www.torun.pl

Młodzież Aktywna Społecznie

Tytuł projektu:
Młodzież Aktywna Społecznie

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”
Działanie 1.4 „Młodzież solidarna w działaniu”

Realizator:
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 69 100 zł
Kwota dofinansowania: 67 027 zł
Wkład własny: 2 073 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa
 
Data podpisania umowy o dofinansowanie:
18.07.2019 r.
 
Termin realizacji:
1.09.2019 r. - 31.12.2020 r.
 
Opis projektu:
Celem projektu jest aktywizacja 20 osób (13 kobiet i 7 mężczyzn) w wieku do 29 roku życia, które dotąd nie były aktywne lub w małym stopniu angażowały się w aktywności inne niż obowiązkowe, polegająca na zdobywaniu i doskonaleniu przez nie umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy w drodze warsztatów z psychologiem oraz wolontariatu.

Działania:
- szkolenie mające na celu wyposażenie uczestników projektu w cechy niezbędne do zaangażowania ich w aktywność społeczną,
- wolontariat,
- indywidualna sesja z coachem,
- pośrednictwo pracy,
 
Planowane rezultaty:
- 18 osób podniesie poziom kompetencji społecznych przydatnych na rynku pracy,
- 18 osób ukończy szkolenie grupowe z psychologiem,
- 18 osób odbędzie indywidualną sesję z coachem,
- 18 osób odbędzie wolontariat,
- 20 osobom zostanie udzielone wsparcie z zakresu pośrednictwa pracy,
- dla 20 osób zostanie stworzony Indywidualny Plan Działania.

Dane kontaktowe realizatora:
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
tel. 56 65 80 216
e-mail: m.bogacka@muptorun.praca.gov.pl

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Osoby dorosłe podnoszące kwalifikacje zawodowe
Tematyka projektu: 
Podniesienie kwalifikacji zawodowych
Realizator: 
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  14 października 2019 roku w Dworze Artusa zorganizowano miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Święto całej społeczności szkolnej było idealną okazją do wręczenia nagród Prezydenta Miasta Torunia dla nauczycieli.
 • Miasto
  16 i 17 października 2019 r. w Toruniu zostaną przeprowadzone miejskie ćwiczenia obronne pod kryptonimem „Kobra-19”. Wezmą w nich udział między innymi pracownicy Urzędu Miasta, miejskie służby, policja, straż pożarna i wojsko.
 • Miasto
  W wyborach parlamentarnych 13 października 2019 roku wzięło udział 66,62 procent torunian uprawnionych do głosowania.
 • Inwestycje, Miasto
  Zakończyły się prace w Centrum Innowacyjnej Edukacji, które powstało w dawnych Młynach Toruńskich. Nowy budynek został już przekazany w użyczenie Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”.
 • Miasto
  15 października 2019 roku podpisano umowę na budowę Klubu Ucznia, który ma funkcjonować przy I Liceum Ogólnokształcącym.
 • Miasto
  Przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe znów będą rywalizować w zbiórce makulatury. Placówki, które zbiorą najwięcej surowców wtórnych otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości 275 tys. zł. Nagrodzeni zostaną także uczniowie, którzy najaktywniej włączą się w zbiórkę.
 • Rozpoczęły się nowe nasadzenia w ramach projektu "Zielona Brama Gotyckiej Starówki". Nowym zagospodarowaniem objęte są skwery w rejonie Muzeum Etnograficznego i CKK Jordanki.
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu organizuje w dniach 18-19 października 2019 r. akcję „Na torach prawa”, podczas której radcowie prawni i aplikanci radcowscy z Izby będą udzielać bezpłatnych porad prawnych.
 • 14 października 2019 r. o godz. 13.00 w Centrum Kultury Dwór Artusa odbędą się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej, podczas których zostaną wręczone Nagrody Prezydenta Miasta Torunia najlepszym pedagogom.
 • Rada Miasta Torunia na sesji 10 października 2019 r. wypełniając wymogi ustawy o ustroju sądów powszechnych dokonała wyboru ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023.
 • Do 2025 roku w Toruniu ma powstać siedziba Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage. Będzie to wspólna inwestycja Skarbu Państwa i Gminy Miasta Toruń.
 • 13 października 2019 roku zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz podpisał umowę na remont i przebudowę budynku przy ul. Mickiewicza 57. Dawny budynek mieszkalny po zakończeniu prac będzie służyć społeczności lokalnej.
 • 1 października 2019 roku oficjalnie zainaugurowany zostanie Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Skrzypcowy im. Karola Lipińskiego. Przez dwa tygodnie torunianie mogą wziąć udział w kilkudziesięciu festiwalowych wydarzeniach i przyglądać się rywalizacji 22 młodych skrzypków z 13 krajów.
 • W środę 2 października 2019 r. na skrzyżowaniach ulic Kraszewskiego - Matejki, Kraszewskiego - Moniuszki nie będzie działała sygnalizacja świetlna.