Nieruchomości inwestycyjne w Toruniu | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Nieruchomości inwestycyjne w Toruniu

Biznes, Miasto
Data publikacji: 16 stycznia 2024
Autor: Magdalena Winiarska
Na zdjęciu: widok na hale przy ul. Przelot

Nieruchomość ze stacją benzynową na osiedlu Mokre, kamienica na Bydgoskim Przedmieściu, działki pod domy jednorodzinne we wschodnim Toruniu. Tak wygląda miejskie portfolio ofert inwestycyjnych na najbliższe tygodnie. Przetargi zaplanowano na przełomie stycznia i lutego 2024 r.

30 stycznia 2024 roku odbędzie się przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Lelewela 9A. Działka stanowiąca własność Skarbu Państwa jest zabudowana obiektami i urządzeniami stacji paliw. Teren ma powierzchnię 974 metrów kwadratowych. Cena wywoławcza dla nieruchomości została ustalona na 2 mln zł. Działka znajduje się na terenie objętym postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu podstawowym: teren zabudowy usługowej. Stacja paliw wymieniona jest jako jedna z dopuszczalnych form zagospodarowania nieruchomości. Plan nakazuje m.in. stosowanie rozwiązań o wysokim standardzie architektonicznym, maksymalna wysokość zabudowy to 4 kondygnacje nadziemne, 15,5 m. Dopuszcza się sytuowanie budynków przy granicy działki budowlanej. Na nieruchomości znajdują się m.in. budynki wzniesione przez dzierżawcę: parterowy murowany budynek stacji paliw o pow. zabudowy 75 m kw., wiata o metalowej konstrukcji na słupach żelbetowych, dwa dystrybutory paliw i dwa zbiorniki podziemne paliwa.

Szczegóły na stronie Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu.

30 stycznia 2024 roku w Wydziale Gospodarki nieruchomościami odbędzie się także przetarg na sprzedaż działek pod domy jednorodzinne przy ulicy Przelot we wschodnim Toruniu. Nieruchomości są niezabudowane, nieogrodzone i porośnięte roślinnością trawiastą, mają kształt prostokąta. W ulicy przebiegają sieci infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej, ciepłowniczej i telekomunikacyjnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości znajdują się na terenie przewidzianym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami. Działkę o łącznej pow. 0,62 ha wyceniono na 2 mln zł, parcela o powierzchni 0,16 ha ma cenę wywoławczą ustaloną na poziomie 540 tys. zł, ostatnią z nieruchomości w tej części Torunia o powierzchni 0,18 ha wyceniono na 600 tys. zł.

Szczegóły na stronie Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu. 

6 lutego 2024 r. pod młotek trafią nieruchomości przy ulicy Rybaki 57, zabudowane czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem głównym o powierzchni zabudowy 374 m kw., powierzchni użytkowej 1396 m kw. oraz niepodpiwniczonym, dwukondygnacyjnym budynkiem oficyny o powierzchni zabudowy 296 m kw. i powierzchni użytkowej 551 m kw. Kamienicę wraz z przylegającym terenem wyceniono na 5,3 mln zł. Elewacja frontowa kamienicy posiada przeszklone loggie, ornamenty oraz liczne detale architektoniczne. Budynek jest podłączony do mediów (woda, prąd, kanalizacja, gaz). Obecnie jest pustostanem, po tym jak w 2018 r. Centrum Kształcenia Ustawicznego przeniosło swą działalność w inne miejsce. Historyczny układ urbanistyczny Bydgoskiego Przedmieścia i Rybaków został wpisany do rejestru zabytków. Wszelkie prace budowlane przy zabytku można przeprowadzić jedynie w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Obecnie budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków.

Szczegóły na stronie Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu. 

 

Kategoria: 

Najczęściej czytane aktualności

  • Poznaliśmy pierwsze nazwiska zaproszonych artystów!
  • 11 czerwca 2024 r. prezydent Paweł Gulewski spotkał się z Radami Okręgów Staromiejskie i Bydgoskie.
  • Prezydent Torunia wydłużył termin zgłaszania kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Torunia na lata 2024-2029.
  • W dniach 15-17 czerwca 2024 r. przypada 100 – lecie maratonu w Polsce. To właśnie w Grodzie Kopernika 15 czerwca 1924 r. miała miejsce meta pierwszego, najdłuższego biegu maratońskiego w Polsce.
  • Do 30 czerwca 2024 r. trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń.
  • Budowa nowej linii tramwajowej do pętli przy ul. Heweliusza nagrodzona Medalem Europejskim!
  • Drużyna chłopców U12 Społecznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Stowarzyszenia "Edukacja" w Toruniu odniosła wielki sukces w XXIV edycji Pucharu Tymbarka. Zespół zajął 4. miejsce w całej Polsce, w swojej kategorii wiekowej.   - To ogromne osiągnięcie dla naszej szkoły i miasta Torunia. Nasza drużyna wykazała się nie tylko doskonałymi...
  • We wrześniu 2024 r. w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy odbędą się warsztaty profilaktyczne w ramach miejskiego programu profilaktyki uzależnień.