Kwietne łąki nadal kwitną | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Kwietne łąki nadal kwitną

Eko, Miasto, MZK
Data publikacji: 04 października 2023
Autor: Sylwia Derengowska
Zieleń wzdłuż linii tramwajowej na północ

Mimo, że kalendarzowo mamy już jesień, kwietne łąki wzdłuż nowego torowiska w ciągu ul. Watzenrodego znowu w kwiatach. Tym razem zakwitły na żółto-pomarańczowo. Warto przejechać się nową trasą chociażby dla tego widoku. W pozostałych rejonach zakończonej niedawno inwestycji także nie brakuje zieleni. 

Nowa trasa tramwajowa przebiega z centrum Szosą Chełmińską, ul. Długą, Legionów, Polną, Ugory i Watzenrodego do nowej pętli przy ul. Heweliusza. To prawie 13 tysięcy toru pojedynczego nowego torowiska, z czego ok. 5,2 tysiąca w technologii zielonej. Wzdłuż jej przebiegu znajduje się 27 nowych przystanków, w tym 14 „zielonych”. Na peronach stanęły tablice informacji pasażerskiej, a dodatkowo (poza projektem) zamontowano cztery stacjonarne biletomaty. Znajdują się one na przystanku tramwajowym Żwirki i Wigury, tramwajowo-autobusowym Hubego, tramwajowo-autobusowym Koniuchy i tramwajowym Targowisko.

Dzięki tej inwestycji długość torów tramwajowych w Toruniu wzrosła o ok. 25 procent, a torunianie zyskali dwie nowe linie tramwajowe: nr 3 na trasie Motoarena – Heweliusza i nr 6 – na trasie Olimpijska – Heweliusza. Daje to pasażerom możliwość wygodnych połączeń. Linia nr 3 to dystans 10,5 km, a linia nr 6 – najdłuższa linia w mieście - liczy 13,75 km.

Powstaniu infrastruktury torowej towarzyszyła przebudowa układu drogowego i infrastruktury podziemnej. W efekcie torunianie zyskali nowe jezdnie, chodniki i drogi rowerowe, nowe przyłącza energetyczne i wodociągowe, kanalizację deszczową i sanitarną oraz sieć teletechniczną.

Nowa linia to nie tylko szybka, ale także ekologiczna forma transportu publicznego. Około 5,2 tys. metrów toru pojedynczego wybudowano w formie zielonego torowiska. Tę zieloną technologię zastosowano wszędzie, gdzie było to możliwe, czyli na odcinkach wydzielonych torowisk biegnących poza jedniami. Zielone torowiska są porośnięte rozchodnikiem - rośliną ciepłolubną i odporną na suszę, różnorodną pod względem kolorystycznym, zwłaszcza w okresie kwitnienia.  

14 platform przystankowych wzdłuż nowej trasy ma formę zielonych przystanków. Zieleń pełni funkcję estetyczną i daje ochronę przed  promieniami słonecznymi, pochłania zanieczyszczenia powietrza generowane przez ruch drogowy i zwiększa retencję.

Wzdłuż nowej trasy tramwajowej nie brakuje także nowych drzew, krzewów, traw i innych bylin. Nowe skwery powstały na skrzyżowaniu Szosy Chełmińskiej z Trasą Prezydenta Raczkiewicza, na rondzie Czadcy, na skrzyżowaniu Polnej i Ugorów, na niektórych skrzyżowaniach wzdłuż ul. Watzenrodego, na rondzie Strobanda, przy Cinema City, przy al. 700-lecia Torunia, przy parkingu przy ul. Małachowskiego oraz na skrzyżowaniach: Szosa Chełmińska/Długa, Ugory/Watzenrodego,  Freytaga/Watzenrodego, Grasera/Watzenrodego. Dodatkowe nasadzenia w formie skwerów pojawiły się także w miejscach, które pierwotnie być obsiane tylko trawą.

Nowe drzewa pojawiły się przy ul. Watzenrodego, Długiej, Legionów, Wielki Rów, Polnej i na pętli przy Heweliusza. Ponadto, z uwagi na brak miejsca wzdłuż trasy, kolejne nasadzono w innych lokalizacjach, np. wzdłuż Szosy Lubickiej, Szosy Bydgoskiej, ul. Otłoczyńskiej, Rypińskiej i Andersa. Do nasadzeń wybrano gatunki, które dobrze znoszą warunki miejskie i są odporne na suszę, zanieczyszczenie powietrza i inne niekorzystne czynniki.

Zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, bezdrzewny pas pozostawiono wzdłuż fragmentu ul. Watzenrodego. Jest to korytarz dla nietoperzy, które przemieszczają się tamtędy z okolicznych lasów. W zamian urządzono tam oraz wzdłuż ul. Polnej wielkopowierzchniowe łąki kwietne.

Budowa nowej trasy tramwajowej była głównym zadaniem największego w Toruniu komunikacyjnego przedsięwzięcia ostatnich lat, czyli projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”. Cały projekt składał się z ośmiu zadań, dzięki którym został usprawniony transport publiczny w naszym mieście. Beneficjentem przedsięwzięcia jest Gmina Miasta Toruń, a realizacją zadań zajmował się Miejski Zakład Komunikacji.

Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 461,5 mln zł, a unijne dofinansowanie z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-202 - 261 mln zł.


Najczęściej czytane aktualności

  • Poznaliśmy pierwsze nazwiska zaproszonych artystów!
  • 11 czerwca 2024 r. prezydent Paweł Gulewski spotkał się z Radami Okręgów Staromiejskie i Bydgoskie.
  • Prezydent Torunia wydłużył termin zgłaszania kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Torunia na lata 2024-2029.
  • W dniach 15-17 czerwca 2024 r. przypada 100 – lecie maratonu w Polsce. To właśnie w Grodzie Kopernika 15 czerwca 1924 r. miała miejsce meta pierwszego, najdłuższego biegu maratońskiego w Polsce.
  • Do 30 czerwca 2024 r. trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń.
  • Budowa nowej linii tramwajowej do pętli przy ul. Heweliusza nagrodzona Medalem Europejskim!
  • Drużyna chłopców U12 Społecznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Stowarzyszenia "Edukacja" w Toruniu odniosła wielki sukces w XXIV edycji Pucharu Tymbarka. Zespół zajął 4. miejsce w całej Polsce, w swojej kategorii wiekowej.   - To ogromne osiągnięcie dla naszej szkoły i miasta Torunia. Nasza drużyna wykazała się nie tylko doskonałymi...
  • We wrześniu 2024 r. w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy odbędą się warsztaty profilaktyczne w ramach miejskiego programu profilaktyki uzależnień.