczestnik zakończy udział w programie po badaniu diagnostycznym oraz wydaniu diagnozy dotyczącej narządu wzroku. W przypadku wystąpienia wady wzroku rodzic zostanie poinformowany o możliwości dalszego leczenia finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ponadto realizator przeprowadzi wśród uczestników programu ankiety wstępne oraz końcowe, a także określi i oceni mierniki efektywności realizowanego programu oraz dokona analizy statystycznej przeprowadzonych ankiet.

"Toruń olśniewa uśmiechem" , czyli program profilaktyki próchnicy i urazów zębów mlecznych i stałych skierowanego do dzieci i młodzieży, ich rodziców i opiekunów oraz pracowników oświaty realizowany będzie przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ALFAMED” w kilku punktach:

 • na ul. Most Pauliński 1,
 • w Szkoła Podstawowa nr 35 ul. Krynicka 8,
 • w Szkoła Podstawowa nr 15 ul. Paderewskiego 5/11. 

Zapisywać się można poprzez infolinię: tel. 56 658 56 65. Celem programu jest poprawa stanu zdrowia jamy ustnej, zwiększenie świadomości prozdrowotnej dotyczącej nawyków higienicznych i żywieniowych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i liceów/ techników/ szkół branżowych (grupy wiekowe 11, 14 i 17 lat) na terenie Gminy Miasta Toruń oraz przeprowadzenie instruktażu udzielania I pomocy w przypadku urazów zębów mlecznych i stałych wśród dzieci, rodziców/opiekunów, nauczycieli i pielęgniarek szkolnych.

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i liceów (w wieku 11-14 roku życia i 17-latkowie) na terenie Gminy Miasta Toruń. Zakłada objęcie 1.100 osób.

W ramach realizacji programu polityki zdrowotnej świadczeniodawca wykona na rzecz dzieci i młodzieży w wieku do 11 do 14 roku życia i 17 lat 4.130 świadczenia zdrowotne, w tym:

 • kontrolne badanie stomatologiczne -1.100 świadczeń,
 • lakowanie bruzd drugich zębów trzonowych stałych – 2.300 świadczeń,
 • całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni, 2 powierzchniach, całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 2 lub 3 powierzchniach - 450 świadczeń,
 • usuwanie złogów nazębnych z ½ łuku zębowego- wśród dzieci, u których świadczenie nie było wykonane w 2022 r.- 270 świadczenia,
 • wykłady i zajęcia warsztatowe dot. higieny jamy ustnej oraz pierwszej pomocy w przypadku urazów zębów mlecznych i stałych -10 godzin lekcyjnych.

W ramach programu realizowane będą m.in. działania edukacyjne, profilaktyka wtórna-świadczenia zdrowotne, szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy stomatologicznej w urazach zębów mlecznych i stałych.

"Postawa to podstawa" - moduł I i II - program profilaktyki i leczenia wad postawy mieszkańców Torunia przeprowadzi Centrum Medyczne Medicor S.C. M. Kasperczak - Zabrocka, P. Kordas w następujących miejscach:

 • - na ul. Olsztyńskiej 18b w Toruniu;
 • - na ul. Broniewskiego 19/1 w Toruniu;
 • - w ramach modułu I – realizacja świadczeń odbędzie się na terenie szkół z zachowaniem aktualnie obowiązującego reżimu sanitarnego.
Zapisy pod nr infolinii: tel. 505 292 250, 56 645 41 65. Cel programu to zmniejszenie występowania wad postawy u dzieci poprzez kształtowanie prawidłowej postawy ciała oraz wczesne wykrywanie, diagnozowanie i korygowanie wad postawy, a także wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy ciała, oraz zmniejszenie u dorosłych dolegliwości bólowych wynikających z nieprawidłowej postawy ciała wraz z poprawą samopoczucia.
 
Moduł I skierowany jest do dzieci uczęszczających dla klas I-III szkół podstawowych i obejmie 1000 osób, natomiast moduł II - do pełnoletnich mieszkańców Torunia, aktywnych zawodowo oraz cierpiących na schorzenia kręgosłupa (udział w programie wymaga zaświadczenia lekarza POZ lub skierowania na zabieg objęty programem) - 120 osób.

W ramach modułu I wykonane zostaną:

 • badanie przesiewowe,
 • Kinesiology Taping,
 • grupowe ćwiczenia korekcyjne
 • badanie kontrolne.

Ćwiczenia korekcyjne organizowane będą z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi. Ilość oraz intensywność prowadzonych ćwiczeń uzależnione zostanie od indywidualnych potrzeb beneficjentów. Przewiduje się udział w min. 10 zajęciach przez jedno dziecko. Po zakończeniu całego cyklu zajęć dziecko zostanie poddane badaniu kontrolnemu. W uzasadnionych przypadkach rodzice dziecka otrzymają informację o konieczności poszerzonej diagnostyki w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

W ramach modułu II (świadczenia na rzecz ok. 120 osób dorosłych):

 • indywidualna porada rehabilitacyjna,
 • laseroterapia,
 • ultradźwięki,
 • lampa sollux,
 • elektroterapia,
 • ćwiczenia na odciążeniu,
 • metoda PNF,
 • masaż odcinkowy kręgosłupa,
 • masaż leczniczy kręgosłupa,
 • masaż całego ciała,
 • Kinesiology Taping.

W ramach modułu II każdy uczestnik skorzysta z indywidualnej porady rehabilitacyjnej, w ramach, której rehabilitant zdecyduje o zakresie i rodzaju świadczeń niezbędnych do poprawy sytuacji zdrowotnej. Dla każdego uczestnika przewiduje się wykonanie dwóch cykli świadczeń. Uczestnik otrzyma także wskazówki dotyczące dalszego postępowania by zminimalizować dolegliwości wynikające ze schorzenia.

Fot. depositphotos

Najczęściej czytane aktualności

 • Poznaliśmy pierwsze nazwiska zaproszonych artystów!
 • 11 czerwca 2024 r. prezydent Paweł Gulewski spotkał się z Radami Okręgów Staromiejskie i Bydgoskie.
 • Prezydent Torunia wydłużył termin zgłaszania kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Torunia na lata 2024-2029.
 • W dniach 15-17 czerwca 2024 r. przypada 100 – lecie maratonu w Polsce. To właśnie w Grodzie Kopernika 15 czerwca 1924 r. miała miejsce meta pierwszego, najdłuższego biegu maratońskiego w Polsce.
 • Do 30 czerwca 2024 r. trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń.
 • Budowa nowej linii tramwajowej do pętli przy ul. Heweliusza nagrodzona Medalem Europejskim!
 • Drużyna chłopców U12 Społecznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Stowarzyszenia "Edukacja" w Toruniu odniosła wielki sukces w XXIV edycji Pucharu Tymbarka. Zespół zajął 4. miejsce w całej Polsce, w swojej kategorii wiekowej.   - To ogromne osiągnięcie dla naszej szkoły i miasta Torunia. Nasza drużyna wykazała się nie tylko doskonałymi...
 • We wrześniu 2024 r. w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy odbędą się warsztaty profilaktyczne w ramach miejskiego programu profilaktyki uzależnień.