Poznaliśmy projekt budżetu Torunia 2024 | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Poznaliśmy projekt budżetu Torunia 2024

Miasto
Data publikacji: 23 listopada 2023
Autor: Magdalena Winiarska
Na zdjęciu: widok z góry na toruńską starowkę, widać Wisłę

Podczas 61. sesji Rady Miasta Torunia, która odbyła się 23 listopada 2023 r., skarbnik miasta Aneta Pietrzak przedstawiła projekt budżetu miasta na rok 2024.

Główne założenia budżetu Torunia na rok 2024 to:
    • Dochody ogółem – 1 682 000 000 zł
    • Wydatki ogółem – 1 806 000 000 zł
- w tym wydatki majątkowe (inwestycje) – 381 000 000 zł
    • Deficyt – 124 000 000 zł

- Jak pokazały lata wcześniejsze, deficyt jest zwykle prognozowany wyższy, koniec roku pokazuje, że udało się tę kwotę znacznie pomniejszyć. Liczymy, że tak będzie też w roku 2024 – mówił prezydent Michał Zaleski.

Aby udało się w 2024 roku zrealizować budżet miasta zgodnie z założeniami, niezbędna jest konsekwentna realizacja planu dochodów i utrzymanie reżimu w wydatkach bieżących. Jeśli pojawiłby się ponadplanowy wzrost wydatków, wówczas ich finansowanie nastąpiłoby z rezerw. Priorytetem jest pozyskiwanie środków na inwestycje i inne zadania własne, i co  za tym idzie – korygowanie planów w przypadku zdobycia dofinansowania.

Jak co roku największe wydatki przewidziane są na oświatę – to blisko 663 mln zł, z czego subwencja oświatowa pokrywa 446 mln zł. - Luka oświatowa to 217 mln zł i musimy ją pokryć środkami z budżetu – dodała Aneta Pietrzak, skarbnik miasta.

Wzrosną koszty utrzymania publicznej komunikacji zbiorowej – w 2024 r. wyniosą 115 mln zł, podczas gdy w 2023 r. - 91 mln zł. Zakłada się, że nieznacznie wzrosną wpływy z biletów, które pokryją część wydatków – do 40 mln zł z 36 mln zł w 2023 r. Na utrzymanie dróg przeznaczone w budżecie są nieco ponad 29 mln zł. Największa część tej kwoty stanowi wydatki na oświetlenie – 15 mln zł. Znacznie wzrastają wydatki na urządzanie i utrzymanie zieleni – z 9,2 mln zł w 2023 r. do 13,4 mln zł w 2024 r. - Przybywa nam terenów zielonych, to efekt zwiększania środków na ten cel rok rocznie – zauważyła Aneta Pietrzak. Warto podkreślić, że 1,8 mln zł przeznaczone zostanie na zagospodarowanie zieleni na Bulwarze Filadelfijskim. 68,3 mln zł to środki w budżecie miasta na realizację zadań własnych z zakresu zdrowia, opieki społecznej i rodziny. Większa część tej kwoty – 36,4 mln zł przeznaczone zostanie na opiekę i wsparcie, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych. Aż o 46% do 1,9 mln zł wzrosną nakłady na opiekę żłobkową, o 38% do 4 mln zł – na miejski program „Pomagamy” i o 15% do 15 mln na  funkcjonowanie systemu pieczy zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wydatki na kulturę wyniosą 38,9 mln zł, podczas gdy w roku 2023 było to 34,1 mln zł.  Wydatki na sport to 29 mln zł (24,8 mln zł w 2023 r.), z czego 30% przeznaczone jest na utrzymanie obiektów MOSiR, TiS i orlików. Z kolei 29% trafi do klubów realizujących sport na najwyższym poziomi rozgrywek. Znacznie zwiększyły się środki przeznaczone na remonty – z 7,6 mln zł w 2023 r. do 11,6 mln zł w 2024. Ponad połowa tej kwoty (52%) trafi do oświaty, a 39% - na remonty dróg.

Nie przestajemy inwestować – na ten cel przeznaczonych jest 381 mln zł, z czego 105 mln zł na inwestycje drogowe. Są tu m.in. zarówno zadania budowy bądź przebudowy odcinków dróg(w tym: ul. Sz. Okrężna, ul. Łokietka, ul. Łączną, ul. Pająkowskiego, ul. Droga Trzeposka, ul. Hebanową i Platanową, ul. Olęderską i ul. Watzenrodego, Strobanda i Heweliusza), jak budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych, plan rozwoju komunikacji rowerowej czy montaż ekranów dźwiękochłonnych i modernizacja oświetlenia.

85,3 mln zł to inwestycje w oświatę. Podkreślić należy, że w ramach tych środków budowane są dwie szkoły – przy ul. Strzałowej i ul. Grasera, a także budowa i modernizacja sal gimnastycznych oraz basenów szkolnych czy boisk.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przeznaczonych jest 46 mln zł, z czego 31 mln zł – na budowę Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage. W ramach tych środków inwestycyjnych są także prace np. w koście pw. św. Jakuba.

Sport i rekreacja pochłoną 20,67 mln zł, z czego połowa przeznaczona jest na modernizację obiektów MOSiR.

Ważną częścią inwestycji jest gospodarka mieszkaniowa – 10,6 mln zł, w ramach której wykonywana jest modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM, jak i gminne budownictwo mieszkaniowe, mieszkalne i socjalne (np. przy ul. Reja 44, ul. Rolniczej 9 i 11, 8 budynków z 228 mieszkaniami przy ul. Pod Dębową Górą 41-45, Batorego 67-71 i 4 budynków z 310 mieszkaniami przy ul. Poznańskiej 296a).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – inwestycje w te dziedziny pochłoną 19,7 mln zł. Ponad 3,2 mln zł to realizacja programu „Ciepłe mieszkanie”, blisko 1 mln – modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, a ponad 3,1 mln zł - program adaptacji do zmian klimatu, a w nim parki kieszonkowe w 5 lokalizacjach i zielone przystanki. Ważną częścią będzie budowa instalacji OZE dla obiektów publicznych, jak Tor-Tor, budynki w Ogrodzie Zoobotanicznym, szkoły i przedszkola – 2,8 mln zł.

6,6 mln zł to środki, które zostaną zainwestowane w ochronę zdrowia, pomoc społeczną i rodzinę. Znaczna część tych środków trafi do Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika – 1,8 mln zl na modernizację pomieszczeń i ponad 1 mln zł na zakup sprzętu specjalistycznego.

Fot. Michał KunickiZobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Protest rolników - będą problemy z komunikacją miejską
  Miasto, MZK
  Na najbliższy czwartek i piątek (29 lutego i 1 marca br.) planowane są kolejne protesty rolników. Z tego powodu należy spodziewać się problemów w funkcjonowaniu miejskiej komunikacji autobusowej, zwłaszcza na liniach podmiejskich 111 i 112.
 • 25 lat Polski w NATO - koncert
  Kultura, Miasto
  Od 1 marca 2024 r. będzie można odebrać bezpłatne wejściówki na koncert muzyki filmowej, musicalowej i popularnej „25 lat Polski w NATO”.
 • Spotkanie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim
  Miasto
  28 lutego 2024 r. Urząd Miasta Torunia odwiedził nowy Wojewoda Kujawsko-Pomorski – Michał Sztybel. Towarzyszył mu pełnomocnik ds. samorządowych Rafał Rospenda. Spotkał się z nimi Prezydent Torunia Michał Zaleski.
 • Weź udział w projekcie Zielona Ławeczka
  Eko, Miasto
  Ruszyła nowa edycja programu grantowego "Zielona Ławeczka". Akcja skierowana jest do grup sąsiedzkich z miast powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
 • Na zdjeciu: trzy zawodniczki na podium
  Miasto, Sport
  Siedemnaście medali zdobyli sportowcy z Torunia w 33. Halowych Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce Masters. Zawody odbyły się 24 lutego 2024 r. w Arenie Toruń z udziałem ponad 500 zawodniczek i zawodników.
 • Na zdjęciu: jezdnia, a na niej jedzie samochód
  Drogi, Miasto
  Miejski Zarząd Dróg w Toruniu poszukuje wykonawcy remontu ulicy Grudziądzkiej. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 14 marca 2024 r.
 • 7 kwietnia 2024 r. odbędą się wybory samorządowe, w których wybieramy radnych do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 • Ruszyła nowa edycja programu grantowego "Zielona Ławeczka". Akcja skierowana jest do grup sąsiedzkich z miast powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
 • Siedemnaście medali zdobyli sportowcy z Torunia w 33. Halowych Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce Masters. Zawody odbyły się 24 lutego 2024 r. w Arenie Toruń z udziałem ponad 500 zawodniczek i zawodników.
 • Na najbliższy czwartek i piątek (29 lutego i 1 marca br.) planowane są kolejne protesty rolników. Z tego powodu należy spodziewać się problemów w funkcjonowaniu miejskiej komunikacji autobusowej, zwłaszcza na liniach podmiejskich 111 i 112.
 • W Światowym Dniu Organizacji Pozarządowych, 27 lutego 2024 r. w Dworze Artusa reprezentanci 140 organizacji odebrali umowy na realizację swoich projektów.
 • Odliczamy dni do uruchomienia roweru miejskiego. Startujemy w najbliższy piątek, 1 marca!
 • 1 marca 2024 r. o godz. 12:00 przy pomniku w al. Solidarności odbędą się uroczystości patriotyczne upamiętniające Żołnierzy Wyklętych.
 • „Bezpieczeństwo osób starszych” – konferencja pod tym tytułem odbyła się 26 lutego 2024 r. w Młodzieżowym Domu Kultury.