Rekrutacja do szkół i placówek 2017/2018 | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Rekrutacja do szkół i placówek 2017/2018

Miasto
Data publikacji: 24 marca 2017
Autor: Magdalena Dębczyńska-Wróblewska
Rekrutacja do szkół i placówek 2017/2018

12 kwietnia 2017 r. rusza rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych. Dzieci w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców. Natomiast dla kandydatów spoza obwodów określone zostały kryteria. Rekrutacja potrwa do 10 maja 2017 r. Określone zostały również kryteria rekrutacji na zajęcia prowadzone przez Dom Harcerza i Młodzieżowy Dom Kultury.

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i klas pierwszych w szkołach podstawowych zostały określone w Zarządzeniu Nr 60 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 (treść Zarządzenia wraz z załącznikami umieszczona w BIP).

Rekrutacja do szkół podstawowych:

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców. Zgłoszenie należy złożyć w terminie od  12.04.2017 r. do 10.05.2017 r.

23 marca 2017 r. Rada Miasta Torunia podjęła uchwałę Nr 551/17 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Kryteria są następujące:              

1) oboje rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko zamieszkują w Toruniu i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Toruniu - 16 punktów;

2) szkoła podstawowa jest najbliżej zlokalizowaną miejsca zamieszkania dziecka lub w obwodzie szkoły podstawowej znajduje się miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców - 8 punktów;

3) w szkole podstawowej  obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka – 4 punkty;

4) w obwodzie szkoły podstawowej zamieszkują osoby wspierające rodziców w zapewnieniu dziecku należytej opieki - 2 punkty.

Rekrutacja do placówek oświatowo-wychowawczych:

23 marca 2017 r. Rada Miasta Torunia podjęła uchwałę Nr 554/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania. Kryteria są następujące:

1) kontynuowanie przez kandydata zajęć w placówce w przypadku zmiany formy zajęć -  8 punktów;

2) kontynuowanie przez rodzeństwo kandydata udziału w zajęciach w placówce - 4 punkty;

3) posiadanie przez kandydata osiągnięć w dziedzinie, w której zamierza kontynuować rozwój w placówce  - 2 punkty.

Rekrutacja do przeszkoli, szkół (oprócz szkół specjalnych i szkoły muzycznej) oraz placówek oświatowo-wychowawczych na rok szkolny 2017/2018 będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Kobiety odśnieżajace chodnik przed sklepem
  Drogi, Miasto
  W związku z obfitymi opadami śniegu przypominamy, że obowiązek odśnieżania dotyczy nie tylko służb miejskich, ale także innych właścicieli i zarządców nieruchomości na terenie Torunia.
 • Mężczyzna w żółtej kurtce puka do drzwi
  Miasto
  Od soboty 4 lutego 2023 r. w Toruniu rozpocznie się akcja roznoszenia decyzji wymiarowych w sprawie podatków lokalnych na rok 2023.
 • Zdjęcie przedstawia lód na chodniku.
  Miasto
  Po intensywnych opadach śniegu przyjdzie oblodzenie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia dla Torunia.
 • Plakat z rodziną, dzieckiem i telefonem z aplikacją mobilną ZUS
  Miasto
  Duże zainteresowanie świadczeniem 500+. Do ZUS napłynęło już prawie 670 tys. wniosków.
 • Baner 550-lecia Mikołaja Kopernika przed wejściem do sali sesyjnej Rady Miasta Torunia
  Miasto
  Rozpatrzenie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji konserwatorskich będzie jedynym punktem sesji Rady Miasta Torunia 9 lutego 2022 r.
 • Piaskarka na zaśnieżonych Wałach gen. Sikorskiego
  Drogi, Kultura
  W związku z intensywnymi opadami śniegu 3 lutego 2023 roku na toruńskie drogi ruszyły piaskarki i ciągniki.
 • Narodowy Bank Polski 9 lutego 2023 r. wprowadzi do obiegu kolekcjonerski banknot oraz srebrną monetę kolekcjonerską poświęcone Mikołajowi Kopernikowi.
 • Część wydziałów Urzędu Miasta Torunia zmieniła swoje dotychczasowe siedziby. Poniżej wykaz aktualnych lokalizacji.
 • Ostrzeżenie będzie obowiązywało od 2 lutego 2023 roku od godziny 19:00 do 3 lutego 2023 roku do godziny 09:00.
 • Od poniedziałku 6 lutego 2023 r. zostanie otwarte po przebudowie przejście dla pieszych na Szosie Chełmińskiej w rejonie Trasy Średnicowej Północnej przy ul. Wybickiego.
 • Najlepsze prace udekorują torty, które pojawią się 18 lutego 2023 roku podczas imprezy urodzinowej Mikołaja Kopernika.
 • Prawne aspekty funkcjonowania samorządów były tematem konferencji samorządowej, jaka odbyła się 1 lutego 2023 r. w Centrum Innowacyjnej Edukacji. Gościem spotkania był minister ds. samorządu terytorialnego Włodzimierz Tomaszewski.
 • Przeciwdziałanie nałogom i patologiom społecznym to cele programu "Profilaktyka Uzależnień", prowadzonego przez Fundację Pomocy Samotnym Matkom w Toruniu.
 • Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia prowadzi nabory wniosków na formy wsparcia, które realizowane są w ramach środków pochodzących z Funduszu Pracy.